Etusivu » Cramo Oyj julkistaa vuonna 2022 erääntyvien joukkovelkakirjojen takaisinostotarjouksen ja suostumusten hakumenettelyn lopulliset tulokset

Cramo Oyj julkistaa vuonna 2022 erääntyvien joukkovelkakirjojen takaisinostotarjouksen ja suostumusten hakumenettelyn lopulliset tulokset

logo.gif

Cramo Oyj julkistaa vuonna 2022 erääntyvien joukkovelkakirjojen takaisinostotarjouksen ja suostumusten hakumenettelyn lopulliset tulokset

Cramo Oyj Sisäpiiritieto 30.6.2020 klo 9:15

Cramo Oyj julkistaa vuonna 2022 erääntyvien joukkovelkakirjojen takaisinostotarjouksen ja suostumusten hakumenettelyn lopulliset tulokset

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA, SINGAPORESSA TAI ETELÄ-AFRIKASSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Takaisinostotarjous koskien Cramo Oyj:n Joukkovelkakirjoja

Cramo Oyj ("Cramo") julkistaa tänään tulokset kaikille vuonna 2022 erääntyvien 150 miljoonan euron 2,375% joukkovelkakirjojen (ISIN: FI4000232509) ("Joukkovelkakirjat") haltijoille ("Joukkovelkakirjanhaltijat") tekemäänsä takaisinostotarjoukseen myydä Joukkovelkakirjansa käteistä vastaan Cramolle ("Takaisinostotarjous").

Takaisinostotarjouksen päättymisajankohtana, 23.6.2020 klo 16:30 Suomen aikaa, Takaisinostotarjouksen mukaisia päteviä tarjous- ja äänestysohjeita oli vastaanotettu yhteensä 128.684.000 euron nimellisarvon edestä. Näin ollen Cramo tiedottaa hyväksymisehdon täyttyneen ja hyväksyy ostettavaksi kaikki Takaisinostotarjouksen mukaisesti tarjotut Joukkovelkakirjat.

Cramo maksaa Takaisinostotarjouksen mukaisesti tarjotuista Joukkovelkakirjoista käteisvastikkeen, joka vastaa 102,0 prosenttia kunkin Joukkovelkakirjan nimellisarvosta ("Takaisinostohinta"), ja Joukkovelkakirjoille kertyneet maksamattomat korot. Takaisinostotarjouksen selvityspäivä on 3.7.2020. Kaikki Cramon Takaisinostotarjouksen mukaisesti ostamat Joukkovelkakirjat mitätöidään, eikä niitä tulla laskemaan uudelleen liikkeeseen tai myymään. Joukkovelkakirjat, joita ei osteta Takaisinostotarjouksen perusteella, jäävät voimaan.

Suostumusten Hakumenettely ja lunastuspäivä

Cramo tiedottaa samanaikaisesti saattaneensa onnistuneesti loppuun suostumusten hakumenettelyn kaikilta Joukkovelkakirjanhaltijoilta koskien Joukkovelkakirjojen ehtojen ("Ehdot") muuttamista siten, että Joukkovelkakirjojen lunastuspäivä aikaistetaan tapahtuvaksi kymmenen pankkipäivän kuluttua siitä päivästä, kun ehdotus on hyväksytty Joukkovelkakirjanhaltijoiden kokouksessa ("Suostumusten Hakumenettely").

Joukkovelkakirjanhaltijoiden kokous järjestettiin 30.6.2020 klo 8.30 Suomen aikaa. Joukkovelkakirjanhaltijoiden kokous oli päätösvaltainen ja Joukkovelkakirjanhaltijoiden kokouksessa päätettiin Ehtojen muuttamisesta. Päätöksen mukaan muutos Ehtoihin astuu voimaan Joukkovelkakirjanhaltijoiden kokouksen järjestämispäivänä ja Joukkovelkakirjojen uusi lunastuspäivä on näin ollen kymmenen pankkipäivän kuluttua Ehtojen muuttamisesta eli 14.7.2020. Joukkovelkakirjat, joita ei lunasteta Takaisinostotarjouksen mukaisesti, tullaan lunastamaan 14.7.2020 niiden nimellisarvosta kertyneine korkoineen.

Englanninkieliset muutetut Ehdot ovat tämän tiedotteen liitteenä.

Takaisinostotarjous ja Suostumusten Hakumenettely toimitetaan 12.6.2020 päivätyssä englanninkielisessä tarjousmuistiossa ("Tarjousmuistio") esitettyjen ehtojen ja rajoitusten mukaisesti.

Solisitaatioagentti ja Järjestäjä
Nordea Bank Abp: Puh: +45 6161 2996 / Sähköposti: NordeaLiabilityManagement@nordea.com

Tarjous-, Maksu- ja Tabulaatioagentti
Nordea Bank Abp

Cramo Oyj

Lisätietoja:
Ville Halttunen, CFO
puh: +358 50 346 0868
sähköposti: ville.halttunen@cramo.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Media
www.cramogroup.com

TIETOA CRAMOSTA

Cramo on yksi Euroopan johtavista kone- ja laitevuokrauspalveluyrityksistä, jonka liikevaihto oli 613 miljoonaa euroa vuonna 2019. Cramon noin 300 toimipistettä 11 markkina-alueella palvelee noin 150 000 asiakasta täyden valikoiman kone- ja laitevuokrauspalveluilla. Cramolla on vankka markkina-asema kaikilla avainmarkkinoilla sekä vahva fokus vaativimpiin asiakkaisiin korjaus- ja uudisrakentamisen, teollisuuden sekä julkisen sektorin markkinoilla.

Lue lisää: www.cramogroup.com, www.twitter.com/cramogroup

Lisätietoja

Tämän tiedotteen ja Tarjousmuistion jakelu tietyissä maissa voi olla lain mukaan kiellettyä. Cramo, Solisitaatioagentti ja Järjestäjä sekä Tarjous-, Maksu- ja Tabulaatioagentti edellyttävät henkilöiden, jotka saavat haltuunsa tämän tiedotteen, Tarjousmuistion tai muita tällaisia tietoja tai dokumentaatiota, hankkivan asianmukaiset tiedot näistä rajoituksista ja noudattavan niitä. Cramolla, Solisitaatioagentti ja Järjestäjä tai Tarjous-, Maksu- ja Tabulaatioagentilla ei ole minkäänlaista oikeudellista vastuuta omistaan tai muiden henkilöiden epäonnistumisista noudattaa tällaisia rajoituksia.

Tarjousmuistio ei muodosta osaa:

  1. Arvopaperimarkkinalain (746/2012, muokattuna) 3 luvun tai Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 2017/1129 mukaisesta "esitteestä", tai
  2. Arvopaperimarkkinalain 11 luvun mukaista tarjousasiakirjaa.

Finanssivalvonta tai muu valvova viranomainen ei ole hyväksynyt tai valtuuttanut Tarjousmuistiota.

Tarjousmuistio on saatavilla vain englannin kielellä.

Yhdysvallat

Takaisinostotarjousta tai Ehdotusta ei ole tehty, eikä tulla tekemään, suoraan tai välillisesti, postipalvelujen kautta tai millään Yhdysvaltojen osavaltioiden väliseen tai ulkomaankauppaan liittyvällä tavalla tai minkään Yhdysvaltojen kansallisen arvopaperipörssin kautta Yhdysvalloissa. Edellä sanottu kattaa rajoituksetta faksin, sähköpostin, teleksin, puhelimen, internetin ja muut sähköisen viestinnän muodot. Joukkovelkakirjoja ei ole tarjottu ostettavaksi Takaisinostotarjouksen yhteydessä millään edellä mainitulla tavalla tai välineellä Yhdysvalloista tai Yhdysvalloissa, eivätkä niitä saa tarjota ostettavaksi henkilöt, jotka ovat tai asuvat Yhdysvalloissa. Vastaavasti tämän tiedotteen, Tarjousmuistion tai muiden Takaisinostotarjoukseen tai Ehdotukseen liittyvien tietojen tai dokumentaation jäljennöksiä ei tulla, eikä saa suoraan eikä välillisesti postittaa tai muutoin lähettää, jakaa tai välittää (mukaan luettuna rajoituksetta säilyttäjien, nominee-edustajien tai trustee-varainhoitajien toimesta) Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltoihin eikä kenellekään Yhdysvalloissa olevalle tai asuvalle henkilölle eikä kenellekään yhdysvaltalaiselle henkilölle. Mikä tahansa Takaisinostotarjouksen yhteydessä tehtävä Joukkovelkakirjoja koskeva tarjous, joka on suoraan tai välillisesti seurausta näiden rajoitusten rikkomisesta, on pätemätön, ja mikä tahansa Joukkovelkakirjoja koskeva tarjous, jonka on tehnyt yhdysvaltalainen henkilö, yhdysvaltalaisen henkilön lukuun tai hyväksi toimiva henkilö, Yhdysvalloissa oleva henkilö tai mikä tahansa sellainen asiamies, fiduciary-varainhoitaja tai muu välittäjä, joka toimii Yhdysvalloista käsin toimeksiantoja antavan päämiehen lukuun ilman omaa harkintavaltaa, on pätemätön eikä sitä hyväksytä. Jokainen Joukkovelkakirjanhaltija, joka osallistuu Takaisinostotarjoukseen, vakuuttaa, että ei ole yhdysvaltalainen henkilö, ei ole Yhdysvalloissa oleva henkilö eikä osallistu Takaisinostotarjoukseen Yhdysvalloista, tai että toimii ilman omaa harkintavaltaa päämiehen lukuun, joka ei ole Yhdysvalloissa eikä anna määräystä osallistua Takaisinostotarjoukseen Yhdysvalloista eikä ole yhdysvaltalainen henkilö. Tässä kappaleessa Yhdysvalloilla tarkoitetaan Amerikan Yhdysvaltoja, sen territorioita ja omistuksia (mukaan lukien Puerto Rico, Yhdysvaltain Neitsytsaaret, Guam, Amerikan Samoa, Wake, Pohjois-Mariaanit), mitä tahansa Yhdysvaltojen osavaltiota ja Columbian liittopiiriä.

Yhdistynyt kuningaskunta

Takaisinostotarjous, Tarjousmuistio tai niihin liittyvien tietojen tai dokumentaation viestittämistä ei tehdä eikä tällaisia dokumentteja tai materiaaleja ole hyväksytty tai tulla hyväksymään minkään auktorisoidun henkilön toimesta vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain pykälän 21 tarkoituksen mukaisesti. Tätä tiedotetta, Tarjousmuistiota tai muita tarjousmateriaaleja liittyen Takaisinostotarjoukseen ei viestitä, eikä niitä saa viestiä, yleisölle Yhdistyneessä kuningaskunnassa, ja tällaiset tiedot ja dokumentit on tarkoitettu vain henkilöille, jotka ovat Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella tai henkilöille, jotka ovat vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Promotion) määräyksen 2005 ("Määräys") artiklan 19(5) mukaisia sijoitusalan ammattilaisia tai henkilöille, jotka kuuluvat Määräyksen artiklan 49 soveltamisalaan, tai muille henkilöille, joille nämä voidaan laillisesti tiedottaa.

Yleistä

Niissä valtioissa, joissa arvopaperi-, sijoittajansuoja- tai muu lainsäädäntö edellyttää, että Takaisinostotarjouksen tekee toimiluvan saanut välittäjä, ja Solisitaatioagentilla ja Järjestäjällä tai millä tahansa tämän lähiyhteisöillä on kyseisessä valtiossa tällainen toimilupa, Solisitaatioagentin ja Järjestäjän tai sen läheisyhteisön katsotaan tehneen Takaisinostotarjouksen Cramon puolesta kyseisessä valtiossa.

Yllä mainittujen Yhdysvaltoihin liittyvien vakuutusten lisäksi kukin Takaisinostotarjoukseen osallistuva Joukkovelkakirjanhaltija katsotaan antaneeksi tietyt muut vakuutukset muihin valtioihin liittyen sekä yleisesti, kuten on esitetty Tarjousmuistion kappaleessa "Warranties and Representations by Noteholders". Jokainen Takaisinostotarjoukseen liittyvä tarjous Joukkovelkakirjanhaltijalta, joka ei anna tällaisia vakuutuksia voidaan hylätä. Cramo, Solisitaatioagentti ja Järjestäjä sekä Tarjous-, Maksu- ja Tabulaatioagentti pidättävät oikeuden yksipuolisen harkintansa mukaisesti (ja ilman vaikutusta relevantin Joukkovelkakirjanhaltijan vastuuseen antamistaan vakuutuksista) tutkia jokaiseen Takaisinostotarjouksen yhteydessä tehtyyn Joukkovelkakirjan tarjoukseen liittyvän Joukkovelkakirjanhaltijan antamien vakuutusten todenmukaisuus ja, mikäli tällainen tutkimus toteutetaan ja lopputuloksena Cramo päättää (mistä tahansa syystä), että Joukkovelkakirjanhaltijan antama vakuutus ei ole totuudenmukainen, hylätä tällainen tarjous.

Liite

Alkuperäinen artikkeli

Jätä kommentti