Etusivu » Saga Furs Oyj:n puolivuosikatsaus 1.11.2019–30.4.2020

Saga Furs Oyj:n puolivuosikatsaus 1.11.2019–30.4.2020

logo.jpg

Saga Furs Oyj:n puolivuosikatsaus 1.11.2019–30.4.2020

Saga Furs Oyj puolivuosikatsaus 29.6.2020 klo 16.45

Koronaviruspandemia vaikeutti huutokauppatoimintaa, liikevaihto ja tulos heikkenivät merkittävästi.

Tämä on tiivistelmä Saga Furs Oyj:n julkaisemasta puolivuosikatsauksesta. Kokonaisuudessaan katsaus on tämän tiedotteen liitteenä ja yhtiön internetsivulla www.sagafurs.com.

ENSIMMÄISEN PUOLIVUOSIKAUDEN KESKEISET ASIAT

 • Saga Furs Oyj:n välitysmyynnin arvo laski 30.4.2020 päättyneellä puolivuosikaudella 65 prosenttia. vertailukaudesta ja oli 45 miljoonaa euroa (vertailukaudella 127 milj. euroa).
 • Yhtiö välitti puolivuosikauden aikana 1,6 miljoonaa nahkaa (3,3 milj. nahkaa).
 • Välitetty minkkimäärä laski noin 40 prosenttia, välitetty kettumäärä noin 80 prosenttia.
 • Konsernin välitysmyyntiä pienensi merkittävästi koronaviruspandemia, jonka vuoksi asetetut matkustus- ja kokoontumisrajoitukset estivät maalis-huhtikuun huutokaupan järjestämisen. Sen sijaan nahkoja myytiin ensimmäistä kertaa järjestetyssä verkkohuutokaupassa.
 • Konsernin liikevaihto laski 53 prosenttia vertailukaudesta ja oli 10 miljoonaa euroa (21 milj. euroa).
 • Liiketoiminnan kulut laskivat 10 prosenttia vertailukaudesta ja olivat 22,5 miljoonaa euroa
  (24,9 milj. euroa).
 • Konsernin liiketulos oli -12,5 miljoonaa euroa (-3,8 milj. euroa).
 • Konsernin nettorahoitustuotot laskivat 16 prosenttia ja olivat 1,7 miljoonaa euroa (2,0 milj. euroa).
 • Konsernin tulos ennen veroja oli 10,8 miljoonaa euroa tappiollinen (1,8 milj. euroa tappiollinen).
 • Osakekohtainen tulos oli -2,44 euroa (-0,42 euroa).


KONSERNIN AVAINLUKUJA

11/19 – 4/20 11/18 – 4/19 11/18 – 10/19
6 kk 6 kk 12 kk
Välitysmyynnin arvo, MEUR 45,3 126,6 296,9
Välitetty nahkamäärä, milj. kpl 1,6 3,3 8,8
Liikevaihto, MEUR 9,7 20,7 44,7
Liiketulos, MEUR -12,5 -3,8 -2,4
Tulos ennen veroja, MEUR -10,8 -1,8 -0,7
Osakekohtainen tulos, EUR -2,44 -0,42 -0,19
Oman pääoman tuotto, (ROE) % -10,6 % -1,7 % -0,8 %
Sijoitetun pääoman tuotto, (ROI) % -5,5 % -0,9 % 0,2 %

OLENNAISET TAPAHTUMAT KATSAUSKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEEN

Saga Furs Oyj:n hallitus ilmoitti 6.5.2020 nimittäneensä yhtiön uudeksi toimitusjohtajaksi DI Magnus Ljungin. Yhtiötä vuodesta 2009 johtanut Pertti Fallenius jäi samalla pois yhtiön operatiivisesta johdosta. Yhtiön varatoimitusjohtajana ja toimitusjohtajan sijaisena jatkaa Juha Huttunen.

Saga Furs tarjosi 13.– 15.5.2020 mahdollisuuden täydennysostoihin huhtikuun verkkohuutokaupassa myymättä jääneistä nahoista niille asiakkaille, jotka eivät koronaviruspandemian aiheuttamien rajoitusten vuoksi voineet osallistua huhtikuussa. Kysyntä jäi vähäiseksi.

Yhtiö ilmoitti 19.5.2020 siirtävänsä perinteisen kesäkuun turkishuutokauppansa kesä-heinäkuun vaihteeseen 29.6. – 7.7.2020. Huutokaupan myynti-ohjelmassa on noin 5 miljoonaa minkinnahkaa, 850 000 ketunnahkaa, 50 000 suomensupinnahkaa, 26 000 soopelinnahkaa ja 140 000 karakul-lampaan nahkaa.

Saga Furs ilmoitti 20.5.2020 aloittavansa uudet YT-neuvottelut kannattavuutensa parantamiseksi sekä henkilöstömäärän ja tuotantokapasiteetin sopeuttamiseksi. YT-neuvottelujen ilmoitettiin olevan osa laajempaa säästöohjelmaa ja kattavan koko konsernin yhtiön kansainvälinen organisaatio mukaan lukien. YT-neuvottelujen arvioitiin päättyvän heinäkuun puoliväliin mennessä.

Yhtiön maksuvalmius on kiristynyt selvästi koronaviruksen aiheuttaman nahkojen myynnin viivästymisen seurauksena. Yhtiön omaan toimintaan on sitoutunut enemmän rahoitusta ja tuottajat ovat nostaneet poikkeuksellisen paljon ennakkomaksuja yhtiöltä. Lisääntyneen käyttöpääomatarpeen turvaamiseksi Saga Furs haki covid-19-pandemian johdosta myönnettävää lainatakausta Finnveralta, mutta takausta ei myönnetty. Yhtiö päätti 13.5.2020 keskeyttää ennakkorahoituksen tuottajille kesä-heinäkuun vaihteen huutokauppaan saakka varmistaakseen maksuvalmiutensa.

LIIKETOIMINNAN NÄKYMÄT

Saga Furs ei ennakoi tulevien huutokauppojen tuloksia, mutta arvioi, että tilikauden liikevaihto jää edellistä tilikautta pienemmäksi ja yhtiön tulos selvästi tappiolliseksi.

Vantaalla 29.6.2020

SAGA FURS OYJ
HALLITUS

Lisätietoja:
Varatoimitusjohtaja Juha Huttunen, puh. 09 849 8326, juha.huttunen@sagafurs.com

www.sagafurs.com

Liite

Alkuperäinen artikkeli

Jätä kommentti