Etusivu » Teleste keskittyy teknologialiiketoimintoihin ja niitä tukeviin korkeamman lisäarvon palveluihin ja luopuu Saksan palveluliiketoiminnasta

Teleste keskittyy teknologialiiketoimintoihin ja niitä tukeviin korkeamman lisäarvon palveluihin ja luopuu Saksan palveluliiketoiminnasta

Teleste keskittyy teknologialiiketoimintoihin ja niitä tukeviin korkeamman lisäarvon palveluihin ja luopuu Saksan palveluliiketoiminnasta

TELESTE OYJ SISÄPIIRITIETO 14.5.2020 klo 19:45

TELESTE KESKITTYY TEKNOLOGIALIIKETOIMINTOIHIN JA NIITÄ TUKEVIIN KORKEAMMAN LISÄARVON PALVELUIHIN JA LUOPUU SAKSAN PALVELULIIKETOIMINNASTA

Teleste on uudistanut strategiansa, jonka mukaan yhtiö keskittyy teknologialiiketoimintoihin ja niitä tukeviin korkeamman lisäarvon palveluihin. Tämän seurauksena yhtiö on päättänyt luopua Saksan palveluliiketoiminnasta. Yhtiö arvioi eri vaihtoehtoja liiketoiminnasta luopumiseksi ensisijaisena tavoitteenaan myydä Saksassa toimivien Cableway-yhtiöiden palveluliiketoiminta lähikuukausien aikana. Teleste Oyj:n hallitus on päättänyt luokitella Saksassa toimivien Cableway-yhtiöiden palveluliiketoiminnan IFRS 5:n "Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja lopetetut toiminnot" mukaisesti myytävänä olevaksi ja raportoi sen 2020 ensimmäisessä osavuosikatsauksessa standardin mukaisesti lopetettuna toimintona.

Saksassa toimivilla laajoilla kaapeliverkkojen kenttäpalveluoperaatiolla on ollut rajalliset synergiat Telesten teknologia- ja tuoteliiketoiminnan kanssa. Kenttäpalveluiden operatiivinen kehittäminen ja laajentaminen uusille alueille vaatii investointeja, jotka eivät tue Telesten teknologia- ja tuoteliiketoimintaa. Teleste harjoittaa palveluliiketoimintaa Saksassa Cableway-yhtiöissä, joilla on johtava markkina-asema kaapeliverkon kenttäpalveluissa. Liiketoiminnan kehittäminen ja kasvuinvestoinnit sopivat paremmin omistajalle, jolle laajat tietoliikenneverkkojen kenttäpalvelut ovat ydinliiketoimintaa.

Cableway-yhtiöt toimittavat ns. täyden palvelun kenttäpalveluita saksalaisille kaapelioperaattoreille sekä omien työntekijöiden tuottamana että alihankkijoiden välityksellä. Cableway-yhtiöiden palveluksessa on noin 470 henkilöä ja yhtiöiden toiminta kattaa maantieteellisesti merkittävän osan koko Saksasta.

IFRS 5:n mukaisesti luokiteltujen toimintojen liikevaihto oli 70,1 miljoonaa euroa ja liiketulos oli -0,9 miljoonaa euroa vuonna 2019. Liikevaihto oli 29,8 % konsernin liikevaihdosta ja nettovarat konsernin taseessa olivat 15,0 miljoonaa euroa 31.3.2020. Myytävänä olevaksi luokitellun liiketoiminnan arvostusta arvioidaan luopumiseen tähtäävien eri vaihtoehtojen perusteella. Luopumalla Saksan palveluliiketoiminnoista Teleste pyrkii varmistamaan rahoitusasemansa ja kyvyn investoida teknologia- ja tuoteliiketoiminnan kasvualueisiin. Saksan palveluliiketoimintaa ei vuoden ensimmäisestä vuosineljänneksestä alkaen enää raportoida Network Services –liiketoiminta-alueen luvuissa, vaan IFRS 5:n mukaan.

TELESTE OYJ

Hallitus

LISÄTIETOJA:
Toimitusjohtaja Jukka Rinnevaara, puh 02 2605 611

JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.teleste.com

Alkuperäinen artikkeli

Jätä kommentti