Etusivu » Konecranes on saanut MHPS-liiketoiminnan oston päätökseen

Konecranes on saanut MHPS-liiketoiminnan oston päätökseen

Konecranes on saanut MHPS-liiketoiminnan oston päätökseen

Julkaistu: 2017-01-04 20:00:00 CET
Konecranes Oyj
Pörssitiedote
Konecranes on saanut MHPS-liiketoiminnan oston päätökseen
KONECRANES OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.1.2017 klo 21:00 EET

– Konecranes ja Terex Corporation ovat saaneet MHPS-kaupan päätökseen

– Yhdistetyt Konecranesin ja MHPS:n toiminnot aloittavat 4.1.2017

– Fokusoitunut maailmanlaajuinen johtaja teollisuusnostolaitteiden ja satamaratkaisujen alalla on syntynyt

– Tavoitteena on 140 miljoonan euron vuosittaiset liikevoittotason synergiaedut, jotka toteutetaan kolmen vuoden aikana

– Terex Corporation tulee omistamaan 25 prosenttia Konecranesin kaikista osakkeista saadessaan B-sarjan osakkeita

– David Sachs ja Oren Shaffer hallituksen jäseniksi, kuten ilmoitettiin ylimääräisen yhtiökokouksen yhteydessä 15.9.2016

Konecranes Oyj (“Konecranes”) on tänään saanut päätökseen Terex Corporationin (“Terex”) MHPS-liiketoiminnan oston (“MHPS-kauppa”). MHPS-kauppa vahvistaa Konecranesin asemaa fokusoituneena maailmanlaajuisena johtajana teollisuuslaitteiden ja satamaratkaisujen alalla. Konecranes saavuttaa huomattavia kasvumahdollisuuksia kunnossapitoliiketoiminnassa sekä kriittistä massaa tulevaisuuden teknologiseen kehitykseen.

Konecranesin hallituksen puheenjohtaja Christoph Vitzthum totesi seuraavasti: ”MHPS-kauppa on merkkipaalu tulevaisuutemme rakentamisen suhteen. Konecranesin ja MHPS:n yhteen saattaminen on suuri saavutus ja odotamme sen luovan huomattavaa arvoa asiakkaillemme ja osakkeenomistajillemme.”

Konecranesin toimitusjohtaja Panu Routila kommentoi: “Olemme erittäin ylpeitä voidessamme yhdistää voimamme MHPS:n kanssa. Haluamme tarjota Demagille ja Port Solutions -liiketoiminnalle olosuhteet, joissa nämä liiketoiminnat voivat kasvaa ja tulla vahvemmiksi osana yhdistettyä organisaatiotamme. MHPS-kauppa luo meille mahdollisuuden monien synergioiden realisoimiseen. Tulemme olemaan yksi teknologiayritys, valmiina luomaan uuden sukupolven nostolaiteyhtiön.”

Viime kuukausien aikana yhdessä Terexin kanssa tehdyn laajan integraation suunnittelutyön ansiosta Konecranes on hyvin valmistautunut toteuttamaan odotetut synergiat. Kolmen vuoden sisällä tavoiteltavista yhteensä 140 miljoonan euron vuotuisista synergioista 35 miljoonaa euroa odotetaan toteutettavan 12 kuukauden kuluessa siitä päivästä, 1.1.2017, josta lähtien MHPS-kaupan voidaan katsoa olleen voimassa taloudellisesta näkökulmasta. Kaiken kaikkiaan synergiat tulevat hankinnasta, tuotantotoiminnoista sekä myynti-, hallinto- ja yleiskustannuksista. Kertaluonteisten integraatiokustannusten odotetaan olevan 130 miljoonaa euroa ja investointien 60 miljoonaa euroa. Lisäksi uusiin maailmanlaajuisiin huoltotoimintamahdollisuuksiin liittyvien dynaamisten synergioiden odotetaan johtavan merkittävään tuloskasvuun.

MHPS-liiketoiminnasta maksettava vastike on 595 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria ja 200 miljoonaa euroa käteisvastiketta sekä 19 600 000 uutta B-sarjan osaketta.16.5.2016 päivätyn osakkeiden ja liiketoiminnan ostosopimuksen (englanniksi Share and Asset Purchase Agreement, ”SAPA”) mukaisesti lopullista käteisvastiketta voidaan oikaista kaupan toteuttamisen jälkeen kassavaroihin, velkoihin, käyttöpääomaan ja STAHL CraneSystems -liiketoiminnan myynnin toteuttamiseen perustuvilla erillä. B-sarjan osakkeiden lopulliseen määrään voidaan tehdä tiettyjä muutoksia SAPA:n perusteella.

Vuoden 2015 taloudellisiin tietoihin perustuva Konecranesin ja MHPS-liiketoiminnan yhteenlaskettu liikevaihto oli noin 3,5 miljardia euroa, oikaistu käyttökate 267 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä yhteensä noin 19 000.

Uudet liiketoiminta-alueet ja konsernin johtoryhmä

Konecranes ilmoitti 15.12.2016 muutoksista raportoitaviin segmentteihin ja konsernin johtoryhmään. Konecranes raportoi kolme liiketoiminta-aluetta 1.1.2017 alkaen: Kunnossapito, Teollisuuslaitteet ja Satamaratkaisut. Tästä päivästä lähtien Konecranesin johtoryhmään kuuluvat seuraavat jäsenet:

Panu Routila, toimitusjohtaja

Teo Ottola, finanssijohtaja ja toimitusjohtajan sijainen

Fabio Fiorino, johtaja, Kunnossapito-liiketoiminta-alue

Mikko Uhari, johtaja, Teollisuuslaitteet-liiketoiminta-alue

Mika Mahlberg, johtaja, Satamaratkaisut-liiketoiminta-alue

Juha Pankakoski, teknologiajohtaja

Susanna Schneeberger, strategiajohtaja

Timo Leskinen, henkilöstöjohtaja

Sirpa Poitsalo, lakiasiainjohtaja

Uusien B-sarjan osakkeiden suunnattu osakeanti Terex Deutschland GmbH:lle ja uudet hallituksen jäsenet

Konecranesin hallitus päätti 29.12.2016 antaa Terex Deutschland GmbH:lle 19 600 000 uutta B-sarjan osaketta (”Osakkeet”, yksittäin ”Osake”) suunnatulla osakeannilla (”Osakeanti”). Päätös perustui 15.9.2016 pidetyn ylimääräisen yhtiökokouksen (”Yhtiökokous”) myöntämään valtuutukseen. Osakkeen merkintähinta on 35,01 euroa, joka oli Konecranesin A-sarjan osakkeen päätöskurssi Nasdaq Helsingissä tänään, eli MHPS-kaupan toteutuspäivänä. Merkintähinta kirjataan kokonaisuudessaan Konecranesin sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Konecranes odottaa Osakkeiden rekisteröinnin kaupparekisteriin ja Euroclear Finland Oy:öön tapahtuvan arviolta 5.1.2017. Uudet Osakkeet tuottavat oikeuden osinkoon ja muihin oikeuksiin rekisteröinnistä alkaen. Osakkeita ei haeta julkisen kaupankäynnin kohteeksi. Konecranesin yhtiöjärjestyksen yksityiskohtaisten määräysten mukaisesti Osakkeilla on samat taloudelliset oikeudet kuin Konecranesin kantaosakkeilla, mutta niihin liittyy äänestys- ja luovutusrajoituksia.

Osakeannin toteuduttua Terex omistaa 25 prosenttia Konecranesin ulkona olevista osakkeista. Yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti hallituksen jäsenten lukumäärä nousee kymmeneen (10). Terexillä on tänään toteutetun MHPS-kaupan jälkeen oikeus valita enintään kaksi jäsentä Konecranesin hallitukseen niin kauan kuin Terexin tai sen konserniyhtiöiden omistusosuus Konecranesista pysyy tiettyjen määriteltyjen tasojen yläpuolella. Terex on ilmoittanut Konecranesille, että sen nimittämät hallituksen jäsenet ovat David Sachs ja Oren Shaffer. Lisätietoa Terexin nimittämistä hallituksen jäsenistä on saatavilla Konecranesin 15.7.2016 päivätyn pörssitiedotteen Liitteessä 2. Osakkeiden rekisteröintipäivästä lähtien Konecranesin hallitukseen kuuluvat seuraavat jäsenet:

Christoph Vitzthum, puheenjohtaja

Stig Gustavson, varapuheenjohtaja

Svante Adde

Ole Johansson

Janina Kugel

Bertel Langenskiöld

Ulf Liljedahl

Malin Persson

David Sachs

Oren Shaffer

KONECRANES OYJ

Miikka Kinnunen
sijoittajasuhdejohtaja

LISÄTIETOJA
Miikka Kinnunen, sijoittajasuhdejohtaja, Konecranes Oyj, puh. +358 (0) 20 427 2050

Konecranes on yksi maailman johtavista nostolaitevalmistajista, ja sen asiakkaita ovat muun muassa koneenrakennus- ja prosessiteollisuus, telakat, satamat ja terminaalit. Yritys toimittaa asiakkailleen toimintaa tehostavia nostoratkaisuja ja huoltopalveluita kaikille nosturimerkeille ja työstökoneille. Vuonna 2015 Konecranes-konsernin liikevaihto oli yhteensä 2 126 miljoonaa euroa. Konsernilla on 11 100 työntekijää ja 600 huoltopistettä 48 maassa. Konecranes Oyj:n osake on noteerattu Nasdaq Helsingissä (osakkeen tunnus: KCR1V).

JAKELU
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.konecranes.com

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Jätä kommentti