Etusivu » Exel Compositesin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan esitys hallituksen kokoonpanoksi ja palkitsemiseksi

Exel Compositesin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan esitys hallituksen kokoonpanoksi ja palkitsemiseksi

Exel Compositesin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan esitys hallituksen kokoonpanoksi ja palkitsemiseksi

Julkaistu: 2017-01-24 14:45:00 CET
Exel Composites Oyj
Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot
Exel Compositesin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan esitys hallituksen kokoonpanoksi ja palkitsemiseksi

EXEL COMPOSITES OYJ PÖRSSITIEDOTE 24.1.2017 klo 15:45

Exel Compositesin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan esitys hallituksen kokoonpanoksi ja palkitsemiseksi

Hallituksen kokoonpano

Exel Composites Oyj:n yhtiökokouksen valitsema osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää 4.4.2017 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2018 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen hallituksen jäsenet Petri Helsky, Reima Kerttula ja Jouko Peussa. Toimikunta ehdottaa myös, että uusiksi jäseniksi valitaan Kai Kauto ja Helena Nordman-Knutson.

Kai Kauto (50) toimii tällä hetkellä suomalaisen Teknoware Oy:n toimitusjohtajana. Teknoware on kansainvälisesti toimiva julkisen liikenteen ajoneuvojen valaistusjärjestelmiin sekä kiinteistöjen ja laivojen turvavalaistusjärjestelmiin erikoistunut asiantuntijayritys. Aiemmin Kai Kauto on toiminut muun muassa Thermo Fischer Scientific Oy:n liiketoimintayksikön johtajana. Hän on koulutukseltaan diplomi-insinööri.

Helena Nordman-Knutson (52) toimii tällä hetkellä johtajana Hallvarsson & Halvarssonilla, joka on ruotsalainen konserniviestintään, yritysten vastuullisuuteen ja sijoittajasuhteisiin erikoistunut viestintätoimisto. Teknologiayritysten strategisen konsultoinnin lisäksi Helena Nordman-Knutsonilla on vahva analyytikkotausta. Hänellä on maisterin tutkinnot sekä kansainvälisessä politiikassa että kauppatieteissä.

Matti Hyytiäinen (hallituksen varapuheenjohtaja vuodesta 2016 ja hallituksen jäsen vuodesta 2015) ja Heikki Hiltunen (hallituksen jäsen vuodesta 2011) ovat ilmoittaneet, etteivät he ole käytettävissä uudelleenvalintaan.

Nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että yhtiökokous valitsee uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi Reima Kerttulan toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2018 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Kaikki hallituksen jäsenehdokkaat ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista, ja ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

Hallituksen jäsenten palkitseminen

Nimitystoimikunta esittää 4.4.2017 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten vuosipalkkiot olisivat seuraavat: hallituksen puheenjohtajalle 41 000 euroa/vuosi (edellisvuonna 36 000 euroa) ja lisäksi maksettaisiin 1 500 euron suuruinen palkkio osallistumisesta hallituksen ja toimikuntien kokouksiin sekä muista vastaavista hallitustehtävistä, ja muille hallituksen jäsenille 19 000 euroa/vuosi (edellisvuonna 18 000 euroa) ja lisäksi maksettaisiin 1 000 euron suuruinen palkkio osallistumisesta hallituksen ja toimikuntien kokouksiin sekä muista vastaavista hallitustehtävistä.

Vuosipalkkiosta 60 prosenttia maksettaisiin rahana ja 40 prosenttia Exel Composites Oyj:n osakkeina, jotka hankittaisiin suoraan hallituksen jäsenten lukuun pörssistä 6.4. – 27.4.2017 välisenä aikana. Puheenjohtajan lukuun hankittavien osakkeiden määrä vastaisi 16 400 euroa ja muiden hallituksen jäsenten lukuun hankittavien osakkeiden määrä 7 600 euroa kullekin jäsenelle. Vuosipalkkio kattaa hallituksen koko toimikauden. Mikäli osakkeiden hankintaa ei saada toteutettua määritellyn ajan kuluessa sovellettavien lakien ja määräysten mukaisesti, se osuus osakkeina maksettavasta vuosipalkkiosta, jota ei ole voitu hankkia, voidaan maksaa rahana. Mikäli hallituksen jäsenen jäsenyys päättyy mistä tahansa syystä ennen seuraavaa varsinaista yhtiökokousta, tulee jäsenen palauttaa yhtiölle palkkio tai vastaava rahamäärä, joka on jo suoritettu, mutta jota ei ole vielä ansaittu.

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että hallitustyöskentelystä aiheutuvat matkakulut ja muut kulut korvataan yhtiön vakiintuneen käytännön ja matkustussäännön mukaisesti.

Nimitystoimikuntaan kuuluvat neljän suurimman osakkeenomistajan edustajat ja hallituksen puheenjohtaja asiantuntijajäsenenä. Suurimmat osakkeenomistajat määriteltiin suomalaiseen arvo-osuusjärjestelmään 3.10.2016 rekisteröityjen omistustietojen perusteella.

Vuoden 2017 varsinaiselle yhtiökokoukselle esitykset tehneeseen nimitystoimikuntaan kuuluvat:

Ted Roberts, Nordea Asset Management, nimitystoimikunnan puheenjohtajanaClaes Murander, Lannebo Fonder ABKalle Saariaho, OP-Rahastoyhtiö Tuomas Virtala, Danske Invest Suomi Reima Kerttula, hallituksen puheenjohtaja

Vantaalla, 24.1.2017

Exel Composites Oyj
Riku Kytömäki, toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Riku Kytömäki, toimitusjohtaja
puh. 050 511 8288
riku.kytomaki@exelcomposites.com

Mikko Kettunen, talousjohtaja
puh. 050 347 7462
mikko.kettunen@exelcomposites.com

Jakelu
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.exelcomposites.com

Exel Composites lyhyesti
Exel Composites (www.exelcomposites.com) on johtava komposiittiteknologiayhtiö, joka suunnittelee, valmistaa ja markkinoi komposiittituotteita ja -ratkaisuja vaativiin sovelluksiin. Exel Composites tarjoaa ylivertaisen asiakaskokemuksen jatkuvan innovaation, maailmanluokan operaatioiden sekä pitkäaikaisten kumppanuuksien avulla.

Liiketoiminnan perustana on itse kehitetty komposiittiteknologia, siihen perustuva tuotteisto ja valittujen markkinasegmenttien hallinta vahvalla laatu- ja tuotemerkki-imagolla. Jatkuva uusien sovelluskohteiden etsiminen ja tuotekehitys yhteistyössä asiakkaiden kanssa mahdollistavat yrityksen kasvun. Henkilöstön osaaminen ja korkea teknologian taso ovat avainasemassa Exel Compositesin toiminnassa. Yhtiön osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n listalla.

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Jätä kommentti