Etusivu » Elisan tilinpäätöstiedote vuodelta 2016

Elisan tilinpäätöstiedote vuodelta 2016

Elisan tilinpäätöstiedote vuodelta 2016

Julkaistu: 2017-01-27 07:30:00 CET
Elisa
Tilinpäätöstiedote
Elisan tilinpäätöstiedote vuodelta 2016

ELISA OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 27.1.2017 KLO 8.30

Loka–joulukuu 2016

Liikevaihto oli 434 miljoonaa euroa (404)Käyttökate oli 139 miljoonaa euroa (128) ja liikevoitto 76 miljoonaa euroa (68)Vertailukelpoinen liikevoitto oli 85 miljoonaa euroa (77)Osakekohtainen tulos oli 0,37 euroa (0,35) ja vertailukelpoinen 0,41 euroa (0,37)Kassavirta investointien jälkeen ilman osakeinvestointeja oli 53 miljoonaa euro (30), raportoitu kassavirta investointien jälkeen oli -115 miljoonaa euroa (30)Mobiilin liittymäkohtainen liikevaihto ARPU oli 17,0 euroa (16,7 edellisellä neljänneksellä)Mobiililiittymien vaihtuvuus oli 18,2 prosenttia (18,0 edellisellä neljänneksellä)Mobiilin palveluliikevaihto kasvoi 3,4 prosenttia 194 miljoonaan euroon (188)Mobiililiittymäkanta pieneni 36 600 liittymällä vuosineljänneksen aikanaKiinteiden laajakaistaliittymien määrä kasvoi neljänneksen aikana 3 400 liittymällä

Vuosi 2016

Liikevaihto oli 1 636 miljoonaa euroa (1 569)Käyttökate oli 563 miljoonaa euroa (532) ja liikevoitto 339 miljoonaa euroa (312) Vertailukelpoinen käyttökate ja liikevoitto: 564 milj. euroa (536) ja 349 milj. euroa (322)Osakekohtainen tulos oli 1,61 euroa (1,52) ja vertailukelpoinen 1,66 euroa (1,54)Kassavirta investointien jälkeen ilman osakeinvestointeja oli 281 miljoonaa euroa (266). Raportoitu kassavirta investointien jälkeen oli 65 miljoonaa euroa (253).Nettovelka / käyttökate oli 2,0 (1,8) ja velkaantumisaste 116 prosenttia (104)

Keskeiset tunnusluvut

Loka–joulukuu Koko vuosi
Milj. euroa 2016 2015 2016 2015
Liikevaihto 434 404 1,636 1,569
Käyttökate 139 128 563 532
Vertailukelpoinen käyttökate 139 131 564 536
Liikevoitto 76 68 339 312
Vertailukelpoinen liikevoitto 85 77 349 322
Tulos ennen veroja 1) 74 62 320 291
Osakekohtainen tulos, euroa 1) 0,37 0,35 1,61 1,52
Käyttöomaisuusinvestoinnit 842) 50 2262) 196

1) Vertailukelpoiset luvut: Q4 2016: tulos ennen veroja 80 milj. € (71) ja EPS 0,41 € (0,37), koko vuosi 2016: tulos ennen veroja 327 milj. € (300) ja EPS 1,66 € (1,54). 2) Sisältää 700 MHz 22 milj. € lisenssimaksun.

Rahoitusasema ja kassavirta

Milj. euroa 31.12.2016 31.12.2015
Nettovelka 1 124 962
Nettovelka / käyttökate 1) 2,0 1,8
Velkaantumisaste (gearing), % 115,7 103,9
Omavaraisuusaste, % 38,5 41,4
Loka–joulukuu Koko vuosi
Milj. euroa 2016 2015 2016 2015
Kassavirta investointien jälkeen
Kassavirta investointien jälkeen ilman osakeinvestointeja 2)
-115

53

30

30

65

281

253

266

1) (korolliset velat – rahavarat) / (neljän edellisen vuosineljänneksen käyttökate ilman kertaluonteisia eriä)

2) Q4/16 ja koko vuosi 2016: 167 milj, € Starman kaupan lainajärjestely

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkoa maksetaan 1,50 euroa (1,40) osakkeelta. Lisäksi hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitukselle annetaan valtuutus hankkia enintään 5 miljoonaa omaa osaketta, mikä on 3 prosenttia koko osakepääomasta.

Toimitusjohtaja Veli-Matti Mattila:
Elisa jälleen ennätystulokseen

Elisan kilpailukyky ja tulos vahvistuivat entisestään haastavasta yleistaloudellisesta tilanteesta huolimatta. Vuoden 2016 liikevaihto ja tulos olivat kaikkien aikojen parhaat. Tulosta paransivat mobiilin palveluliikevaihdon kasvu sekä panostukset Elisan toiminnan tuottavuuteen. Lisäksi Anvian tele-, IT- ja viihdeliiketoimintojen osto vaikutti positiivisesti. Anvian ja Elisan toimintojen yhdistyminen on edennyt hyvin.

Käytön helppous ja nopeus kasvattivat mobiili- ja kiinteän laajakaistaliittymien arvostusta kuluttajien, yritysasiakkaiden ja julkisten organisaatioiden keskuudessa. Kiinteän verkon laajakaistaliittymämäärä kasvoi 61 000 liittymällä, ja mobiililiittymäkanta laski vuoden aikana noin 46 000 liittymällä. Rajoittamaton datan hinnoittelumalli, videopalveluiden yleistyminen ja panostukset 4G-verkon laajentamiseen ovat vieneet Suomen maailman kärkeen mobiilidatan käytössä.

Kuluttaja-asiakkaillemme toimme useita lisäarvoa tuottavia palveluita ja sisältöjä. Elisa Viihteen suosittu alkuperäissarja Downshiftaajat jatkui joulukuussa ja toisen kauden katselumäärä oli kolminkertainen ensimmäiseen kauteen verrattuna. Uusi alkuperäissarja Konttori Suomi alkaa tämän vuoden maaliskuussa. Watson tv-palvelu julkaisi uuden Android TV-sovelluksen. Toimme lisäksi OnePlus-puhelimet kuluttajille ja yrittäjille ensimmäisenä jälleenmyyjänä Euroopassa.

Olemme vahvasti kehittämässä ja digitalisoimassa suomalaista yhteiskuntaa ja suomalaisten yritysten toimintaa. Elisan avoin kehitys- ja palvelualusta Elisa IoT sai kansainvälistä tunnustusta. Elisa Innovation Challenge -kilpailussa Elisa palkitsi energiaomavaraisen paikannus- ja älylukkoratkaisun. Lisäksi Elisa toi yrityksille uuden palvelumallin, jonka avulla työntekijät voivat vaikuttaa työpuhelimensa valintaan maksamalla osan kustannuksista.

Kehitämme määrätietoisesti verkkojamme. Suomen nopeimmassa 4G-verkossa teimme nopeuden maailmanennätyksen saavuttamalla 1,9 Gbit/s nopeuden ja testasimme ensimmäisenä operaattorina 5G:tä Suomessa. 700 megahertsin taajuutta testasimme ensimmäisenä Pohjoismaissa. Vuoden lopussa voitimme 700 MHz huutokaupassa 2×10 megahertsin taajuusalueen. Se parantaa mobiiliverkon peittoa ja kapasiteettia. Kiinteässä verkossa testasimme muun muassa G.fast-teknologiaa, mikä mahdollistaa jopa 1 Gbit/s nopeudet nykyisessä kiinteässä laajakaistaverkossa esimerkiksi pientaloalueilla ja vanhoissa kerrostaloissa.

Panostimme aktiivisesti nuorten työllistämiseen. Elisa yhdessä tytär- ja vuokratyöyhtiöiden kanssa palkkasi kesällä 200 nuorta kesätöihin. Pyrimme olemaan asiakkaidemme apuna digitalisoituvassa maailmassa ja tuotamme asiakkaita helpottavia sisältöjä verkkoon ja jatkoimme suosittujen digikoulujen järjestämistä koululaisille. Monimuotoisuutta korostava musiikkiteatterihanke ShedHelsinki toteutettiin Elisan aloitteesta.

Keskitymme määrätietoisesti asiakaskokemuksen ja toimintamme jatkuvaan parantamiseen. Tuottavuuden nostaminen, digitaalisten palveluiden kehittäminen asiakkaille sekä vahva investointikyky luovat hyvät lähtökohdat kilpailukykyiselle toiminnallemme jatkossakin.

Näkymät ja ohjeistus vuodelle 2017

Suomen makrotalousympäristön odotetaan yhä olevan heikko vuonna 2017 huolimatta joistain positiivisista kehityksistä. Kilpailutilanne Suomen televiestintämarkkinoilla jatkuu myös haasteellisena.

Koko vuoden ohjeistus ei sisällä Starman-kauppaa. Liikevaihdon arvioidaan olevan samalla tasolla tai hieman parempi kuin vuonna 2016. Mobiilidatan ja digitaalisten palvelujen odotetaan kasvattavan liikevaihtoa. Vertailukelpoisen käyttökatteen odotetaan olevan samalla tasolla tai hieman parempi kuin vuonna 2016. Investointien odotetaan olevan enintään 13 prosenttia liikevaihdosta. Keskipitkän aikavälin tavoite, korkeintaan 12 prosenttia on edelleen voimassa. Elisan rahoitusasema ja maksuvalmius on hyvä.

Elisa jatkaa tuottavuutta lisääviä toimenpiteitään, esimerkiksi lisäämällä automaatiota eri prosesseissa, kuten verkonhallinnassa ja jakelussa. Tämän lisäksi Elisan jatkuvat laadun parantamistoimenpiteet lisäävät asiakastyytyväisyyttä ja tehokkuutta, sekä pienentävät kustannuksia.

Elisan kehitys uusia, elämyksellisiä ja merkityksellisiä palveluja asiakkailleen tarjoavana yhtiönä jatkuu. Pitkän aikavälin kasvu ja kannattavuuden paraneminen perustuvat mobiilidatamarkkinoiden kasvuun sekä uusiin online- ja ICT-palveluihin.

Voitonjako

Elisan voitonjakopolitiikan mukaan voitonjako on 80–100 prosenttia edellisen tilikauden tuloksesta. Tämän lisäksi osakkeenomistajille voidaan jakaa lisävoitonjakoa. Jakoehdotusta tai päätöstä tehdessään hallitus ottaa huomioon yhtiön rahoitusaseman, tulevat rahoitustarpeet ja asetetut rahoitustavoitteet. Voitonjakoon kuuluvat osingonmaksu, pääomanpalautus ja omien osakkeiden osto.

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkoa maksetaan 1,50 euroa osakkeelta. Voitonjako on 93 prosenttia tilikauden tuloksesta.

Oikeus yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti jaettaviin varoihin on osakkeenomistajilla, jotka on 10.4.2017 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa maksupäiväksi 19.4.2016. Tilikauden voitto lisätään kertyneisiin voittovaroihin.

Hallitus päätti myös ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitukselle annetaan valtuutus enintään 5 miljoonan oman osakkeen hankintaan, joka vastaa 3 prosenttia koko osakekannasta.

Julkistamismenettely

Elisa Oyj noudattaa Finanssivalvonnan Standardin 5.2b mahdollistamaa julkistamismenettelyä. Tämä tiedote on tiivistelmä Elisan tilinpäätöstiedotteesta 2016. Koko raportti taulukoineen on tämän pörssitiedotteen liitetiedostona ja saatavilla Elisan internetsivuilla www.elisa.fi/sijoittajille

ELISA OYJ

Lisätietoja:

Veli-Matti Mattila, toimitusjohtaja, puh. 010 262 2635
Jari Kinnunen, talous- ja rahoitusjohtaja puh. 010 262 9510
Vesa Sahivirta, IR-johtaja, puh. 010 262 3036

Jakelu:

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.elisa.fi

Liitteet:
TILINPÄÄTÖS 2016.pdf

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Jätä kommentti