Etusivu » Panostaja Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.11.2015-31.10.2016

Panostaja Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.11.2015-31.10.2016

Panostaja Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.11.2015-31.10.2016

Julkaistu: 2016-12-09 08:00:00 CET
Panostaja Oyj
Tilinpäätöstiedote
Panostaja Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.11.2015-31.10.2016

Panostaja Oyj Tilinpäätöstiedote 9.12.2016 klo 9.00

1.8.2016–31.10.2016 (3 kk)

KotiSunin kasvu jatkui vahvana katsauskaudella liikevaihdon kasvaessa 45 % edellisvuoden vertailukaudesta. Myös kannattavuus säilyi erinomaisella tasolla. Granon katsauskauden liikevaihto laski 2 % edellisvuoden vertailukaudesta. Liikevoitto laski 1,9 milj. euroon edellisvuoden 3,1 milj. eurosta. Markkinatilanne jatkui haastavana useissa sijoituskohteissa. Liikevaihto kasvoi viidessä kahdeksasta sijoituskohteessa. Kokonaisuutena konsernin liikevaihto kasvoi 4 % ja oli 45,7 milj. euroa (44,1 milj. euroa). Liikevoitto parani kolmessa kahdeksasta sijoituskohteessa ja koko konsernin liikevoitto heikkeni 3,1 milj. eurosta 2,6 milj. euroon. Tulos/osake (laimentamaton) oli 3,0 senttiä (17,6 senttiä). Vertailukauden tulokseen sisältyy Flexim Securityn myynti.

1.11.2015–31.10.2016 (12 kk)

Liikevaihto kasvoi viidessä kahdeksasta sijoituskohteessa. Kokonaisuutena konsernin liikevaihto kasvoi katsauskaudella 16 % edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta ja oli 172,5 milj. euroa (148,2 milj. euroa). Liikevoitto parani neljässä kahdeksasta sijoituskohteessa ja koko konsernin liikevoitto parani
7,3 milj. eurosta 9,0 milj. euroon. Tulos/osake (laimentamaton) oli 6,9 senttiä (14,1 senttiä).

Voitonjakoehdotus: Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että päättyneeltä tilikaudelta maksetaan osinko 0,04 euroa osakkeelta.

Toimitusjohtaja Juha Sarsama:

”Tilikauden viimeisellä neljänneksellä sijoituskohteiden epäyhtenäinen kehitys jatkui ja sijoituskohteiden kannattavuuskehityksessä oli edelleen merkittäviä eroja. KotiSun jatkoi edelleen vahvaa kannattavaa kasvua. Sen sijaan Takoman ja Heatmastersin heikko kannattavuuskehitys jatkui ja Megaklinikan tulosta rasitti Tukholman klinikan avaaminen. Myös Granon tuloskehitys oli odotuksiamme heikompi liikevaihdon laskiessa lievästi vertailukaudesta ja järjestelykulujen rasittaessa tulosta. Kokonaisuutena sijoituskohteiden kannattavuuskehitys oli viimeisellä neljänneksellä jonkin verran odotuksiamme heikompi.

Suomen taloustilanteesta on viimeisen neljänneksen aikana saatu lisää positiivisia merkkejä, mutta vielä emme ole nähneet olennaista muutosta talouden kuvassa sijoituskohteidemme toimialoilla ja tilanne jatkuu edelleen epävarmana. Useiden sijoituskohteiden markkinatilanne on jatkunut edelleen heikkona.

Yrityskauppamarkkinan aktiivisuus on ollut katsauskaudella hyvällä tasolla ja uusien kohteiden tarjonta on jatkunut vilkkaana. Emme kuitenkaan viimeisenkään neljänneksen aikana toteuttaneet sijotusta uuteen sijoituskohteeseen. Jatkamme aktiivisesti uusien mahdollisuuksien kartoittamista, mutta tulemme edelleen säilyttämään maltin yritysostomahdollisuuksien arvioinnissa.

Panostaja muuttaa ohjeistuskäytäntöänsä ja lopettaa taloudellisen ohjeistuksen julkaisemisen vuoden 2017 alusta. Konsernin liikevoiton tulosohjauksen sijaan tulemme jatkossa tarjoamaan sijoittajille enemmän tietoa sijoituskohteiden kasvu- ja kehitysmahdollisuuksista ja Panostajan tavoitteista arvon kasvattamiseksi näissä sijoituskohteissa. Tulosohjauksesta luopuminen on luonnollinen osa Panostajan viestinnän muutosta konsernista sijoitusyhtiöksi ja riippumaton vallitsevista markkinaolosuhteista. Tavoitteenamme on jatkossa tukea sijoittajien mahdollisuutta muodostaa käsitys sijoituskohteiden itsenäisestä arvosta tuoden enemmän esille Panostajan rakennetta sijoitusyhtiönä.”

Keskeiset luvut Panostaja-konserni

M€

Q4 Q4 12 kk 12 kk
8/16-
10/16
8/15-
10/15
11/15-
10/16
11/14-
10/15
Liikevaihto, milj. euroa 45,7 44,1 172,5 148,2
Liikevoitto, milj. euroa 2,6 3,1 9,0 7,3
Tulos ennen veroja, milj. euroa 2,1 1,4 7,0 3,4
Tilikauden tulos, milj. euroa 3,1 13,5 9,2 13,5
Osakekohtainen tulos, laimentamaton, € 0,03 0,18 0,07 0,14
Oma pääoma / osake, € 0,77 0,74 0,77 0,74
Liiketoiminnan kassavirta, milj. euroa 4,6 -1,6 9,6 8,0
Liikevaihdon jakautuminen segmenteittäin
M€

Q4 Q4 12 kk 12 kk
Liikevaihto 8/16-
10/16
8/15-
10/15
11/15-
10/16
11/14-
10/15
Grano 22,8 23,4 88,2 69,9
KotiSun 9,8 6,8 31,9 23,7
Takoma 1,9 3,1 10,2 13,2
Selog 2,7 2,4 10,3 9,9
Helakeskus 2,4 2,6 9,8 10,4
KL-Varaosat 3,4 3,3 13,0 11,8
Heatmasters 1,3 1,3 4,5 6,3
Megaklinikka 1,3 1,2 4,7 3,4
Muut 0,0 0,0 0,0 0,0
Eliminoinnit 0,0 0,0 -0,1 -0,3
Konserni yhteensä 45,7 44,1 172,5 148,2

Liikevoiton jakautuminen segmenteittäin

M€

Q4 Q4 12 kk 12 kk
Liikevoitto 8/16-
10/16
8/15-
10/15
11/15-
10/16
11/14-
10/15
Grano 1,9 3,1 7,8 5,9
KotiSun 1,9 1,4 5,8 4,2
Takoma -0,3 -0,3 -1,2 -0,7
Selog 0,2 0,1 0,7 0,5
Helakeskus 0,2 0,2 0,3 0,7
KL-Varaosat 0,4 0,3 1,0 0,5
Heatmasters -0,3 -0,2 -1,0 0,1
Megaklinikka -0,6 -0,2 -1,5 -0,5
Muut -0,7 -1,2 -2,9 -3,3
Konserni yhteensä 2,6 3,1 9,0 7,3

TIEDOTUSTILAISUUS

Panostaja järjestää tiedotustilaisuuden analyytikoille, sijoittajille ja lehdistölle 9.12.2016 klo 10.00-11.00 hotelli Scandic Simonkentällä, kokoustila Pavilion, Simonkatu 9, Helsinki.

Tilinpäätöstiedote ja esitykset sekä muuta sijoittajatietoa on saatavissa osoitteessa www.panostaja.fi

Panostaja Oyj

Juha Sarsama
toimitusjohtaja

Lisätietoja: Toimitusjohtaja Juha Sarsama, Panostaja Oyj, 040-774 2099

Liitteet:
Panostaja Oyj 9 12 2016 Tilinpäätöstiedote Q4_ LIITE (ID 20258).pdf

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Jätä kommentti