Etusivu » CAPMAN OYJ TÄYDENTÄÄ TARJOUSASIAKIRJAA, JOKA LIITTYY VAPAAEHTOISEEN JULKISEEN VAIHTOTARJOUKSEEN KAIKISTA NORVESTIA OYJ:N OSAKKEISTA JA NIIHIN OIKEUTTAVISTA ARVOPAPEREISTA

CAPMAN OYJ TÄYDENTÄÄ TARJOUSASIAKIRJAA, JOKA LIITTYY VAPAAEHTOISEEN JULKISEEN VAIHTOTARJOUKSEEN KAIKISTA NORVESTIA OYJ:N OSAKKEISTA JA NIIHIN OIKEUTTAVISTA ARVOPAPEREISTA

CAPMAN OYJ TÄYDENTÄÄ TARJOUSASIAKIRJAA, JOKA LIITTYY VAPAAEHTOISEEN JULKISEEN VAIHTOTARJOUKSEEN KAIKISTA NORVESTIA OYJ:N OSAKKEISTA JA NIIHIN OIKEUTTAVISTA ARVOPAPEREISTA

Julkaistu: 2016-12-08 15:45:00 CET
Norvestia
Pörssitiedote
CAPMAN OYJ TÄYDENTÄÄ TARJOUSASIAKIRJAA, JOKA LIITTYY VAPAAEHTOISEEN JULKISEEN VAIHTOTARJOUKSEEN KAIKISTA NORVESTIA OYJ:N OSAKKEISTA JA NIIHIN OIKEUTTAVISTA ARVOPAPEREISTA

Helsinki, Suomi, 2016-12-08 15:45 CET (GLOBE NEWSWIRE) —

Norvestia Oyj Pörssitiedote 8.12.2016 klo 16.45

Tätä pörssitiedotetta ei saa julkaista tai levittää, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, henkilöille, jotka oleskelevat tai asuvat Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai muutoin näissä maissa, tai missään muussa sellaisessa maassa, jossa sen julkaiseminen tai levittäminen olisi soveltuvan sääntelyn vastaista tai edellyttäisi muita toimenpiteitä Suomen lainsäädännön mukaisten vaatimusten lisäksi.

CAPMAN OYJ TÄYDENTÄÄ TARJOUSASIAKIRJAA, JOKA LIITTYY VAPAAEHTOISEEN JULKISEEN VAIHTOTARJOUKSEEN KAIKISTA NORVESTIA OYJ:N OSAKKEISTA JA NIIHIN OIKEUTTAVISTA ARVOPAPEREISTA

CapMan Oyj (”CapMan”) on julkistanut 3.11.2016 arvopaperimarkkinalain (746/2012, muutoksineen) 11 luvun mukaisesti Norvestia Oyj:n (”Norvestia”) vapaaehtoisen julkisen osakevaihtotarjouksen (”Vaihtotarjous”) hankkiakseen kaikki Norvestian liikkeeseen laskemat osakkeet ja osakkeisiin oikeuttavat arvopaperit.

CapMan aloitti Vaihtotarjouksen 21.11.2016 ja julkisti Vaihtotarjousta koskevan tarjousasiakirjan 18.11.2016 (”Tarjousasiakirja”). Norvestia julkisti 7.12.2016 substanssiarvonsa nousun ja täydennyksen hallituksen Vaihtotarjousta koskevaan lausuntoon, jossa hallitus pitää suosituksensa voimassa.

CapMan on tänään 8.12.2016 julkaissut pörssitiedotteen, jonka mukaan Finanssivalvonta on hyväksynyt Norvestian hallituksen lausunnon täydennystä koskevan Tarjousasiakirjan täydennysasiakirjan. CapManin pörssitiedote kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä.

Helsinki, 8.12.2016

NORVESTIA OYJ

Hallitus

Lisätietoja: Hannu Syrjänen, hallituksen varapuheenjohtaja, puh. +358 400 454 885

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.norvestia.fi

Liite: CapMan Oyj:n pörssitiedote 8.12.2016

Tärkeä tiedotus

Tätä tiedotetta ei saa julkaista tai muutoin levittää, kokonaan tai osittain, henkilöille, jotka oleskelevat tai asuvat Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa tai Etelä-Afrikassa, tai muutoin näissä maissa, tai missään muussa maassa, missä se on soveltuvien lakien tai määräysten mukaan kiellettyä. Tämä tiedote ei ole tarjousasiakirja tai esite eikä se siten ole tarjous tai kehotus myyntitarjouksen tekemiseen. Sijoittajien tulee hyväksyä vaihtotarjous osakkeista vain vaihtotarjoukseen liittyvässä tarjousasiakirjassa ja esitteessä esitetyn tiedon perusteella. Tarjousta ei tehdä suoraan tai välillisesti missään sellaisessa maassa, missä joko tarjous tai siihen osallistuminen on soveltuvan lain mukaan kiellettyä tai missä tarjousasiakirja-, rekisteröinti- tai muut vaatimukset soveltuisivat Suomen lainsäädännön mukaisten toimenpiteiden lisäksi.

Vaihtotarjoukseen liittyvää tarjousasiakirjaa ja esitettä ja niihin liittyviä hyväksymislomakkeita ei tulla toimittamaan tai lähettämään edelleen, eikä niitä saa toimittaa tai lähettää edelleen mihinkään sellaiseen maahan tai sellaisesta maasta, missä soveltuva laki kieltää sen. Erityisesti vaihtotarjousta ei tehdä, suoraan tai välillisesti, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai Yhdysvalloissa. Vaihtotarjousta ei voida hyväksyä Australiasta, Kanadasta, Hongkongista, Japanista, Uudesta-Seelannista, Etelä-Afrikasta tai Yhdysvalloista.

CapManin osakkeita ei ole eikä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen (”Arvopaperilaki”), tai minkään Yhdysvaltain osavaltion tai muun alueen soveltuvien arvopaperilakien mukaisesti. CapManin osakkeita ei saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, paitsi Arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädetyn poikkeuksen nojalla tai transaktiolla, johon Arvopaperilain rekisteröintivaatimukset eivät sovellu.

Tietyt tähän tiedotteeseen sisältyvät muut kuin historiallisiin tosiseikkoihin liittyvät lausumat, mukaan lukien muun muassa arviot yleisestä talouskehityksestä ja markkinatilanteesta, odotukset yhdistyneen yhtiön kehityksestä ja kannattavuudesta sekä synergiaetujen ja kustannussäästöjen toteutumisesta, sekä lausumat, joissa käytetään ilmauksia ”odottaa”, ”arvioi”, ”ennustaa” tai vastaavia ilmaisuja, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Nämä lausumat perustuvat tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin sekä tällä hetkellä tiedossa oleviin seikkoihin. Ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, joiden toteutuessa yhdistyneen yhtiön todellinen tulos voi poiketa huomattavasti tämänhetkisistä odotuksista. Näitä tekijöitä ovat muun muassa yleinen taloudellinen tilanne, mukaan lukien valuuttakurssien ja korkotasojen vaihtelut, mitkä vaikuttavat asiakkaiden toimintaympäristöön ja kannattavuuteen ja näin ollen yhdistyneen yhtiön saamiin tilauksiin ja niiden katteisiin; kilpailutilanne; yhdistyneen yhtiön oma liiketoimintatilanne, kuten tuotannon ja tuotekehityksen onnistuminen ja niiden jatkuva kehittäminen ja parantaminen; ja tulevien yrityskauppojen onnistuminen.

Liitteet:
Liite. CapMan Oyjn pörssitiedote 8.12.2016.pdf

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Jätä kommentti