Etusivu » Kutsu Efore Oyj:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen 31.1.2017 klo 10.00

Kutsu Efore Oyj:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen 31.1.2017 klo 10.00

Kutsu Efore Oyj:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen 31.1.2017 klo 10.00

Julkaistu: 2016-12-22 08:30:00 CET
Efore Oyj
Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen
Kutsu Efore Oyj:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen 31.1.2017 klo 10.00

Espoo, 2016-12-22 08:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) — EFORE OYJ Pörssitiedote 22.12.2016 klo 09:30

Efore Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 31.1.2017 klo 10.00 alkaen Stella Business Parkissa Terra-talossa osoitteessa Lars Sonckin kaari 10-16, Espoo. Tilaisuudessa on kahvitarjoilu, joka alkaa klo 9.30. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen aloitetaan klo 9.30.

Jussi Capital Oy, joka omistaa Efore Oyj:n osakkeista ja äänistä yhteensä 17,16%, on esittänyt Efore Oyj:n hallitukselle pyynnön kutsua koolle ylimääräinen yhtiökokous ja ilmoittanut hallitukselle eräistä ehdotuksista, jotka Jussi Capital Oy aikoo esittää osakkeenomistajana ylimääräisessä yhtiökokouksessa. Nämä ehdotukset ilmenevät alla olevista asialistan kohdista 6-7.

A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Hallituksen jäsenten lukumäärä

Jussi Capital Oy ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan nykyisen kuuden (6) jäsenen sijasta neljä (4) jäsentä.

7. Hallituksen jäsenten valinta

Jussi Capital Oy ehdottaa yhtiökokoukselle, että Efore Oyj:n hallituksen jäseniksi valitaan yhtiön nykyisestä hallituksesta:

Marjo Miettinen
Jarmo Simola
Antti Sivula

Lisäksi uutena jäsenenä hallitukseen ehdotetaan valittavaksi:

Tuomo Lähdesmäki

Tuomo Lähdesmäen esittely on saatavilla Efore Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa www.efore.fi.

8. Kokouksen päättäminen

B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.efore.fi. Päätösehdotukset ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla viimeistään 14.2.2017 alkaen.

C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 19.1.2017 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 26.1.2017 klo 16.00 mennessä. Ilmoittautumisen tulee olla perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

a) sähköpostitse osoitteeseen ir@efore.fi
b) puhelimitse numeroon Efore Oyj:n vaihde /Anu Virokannas tai Sari Jaulas, (09) 478 466;
c) kirjeitse osoitteeseen Efore Oyj /Anu Virokannas, PL 260, 02601 Espoo.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus tai y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Efore Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvo-osuustileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset kirjalliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Efore Oyj / Sari Jaulas, PL 260, 02601 Espoo ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon 19.1.2017. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon viimeistään 26.1.2017 kello 10 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, merkittäväksi yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

4. Muut tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Yhtiöllä on kokouskutsun päivänä 22.12.2016 yhteensä 55.772.891 osaketta ja ääntä.

EFORE OYJ

HALLITUS

Lisätietoja antaa Efore Oyj:n toimitusjohtaja Jorma Wiitakorpi, puh. 040 175 8510.

JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

Efore-konserni
Efore on vaativia tehoelektroniikkatuotteita kehittävä ja valmistava kansainvälinen yhtiö. Yhtiön pääkonttori on Suomessa ja sen tuotekehitystoiminnot sijaitsevat Suomessa, Ruotsissa, Italiassa ja Kiinassa. Yrityksen myynti- ja markkinointitoiminnot sijaitsevat Euroopassa, Yhdysvalloissa ja Kiinassa. Joulukuussa 2015 päättyneellä tilikaudella konsernin liikevaihto oli 89,9 milj. euroa ja sen palveluksessa oli keskimäärin 887 henkilöä. Konsernin emoyhtiö Efore Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä.www.efore.fi

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Jätä kommentti