Etusivu » CAPMAN OYJ:N VAIHTOTARJOUKSEN ALUSTAVA TULOS SEKÄ NORVESTIA OYJ:N HALLITUKSEN PÄÄTÖS YLIMÄÄRÄISESTÄ OSINGONJAOSTA

CAPMAN OYJ:N VAIHTOTARJOUKSEN ALUSTAVA TULOS SEKÄ NORVESTIA OYJ:N HALLITUKSEN PÄÄTÖS YLIMÄÄRÄISESTÄ OSINGONJAOSTA

CAPMAN OYJ:N VAIHTOTARJOUKSEN ALUSTAVA TULOS SEKÄ NORVESTIA OYJ:N HALLITUKSEN PÄÄTÖS YLIMÄÄRÄISESTÄ OSINGONJAOSTA

Julkaistu: 2016-12-19 14:30:00 CET
Norvestia
Pörssitiedote
CAPMAN OYJ:N VAIHTOTARJOUKSEN ALUSTAVA TULOS SEKÄ NORVESTIA OYJ:N HALLITUKSEN PÄÄTÖS YLIMÄÄRÄISESTÄ OSINGONJAOSTA

Helsinki, Suomi, 2016-12-19 14:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) —

Norvestia Oyj Pörssitiedote 19.12.2016 klo 15.30

Tätä pörssitiedotetta ei saa julkaista tai levittää, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, henkilöille, jotka oleskelevat tai asuvat Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai muutoin näissä maissa, tai missään muussa sellaisessa maassa, jossa sen julkaiseminen tai levittäminen olisi soveltuvan sääntelyn vastaista tai edellyttäisi muita toimenpiteitä Suomen lainsäädännön mukaisten vaatimusten lisäksi.

CAPMAN OYJ:N VAIHTOTARJOUKSEN ALUSTAVA TULOS SEKÄ NORVESTIA OYJ:N HALLITUKSEN PÄÄTÖS YLIMÄÄRÄISESTÄ OSINGONJAOSTA

CapMan Oyj (”CapMan”) on julkistanut 3.11.2016 arvopaperimarkkinalain (746/2012, muutoksineen) 11 luvun mukaisesti Norvestia Oyj:n (”Norvestia”) vapaaehtoisen julkisen osakevaihtotarjouksen (”Vaihtotarjous”) hankkiakseen kaikki Norvestian liikkeeseen laskemat osakkeet ja osakkeisiin oikeuttavat arvopaperit.

Vaihtotarjouksen tarjousaika päättyi 16.12.2016 klo 18.30. CapMan julkisti tänään Vaihtotarjouksen alustavan tuloksen, jonka mukaan Vaihtotarjouksessa tarjotut osakkeet edustavat noin 61,7 kaikista Norvestian osakkeista ja äänistä,mikä yhdessä CapManin tällä hetkellä omistamien Norvestian osakkeiden kanssa tekee noin 90,3 prosenttia Norvestian osakkeista ja äänistä. CapMan julkisti myös tiedon siitä, että kaikki Vaihtotarjouksen toteuttamisen edellytykset ovat täyttyneet ja että CapMan tulee toteuttamaan Vaihtotarjouksen.

CapMan tiedotti, että Vaihtotarjous toteutetaan arviolta 22.12.2016 ja tarjousvastike suoritetaan laskemalla liikkeeseen CapManin uusia osakkeita arviolta 22.12.2016. Uudet osakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin arviolta 27.12.2016 ja ne haetaan otettaviksi kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n päälistalla arviolta 28.12.2016 alkaen. CapMan ilmoitti aloittavansa jälkikäteisen tarjousajan ja jatkavansa sitä arviolta 9.1.2017 asti Vaihtotarjouksen ehtojen mukaisesti. CapMan tiedottaa jälkikäteisestä tarjousajasta tarkemmin Vaihtotarjouksen lopullisen tuloksen julkistamisen yhteydessä arviolta 20.12.2016.

CapMan tiedotti lisäksi, että osana Vaihtotarjoukseen liittyviä järjestelyjä CapManin A-osakkeet muunnetaan B-osakkeiksi suhteessa 1:1 ja yhtiöjärjestystä muutetaan CapManin 8.12.2016 pidetyn ylimääräisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti siten, että CapManilla on vain yksi osakesarja, ja kaikki Yhtiön osakkeet tuottavat yhden (1) äänen per osake ja yhtäläiset oikeudet osinkoon ja muuhun CapManin varojenjakoon osakkeenomistajille. CapManin A-osakkeiden muuntamiset sekä yhtiöjärjestyksen muutos rekisteröidään kaupparekisteriin arviolta 20.12.2016.

CapManin pörssitiedote kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä.

Norvestian ylimääräinen yhtiökokous päätti 8.12.2016 jakaa ylimääräisen osingon 3,35 euroa osakkeelta ehdollisena sille, että Vaihtotarjouksen ehdot ovat täyttyneet (tai niiden täyttymisestä on luovuttu) ja että osingonjaon täsmäytyspäivä, joka määrää osinkoon oikeutetut osakkeenomistajat, on ennen Vaihtotarjouksen toteutuskauppoja. CapManin ilmoitettua Vaihtotarjouksen ehtojen täyttyneen Norvestian hallitus on ylimääräisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti päättänyt panna täytäntöön yhtiökokouksen päätöksen ja päättänyt osingonjaon täsmäytyspäiväksi 21.12.2016. Ylimääräinen osinko maksetaan 29.12.2016.

Helsinki, 19.12.2016

NORVESTIA OYJ

Hallitus

Lisätietoja: Hannu Syrjänen, hallituksen varapuheenjohtaja, puh. +358 400 454 885

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.norvestia.fi

Liite: CapMan Oyj:n pörssitiedote 19.12.2016

Tärkeä tiedotus

Tätä tiedotetta ei saa julkaista tai muutoin levittää, kokonaan tai osittain, henkilöille, jotka oleskelevat tai asuvat Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa tai Etelä-Afrikassa, tai muutoin näissä maissa, tai missään muussa maassa, missä se on soveltuvien lakien tai määräysten mukaan kiellettyä. Tämä tiedote ei ole tarjousasiakirja tai esite eikä se siten ole tarjous tai kehotus myyntitarjouksen tekemiseen. Sijoittajien tulee hyväksyä vaihtotarjous osakkeista vain vaihtotarjoukseen liittyvässä tarjousasiakirjassa ja esitteessä esitetyn tiedon perusteella. Tarjousta ei tehdä suoraan tai välillisesti missään sellaisessa maassa, missä joko tarjous tai siihen osallistuminen on soveltuvan lain mukaan kiellettyä tai missä tarjousasiakirja-, rekisteröinti- tai muut vaatimukset soveltuisivat Suomen lainsäädännön mukaisten toimenpiteiden lisäksi.

Vaihtotarjoukseen liittyvää tarjousasiakirjaa ja esitettä ja niihin liittyviä hyväksymislomakkeita ei tulla toimittamaan tai lähettämään edelleen, eikä niitä saa toimittaa tai lähettää edelleen mihinkään sellaiseen maahan tai sellaisesta maasta, missä soveltuva laki kieltää sen. Erityisesti vaihtotarjousta ei tehdä, suoraan tai välillisesti, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai Yhdysvalloissa. Vaihtotarjousta ei voida hyväksyä Australiasta, Kanadasta, Hongkongista, Japanista, Uudesta-Seelannista, Etelä-Afrikasta tai Yhdysvalloista.

CapManin osakkeita ei ole eikä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen (”Arvopaperilaki”), tai minkään Yhdysvaltain osavaltion tai muun alueen soveltuvien arvopaperilakien mukaisesti. CapManin osakkeita ei saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, paitsi Arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädetyn poikkeuksen nojalla tai transaktiolla, johon Arvopaperilain rekisteröintivaatimukset eivät sovellu.

Tietyt tähän tiedotteeseen sisältyvät muut kuin historiallisiin tosiseikkoihin liittyvät lausumat, mukaan lukien muun muassa arviot yleisestä talouskehityksestä ja markkinatilanteesta, odotukset yhdistyneen yhtiön kehityksestä ja kannattavuudesta sekä synergiaetujen ja kustannussäästöjen toteutumisesta, sekä lausumat, joissa käytetään ilmauksia ”odottaa”, ”arvioi”, ”ennustaa” tai vastaavia ilmaisuja, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Nämä lausumat perustuvat tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin sekä tällä hetkellä tiedossa oleviin seikkoihin. Ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, joiden toteutuessa yhdistyneen yhtiön todellinen tulos voi poiketa huomattavasti tämänhetkisistä odotuksista. Näitä tekijöitä ovat muun muassa yleinen taloudellinen tilanne, mukaan lukien valuuttakurssien ja korkotasojen vaihtelut, mitkä vaikuttavat asiakkaiden toimintaympäristöön ja kannattavuuteen ja näin ollen yhdistyneen yhtiön saamiin tilauksiin ja niiden katteisiin; kilpailutilanne; yhdistyneen yhtiön oma liiketoimintatilanne, kuten tuotannon ja tuotekehityksen onnistuminen ja niiden jatkuva kehittäminen ja parantaminen; ja tulevien yrityskauppojen onnistuminen.

Liitteet:
Liite. CapMan Oyjn pörssitiedote 19.12.2016.pdf

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Jätä kommentti