Etusivu » Uuden jakson alkaminen Ilkka-Yhtymän pitkän aikavälin kannustinjärjestelmässä

Uuden jakson alkaminen Ilkka-Yhtymän pitkän aikavälin kannustinjärjestelmässä

Ilkka-Yhtymä Oyj Pörssitiedote 23.2.2022, klo 13.30
UUDEN JAKSON ALKAMINEN ILKKA-YHTYMÄN PITKÄN AIKAVÄLIN KANNUSTINJÄRJESTELMÄSSÄ
Ilkka-Yhtymä Oyj:n hallitus on päättänyt uuden jakson alkamisesta yhtiön johdolle ja avainhenkilöille tarkoitetussa pitkän aikavälin kannustinjärjestelmässä. Järjestelmä koostuu vuosittain alkavista suoritusperusteisista ohjelmista. Ilkka-Yhtymä tiedotti järjestelmän alkamisesta alun perin 11.5.2021 annetulla tiedotteella.
LTI 2022-2024
Järjestelmän seuraava ohjelma, LTI 2022-2024, alkaa vuoden 2022 alusta lukien. Sen nojalla mahdollisesti ansaitut palkkiot maksetaan vuoden 2025 ensimmäisen puoliskon aikana. Palkkioiden maksaminen edellyttää yhtiön hallituksen ohjelmalle asettamien suoritustavoitteiden saavuttamista. LTI 2022-2024 -ohjelmalle asetetut suoritustavoitteet ovat Ilkka-Yhtymän II-sarjan osakkeen kokonaistuoton kehitys, oikaistun oman toiminnan liikevoiton kehitys sekä digitaalisen liiketoiminnan kehitystä kuvaava mittari.
LTI 2022-2024-ohjelmaan on oikeutettu osallistumaan enintään 24 konsernin ylimpään johtoon sekä liiketoiminta-alueiden johtoon kuuluvaa henkilöä, mukaan lukien konsernin johtoryhmän jäsenet.
Jos LTI 2022-2024 -ohjelmalle asetetut suoritustavoitteet saavutetaan kokonaisuudessaan, sen perusteella maksettavien palkkioiden kokonaismäärä on yhteensä enintään noin 120 000 osakeyksikön maksuhetken arvoa vastaava määrä. Tämä vastaa yhtiön II-sarjan osakkeen tämänhetkisen arvon perusteella arviolta noin 0,6 miljoonaa euroa (tarkoittaen bruttomääräistä palkkiota ennen soveltuvan ennakonpidätyksen vähentämistä). Palkkioiden lopullinen arvo voi osakkeen arvon kehityksen sekä suoritusmittareiden saavuttamisasteen perusteella poiketa merkittävästi yllä mainitusta arviosta.
ILKKA- YHTYMÄ OYJ
Hallitus
Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Olli Pirhonen, Ilkka-Yhtymä Oyj, puh. 040 766 5418
JAKELU
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ilkka-yhtyma.fi
Ilkka-Yhtymä lyhyesti
Informaatio yhdistää Ilkka-Yhtymän asiakkaita, lukijoita ja liiketoimintoja. Media- ja markkinointipalvelujen liiketoiminta-alueella konserniyhtiöistä toimivat I-Mediat Oy sekä sen tytäryhtiöt Myynninmaailma Oy, Digimoguli Oy, somessa.com Oy Ab ja MySome Oy. Sanomalehti Ilkka-Pohjalaisen lisäksi I-Mediat Oy julkaisee kahta kaupunkilehteä ja viittä paikallislehteä. Konsernin painopalveluyhtiö I-print Oy:n liiketoiminta koostuu arkki- ja erikoispainamisen palveluista. Liana Technologies Oy tytäryhtiöineen tuottaa markkinoinnin ja viestinnän teknologiapalveluita. Konsernin palveluista vastaa noin 500 median, markkinoinnin ja teknologian osaajaa.