Etusivu » SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. – 31.12.2021

SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. – 31.12.2021

SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ PÖRSSITIEDOTE 24.2.2022 KLO 9.00

SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. – 31.12.2021

LIIKEVAIHTO KASVOI 103 PROSENTTIA, KÄYTTÖKATE KASVOI 2,2 MILJOONAA

Loka Joulukuu 2021: liikevaihto kasvoi 103 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Vuosineljänneksen liikevaihto oli 6,0 miljoonaa (10-12/2020: 3,0 miljoonaa)

 • Käyttökate 1,4 miljoonaa euroa (-0,8 miljoonaa)
 • Liikevoitto oli 0,7 miljoonaa euroa (-1,3 miljoonaa euroa)
 • Tulos oli 0,4 miljoonaa euroa (-1,6 miljoonaa euroa)
 • Osakekohtainen tulos oli 0,0 euroa (-0,05 euroa)

TammiJoulukuu 2021: liikevaihto kasvoi 41,6 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Käyttökate parani huomattavasti.

 • Liikevaihto oli 15,9 miljoonaan euroa (1–12/2020: 11,3 miljoonaa euroa)
 • Käyttökate oli 1,1 miljoonaa euroa (-0,4 miljoonaa euroa)
 • Liiketappio oli -1,5 miljoonaa euroa (-2,5 miljoonaa euroa)
 • Tilikauden tulos oli -2,3 miljoonaa euroa (-3,1 miljoonaa euroa)
 • Osakekohtainen tulos oli -0,10 euroa (-0,11 euroa)

Liiketoiminnan rahavirta kasvoi 3,0 miljoonalla ollen 2,8 miljoonaa euroa (-0,2 miljoonaa euroa). Yhtiön omavaraisuusaste oli 44,6 % (69,7 %), ja likvidit varat olivat 8,2 miljoonaa euroa (8,5 miljoonaa euroa).

LIIKETOIMINNAN NÄKYMÄT VUODELLE 2022

Jatkamme liiketoiminnassamme siirtymistä lisenssimyynnistä tilauspohjaiseen myyntimalliin. Tilauspohjainen myyntimalli tuo vakaampaa liikevaihtoa pidemmällä aikavälillä, mutta hidastaa lyhyen aikavälin vuotuista kasvuvauhtia lisenssimyyntiin verrattuna. Vuoden 2021 lopussa vuotuinen tilausmyynnistä saatu liikevaihto oli 15,4 miljoonaa euroa (8,0 milj. euroa), mikä antaa hyvät edellytykset jatkuvalle kasvulle. Odotamme liikevaihdon kasvavan vuonna 2022 verrattuna vuoteen 2021. Arvioimme käyttökatteen ja liiketoiminnan kassavirran olevan positiivisia vuonna 2022.

SSH Communications Security esittää vaihtoehtoisia tunnuslukuja, joita ei ole IFRS-standardissa. Vaihtoehtoisia tunnuslukuja ei tulisi pitää korvaavina mittareina verrattuna IFRS-tilinpäätösnormistossa määriteltyihin tunnuslukuihin. Vaihtoehtoiset tunnusluvut ovat:

Käyttökate = Liikevoitto + poistot ja arvonalentumiset
Jatkuvat tuotot ARR (Annual Recurring Revenue): Ylläpitomyynti + tilausmyynti neljänneksen viimeiseltä kuukaudelta kerrottuna 12:lla.
Tilausmyynti ARR (Annual Recurring Revenue): Tilausmyynti neljänneksen viimeiseltä kuukaudelta kerrottuna 12:lla.

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Arvoisat osakkeenomistajat, asiakkaat, yhteistyökumppanit ja kollegat,

Meillä oli erinomainen neljäs vuosineljännes, mikä johti 6 miljoonan euron liikevaihdon toteumaan ja 103 prosentin liikevaihdon kasvuun vertailukauteen verrattuna. Vankka asiakaskysyntä tuotti merkittäviä asiakasvoittoja, mukaan lukien kaikkien aikojen suurimman PrivX-tilausmyyntisopimuksen. Liikevaihdon kasvuun vaikutti eniten UKM-tuoteperhe, jonka kasvuvauhti oli suurin, 230 prosenttia, kun taas PrivXin myynti kasvoi 162 prosenttia vertailukauteen verrattuna.

Vuosineljänneksen aikana voitimme yli 70 uutta asiakasta pk-yrityksistä Fortune 100 -yritykseen. Tilausmyyntimme ARR kasvoi 512 prosenttia ollen 7,3 miljoonaa euroa ja jatkuvat tuotot kasvoi 94 prosenttia vuodentakaisesta ollen 15,4 miljoonaa euroa.

Kaikki alueet kasvattivat liikevaihtoaan vertailukauteen verrattuna – APAC-alue kasvoi 38 prosenttia osoittaen varhaisia ​​elpymisen merkkejä, EMEA-alue kasvoi 244 prosenttia ja AMER-alueen myynti kasvoi 26 prosenttia. Vuoden 2021 aikana SSH:n kotimaan liiketoiminnan osuus kokonaisliikevaihdosta kasvoi noin 5 prosentista 25 prosenttiin, mikä tekee meistä vahvempia Suomen markkinoilla kuin koskaan ennen.

Vuosineljänneksen aikana kerrytimme käyttökatetta 1,4 miljoonaa euroa ja liiketoiminnan rahavirta oli 4,2 miljoonaa euroa. Asiakkailta saadut vuositulot kasvoivat yli 5 miljoonaa euroa edelliseen vuoteen verrattuna. Kassatilanteemme vuoden lopulla oli vahva 8,2 miljoonaa euroa.

Kasvuinvestoinnit

Jatkuva panostuksemme PrivXiin, markkinoiden monipuolisimman ja nykyaikaisimman pääsynhallintaratkaisun, kehittämiseen vaikutti vahvasti SSH:n menestykseen. PrivX on edelleen SSH:n tärkein kasvumoottori, jonka vuotuinen kasvu oli prosenteissa kolminumeroinen vuoden jokaisella vuosineljänneksellä. Vuoden aikana saimme useita uusia PrivX-asiakkaita ja olemme myös kasvattaneet keskimääräistä kaupan kokoa. Neljännellä vuosineljänneksellä voitimme tähän mennessä suurimman PrivX-kaupan suuren eurooppalaisen valtiollisen instituutin kanssa. Tämän vuositilausperusteisen kaupan vuotuinen arvo on 0,9 miljoonaa euroa.

SSH lanseerasi ensimmäisten joukossa kaupallisesti saatavan Kvanttiturvallisen -ratkaisun, kun NQX PQC Edition (Post Quantum Cryptography) julkistettiin edellisellä vuosineljänneksellä. Vaikka kvanttitietokoneita ei ole vielä laajalti saatavilla, Post Quantum -turvallisuusongelmiin on herätty markkinoille, erityisesti valtiollisten ja muiden turvallisuuskriittisten asiakkaiden keskuudessa. NQX:n lisäksi Kvanttiturvallisuus otetaan käyttöön laajemmin SSH:n tuotteissa. Tectia Quantum Edition on tarkoitus tuoda kaupallisesti saataville vuoden 2022 ensimmäisellä puoliskolla. Osoituksena Kvanttiturvallisten ratkaisujen merkityksestä, SSH solmi viimeisellä neljänneksellä kolmevuotisen, miljoonan euron Tectia-sopimuksen johtavan singaporelaisen rahoitusyhtiön kanssa. Sopimus mahdollistaa asiakkaan siirtymisen Kvanttiturvallisiin palvelinyhteyksiin päivittämällä Kvanttiturvalliseen Tectian Quantum Edition versioon.

Uusia toimialakohtaisia ​​ratkaisuja

Toimme toisella vuosineljänneksellä markkinoille kaksi uutta toimialakohtaista PrivX-versiota, PrivX OT (Operational Technology) Edition teollisuusautomaatioasiakkaille ja PrivX MSP (Managed Service Provider) Edition palveluntarjoajille. PrivX OT Edition otettiin tehokkaasti vastaan markkinoilla. Voitimme ensimmäisen merkittävän asiakassopimuksen kolmannella vuosineljänneksellä, kun suuri Forbes Global 2000 -yritys valitsi PrivX OT Editionin turvatakseen pääsyn kriittisiin tuotantokohteisiin. Neljännellä vuosineljänneksellä teimme toisen merkittävän sopimuksen suuren teollisen toimijan kanssa, joka valitsi PrivX OT Editionin turvatakseen pääsyn tuotantolaitoksiinsa sekä pilvessä sijaitseviin ylläpitojärjestelmiinsä.
Keskittyminen kumppaniverkostoihin liiketoiminnan alku- ja loppupäässä

Parannamme jälleenmyyntiverkostoamme kasvattaaksemme ulottuvuutta markkinoilla ja laajentaaksemme palveluitamme asiakkaillemme. Liiketoimintamme riippuu hyvästä kumppaniverkostosta, joka kattaa kaikki tuotteemme keskeisillä asiakassegmenteillä. Olemme edistyneet merkittävästi EMEA-alueella kumppanikentän kehittämisessä ja jatkamme tämän lähestymistavan laajentamista muilla alueilla.
Luomme uusia teknologiakumppanuuksia tarjotaksemme laajempia ratkaisukokonaisuuksia, joiden avulla avainasiakkaamme voivat rakentaa pääkäytäjätason pääsynhallintaratkaisuja helpommin, nopeammin ja edullisemmin.

SSH-avaintenhallinta

UKM (Universal SSH Key Manager) tuotteen kehittäjänä ja toimittajana, SSH on ollut useiden suurien globaalien rahoituslaitoksien luotettava kumppani SSH-avaintenhallinnassa viimeiset kymmenen vuotta. Kerroimme neljännellä vuosineljänneksellä uudesta merkittävästä asiakasvoitosta, jossa Yhdysvaltalainen Fortune 500 rahoituslaitos hankki UKM:n. Teimme myös UKM Zero Trust Edition -sopimuksen EMEA-alueen suurimpiin lukeutuvan maailmanlaajuisen vähittäis- ja investointipankin kanssa. Kaupan 12 kuukauden sopimusarvo ylitti 1,5 miljoonaa euroa.

Fokuksena nollaluottamus, eli Zero Trust

Asiakkaat arvostavat Zero Trust -suunnitteluperiaatteita. Zero Trust on lähtökohtana tuotekehityksessämme ja tuotemarkkinoinnissamme. Patentoiduilla teknologioillamme voimme tarjota asiakkaille juuri oikeaikaista (Just-In-Time) ja sopiviin valtuuksiin (Just-Enough-Access) perustuvaa pääsynhallintaa, ”älä luota vaan varmista” -periaatteella. RBAC (Roolipohjainen pääsynhallinta) -teknologiamme auttaa asiakkaita parantamaan toimintansa tehokkuutta vähentämällä manuaalista työtä ja parantamalla toiminnan laatua.

NQX ja salausliiketoiminta

Vuoden 2021 aikana olemme tehostaneet tuotteen tukipalvelua, toimitusketjua ja logistiikkatoimintoja varautuaksemme vuonna 2022 toimitusmäärien kasvuun. Lisäksi viimeistelimme tuotetta tietoturvasertifiointia varten. Odotamme kansallisen Kyberturvallisuuskeskuksen (Traficom) sertifiointiprosessin valmistuvan vuoden 2022 ensimmäisen neljänneksen aikana. Tietoturvasertifiointi on edellytyksenä tietyille tietoturvakriittisille laajamittaisille käyttöönotoille.
Vuoden 2021 lopussa salausratkaisujemme tilauskanta ylitti 0,5 miljoonan euron rajan ja 0,6 miljoonan euron lisätoimitukset odottavat sertifikaatin saamista. Sertifiointiprosessin valmistumisen odotetaan vaikuttavan positiivisesti vuositilauksiin vuoden 2022 aikana.

Deltagon Suite

Deltagon-liiketoiminta kehittyi hyvin vuosineljänneksen aikana. Lisäsimme investointejamme Deltagon Suiteen, turvallisen organisaatioiden välisen viestinnän kokonaisratkaisun lisäksi Sec@GW lippulaivatuotteeseen. Lisäsimme tuotekehityspanostuksiamme varmistaaksemme kilpailukykymme nopeasti kehittyvillä markkinoilla. Lisäsimme myös markkinointipanostuksiamme ja integroimme tuotteet SSH portfolioon tukeaksemme paremmin Deltagonin kasvua SSH:n perinteisten kanavien kautta.

Näkymät

Muutama vuosi sitten tekemämme strateginen päätös keskittyä ensisijaisesti vuositilausliiketoimintaan on antanut meille vankan pohjan pitkän aikavälin kasvulle. Uskomme vakaasti, että kasvumoottorimme PrivX ja NQX jatkavat erinomaisia ​​kasvupolkujaan ja saavat entistä merkittävämmän aseman portfoliossamme jo vuonna 2022. Laajempi tuotevalikoimamme – uusi Tectia, UKM, PrivX ja NQX Zero Trust ja kvanttiturvalliset tuoteversiot (Quantum Safe Editions) sekä Deltagon Suite – tuo meidät erottuvilla, tulevaisuuden kestävillä toiminnallisuuksillaan lähemmäksi asiakkaitamme,

Saavutimme vahvat tulokset vuoden 2021 viimeisellä neljänneksellä. Sitoutuneen myyntimme, digitaalisen ja fyysisen markkinoinnin sekä teknisen tuen avulla, voimme jatkaa menestyksen tiellä vuonna 2022.
Kolme painopistealuettamme ovat: 1) siirtyminen lähemmäs nykyisiä ja uusia asiakkaitamme ja kumppaneitamme, 2) kannattava kasvu tuotteilla, ratkaisuilla ja niitä tukevilla asiantuntijapalveluilla sekä 3) tuotteidemme toiminnallisuuksien ja sisäisten prosessiemme edelleen kehittäminen.

Teemu Tunkelo
toimitusjohtaja

KONSERNIN LIIKEVAIHTO

Konsernin loka – joulukuun liikevaihto oli 6,0 miljoonaa euroa (3,0 miljoonaa euroa).

Konsernin tammi – joulukuun liikevaihto oli 15,9 miljoonaa euroa (11,3 miljoonaa euroa). Liikevaihto kasvoi edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna 41,6 prosenttia.

SSH Communications Security laskuttaa asiakkaitaan valtaosin Yhdysvaltain dollareissa. Dollarin keskimääräinen kurssi suhteessa euroon heikentyi 3,7 prosenttia verrattuna vuoteen 2020. Vertailukelpoisin valuutoin raportointikauden liikevaihdon kasvu olisi ollut 44,3 % verrattuna vastaavaan ajanjaksoon 2020.

TULOKSEN JA KANNATTAVUUDEN KEHITYS

Loka–joulukuun liikevoitto oli 0,7 miljoonaa euroa (-1,3 miljoonaa euroa). Kauden tulos oli 0,4 miljoonaa euroa (-1,6 miljoonaa euroa).

Tammi–joulukuun liiketappio oli -1,5 miljoonaa euroa (-2,5 miljoonaa euroa). Kauden tulos oli -2,3 miljoonaa euroa (-3,1 miljoonaa euroa).

Myynnin, markkinoinnin ja asiakastuen kulut olivat loka–joulukuussa -2,5 miljoonaa euroa (-2,2 miljoonaa euroa). Tutkimuksen ja tuotekehityksen kulut olivat -1,8 miljoonaa euroa (-1,3 miljoonaa euroa). Hallinnon kulut olivat -1,4 miljoonaa euroa (-0,8 miljoonaa euroa).

Myynnin, markkinoinnin ja asiakastuen kulut olivat tammi–joulukuussa -8,6 miljoonaa euroa (-6,7 miljoonaa euroa). Tutkimuksen ja tuotekehityksen kulut olivat -5,8 miljoonaa euroa (-3,7 miljoonaa euroa). Hallinnon kulut olivat -4,1 miljoonaa euroa (-2,7 miljoonaa euroa). Liiketoiminnan kulut kasvoivat 29 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna.

TASE JA RAHOITUS

SSH Communications Securityn rahoitusasema oli kohtalainen tilikauden aikana. Taseen loppusumma 31.12.2021 oli 35,9 miljoonaa euroa (31.12.2020: 18,6 miljoonaa euroa), josta likvidit varat olivat 8,2 miljoonaa euroa (31.12.2020: 8,5 miljoonaa euroa) eli 22,8 prosenttia taseen loppusummasta. Korollisten velkojen määrä tilikauden lopussa oli 3,4 miljoonaa euroa (31.12.2020: 1,3 miljoonaa euroa). Korolliset velat sisältävät Kyberleijona Oy:n määräysvallattomalta omistajalta Suomen Erillisverkot Oy:ltä ottamaa pääomalainaa 0,6 miljoonaa euroa (31.12.2020: 0,6 miljoonaa euroa), sekä emoyhtiön ottamaa eläkelainaa työeläkevakuutusyhtiö ELO:lta 2,2 miljoonaa euroa. Nettovelkojen suhde omaan pääomaan oli tilikauden lopussa -39,8 prosenttia (31.12.2020: -85,3 prosenttia). Omavaraisuusaste oli 44,6 prosenttia (31.12.2020: 69,7 prosenttia).

Suorat investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin olivat katsauskaudella 2,0 miljoonaa euroa (2,1 miljoonaa euroa). Rahoitustuotot ja -kulut olivat yhteensä -0,3 miljoonaa euroa (-0,6 miljoonaa euroa), jotka muodostuivat pääosin valuuttakurssivoitoista tai -tappioista sekä korkokuluista myynti- ja vuokrasopimuksista.

Liiketoiminnan rahavirta tammi-joulukuussa oli 2,8 miljoonaa euroa (-0,2 miljoonaa euroa) ja investointien rahavirta -4,9 miljoonaa euroa (-1,5 miljoonaa euroa). Investointien rahavirta sisältää Deltagon Oy:n yrityskaupan -4,6 miljoonaa euroa ja avustuksia 1,8 miljoonaa euroa (0,6 miljoonaa euroa). Rahoituksen rahavirta oli 1,5 miljoonaa euroa (-1,3 miljoonaa euroa). Rahoituksen rahavirta sisältää maksetun hybridilainan koron -1,4 miljoonaa euroa (-0,9 miljoonaa euroa) sekä 2,2 miljoonan euron eläkelainan. Yhteensä liiketoiminnan, investointien ja rahoituksen rahavirta oli -0,6 miljoonaa euroa (-3,0 miljoonaa euroa).

Katsauskauden päättyessä konsernilla ei ollut lyhytaikaisia sijoituksia.

TUTKIMUS- JA KEHITYSTOIMINTA

Tutkimus- ja kehityskulut olivat loka–joulukuussa -1,8 miljoonaa euroa (-1,3 miljoonaa euroa), mikä vastasi 29,7 prosenttia liikevaihdosta (44,3 prosenttia). Loka-joulukuun aikana yhtiö on aktivoinut uusia tuotekehitysmenoja 0,5 miljoonaa euroa (0,4 miljoonaa euroa). EU:lta saatua avustusta on kirjattu aktivoitujen tuotekehityskulujen vähennykseksi 0,1 miljoonaa euroa (0,4 miljoonaa euroa).

Tutkimus- ja kehityskulut olivat tammi-joulukuussa -5,8 miljoonaa euroa (-5,0 miljoonaa euroa), mikä vastasi 36,6 prosenttia liikevaihdosta (44,3 prosenttia). Tammi-joulukuun aikana yhtiö on aktivoinut uusia tuotekehitysmenoja 1,4 miljoonaa euroa (1,3 miljoonaa euroa). EU:lta saatua avustusta on kirjattu aktivoitujen tuotekehityskulujen vähennykseksi 0,4 miljoonaa euroa (0,4 miljoonaa euroa). Tuotekehityspoistot olivat katsauskaudella -1,2 miljoonaa euroa (-1,3 miljoonaa euroa).

HENKILÖSTÖ

Konsernin henkilöstömäärä oli joulukuun lopussa 123 (31.12.2020: 94). Henkilöstömäärä kasvoi 29 henkilöllä edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan (31 prosenttia). Henkilöstömäärän kasvu johtui pääosin Deltagon Oy:n yrityskaupasta.

Henkilöstöstä 38,2 prosenttia (33,0 prosenttia) työskenteli kauden lopussa myynnissä, markkinoinnissa ja asiakastuessa, 52,0 prosenttia (51,1 prosenttia) tutkimuksessa ja tuotekehityksessä sekä 9,8 prosenttia (16,0 prosenttia) hallinnossa.

SSH COMMUNICATIONS SECURITYN HALLITUS JA TILINTARKASTAJAT

SSH Communications Security Oyj:n yhtiökokous pidettiin 25.3.2021. Yhtiökokouksessa vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus tilikauden 1.1.2020 – 31.12.2020 aikana toimineille hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle. Yhtiökokouksessa valittiin hallituksen jäseneksi Henri Österlund, Kai Tavakka, Sampo Kellomäki ja Christian Fredrikson (uusi jäsen). Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Henri Österlund.

Tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, joka on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana jatkaa KHT Erkka Talvinko.

KONSERNIN JOHTORYHMÄ

Konsernin johtoryhmän muodostivat 31.12.2021 seuraavat jäsenet:

Teemu Tunkelo, toimitusjohtaja
Niklas Nordström, talousjohtaja
Rami Raulas, EMEA-alueen johtaja

SSH COMMUNICATIONS SECURITYN OSAKE, OMISTUS JA KONSERNIRAKENTEEN MUUTOKSET

Katsauskauden aikana SSH Communications Securityn osakkeiden vaihto oli 8 572 278 kpl (21,658,792 euroa). Jakson ylin kurssinoteeraus oli 3,48 euroa ja alin 1,60 euroa. Jakson painotettu keskikurssi oli 2,51 euroa ja jakson viimeisen pörssipäivän (31.12.2021) noteeraus 3,01 euroa.

Accendo Capital sijoitusrahasto on suurin omistaja 28,8 prosentin osuudella. Tatu Ylösen suora omistus oli 17,8 prosenttia ja Juha Mikkosen suora omistus on 5,1 prosenttia. Lisätietoja osakeomistuksesta on saatavilla yhtiön verkkosivuilta www.ssh.com.

SSH ilmoitti 29.1.2021 Deltagon Oy:n ostamisesta tytäryhtiönsä Kyberleijona Oy:n kautta. Kauppa saatiin päätökseen 26.4.2021.

Katsastuskauden aikana ei ole jaettu osinkoa tai pääomanpalautusta.

SSH COMMUNICATIONS SECURITYN OSAKEPÄÄOMAN KEHITYS JA HALLITUKSEN VALTUUTUKSET

Tarkastelujakson päättyessä 31.12.2021 SSH Communications Securityn osakepääoma oli 1 178 366,97 euroa, ja se jakaantui 39 278 899 osakkeeseen.

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä enintään 6 000 000 osakkeen antamisesta maksullisella osakeannilla tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia optio-oikeuksia tai muita osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia joko osakkeenomistajien merkintäetuoikeuksin tai merkintäetuoikeudesta poiketen yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutuksen perusteella voidaan antaa joko uusia osakkeita tai luovuttaa yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia osakkeita.

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään maksullisesta osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten erityisten oikeuksien (ml. optio-oikeudet) antamisesta joka suhteessa samalla tavoin kuin yhtiökokouskin voisi niistä päättää. Hallitukselle annettava valtuutus käsittää siten muun muassa oikeuden poiketa suunnatuilla anneilla osakkeenomistajille kuuluvasta merkintäetuoikeudesta edellyttäen, että poikkeamiseen on maksullisen osakeannin osalta yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

Edelleen valtuutus käsittää hallitukselle oikeuden päättää osakkeisiin ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisiin optio-oikeuksiin tai erityisiin oikeuksiin oikeutetuista sekä niihin liittyvistä vastikkeista, merkintä- ja maksuajoista sekä merkintähinnan merkitsemisestä osakeyhtiölain sallimissa rajoissa osakepääomaan tai sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Valtuutus on voimassa seuraavaksi pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2022 asti.

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä siten, että valtuutuksen nojalla voidaan hankkia yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla enintään 2 000 000 yhtiön omaa osaketta, mikä määrä vastaa noin 5,2 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan myös hankkia muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Osakkeiden hankintahinta on enintään hankintahetkellä yhtiön osakkeesta julkisessa kaupankäynnissä maksettava korkein hinta.

Hallitus esittää omien osakkeiden hankkimista koskevaa valtuutusta käytettävän muun muassa yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen ja muiden järjestelyiden rahoittamiseksi ja toteuttamiseksi, yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi tai muutoin yhtiöllä pidettäviksi, edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa.

Päätöksiä omien osakkeiden hankkimisesta ei saa tehdä siten, että yhtiöllä tai sen tytäryhteisöillä hallussaan tai panttina olevien omien osakkeiden yhteenlaskettu määrä ylittää yhden kymmenesosan kaikista osakkeista. Hallitus päättää kaikista muista osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista.

Valtuutus on voimassa seuraavaksi pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2022 asti.

RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Käynnissä oleva COVID-19 -pandemia on merkittävä makrotalouden riski, joka pitkittyessään voi kohdistua SSH Communications Securityyn lisenssimyynnille aiheutuvien jatkuvien haasteiden kautta. Suurimmat riskit, jotka mahdollisesti vaikuttavat haitallisesti SSH Communications Securityn toimintaan eivät ole muuttuneet merkittävästi edellisestä raportointikaudesta ja on mainittu alla.
Suurimmat riskit:

 • Makrotalousympäristön epävarmuus, kuten koronavirustaudin (COVID-19) vaikutus
 • Uudelleenrahoitusriski/likviditeettiriski, kuten kyvyttömyys maksaa velvoitteita riittämättömän likviditeetin tai rahoituksen hankkimisen vaikeuksien vuoksi
 • Kyberturvallisuusuhat, sisältäen esim. kiristysohjelmat
 • Viiveet tuotekehityksessä ja uusmyynnissä sekä uusien kauppojen toteutuksessa
 • Strategian toteuttamisen ongelmat
 • Maailmanlaajuinen pula puolijohteista voi vaikuttaa laitteistokomponenttien toimitusaikatauluihin hidastavasti, sekä asiakkaiden IT-projektien viivästymiseen, ja näin myös epäsuorasti meihin
 • Avainhenkilöiden säilyminen ja uusien palkkaaminen
 • Innovaatio- ja kehityskyvyn ylläpitäminen ja toteuttaminen, sisältäen IP-oikeudet
 • IPR-oikeudenkäynnit ja patenttiportfolion hyödyntäminen
 • Merkittävä osa yhtiön liikevaihdosta laskutetaan Yhdysvaltain dollareina ja näin ollen dollarin valuuttakurssin mahdollisilla voimakkailla vaihteluilla vuoden 2021 aikana voi olla vaikutuksia kannattavuuteen. Yhtiö päättää tapauskohtaisesti USD:n suojaamisesta.

Yhtiön riskienhallinnan periaatteet ja organisointi on luettavissa yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.ssh.com.

LÄHIPIIRITAPAHTUMAT

Katsauskaudella ei ollut olennaisia lähipiiritapahtumia.

RAPORTOINTIKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Raportointikauden jälkeen ei ollut olennaisia tapahtumia.

Oma pääoma
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA
Jakautuminen emoyrityksen omistajille

OSAVUOSIKATSAUKSEN LIITETIEDOT

Osavuosikatsaus 31.12.2021 päättyneeltä 12 kuukaudelta on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Osavuosikatsaus ei sisällä kaikkia niitä liitetietoja, jotka on esitetty vuositilinpäätöksessä ja sitä tulee lukea yhdessä 31.12.2020 päättyneeltä vuodelta julkaistun konsernitilinpäätöksen kanssa. Osavuosikatsauksessa julkaistut tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Osavuosikatsauksen laadinnassa on noudatettu samoja laskentaperiaatteita kuin vuoden 2020 konsernitilinpäätöksessä lukuun ottamatta 1.1.2021 voimaan tulleita standardeja. Konserni ei ole ottanut käyttöön ennenaikaisesti muita julkaistuja standardeja, tulkintoja tai muutoksia, jotka eivät ole vielä voimassa. Uusilla standardeilla ja muutoksilla ei ollut vaikutusta SSH-konsernin lyhennettyyn osavuosikatsaukseen.

YRITYSHANKINNAT
Deltagon Oy:n hankinta

Kyberleijona Oy osti 26.4.2021 100 prosenttia äänivaltaan oikeuttavista osakkeista Deltagon Oy:stä, joka on listaamaton yhtiö Suomessa ja joka kehittää ja toimittaa sähköisen viestinnän ja asioinnin tietoturvaratkaisuja useille eri toimialoille finanssialasta julkishallintoon. Deltagon Oy:n liikevaihdosta pääosa tulee luottamukselliseen sähköpostiviestintään kehitetystä sähköpostin salausratkaisusta (Sec@GW), jolla on Traficomin Kyberturvallisuuskeskuksen (NCSA-FI) hyväksyntä turvaluokitellun (ST III ja ST IV) materiaalin käsittelyyn. Konserni on ostanut Deltagonin koska se täydentää SSH:n tuote- ja palveluportfoliota ja mahdollistaa synergiaetuja tuotekehityksessä, tulevaisuuden kvanttikestävyyden rakentamisessa sekä kansainvälisten myynti- ja markkinointikanavien hyödyntämisessä. Yrityshankinta on käsitelty hankintamenetelmällä. Osavuosikatsaus sisältää Deltagonin tuloksen hankintahetkestä 26.4. – 31.12.2021 saakka.

Tiedot kauppahinnasta, hankitusta nettovarallisuudesta ja liikearvosta ovat seuraavat:

Varat

Kauppahinta oli yhteensä 17,4 miljoonaa euroa. Hankintahetkellä käteisellä maksettiin 5,0 miljoonaa euroa, heinäkuussa 1,0 miljoonaa euroa, ja vastikkeena saadut 5,4 miljoonaa euroa on kirjattu omaan pääomaan. Jaksotettu kauppahinta 4,9 miljoonaa euroa koostuu kolmesta 1,67 miljoonan euron erän nykyarvosta, jotka maksetaan vuosina 2022, 2023 ja 2024. Erät on diskontattu velan arvioituun kustannukseen (2,1 prosenttia). Kauppahinnan oikaisu 1,5 miljoonaa euroa perustuu hankintahetken nettorahavaroihin ja nettokäyttöpääoman oikaisuun.

Liikearvo koostuu Deltagonin kannattavasti kasvavasta liiketoiminnasta, jolla on vahva asema kotimaisilla viestintävarmuusmarkkinoilla, uudesta kansainvälisestä liiketoiminnasta ja laajasta asiakaskunnasta.

Hankinnasta aiheutuneet kustannukset eivät olleet merkittäviä ja ne sisältyvät hallinnon kuluihin tuloslaskelmassa.

Käyttöoikeusomaisuuteen kuuluvat vuokratut toimistotilat ja ohjelmistot.

TALOUDELLISET TUNNUSLUVUT

SSH Communications Security esittää vaihtoehtoisen tunnusluvun käyttökate, jota ei ole IFRS-standardissa. Vaihtoehtoisia tunnuslukuja ei tulisi pitää korvaavina mittareina verrattuna IFRS-tilinpäätösnormistossa määriteltyihin tunnuslukuihin.

Käyttökate = Liikevoitto + poistot ja arvonalentumiset

VASTUUN RAJOITUS

Tämän raportin sisältö on SSH Communications Securityn ja kanssamme yhteistyössä toimivien kolmansien osapuolten sisällöntuottajien julkaisema ja tarkoitettu tiedoksi vain henkilökohtaiseen käyttöön. Tiedotteen sisältämiä tietoja ei voida missään tilanteessa pitää tarjouksena tai kehotuksena ostaa arvopapereita. Tietoja ei ole tarkoitettu taloudellisiksi neuvoiksi (sijoitus-, vero- eikä lakiasioissa), eikä suosituksiksi minkään sijoituskohteiden tai tuotteiden puolesta. SSH Communications Security ei anna sijoitusneuvoja eikä osto- tai myyntisuosituksia yhtiön omista tai muiden yritysten osakkeista. Mikäli olet kiinnostunut sijoittamaan SSH Communications Securityn osakkeisiin, ota yhteyttä taloudelliseen neuvonantajaasi saadaksesi lisätietoja. SSH Communications Securityn osakkeiden aiemmat tulokset eivät ole osoitus tulevasta kurssikehityksestä. LUKUUN OTTAMATTA SOVELTUVAA PAKOTTAVAA LAINSÄÄDÄNTÖÄ TIEDOTTEEN TIETOJEN SAATAVUUDESTA, VIRHEETTÖMYYDESTÄ, LUOTETTAVUUDESTA TAI SISÄLLÖSTÄ EI ANNETA MINKÄÄNLAISTA NIMENOMAISTA TAI EPÄSUORAA TAKUUTA EIKÄ SSH COMMUNICATIONS SECURITY TAKAA SUORAAN EIKÄ VÄLILLISESTI TIEDOTTEEN SISÄLLÖN OIKEELLISUUTTA EIKÄ TIETOJEN SOPIVUUTTA MIHINKÄÄN TIETTYYN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN.

SSH Communications Security julkaisee ensimmäisen vuosineljänneksen liiketoimintakatsauksen 28.4.2022.

Helsingissä 24.2.2022

SSH Communications Security Oyj

Hallitus

Teemu Tunkelo
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Teemu Tunkelo, toimitusjohtaja, puhelin +41 79 227 8362
Niklas Nordström, talousjohtaja, puhelin +358 50 541 0543

Jakelu:
NASDAQ Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ssh.com