Etusivu » Kuntarahoitus eräännyttää 350 miljoonan euron eräpäivättömän pääomalainan

Kuntarahoitus eräännyttää 350 miljoonan euron eräpäivättömän pääomalainan

Kuntarahoitus Oyj
Pörssitiedote
24.2.2022 klo 9.00

Kuntarahoitus eräännyttää 350 miljoonan euron eräpäivättömän pääomalainan

Kuntarahoitus Oyj eräännyttää alun perin 1.10.2015 liikkeeseenlaskemansa 350 miljoonan euron eräpäivättömän ensisijaiseen lisäpääomaan (AT1) kuuluvan pääomalainan (ISIN: XS1299724911). Pääomalaina on listattu Euronext Dubliniin.

Kuntarahoitus eräännyttää kaikki liikkeeseenlasketut velkakirjat 1.4.2022, joka on velkakirjojen ehtojen mukaisesti pääomalainan ensimmäinen mahdollinen takaisinmaksupäivä. Velkakirjat eräännytetään nimellisarvoonsa lisättynä eräännyttämispäivään saakka kertyneillä koroilla.

Eräännyttämisen jälkeen Kuntarahoitus täyttää yhä selvästi vakavaraisuutta ja vähimmäisomavaraisuusastetta koskevat vähimmäisvaatimukset.

Tämä tiedote sisältää tietoja, jotka ovat olleet tai jotka ovat voineet olla luonteeltaan sisäpiiritietoa asetuksen (EU) 596/2014 artiklassa 7 tarkoitetulla tavalla.

KUNTARAHOITUS OYJ

Lisätietoja:

Esa Kallio
toimitusjohtaja
puh. 050 337 7953

Kuntarahoitus Oyj on Suomen suurimpia luottolaitoksia. Kuntarahoituksen omistavat kunnat, Keva ja Suomen valtio. Kuntarahoitus-konserniin kuuluu myös tytäryhtiö Rahoituksen neuvontapalvelut Inspira Oy. Konsernin tase on yli 46 miljardia euroa.

Kuntarahoitus tavoittelee parempaa tulevaisuutta vastuullisesti asiakkaidensa kanssa. Yhtiön asiakkaita ovat Suomen kunnat, kuntayhtymät, niiden määräysvallassa olevat yhteisöt sekä yleishyödylliset asuntoyhteisöt. Asiakkaat rahoittavat Kuntarahoituksen tarjoamilla rahoitusratkaisuilla ympäristön kannalta kestäviä ja yhteiskunnallisesti vastuullisia kohteita, kuten julkisen liikenteen hankkeita, sairaaloita ja terveyskeskuksia, päiväkoteja ja kouluja sekä erityisryhmien asumista.
Kuntarahoituksen asiakaskunta on kotimaista, mutta toimintaympäristö on globaali. Yhtiö on aktiivinen suomalainen joukkovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskija kansainvälisillä pääomamarkkinoilla sekä ensimmäinen suomalainen vihreiden ja yhteiskunnallisten joukkovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskija. Kuntarahoituksen varainhankinnalla on Kuntien takauskeskuksen takaus.

Lue lisää: www.kuntarahoitus.fi

Tärkeitä tietoja

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkaistavaksi tai levitettäväksi, kokonaisuudessaan tai osittain, suoraan tai välillisesti missään sellaisissa valtioissa tai muutoin sellaisissa olosuhteissa, joissa julkaiseminen tai levittäminen olisi lainvastaista. Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole arvopapereita koskeva myyntitarjous eikä pyyntö ostotarjouksien saamiseksi, eikä arvopapereita myydä valtioissa, joissa myyntitarjous, ostotarjouspyyntö tai myynti olisi lainvastaista ilman rekisteröintiä, rekisteröintivaatimuksen poikkeusta tai rajausta siten kuin näistä säädetään kyseisen valtion arvopaperilainsäädännössä.

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa. Arvopapereita ei ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) (“Yhdysvaltain Arvopaperilaki”) eikä minkään Yhdysvaltojen osavaltion soveltuvan arvopaperilain mukaisesti, eikä niitä saa tarjota tai myydä, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa tai yhdysvaltalaisten henkilöiden hyväksi tai lukuun, ellei tämä tapahdu soveltuvan Yhdysvaltain Arvopaperilain mukaista rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen puitteissa tai järjestelyssä, johon Yhdysvaltain Arvopaperilain rekisteröintivelvollisuudet eivät sovellu.