Etusivu » Korjaus: Savosolar Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2021

Korjaus: Savosolar Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2021

Savosolar Oyj:n vuoden 2021 tilinpäätöstiedotteen, joka julkistettiin 21.2.2022, liitteessä 2 oli kirjoitusvirhe henkilöstökulujen kohdalla. Oikea henkilöstökulu vuonna 2021 on 2 274 tuhatta euroa (tiedotteessa oli 274 tuhatta euroa). Tällä virheellä ei ole ollut vaikutusta tiedotteen muihin lukuihin. Alla tilinpäätöstiedote, jossa korjattu liite 2.

Savosolar Oyj
Tilinpäätöstiedote 21.2.2022 klo 8.30 (CET)

Savosolar Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2021

Avainluvut loka-joulukuussa 2021

 • Liikevaihto oli 0,3 milj. euroa (10-12/2020: 1,4 milj. euroa).
 • Liiketulos (EBIT) oli -1,3 milj. euroa (-1,3 milj. euroa).

Avainluvut ja keskeiset tapahtumat tammi-joulukuussa 2021

 • Liikevaihto oli 2,5 milj. euroa (2020: 5,1 milj. euroa).
 • Liiketulos (EBIT) oli -4,6 milj. euroa (-3,9 milj. euroa).
 • Katsauskauden tulos oli -5,8 (-5,0) milj. euroa.
 • Laimentamaton osakekohtainen tulos oli -0,07 (-0,16) euroa. Laimennettu osakekohtainen tulos oli -0,02 (-0,05) euroa.
 • Kassavarat 31.12.2021 olivat 4,1 (2,5) milj. euroa.
 • Omavaraisuusaste 31.12.2021 oli 81,0 (70,7) %.
 • Tilauskanta 31.12.2021 oli 0,4 (2,0) milj. euroa.
 • Yhtiö keräsi merkintäoikeusannilla, optio-ohjelmilla sekä optio-ohjelmaa täydentäneellä suunnatulla osakeannilla yhteensä noin 6,5 milj. euron nettovarat käyttöpääoman vahvistamiseksi.
 • Järjestelmätoimitukset Ranskaan Kyotherm Solarille, newHeatille ja AbSOLARille.

TOIMITUSJOHTAJA JARI VARJOTIE:

”Vuoden 2021 liikevaihtomme ja tuloksemme jäi selvästi odotuksistamme ja edellisvuodesta. Koko vuoden liikevaihtomme oli 2,5 miljoonaa euroa eli noin puolet edellisvuoden liikevaihdosta. Liiketulos oli -4,6 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna oli -3,9 miljoonaa euroa.

Toimitimme vuoden aikana useita järjestelmiä asiakkaillemme, yhteensä yli 25 000 neliömetriä, mikä on yli puolet kaikista Euroopassa toimitetuista teollisen mittakaavan aurinkolämpöjärjestelmistä vuonna 2021. Samaan aikaan neuvottelimme useista uusista projekteista, joista asiakkaat eivät ole vielä tehneet päätöksiä. Tämä kuvaa hyvin koko vuoden 2021 energia-alan turbulenssia. Kiinnostus aurinkolämpöä kohtaan on kasvanut ja odotetaan kasvavan edelleen. Hankkeita, jotka ovat asiakkailla suunnitteluvaiheessa, on enemmän kuin koskaan aiemmin. Euroopassa päätöksentekoa viivästytti 2021 EU:n Green Deal -rahoituksen maakohtaiset käyttöönotot, minkä lisäksi poikkeuksellisen suuret materiaali- ja kuljetuskustannusten nousut ovat viivästyttäneet asiakkaiden investointipäätöksiä.

Hyvä esimerkki markkinoiden aktiivisuudesta on Itävalta, jossa on suunnittelu- ja valmisteluvaiheessa toistakymmentä suurta aurinkolämpöhanketta. Myös Ranskassa markkina jatkuu aktiivisena ja siellä on menossa useita alueellisia energiakehityshankkeita, joissa aurinkolämpö on merkittävässä roolissa. Saksassa päätöksentekoa on hidastanut odotukset uuden hallituksen energialinjauksista, joista odotetaan päätöksiä alkuvuoden aikana. Puolassa aurinkolämpö on tunnustettu tärkeäksi osaksi maan mittavaa siirtymistä kivihiilestä vähäpäästöisempiin energialähteisiin, ja ensimmäisten hankkeiden odotetaan lähtevän liikkeelle ensi kesänä. Muuallakin Euroopassa kuten esimerkiksi Kroatiassa, Serbiassa ja Espanjassa on julkistettu suuren kokoluokan aurinkolämpöhankkeita niin kaukolämmön tuotantoon kuin teollisten prosessienkin lämmitykseen.

Kuten jo edellä mainitsin, yli puolet kaikista Euroopassa viime vuonna käyttöönotetuista suurista aurinkolämpöjärjestelmistä oli Savosolarin toimittamia. Merkittävin toimituksemme oli Ranskan suurin aurinkolämpöjärjestelmä Issoudunissa Kyotherm Solarille, joka myy lämpöä Boortmalt:lle maltaiden kuivatukseen. Hyvä esimerkki edistyksellisestä keräinteknologiastamme on myös vuonna 2021 käyttöönotettu aurinkolämpöjärjestelmä Creutzwaldissa Ranskassa, joka on Ranskan suurin aurinkokaukolämpölaitos ja jonka ensimmäisen kalenterivuoden tavoiteltu vuosituotanto saavutettiin jo lokakuussa. Toimitimme Ranskaan aurinkolämpöjärjestelmät myös AbSOLARille Cadaujaciin sekä newHeat SAS:lle Narbonneen ja Ponsiin. Ponsissa lämpöä saadaan kerättyä pieneltä alueelta erittäin tehokkaasti, sillä keräimet on asennettu yhdellä akselilla aurinkoa seuraaviin telineisiin. Myös Guangzhoun toimituksessa Savosolarin keräimet on asennettu vastaaville aurinkoa seuraaville telineille.

Taseemme ja rahoitustilanteemme oli tilikauden päättyessä vahva. Kun vielä jatkoimme vuoden aikana sisäisten prosessiemme kehittämistä, olemme nyt kaikin tavoin valmiita vastaamaan nopeasti kasvavaan kysyntään.

Näen, että vuosi 2021 oli aurinkolämpömarkkinoilla epävarmuuden ja päätöksenteon viivästysten takia välivuosi ja että vuonna 2022 markkina palaa jälleen selkeälle kasvu-uralle. Odotamme tämän heijastuvan myönteisesti Savosolarin toimintaan.

Haluan kiittää merkintäoikeusantiin ja optio-ohjelmiimme osallistuneita sijoittajia, jotka uskovat aurinkolämmön kasvavaan merkitykseen päästöjen vähentämisessä ja meneillään olevassa laajassa energia-alan murroksessa.

Jo toteuttamamme projektit ja niiden tuomat päästövähennykset ja konkreettiset taloudelliset hyödyt asiakkaillemme ovat erinomaisia referenssejä kasvattaessamme liiketoimintaamme ja kannattavuuttamme kasvavilla aurinkolämpömarkkinoilla.”


SAVOSOLAR YHTIÖNÄ

Savosolar Oyj on suomalainen, Nasdaq First North Growth Market Swedenissä ja Nasdaq First North Growth Market Finlandissa listattu osakeyhtiö, joka suunnittelee ja toimittaa kaukolämmön tuottajille ja teollisuudelle suuria aurinkolämpöjärjestelmiä. Järjestelmät perustuvat Savosolarin kehittämiin erittäin tehokkaisiin aurinkolämpökeräimiin, joiden ytimenä on Savosolarin omat optisesti pinnoitetut suoravirtausabsorberit. Tällä johtavalla teknologialla Savosolar auttaa asiakkaitaan globaalisti tuottamaan puhdasta ja kilpailukykyistä energiaa. Yhtiön johdon saatavilla olevan tiedon mukaan Savosolarin keräimet ovat maailman tehokkaimpia suuria aurinkolämpökeräimiä.
Savosolarin visio on olla ensisijainen valinta tehokkaiden aurinkoenergiajärjestelmien toimittajana maailmanlaajuisesti. Savosolarin kotipaikka ja tuotantolaitos sijaitsevat Mikkelissä, minkä lisäksi sillä on toimipiste Vantaalla, täysin omistetut tytäryhtiöt Tanskassa ja Saksassa sekä toimipisteet Ranskassa ja Kiinassa. Savosolar hyödyntää myynnissä lisäksi paikallisia markkinoita tuntevia yhteistyökumppaneita, joita sillä on Euroopassa, Kiinassa, Latinalaisessa Amerikassa ja Australiassa.

Tilinpäätöstiedotteen laatimisperiaatteet

Tämä tilinpäätöstiedote on tilintarkastamaton. Tiedote on laadittu suomalaisen kirjanpitokäytännön (FAS) mukaisesti käyttäen samoja periaatteita kuin vuoden 2020 tilinpäätöksen laadinnassa.

Vertailuluvut viittaavat vuoden 2020 vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin ole mainittu.


LIIKETOIMINNAN KEHITYS VUONNA 2021
Liikevaihto

Koko vuoden 2021 liikevaihto oli 2,5 (5,1) miljoonaa euroa. Viimeisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 0,3 (1,4) miljoonaa euroa. Projektitoiminnalle on tyypillistä, että yksittäisten vuosineljännesten ja vuosien liikevaihto voi vaihdella riippuen projektien toimitusvaiheista.

Merkittävät toimitukset ja uudet tilaukset

Savosolarin tilikauden ja myös yhtiön historian suurin aurinkolämpöjärjestelmä luovutettiin kesäkuussa Ranskan Issoudunissa Kyotherm Solarille. Projektin kokonaisarvo oli Savosolarille yhteensä noin 4,0 miljoonaa euroa. Projekti ja sen luovutus viivästyi Covid-19-pandemian vuoksi noin vuodella.

Joulukuussa Savosolar luovutti noin 900 m2 aurinkokaukolämpökentän Cadaujacissa, Ranskassa AbSOLAR SAS:lle. Toimituksen arvo oli noin 0,3 miljoonaa euroa.

Ranskassa luovutettiin lisäksi Creutzwaldin järjestelmä LFDE:lle sekä newHeat SAS:lle aurinkokaukolämpökeräinkentät Narbonnessa marraskuussa ja Ponsissa lokakuussa. Narbonnen toimituksen arvo oli noin 1,0 miljoonaa euroa ja keräinkentän koko 3 200 m2. Ponsiin asennettu aurinkolämpökentän arvo oli noin 0,7 miljoonaa euroa ja keräinkentän koko noin 1 700 m2.

Toukokuussa Savosolar allekirjoitti toimitussopimuksen Guangzhou Power Supply Bureau, Guangdong Power Grid Co., Ltd:n kanssa aurinkolämpöjärjestelmän toimittamisesta Guangzhouhun Kiinaan. Toimitettavan pilottijärjestelmän arvo on noin 0,5 miljoonaa euroa. Järjestelmä toimitettiin joulukuussa 2021 ja sen asennuksen ja käyttöönoton on tarkoitus tapahtua vuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä.

Savosolarin tilauskanta oli tilikauden päättyessä noin 0,4 (2,0) miljoonaa euroa. Lähivuosiksi tunnistettujen aktiivisten myyntikohteiden arvo oli tilikauden päättyessä noin 138 (117) miljoonaa euroa, josta suunnittelu- ja tarjousvaiheessa olevat projektit olivat noin 15 miljoonaa euroa.

Kustannukset ja tulos

Savosolarin vuoden 2021 liiketulos (EBIT) oli -4,6 (-3,9) miljoonaa euroa. Viimeisen vuosineljänneksen liiketulos (EBIT) oli -1,3 (-1,3) miljoonaa euroa.

Vuoden 2021 materiaali- ja palvelukustannukset olivat 2,4 (4,2) miljoonaa euroa. Materiaali- ja palvelukustannuksia kasvattivat tilikaudella eräiden materiaalien ja komponenttien poikkeuksellisen korkealla käyneet hinnat.

Henkilöstökulut olivat 2,3 (2,2) miljoonaa euroa. Savosolar lomautti yhteistoimintaneuvottelujen perusteella elokuun alusta alkaen 17 henkilöä osa- tai kokoaikaisesti korkeintaan 90 päivän ajaksi. Myös yhtiön johto leikkasi palkkioitaan kolmeksi kuukaudeksi. Henkilöstöä koskevien järjestelyiden ja muiden säästötoimenpiteiden kautta yhtiö saavutti noin 0,2 miljoonan euron säästöt.

Liiketoiminnan muut kulut olivat 2,1 (2,2) miljoonaa euroa.

Rahoitustuotot ja -kulut olivat -1,2 (-1,1) miljoonaa euroa. Rahoituskuluista merkittävä osa, 1,1 miljoonaa euroa kohdistui merkintäoikeusannin järjestelyyn, optio-ohjelmien toteuttamiseen sekä optio-ohjelmaa täydentäneen suunnatun annin järjestämiseen.

Tilikauden tulos oli -5,8 (-5,0) miljoonaa euroa. Laimentamaton osakekohtainen tulos oli -0,066 (-0,161) euroa ja laimennettu osakekohtainen tulos -0,021 (-0,054) euroa.

Avainluvut katsauskausittain

Liikevaihto 329 1 415 2 497 5 117 -51,2
Liikevoitto
/tappio (EBIT)
-1 336 -1 333 -4 554 -3 897 -16,8
Katsauskauden voitto/tappio -2 235 -1 444 -5 772 -4 977 -16,0
Osakekohtainen tulos, euroa, laimentamaton -0,017 -0,041 -0,066 -0,161 59,0


Rahoitus

Yhtiön taseen loppusumma 31.12.2021 oli 8,2 (7,0) miljoonaa euroa. Vaihto-omaisuus oli 1,9 (1,2) miljoonaa euroa. Vuoden aikana kasvatettiin harkitusti tiettyjen kriittisten raaka-aineiden ja komponenttien varastoja. Rahat ja pankkisaamiset olivat tilikauden päättyessä 4,1 (2,5) miljoonaa euroa. Lyhytaikaiset saamiset olivat 0,8 (1,3) miljoonaa euroa, joista myyntisaamiset olivat 0,5 (0,7) miljoonaa euroa.

Oma pääoma kasvoi 4,7 miljoonasta eurosta 6,5 miljoonaan euroon. Pääomalainat, yhteensä 231 tuhatta euroa, maksettiin pois lyhennysohjelman mukaisesti. Omavaraisuusaste oli 81,0 (70,7) prosenttia.

Vieraan pääoman määrä oli 1,5 (2,1) miljoonaa euroa, josta 0,1 (0,2) miljoonaa euroa oli pitkäaikaista ja 1,4 (1,9) miljoonaa euroa lyhytaikaista vierasta pääomaa. Pitkäaikaisesta vieraasta pääomasta oli 0,1 (0,2) miljoonaa euroa tuotekehityslainaa Business Finlandilta. Lyhytaikaisesta vieraasta pääomasta 0,0 (0,2) miljoonaa euroa oli pääomalainoja ja 0,1 (0,1) miljoonaa euroa tuotekehityslainaa Business Finlandilta. Lyhytaikaisesta vieraasta pääomasta oli 0,6 (0,5) miljoonaa euroa ostovelkoja. Toimittamattomia aurinkolämpökeräimiä oli siirtoveloissa 0,0 (0,3) miljoonaa euroa.

Savosolar sopi syyskuussa Nordea Bank Oyj:n Suomen Startup & Growth -yksikön kanssa 0,9 miljoonan euron pankkitakauslimiitin jatkamisesta uudeksi 12 kuukauden jaksoksi. Yhtiö käyttää limiittiä muun muassa projektien toimitusten ja takuuaikojen aikana tarvittaviin takauksiin. Finnvera Oyj antaa pankille limiitistä 50 prosentin vastatakauksen.

Rahoitustilanne parani syksyllä toteutetun merkintäoikeusannin ja optiomerkintöjen ansiosta. Yhtiö keräsi merkintäoikeusannilla yhteensä noin 4,5 miljoonaa euroa uutta pääomaa kulujen jälkeen. Merkintäoikeusanti on selostettu kohdassa ”Merkintäoikeusanti”.

Liiketoiminnan rahavirta oli -5,7 (-4,9) miljoonaa euroa ja investointien rahavirta -0,0 (-0,1) miljoonaa euroa. Rahoituksen rahavirta oli 7,3 (5,4) miljoonaa euroa, josta osakeantien osuus oli 7,6 (6,0) miljoonaa euroa. Savosolarin kassavarat 31.12.2021 olivat 4,1 (2,5) miljoonaa euroa.

Investoinnit ja tuotekehitys

Investoinnit olivat tilikaudella 0,0 (0,1) miljoonaa euroa. Yhtiöllä ei ole ollut viime aikoina tarvetta mittaviin tuotannollisiin investointeihin, sillä tehtaan nykyinen valmistuskapasiteetti on tasolla, joka mahdollistaa 25-30 miljoonan euron liikevaihdon nykyisellä liiketoimintamallilla.

Johto ja henkilöstö

Savosolar Oyj:n palveluksessa oli tilikauden päättyessä 34 (36) työntekijää. Keskimääräinen henkilöstömäärä oli 34 (32).

Savosolarin johtoryhmä koostui 31.12.2021 seuraavista henkilöistä: toimitusjohtaja Jari Varjotie, teknologiajohtaja Torben Frederiksen, Kiinan maajohtaja Raul Ikonen, toimitusketjusta, tuotannosta ja laadusta vastaava johtaja Martti Jalava, tehdaspäällikkö Pekka Karjalainen, myynti- ja markkinointijohtaja, projektien toteutus Antti Lilleberg, vanhempi neuvonantaja Kaj Pischow ja talousjohtaja Heikki Timonen.

Laatupäällikkö Pekka Karjalainen nimitettiin tehdaspäälliköksi helmikuussa 2021.

Toiminnan kehittäminen

Savosolar jatkoi sisäisen toiminnan tehokkuuden parantamista ja johtamis- ja laatujärjestelmänsä kehittämistä. Keskeisenä tavoitteena on, että moniprojektiympäristössä koko organisaatio toimii tehokkaasti ja saumattomasti yhteen. Samalla parannetaan myyntivaiheen asiakasprojektien systeemisuunnittelua ja yhteistyömalleja yhdessä myynti- että toimituskumppaneiden kanssa. Johtamisjärjestelmää kehitetään myös vastaamaan yhä paremmin kestävän kehityksen ja vastuullisuuden (ESG) vaatimuksia.

Savosolar jatkoi strategiansa mukaisesti kansainvälisen yhteistyökumppaniverkoston rakentamista perustamalla kesäkuussa Branch Officen Ranskaan, missä se on jo alansa markkinajohtaja. Yhtiö on toimittanut tehokkaita aurinkolämpöjärjestelmiä Ranskassa sekä kaukolämpöön että teollisuuden prosessien lämmitysratkaisuihin. Myynti- ja toimitusresursseja lisättiin myös muualla Keski-Euroopassa.

YHTIÖKOKOUSTEN PÄÄTÖKSET

Varsinainen yhtiökokous 27.4.2021

Savosolar Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 27.4.2021. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2020 ja päätti, että tilikauden tappio -4.977.020,37 euroa siirretään edellisten tilikausien voitto/tappiotilille eikä osinkoa jaeta. Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle ajalta 1.1.2020 – 31.12.2020 sekä tilinpäätöksen laadinnan osalta.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan yhtiökokouksen päättyessä alkavalta ja valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat palkkiot: hallituksen puheenjohtajalle 21.600 euroa ja muille hallituksen jäsenille kullekin 10.800 euroa.

Noin 40 % hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista maksetaan hallituksen osakeantivaltuutuksen perusteella antamalla hallituksen jäsenille yhtiön uusia osakkeita ja noin 60 % rahana.

Yhtiökokous valitsi hallituksen jäseniksi uudelleen Feodor Aminoffin, Eero Auranteen, Mikael Lemströmin ja Ari Virtasen. Tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö Tilintarkastus Inkeröinen & Himanen Oy, joka ilmoitti nimeävänsä päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Juho Himasen.

Ylimääräinen yhtiökokous 1.10.2021

Ylimääräinen yhtiökokous 1.10.2021 päätti hallituksen esityksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisista siten, että annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 275.000.000 osaketta. Osakeannit ja optio-oikeuksien sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiset voivat tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti), jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutus on voimassa 30.9.2026 saakka ja kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 27.4.2020 myöntämän valtuutuksen.

HALLITUS JA TILINTARKASTAJA

Savosolar Oyj:n hallitus muodostui tilikauden päättyessä seuraavista henkilöistä: Eero Auranne (puheenjohtaja), Feodor Aminoff, Mikael Lemström ja Ari Virtanen. Kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja suurimmista osakkeenomistajista.

Tilintarkastajana on toiminut tilintarkastusyhteisö Tilintarkastus Inkeröinen & Himanen Oy päävastuullisena tilintarkastajana KHT Juho Himanen.

Hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja omistivat 31.12.2021 henkilökohtaisesti tai määräysvaltayhtiöidensä kautta yhteensä 673.353 Savosolar Oyj:n osaketta, mikä edusti 0,41 prosenttia yhtiön koko osake- ja äänimäärästä.

LÄHIPIIRILIIKETOIMET

Yhtiöllä ei ollut tilikaudella olennaisia liiketapahtumia lähipiirin kanssa.

OSAKE

Osakkeiden lukumäärä

Savosolarilla on yksi osakesarja. Osakkeiden lukumäärä 31.12.2021 oli 165.187.636 (31.12.2020: 62.941.992). Kullakin osakkeella on yksi ääni yhtiökokouksessa. Yhtiö ei omista omia osakkeita. Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä tilikauden aikana oli 88.002.694 (30.890.608).
Osakkeiden lukumäärä kasvoi kuluneella tilikaudella osakeantien seurauksena 77.657.624 uudella osakkeella, minkä lisäksi optio-oikeuksilla ja optio-ohjelmaan liittyvällä suunnatulla osakeannilla merkittiin yhteensä 24.588.020 uutta osaketta.

Savosolar Oyj:n optio-oikeuksien 2-2020 perusteella merkittiin 12.977.135 uutta osaketta. Lisäksi yhtiön hallitus päätti merkitsemättä jääneiden optio-oikeuksien osalta 1.521.496 osakkeen suunnatusta osakeannista. Uudet osakkeet rekisteröitiin kaupparekisteriin 29.3.2021. Optio-oikeuksien 3-2020 perusteella merkittiin 10.089.389 uutta osaketta, jotka rekisteröitiin kaupparekisteriin 23.9.2021.

Savosolarin osakemäärä kasvoi vuoden viimeisellä neljänneksellä toteutetun merkintäoikeusannin seurauksena 77.440.623 uudella osakkeella, jotka rekisteröitiin kaupparekisteriin 9.11.2021. Lisäksi yhtiö laski liikkeelle yhteensä 217.001 uutta osaketta osana hallituksen palkkiojärjestelmää, ja nämä hallituksen merkitsemät osakkeet rekisteröitiin kaupparekisteriin 17.12.2021.

Merkintäoikeusanti ja hallituspalkkioihin liittyvät suunnattu osakeanti

Savosolar tiedotti 4.10.2021, että yhtiön hallitus oli päättänyt järjestää enintään noin 6,1 miljoonan euron suuruisen merkintäoikeusannin sekä siihen liittyvän optio-oikeuksien tarjoamisen, jolla yhtiö voi kerätä enintään noin 14,4 miljoonaa euroa. Osakeanti koostui enintään 87.530.012 uudesta osakkeesta. Osakeannissa Savosolar antoi kaikille osakkeenomistajilleen, jotka on merkitty Euroclear Finland Oy:n tai Euroclear Sweden AB:n ylläpitämään Savosolarin osakasluetteloon, yhden arvo-osuusmuotoisen merkintäoikeuden jokaista osakeannin täsmäytyspäivänä omistettua osaketta kohden. Yksi merkintäoikeus oikeutti merkitsemään yhden antiosakkeen. Osakeannissa käytettävä merkintähinta oli 0,07 euroa tai 0,71 Ruotsin kruunua per antiosake. Osakeanti oli taattu 88,5 prosenttiin eli noin 5,4 miljoonaan euroon asti ulkopuolisten takaajien toimesta.

Lisäksi Savosolar antoi osakeannissa antiosakkeita merkinneille henkilöille vastikkeetta optio-oikeuksia siten, että kutakin kahta antiosaketta kohden merkitsijä sai yhden optio-oikeuden sarjasta 1-2021 (TO8), yhden optio-oikeuden sarjasta 2-2021 (TO9) ja yhden optio-oikeuden sarjasta 3-2021 (TO10).

Osakeanti merkittiin 88,5-prosenttisesti. Osakeannista 38,6 prosenttia allokoitiin merkintäoikeuksilla osakkeita merkinneille, 8,3 prosenttia ilman merkintäoikeuksia osakkeita merkinneille ja 41,6 prosenttia merkintätakaajille. Osakeannin seurauksena Savosolarin osakkeiden lukumäärä nousi 77.440.623 osakkeella. Osakeannin yhteydessä allokoitiin lisäksi 38.719.767 optio-oikeutta kustakin kolmesta edellä mainitusta optiosarjasta.

Savosolar sai osakeannilla yhteensä noin 4,5 miljoonaa euron varat osakeannista yhtiölle aiheutuneiden kulujen jälkeen.

Lisäksi hallitus päätti osana hallituksen jäsenten palkkiojärjestelyjä suunnatun osakeannin järjestämisestä 27.4.2021 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen tekemän päätöksen mukaisesti. Yhtiö laski liikkeelle yhteensä 217.001 uutta osaketta, jotka tarjottiin merkittäväksi hallituksen jäsenille vastikkeetta.

Optio-ohjelmat

Savosolar antoi kesäkuussa 2020 järjestämässään merkintäoikeusannissa vastikkeetta osakeannissa osakkeita merkinneille henkilöille optio-oikeuksia siten, että kutakin kahta merkittyä ja maksettua osaketta kohden merkitsijä sai yhden optio-oikeuden 1-2020 (TO5), yhden optio-oikeuden 2-2020 (TO6) ja yhden optio-oikeuden 2-2020 (TO7). Kuhunkin edellä mainittuun optio-ohjelmaan kuului 14.498.631 optio-oikeutta. Jokainen optio-oikeus antoi omistajalleen oikeuden merkitä yhden uuden osakkeen. Osakkeiden merkintäaika optio-oikeuksilla 1-2020 (TO5) oli 9.11.-20.11.2020, optio-oikeuksilla 2-2020 (TO6) 8.3.-19.3.2021 ja optio-oikeuksilla 3-2020 (TO7) 6.9.-17.9.2021. Optio-oikeuksilla merkittävissä olevien osakkeiden merkintähinta määräytyi yhtiön osakkeen kaupankäyntivolyymillä painotetulla keskikurssilla alennettuna 30 prosentilla First North Growth Market Finlandissa kymmenen kaupankäyntipäivää ennen osakkeiden merkintäajan alkamista ja oli optio-oikeuksilla 1-2020 (TO 5) 0,1148 euroa tai 1,183 Ruotsin kruunua per osake, optio-oikeuksilla 2-2020 (TO6) 0,096 euroa tai 0,977 Ruotsin kruunua per osake ja optio-oikeuksilla 3-2020 (TO7) 0,07 euroa tai 0,71 Ruotsin kruunua per osake. Tilikauden 2021 aikana optio-ohjelmaan 2-2020 (TO6) kuuluvilla optio-oikeuksilla merkittiin 12.977.135 uutta osaketta. Lisäksi yhtiön hallitus päätti merkitsemättä jääneiden optio-oikeuksien osalta 1.521.496 osakkeen suunnatusta osakeannista. Lisäksi tilikauden 2021 aikana optio-ohjelmaan 3-2020 (TO7) kuuluvilla optio-oikeuksilla merkittiin 10.089.389 uutta osaketta.

Savosolar antoi syksyllä 2021 järjestämässään merkintäoikeusannissa antiosakkeita merkinneille henkilöille vastikkeetta optio-oikeuksia siten, että kutakin kahta antiosaketta kohden merkitsijä sai yhden optio-oikeuden sarjasta 1-2021 (TO8), yhden optio-oikeuden sarjasta 2-2021 (TO9) ja yhden optio-oikeuden sarjasta 3-2021 (TO10). Kuhunkin edellä mainittuun optio-ohjelmaan kuului 38.719.767 optio-oikeutta. Jokainen optio-oikeus antaa omistajalleen oikeuden merkitä yhden uuden osakkeen. Osakkeiden merkintäaika optio-oikeuksilla 1-2021 (TO8) on 21.3-1.4.2022 , optio-oikeuksilla 2-2021 (TO9) 12.9-23.9.2022 ja optio-oikeuksilla 3-2021 (TO10) 20.3.-31.3.2023. Optio-oikeuksilla merkittävissä olevien osakkeiden merkintähinta määräytyy siten, että merkintähinta vastaa määräytymisjaksolla yhtiön osakkeen kaupankäyntivolyymilla painotettua keskikurssia alennettuna 25 prosentilla First North Growth Market Finlandissa. Optio-oikeuksilla 1-2021 (TO8) määräytymisjakso on 7.3.–17.3.2022, optio-oikeuksilla 2-2021 (TO9) 29.8.–8.9.2022 ja optio-oikeuksilla 3-2021 (TO10) 6.3.–16.3.2023. Merkintähinta ei kuitenkaan voi olla yli 0,09 euroa osakkeelta optio-oikeuksien 1-2021 (TO8) osalta, yli 0,11 euroa osakkeelta optio-oikeuksien 2-2021 (TO9) osalta ja yli 0,13 euroa osakkeelta optio-oikeuksien 3-2021 osalta. Ruotsin kruunujen määräinen merkintähinta määritetään merkintäajan alkua edeltävän kaupankäyntipäivän Ruotsin valtiopankin EURSEK-kurssin perusteella.

Hallituksen voimassa oleva valtuutus

Ylimääräinen yhtiökokous 1.10.2021 päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisista siten, että annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 275.000.000 osaketta. Valtuutus on voimassa 30.9.2026 saakka ja kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 27.4.2020 myöntämän valtuutuksen. Valtuutuksesta oli tilikauden päättyessä käyttämättä 81.183.075 osaketta.

Kaupankäynti osakkeella

Tilikauden aikana Savosolarin osakkeen hinta First North Growth Market Sweden -markkinapaikalla vaihteli 0,42 ja 1,59 (0,032 ja 4,13) Ruotsin kruunun välillä. Kauden päätöskurssi oli 0,48 (1,47) Ruotsin kruunua. First North Growth Market Finland -markkinapaikalla osakkeen hinta vaihteli 0,044 ja 0,158 (0,003 ja 0,392) euron välillä. Päätöskurssi oli 0,048 (0,151) euroa. Savosolarin yhteenlaskettu osakkeen vaihto vuonna 2021 oli 84.412.388 (1.520.918.794) osaketta First North Growth Market Swedenissä ja 115.147.890 (421.167.424) First North Growth Market Finlandissa. Savosolarilla oli 14 931 (14 909) omistajaa 31.12.2021.

YLEISET RISKIT JA LIIKETOIMINNAN EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Savosolarin liiketoiminnan merkittävimmät riskit ovat kyky saada uusia projekteja strategian mukaisen kasvun aikaansaamiseksi, tarvittavan käyttöpääoman riittävyys ja kyky lisätä liiketoiminnan tehokkuutta siten, että toiminta kääntyy kannattavaksi.

Covid-19 pandemiaa seuranneet useiden materiaalien ja komponenttien pidentyneet toimitusajat ja kohonneet hinnat saattavat pitkään jatkuessaan hidastaa liiketoiminnan kasvua ja kannattavuuden paranemista.

Yhtiön hallitus seuraa aktiivisesti yhtiön kannattavuuden ja kassavirran kehittymistä ja hakee yhdessä yhtiön johdon kanssa parhaita ratkaisuja yhtiön kehittämiseksi kohti kannattavaa pitkäjänteistä liiketoimintaa. Yhtiön hallitus tarkastelee rahoituksen riittävyyttä jatkuvasti yhtiön kasvustrategian tärkeänä osana. Ottaen huomioon toimialan näkymät hallitus on luottavainen, että yhtiö kykenee hankkimaan tarvittavaa omaa ja vierasta pääomaa strategian mukaisen kasvun ja kannattavuuden aikaansaamiseksi.

Ei voida kuitenkaan taata, että yhtiön liiketoiminnan volyymi ja kannattavuus kasvavat riittävästi ja että yhtiö saa riittävissä määrin lisärahoitusta ja sellaisilla ehdoilla, jotka ovat riittävän edullisia nykyisten osakkeenomistajien kannalta ja että lisärahoitusta saadaan oikeaan aikaan. Mikäli yhtiö ei onnistu kasvun aikaansaamisessa ja parantamaan kannattavuuttaan ja/tai hankkimaan lisärahoitusta liiketoiminnan tarvitsemalla tavalla, yhtiö saattaa joutua viivästyttämään, supistamaan tai lopettamaan toimintojaan.

RIITA-ASIA

Savosolar tiedotti 15.2.2021 solmineensa sovintosopimuksen Sunti SAS:n kanssa siitä, että kumpikaan osapuoli ei valita Montpellierin kauppatuomioistuimen 23.12.2020 tekemästä ratkaisusta, jossa Savosolar velvoitettiin maksamaan Sunti SAS:lle noin 137.000 euron suuruinen vahingonkorvaus sopimusrikkomuksesta koskien yksinoikeuslauseketta aurinkolämpöprojektin tarjouskilpailussa. Vahingonkorvaus maksettiin helmikuussa 2021.

STRATEGIA JA PITKÄN AIKAVÄLIN TAVOITTEET

Savosolarin missiona on taistella ilmastonmuutosta vastaan kilpailukykyistä energiaa tuottavan, johtavan teknologian avulla. Savosolar auttaa asiakkaitaan saavuttamaan ilmastomuutosta koskevat tavoitteensa täysin päästöttömän energian avulla.

Yhtiön visiona on olla ensisijainen valinta suurten aurinkoenergiajärjestelmien toimittajaksi maailmanlaajuisesti.

Yhtiön strategisena tavoitteena on kasvaa merkittävästi ja olla johtava suurten aurinkolämpölaitosten toimittaja järjestelmissä, joissa laatu ja hyötysuhde on tärkeintä. Tämä tarkoittaa suuren mittakaavan järjestelmiä kuten kaukolämpöä (Solar District Heating, SDH) ja lämmöntuotantoa teollisiin prosesseihin (Solar Heat for Industrial Processes, SHIP). Teollisuudessa keskeiset segmentit ovat kaivosteollisuus, ruuan ja juoman jalostus, paperiteollisuus ja kasvihuoneet.

Strategian toteutuksessa avainasemassa ovat yhtiön aurinkokeräinteknologia ja systeemisuunnitteluosaaminen sekä vahvat paikalliset ja globaalit kumppanit. Toiminnan maantieteellinen painopiste on edelleen Euroopassa, mutta yhtiö hakee aktiivisesti kumppaneita ja markkinoi tuotteitaan ja palvelujaan myös Euroopan ulkopuolella. Savosolar toimittaa energiajärjestelmiä kokonaistoimituksina strategiansa mukaisesti yhdessä partnereidensa kanssa. Partnerit eri maissa toimivat myös yhtenä myyntikanavana Savosolarin tuotteille.

MARKKINAYMPÄRISTÖ

Uusiutuvan energian ja aidosti puhtaan, päästöttömän energian kysyntä jatkaa vahvaa kasvuaan ilmastonmuutoksen vastaisten toimien lisääntyessä. Euroopan komission uusiutuvia energianlähteitä koskevassa direktiiviehdotuksessa heinäkuulta 2021 (Fit for 55) asetettiin aiempaa tiukempi tavoite päästöjen vähentämiseksi: kasvihuonekaasujen tulee vähentyä vuoteen 2030 mennessä vähintään 55 prosenttia vuoden 1990 tasosta. EU:n hiilineutraaliustavoite on asetettu vuodelle 2050. Tavoitteiden saavuttamista tuetaan mm. EU:n taksonomia-asetuksella, jolla kytketään yhteen rahoitus ja yritysten toimet ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi. Päästövähennys- ja hiilineutraaliustavoitteita on asetettu laajalti myös muualla maailmalla.

Päästövähennysten saavuttaminen edellyttää nopeaa siirtymistä puhtaaseen energiaan ja siihen liittyviä innovaatioita, energiankäytön tehostamista ja monien fossiilisella energialla tuotettujen toimintojen sähköistämistä. IEA:n mukaan öljyyn ja puhtaaseen energiaan tehdyistä investoinneista öljyn osuus oli vuonna 2020 yli 90 prosenttia, ja puhtaaseen energiaan tehtävien investointien ennustetaan kasvavan niin, että jo vuonna 2030 osuudet tulevat olemaan yhtä suuret.

Päästövähennysten rinnalla energiantuotannon haasteita lisäävät kulutuspiikkien ja sään ääri-ilmiöiden voimistuminen. Energiajärjestelmien joustavuuden, eri energialähteiden käytön optimoinnin ja energian varastointimahdollisuuksien merkitys kasvaa. Aurinkolämpö soveltuu hyvin tällaisiin hybridienergiajärjestelmiin ja on täysin päästötön energianlähde, jota hyödynnetään kaukolämmityksessä, teollisten prosessien ja pienimuotoisemmin esimerkiksi käyttöveden lämmityksessä. Lämpöä voidaan myös varastoida kustannustehokkaasti.

Suurten alle sadan asteen lämpötilan aurinkolämpöjärjestelmien markkinoilla on tällä hetkellä rajallinen määrä osaavia globaalisti toimivia kokonaistoimittajia. Savosolar on teknologia- ja laatujohtaja tässä segmentissä. Hybridijärjestelmien lisääntyessä laajemman järjestelmäintegraatio-osaamisen tarve toimituksissa kasvaa edelleen.

Suurten aurinkolämpöjärjestelmien käyttö kasvaa globaalisti sekä kaukolämmön ja -jäähdytyksen että teollisten prosessien lämmön tuotannossa. Puhtaan uusiutuvan energian hyödyntämistä ohjaa monissa maissa verotus ja päästöihin kohdistetut sanktiot, mutta aurinkolämpö on jo nyt usein kilpailukykyistä ilman tukia.

EU:n Green Deal -ohjelman odotetaan lisäävän kiinnostusta aurinkolämpöä kohtaan erityisesti osana kaukolämmitystä. Lämmöntuotannon osuus on yli puolet koko maailman energiantuotannosta, mutta IEA:n mukaan tästä vain noin 11 prosenttia tuotetaan uusiutuvalla energialla. Savosolarin arvion mukaan aidosti puhtailla energian tuotantomuodoilla tuotetaan noin viisi prosenttia koko maailman lämpöenergiasta.

Euroopassa aurinkokaukolämmön käyttö lisääntyy tällä hetkellä erityisesti uusilla asuinalueilla Ranskassa ja Saksassa, ja Espanjassakin kiinnostus puhtaaseen kaukolämmitykseen on lähtenyt nousuun. IEA arvioi aurinkokaukolämmön tuotantokapasiteetin nousevan Euroopassa vuoteen 2050 mennessä noin 15 prosenttiin Euroopan kaukolämmön tarpeesta.

Solarthermalworld.org:n mukaan lupaavimmat teollisen käytön markkinat ovat tällä hetkellä Saksassa, Espanjassa, Ranskassa ja Chilessä. Monet teollisuuden aurinkolämpöjärjestelmät ovat olleet suhteellisen pieniä, mutta suuren mittakaavan järjestelmien määrä lisääntyy sekä yli että alle sadan asteen lämpötila-alueilla. Hyviä esimerkkejä suurista teollisuuden lämpöjärjestelmistä ovat Savosolarin toimittamat järjestelmät Ranskaan, joista yksi tuottaa lämpöä Lecta Groupin paperitehtaalle ja toinen Boortmaltin tehtaalle maltaiden kuivatukseen. IEA:n arvion mukaan aurinkolämmön osuus teollisuuden vaatimasta alle 200 asteen lämmöntuotannosta kasvaa kolmeen prosenttiin vuonna 2030 ja 11 prosenttiin vuonna 2050.

Savosolarille merkityksellisten suurten aurinkolämpöjärjestelmien markkinat ovat kasvussa erityisesti Euroopassa. Savosolar arvioi kasvun olevan selkeintä Ranskassa, Itävallassa, Puolassa ja Saksassa, joissa on jo aloitettu toimenpiteitä EU:n Green Deal -ohjelman mukaisesti. Euroopan unioni on päättänyt, että sen monivuotisesta budjetista ja tuki-instrumentista koronakriisistä toipumiseen vuosille 2021-2023, yhteensä noin 1 800 miljardista eurosta, 30 prosenttia on käytettävä ilmastotoimiin eli vahvistamaan EU:n Green Deal -ohjelmaa. Myös Kiinassa ja Latinalaisessa Amerikassa kiinnostus aurinkolämpöä kohtaan on konkretisoitumassa sekä projektien lukumäärällä että koolla mitattuna.

Lähteet: IEA: Net Zero by 2050, toukokuu 2021 ja World Energy Outlook 2020 ja 2021; Solarthermalworld.org: kesäkuu 2021, lokakuu 2021, tammikuu 2022.

HALLITUKSEN TAPPION KÄSITTELYÄ JA OSINGONJAKOA KOSKEVA EHDOTUS YHTIÖKOKOUKSELLE

Savosolar Oyj:n varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi 26.4.2022. Kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan myöhemmin erillisellä pörssitiedotteella. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikauden tappio -5.772.019,07 euroa siirretään edellisten tilikausien voitto-/tappiotilille eikä osinkoa jaeta.


YHTIÖN TALOUDELLINEN RAPORTOINTI VUONNA 2022

Savosolarin tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus vuodelta 2021 julkaistaan yhtiön verkkosivuilla viimeistään 1.4.2022.

Liiketoimintakatsaus tammi-maaliskuulta julkaistaan 25.4.2022.
Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuulta julkaistaan 18.8.2022.
Liiketoimintakatsaus heinä-syyskuulta julkaistaan 26.10.2022.
Taloudelliset katsaukset julkaistaan suomeksi ja englanniksi.

SAVOSOLAR OYJ
Hallitus

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Jari Varjotie
Puh: +358 400 419 734
Sähköposti: jari.varjotie@savosolar.com

LIITTEET

1 Vertailu katsauskausittain
2 Tuloslaskelma
3 Tase
4 Rahoituslaskelma
5 Laskelma oman pääoman muutoksista
6 Tunnusluvut ja laskentakaavat
7 Suurimmat osakkeenomistajat

LIITE 1
VERTAILU KATSAUSKAUSITTAIN
(FAS, tilintarkastamaton)

Liikevaihto 2 497 5 117 869 3 074 1 627 2 043
Liikevoitto/tappio (EBIT) -4 554 -3 897 -2 353 -2 181 -2 201 -1 717
Katsauskauden/tilikauden tulos -5 772 -4 977 -3 439 -2 413 -2 333 -2 564
Osakekohtainen tulos, euroa
laimentamaton -0,066 -0,161 -0,033 -0,058 -0,033 -0,128


LIITE 2
TULOSLASKELMA (FAS, tilintarkastamaton)

Liikevaihto 869 3 074 2 497 5 117
Liiketoiminnan muut tuotot
Materiaalit ja palvelut -982 – 2 622 – 2 368 -4 173
Henkilöstökulut -1 039 – 1 160 -2 274 – 2 238
Poistot ja arvonalentumiset -180 -237 380 488
Liiketoiminnan muut kulut – 1 028 -1 277 – 2 062 -2 226
Liikevoitto/-tappio -2 353 -2 181 – 4 554 – 3 897
Rahoitustuotot 3 94 37 160
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja -3 439 -2 413 -5 772 -4 977
Tulos/osake, laimentamaton, euroa -0,033 -0,058 -0,066 -0,161
Tulos/osake, laimennettu, euroa -0,012 -0,026 -0,021 -0,054
Osakkeiden lukumäärä katsauskauden/tilikauden päättyessä
Osakeantioikaistu kuukausittainen keskimääräinen osakkeiden lukumäärä

LIITE 3
TASE (FAS, tilintarkastamaton)

Vastaavaa
Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet 537 733
Aineelliset hyödykkeet 480 602
Sijoitukset tytäryhtiöihin 162 162
Pysyvät vastaavat yhteensä 1 178 1 497
Vaihtuvat vastaavat
Vaihto-omaisuus 1 873 1 174
Pitkäaikaiset saamiset 247 529
Myyntisaamiset 453 735
Saamiset omistusyhteysyrityksiltä 4 3
Muut saamiset 63 66
Siirtosaamiset 291 540
Rahat ja pankkisaamiset 4 070 2 498
Vaihtuvat vastaavat yhteensä
Vastattavaa
Oma pääoma
Osakepääoma 470 470
SVOP-rahasto 51 913 44 296
Edellisten tilikausien tappio -40 107 -35 131
Katsauskauden/tilikauden tulos -5 772 – 4 977
Oma pääoma yhteensä 6 503 4 659
Pakolliset varaukset
Muut pakolliset varaukset 210 282
Vieras pääoma, pitkäaikainen
Lainat rahoituslaitoksilta 119 191
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 119 191
Vieras pääoma, lyhytaikainen
Pääomalainat 231
Lainat rahoituslaitoksilta 124 124
Saadut ennakot 155 128
Ostovelat 563 479
Velat saman konsernin yrityksille 72 69
Muut velat 43 41
Siirtovelat 391 840
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 1 347 1 911
Vieras pääoma yhteensä 1 466 2 101


LIITE 4
RAHOITUSLASKELMA (FAS, tilintarkastamaton)

Liiketoiminta
Katsauskauden/tilikauden tulos -3 439 -2 413 -5 772 -4 977
Oikaisut 1 253 392 1 525 1 456
Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten muutos 353 -462 815 -364
Vaihto-omaisuuden muutos -406 355 -699 615
Lyhytaikaisten korottomien velkojen muutos 102 -773 -360 -652
Korot liiketoiminnasta -1 086 -232 -1 238 -1 133
Liiketoiminnan rahavirta -3 223 -3 133 -5 729 -5 056
Investoinnit
Investoinnit -24 -111 -61 -123
Saadut osingot investoinneista 20 54
Investointien rahavirta -24 -111 -41 -69
Rahoitus
Maksullinen osakeanti 6 225 1 675 7 617 6 044
Saadut ennakot 130 128 27 128
52
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -80 -354
Lyhytaikaisten lainojen nostot
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -382 -682
Rahoituksen rahavirta 6 275 1 421 7 342 5 490
Rahavarojen muutos 3 028 -1 822 1 571 365
Rahavarat kauden alussa 1 042 4 321 2 498 2 133


LIITE 5
LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (FAS, tilintarkastamaton)

(1 000 euroa) Osake-pääoma SVOP-rahasto Edellisten tilikausien voittovarat Tilikauden
tulos
Yhteensä
Oma pääoma 1.1.2021 470 44 296 -40 107 4 659
Osakeanti 7 617 7 617
Tilikauden tulos -5 772 -5 772
Oma pääoma 31.12.2021 470 51 913 -40 107 -5 772 6 503
Oma pääoma 1.1.2020 2 007 36 715 -35 131 3 592
Osakeanti -1 537 7 581 6 044
Tilikauden tulos -4 977 -4 977
Oma pääoma 31.12.2020 470 44 296 -35 131 -4 977 4 659

LIITE 6
TUNNUSLUVUT JA LASKENTAKAAVAT (FAS, tilintarkastamaton)

Liikevaihto 2 497 5 117
Katsauskauden/tilikauden tulos -5 772 -4 977
Rahavarat 4 070 2 498
Oma pääoma 6 503 4 659
Omavaraisuusaste, % 81,0 70,7
Tunnuslukujen laskentakaavat
Omavaraisuusaste, % Taseen mukainen oma pääoma tilikauden päättyessä + pääomalainat x 100 / Taseen loppusumma – saadut ennakot
Osakkeiden lukumäärä, kpl Osakkeiden lukumäärä tilikauden päättyessä
Osakkeiden lukumäärä keskimäärin, kpl Osakeantioikaistu kuukausittainen keskimääräinen osakemäärä
Osakekohtainen tulos, euroa Tilikauden tulos / Osakeantioikaistu kuukausittainen keskimääräinen osakemäärä

LIITE 7
SUURIMMAT OSAKKEENOMISTAJAT 31.12.2021

FORMUE NORD MARKEDSNEUTRAL A/S 7 955 141 4,82
MANGOLD FONDKOMMISSION AB 6 723 500 4,07
FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION 4 368 419 2,64
MODELIO EQUITY AB (PUBL) 4 232 446 2,56
GEUST JOHAN NIKLAS ERIK 3 250 490 1,97
JOKINEN, JUKKA 3 000 000 1,87
NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB 2 462 611 1,49
LILJA ANSA ANITTA 2 126 058 1,29
PYYKÖNEN RIKU TAPANI 1 725 000 1,04
HELLÉN, STEFAN ANDREAS 1 470 000 0,89
MUUT 127 873 971 77,41

Savosolar lyhyesti

Savosolarin erittäin tehokkaat keräimet ja suuren mittakaavan aurinkolämpöjärjestelmät ovat vieneet aurinkolämpöenergiateknologian aivan uudelle tasolle. Yhtiön keräimissä on patentoidut, nanopinnoitetut suoravirtausabsorberit, ja tällä johtavalla teknologialla Savosolar auttaa asiakkaitaan tuottamaan puhdasta ja kilpailukykyistä energiaa. Savosolarin visio on olla ensisijainen valinta tehokkaiden aurinkolämpöjärjestelmien toimittajana maailmanlaajuisesti. Yhtiö keskittyy suuren mittakaavan projekteihin kaukolämmön tuotannossa, teollisuuden prosessilämmityksessä ja kiinteistöjärjestelmissä – eli markkinoihin, joissa on iso nopean kasvun potentiaali. Yhtiö toimittaa ensisijaisesti kokonaisia järjestelmiä suunnittelusta asennukseen käyttäen parhaita paikallisia yhteistyökumppaneita. Savosolar on tunnustetusti alan innovatiivisin yritys ja haluaa pysyäkin sellaisena. Savosolarin osake on listattu Nasdaq First North Growth Market Swedenissä tunnuksella SAVOS ja Nasdaq First North Growth Market Finlandissa tunnuksella SAVOH. www.savosolar.com.

Yhtiön hyväksytty neuvonantaja on Augment Partners AB, info@augment.se, puh. +46 8 604 22 55.