Etusivu » Vincit Oyj:n hallitus päätti pitkäjänteisen kannustinohjelman ansaintajaksosta 2022

Vincit Oyj:n hallitus päätti pitkäjänteisen kannustinohjelman ansaintajaksosta 2022

Vincit Oyj:n hallitus päätti pitkäjänteisen kannustinohjelman ansaintajaksosta 2022

| Source:

Vincit Oyj

Vincit Oyj

Tampere, FINLAND

Vincit Oyj

Yhtiötiedote 4.11.2021 kello 13:00

Vincit Oyj:n hallitus päätti pitkäjänteisen kannustinohjelman ansaintajaksosta 2022

Vincit Oyj:n hallitus on päättänyt konsernin avainhenkilöiden pitkäjänteisen kannustinjärjestelmän ansaintajakson 2022 kohderyhmästä, mahdollisten palkkioiden suuruudesta ja ansaintakriteereistä.

Vincit Oyj:n hallitus tiedotti perustaneensa konsernin avainhenkilöiden pitkäjänteisen kannustinjärjestelmän 22.9.2020. Järjestelmän tarkoituksena on yhdistää yhtiön omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon kehittämiseksi pitkällä aikavälillä sekä sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen osakkeiden hankkimiseen, ansaintaan ja kertymiseen perustuva palkkiojärjestelmä. Järjestelmässä on kolme ansaintajaksoa, kalenterivuodet 2021, 2022 ja 2023.

Osallistumisen ja palkkion saamisen edellytyksenä ansaintajaksolla 2022 on niiden avainhenkilöiden osalta, jotka eivät osallistuneet ansaintajaksolle 2021 se, että järjestelmään osallistuva henkilö hankkii yhtiön osakkeita tai kohdentaa omistamiaan osakkeita järjestelmään yhtiön osoittamissa rajoissa.

Ansaintajakson 2022 ansaintakriteeri on Vincit Oyj:n osakekohtainen tulos (EPS). Osallistujalle maksettava osuus enimmäispalkkiosta määräytyy ansaintakriteerille asetettujen tavoitteiden saavuttamisen perusteella suhteessa avainhenkilön omaan sijoitukseen.

Kannustinjärjestelmän kohderyhmään ansaintajaksolla 2022 kuuluu noin 11 avainhenkilöä mukaan lukien yhtiön johtoryhmän jäsenet ja yhtiön toimitusjohtaja. Järjestelmän ansaintajakson 2022 perusteella maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään 102 000 Vincit Oyj:n osakkeen arvoa. Palkkiot maksetaan osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana vuonna 2023. Rahaosuudella on tarkoitus kattaa palkkiosta osallistujalle aiheutuvat verot ja veronluonteiset maksut. Palkkiota ei pääsääntöisesti makseta, jos osallistujan työ- tai toimisuhde päättyy ennen palkkion maksamista.

Yhtiön johtoryhmän jäsenen on omistettava puolet järjestelmän perusteella mahdollisesti saamistaan netto-osakkeista, kunnes hänen osakeomistuksen arvo yhtiössä vastaa yhteensä puolta hänen vuosipalkkansa arvosta. Tämä osakemäärä on omistettava niin kauan kuin johtoryhmän jäsenyys jatkuu.

Osakehankintojen rahoittaminen

Osana pitkäjänteisen kannustinjärjestelmän toteutusta hallitus on päättänyt tarjota ohjelmaan osallistuville henkilöille korollista lainaa yhtiön osakkeiden hankinnan rahoittamiseksi yhteensä enintään 422.500 euroa. Lainat on maksettava kokonaisuudessaan takaisin viimeistään 30.11.2028.

Lisätietoja:

Vincit Oyj, toimitusjohtaja Julius Manni, puhelin: 050 424 3932

Hyväksytty neuvonantaja: Alexander Corporate Finance Oy, puhelin: 050 520 4098

Vincit Oyj lyhyesti:

Vincit on huippuasiantuntijaorganisaatio, joka tarjoaa asiakkailleen aina toimivinta digitaalisuutta ymmärrettävässä paketissa, jotta huominen ei pelota. Vincit Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla, kaupankäyntitunnus VINCIT. www.vincit.fi

Alkuperäinen artikkeli