Etusivu » Vincit Oyj:n hallitus on päättänyt henkilöstöannista sekä siihen liittyvästä lisäosakejärjestelmästä

Vincit Oyj:n hallitus on päättänyt henkilöstöannista sekä siihen liittyvästä lisäosakejärjestelmästä

Vincit Oyj:n hallitus on päättänyt henkilöstöannista sekä siihen liittyvästä lisäosakejärjestelmästä

| Source:

Vincit Oyj

Vincit Oyj

Tampere, FINLAND

Vincit Oyj

Yhtiötiedote 4.11.2021 kello 13:00

Vincit Oyj:n hallitus on päättänyt henkilöstöannista sekä siihen liittyvästä lisäosakejärjestelmästä

Vincit Oyj tiedotti 29.4.2021 suunnittelevansa henkilöstöannin järjestämistä.

Vincitin hallitus on tänään päättänyt henkilöstöannin ehdoista. Henkilöstöannissa tarjotaan yhteensä enintään 600 000 yhtiön uutta osaketta osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen yhtiön ja sen tytäryhtiöiden henkilöstön merkittäväksi. Tarjottavat osakkeet vastaavat noin 4,9 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä ennen henkilöstöantia ja noin 4,6 prosenttia henkilöstöannin jälkeen edellyttäen, että kaikki tarjottavat osakkeet merkitään täysimääräisesti.

Henkilöstöannin tarkoituksena on sitouttaa ja kannustaa henkilökuntaa hankkimaan ja omistamaan yhtiön osakkeita pitkäjänteisesti. Hallitus katsoo, että suunnattu osakeanti on yhtiön edun mukainen ja että osakkeenomistajan merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

Osakkeen merkintähinta on 7,37 euroa osakkeelta. Osakkeen merkintähinta perustuu yhtiön osakkeen vaihdolla painotettuun keskikurssiin Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North Growth Market Finland -markkinapaikalla ajanjaksolla 1.10.— 31.10.2021 ja siitä laskettavaan kymmenen (10) prosentin alennukseen. Osakkeen keskikurssi edellä mainittuna ajanjaksona oli 8,19 euroa osakkeelta. Osakkeiden merkintäaika on 15.11.2021 – 19.11.2021. Merkinnän vähimmäismäärä on 100 osaketta. Merkinnät on maksettava 3.12.2021 mennessä. Merkintähinta kirjataan yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Osakkeisiin kohdistuu luovutusrajoitus. Merkittyjä osakkeita ei voida luovuttaa 12 kuukauden sisällä osakkeiden kirjaamisesta merkitsijän arvo-osuustilille.

Henkilöstöantiin liittyy lisäosakejärjestelmä, jossa merkitsijällä on mahdollisuus saada vastikkeetta lisäosakkeita noin yhden vuoden sitouttamisjakson päättymisen jälkeen. Palkkion saamisen edellytyksenä on, että merkitsijä merkitsee yhtiön osakkeita henkilöstöannissa hallituksen ennalta vahvistamissa rajoissa. Jos merkitsijän osakeomistusedellytys on täyttynyt ja hänen työ- tai toimisuhteensa konserniyhtiössä on voimassa sitouttamisjakson päättymiseen asti, merkitsijä saa yhtiöltä palkkiona vastikkeettomia lisäosakkeita hallituksen päättämässä suhteessa. Lisäosakejärjestelmästä maksettavat bruttopalkkiot ovat arviolta enintään 52 000 Vincit Oyj:n osaketta.

Henkilöstöannin ehdot ovat tämän yhtiötiedotteen liitteenä. Yhtiön hallitus päättää merkintöjen hyväksymisestä sekä osakkeiden allokaatiosta arviolta viikolla 47. Henkilöstöannin lopullisesta tuloksesta tiedotetaan yhtiötiedotteella hallituksen päätöksen jälkeen.

Päätös osakeannista perustuu varsinaisen yhtiökokouksen 23.3.2021 antamaan valtuutukseen.

Vincit Oyj:n toimitusjohtaja Julius Manni: “Vincitin listautumisesta on kulunut jo viisi vuotta. Listautumisen yhteydessä järjestimme henkilöstöannin, johon osallistui pääosa henkilöstöstä. Yhtiö on tällä välin kehittynyt huimasti ja henkilöstön määrä on yli tuplaantunut. Haluamme juhlistaa tätä hienoa merkkipaalua ja mahdollistaa yhtiön omistamisen mahdollisimman laajasti henkilöstön keskuudessa. Omistaminen on erinomainen tapa suunnata kaikkien katse samaan suuntaan ja jakaa yhdessä saavutettua menestystä.”

Lisätietoja:

Vincit Oyj, toimitusjohtaja Julius Manni, puhelin: 050 424 3932

Hyväksytty neuvonantaja: Alexander Corporate Finance Oy, puhelin: 050 520 4098

Vincit Oyj lyhyesti:

Vincit on huippuasiantuntijaorganisaatio, joka tarjoaa asiakkailleen aina toimivinta digitaalisuutta ymmärrettävässä paketissa, jotta huominen ei pelota. Vincit Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla, kaupankäyntitunnus VINCIT. www.vincit.fi

Liite

Attachments


Vincit Oyj Henkilöstöannin ehdot

Vincit Oyj Henkilöstöannin ehdot…Alkuperäinen artikkeli