Etusivu » Marimekon pitkäaikaisen kannustinjärjestelmän mukainen omien osakkeiden luovutus

Marimekon pitkäaikaisen kannustinjärjestelmän mukainen omien osakkeiden luovutus

Marimekon pitkäaikaisen kannustinjärjestelmän mukainen omien osakkeiden luovutus

| Source:

Marimekko Oyj

Marimekko Oyj

Helsinki, FINLAND

English
Finnish

Marimekko Oyj, Pörssitiedote 3.11.2021 klo 7.45
Marimekon pitkäaikaisen kannustinjärjestelmän mukainen omien osakkeiden luovutus
Marimekko Oyj:n hallitus on päättänyt luovuttaa yhteensä 6 640 yhtiön hallussa olevaa Marimekon osaketta vastikkeetta yhtiön johtoryhmän jäsenille vuonna 2018 alkaneen johdon pitkäaikaisen kannustinjärjestelmän ehtojen mukaisesti.
Yhtiön hallussa olevien osakkeiden luovuttaminen suunnatulla maksuttomalla osakeannilla perustuu Marimekon varsinaisen yhtiökokouksen 14.4.2021 hallitukselle antamaan valtuutukseen. Marimekon johtoryhmän pitkäaikaisesta kannustinjärjestelmästä on kerrottu tarkemmin muun muassa vuoden 2020 tilinpäätöksen liitetiedossa 4.

Osakkeet luovutetaan arviolta 5.11.2021. Luovutuksen jälkeen yhtiön hallussa on 13 360 omaa osaketta eli noin 0,16 prosenttia yhtiön osakkeiden lukumäärästä. Yhtiön hallussa olevilla omilla osakkeilla ei voi äänestää eikä niille makseta osinkoa.
Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle suunnatussa maksuttomassa osakeannissa on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy, sillä luovutettavat osakkeet ovat osa yhtiön johdon pitkäaikaista kannustinjärjestelmää, jonka tarkoituksena on yhdenmukaistaa johdon intressit osakkeenomistajien intressien kanssa sekä kannustaa johtoa toimimaan pitkäjänteisesti omistaja-arvon kasvattamiseksi.

MARIMEKKO OYJ
Hallitus
Lisätietoja:
Anna Tuominen
Puh. 040 584 6944
anna.tuominen@marimekko.com
JAKELU:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedostusvälineet
Marimekko on suomalainen lifestyle-designyritys, joka tunnetaan ennen kaikkea omaleimaisista kuvioista ja väreistä. Yhtiön tuotevalikoimaan kuuluu korkealuokkaisia vaatteita, laukkuja ja asusteita sekä kodintavaroita sisustustekstiileistä astioihin. Kun Marimekko vuonna 1951 perustettiin, sen ennennäkemättömät painokankaat antoivat sille vahvan ja ainutlaatuisen identiteetin. Marimekko-tuotteita myydään noin 40 maassa. Vuonna 2020 tuotteiden brändimyynti oli 286 miljoonaa euroa ja yhtiön liikevaihto 124 miljoonaa euroa. Marimekko-myymälöitä on noin 150 eri puolilla maailmaa. Keskeisiä markkinoita ovat Pohjois-Eurooppa, Aasian-Tyynenmeren alue ja Pohjois-Amerikka. Konsernin palveluksessa on noin 420 henkeä. Yhtiön osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.marimekko.com

Alkuperäinen artikkeli