Etusivu » MARIMEKKO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.–30.9.2021: Marimekon liikevaihto ja tulos jatkoivat kasvuaan kolmannella neljänneksellä

MARIMEKKO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.–30.9.2021: Marimekon liikevaihto ja tulos jatkoivat kasvuaan kolmannella neljänneksellä

MARIMEKKO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.–30.9.2021: Marimekon liikevaihto ja tulos jatkoivat kasvuaan kolmannella neljänneksellä

| Source:

Marimekko Oyj

Marimekko Oyj

Helsinki, FINLAND

English
Finnish

Marimekko Oyj, Osavuosikatsaus 3.11.2021 klo 8.00

MARIMEKKO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.–30.9.2021: Marimekon liikevaihto ja tulos jatkoivat kasvuaan kolmannella neljänneksellä

Tämä tiedote on tiivistelmä Marimekon tammi-syyskuun 2021 osavuosikatsauksesta. Osavuosikatsaus kokonaisuudessaan on tämän tiedotteen liitteenä pdf-tiedostona ja se on saatavilla myös yhtiön kotisivuilla company.marimekko.com kohdassa Tiedotteet ja julkaisut.

Kolmas vuosineljännes lyhyesti

  • Marimekon liikevaihto kasvoi 11 prosenttia ja oli 42,4 miljoonaa euroa (38,0). Valtaosa Marimekon omista myymälöistä oli avoinna kolmannella neljänneksellä. Liikevaihto Suomessa kasvoi 25 prosenttia. Marimekon toimenpiteet harmaaviennin kontrolloimiseksi heikensivät kansainvälistä myyntiä, joka laski katsauskaudella 10 prosenttia.
  • Liikevaihtoa nosti erityisesti tukkumyynnin hyvä kehitys Suomessa. Tukkumyynnin hyvää kehitystä tukivat etenkin kertaluonteiset kampanjatoimitukset. Liikevaihtoa puolestaan heikensivät etenkin harmaaviennin kontrolloimisesta johtuva tukkumyynnin lasku EMEA:n alueella ja alemmat lisenssituotot Aasian-Tyynenmeren alueella.
  • Liikevoitto parani merkittävästi ja nousi 13,3 miljoonaan euroon (10,5). Myös vertailukelpoinen liikevoitto oli 13,3 miljoonaa euroa (10,5).
  • Liikevoittoa paransi erityisesti liikevaihdon kasvu. Myös suhteellisen myyntikatteen vahvistuminen tuki tulosta. Liikevoittoa puolestaan laski kiinteiden kulujen nousu. Kiinteiden kulujen odotetaan nousevan selvästi myös viimeisellä vuosineljänneksellä laskentakäytäntöjen muutosten ja kasvupanostuksien seurauksena.

Tammi-syyskuu lyhyesti

  • Liikevaihto kasvoi 21 prosenttia ja oli 104,2 miljoonaa euroa (86,2). Liikevaihtoa kasvattivat erityisesti Suomen tukku- ja vähittäismyynnin hyvä kehitys sekä tukkumyynnin kasvu Aasian-Tyynenmeren alueella ja Skandinaviassa. Suomen tukkumyynnin hyvää kehitystä tukivat osaltaan kertaluonteiset kampanjatoimitukset. Lisenssituottojen lasku Aasian-Tyynenmeren alueella puolestaan heikensi liikevaihtoa.
  • Liikevoitto oli 24,4 miljoonaa euroa (14,4) ja vertailukelpoinen liikevoitto niin ikään 24,4 miljoonaa euroa (14,4).
  • Tulosta paransi erityisesti liikevaihdon kasvu, mutta myös suhteellisen myyntikatteen vahvistuminen. Liikevoittoa puolestaan laski kiinteiden kulujen nousu.

Taloudellinen ohjeistus vuodeksi 2021 (23.9. päivitetyn mukaisesti)

Marimekko-konsernin liikevaihdon arvioidaan vuonna 2021 kasvavan edellisvuodesta (2020: 123,6 miljoonaa euroa). Vertailukelpoisen liikevoittomarginaalin arvioidaan olevan edellisvuotta korkeampi (2020: 16,3 prosenttia).

Koronaviruspandemian aiheuttama epävakaus Marimekon markkinoilla jatkuu. Yhtiön liikevaihdon ja tuloksen kehitykseen vuonna 2021 liittyy näin yhä merkittäviä epävarmuustekijöitä, joita on kuvattu tarkemmin tämän osavuosikatsauksen kohdassa Merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät.

Avainluvut

(Milj. euroa) 7–9/ 2021 7–9/ 2020 Muutos,
%
1–9/
2021
1–9/
2020
Muutos,
%
1–12/
2020
Liikevaihto 42,4 38,0 11 104,2 86,2 21 123,6
Kansainvälinen myynti 13,6 15,0 -10 42,5 38,3 11 52,4
osuus liikevaihdosta, % 32 40 41 44 42
Käyttökate (EBITDA) 16,3 13,6 20 33,5 23,8 41 31,9
Vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) 16,3 13,6 20 33,5 23,8 41 32,7
Liikevoitto 13,3 10,5 26 24,4 14,4 70 19,3
Liikevoittomarginaali, % 31,3 27,7 23,4 16,7 15,7
Vertailukelpoinen liikevoitto 13,3 10,5 26 24,4 14,4 70 20,2
Vertailukelpoinen liikevoittomarginaali, % 31,3 27,7 23,4 16,7 16,3
Kauden tulos 10,6 8,0 33 19,1 10,3 86 13,8
Tulos/osake, euroa 1,30 0,98 33 2,36 1,27 86 1,70
Vertailukelpoinen tulos/osake, euroa 1,30 0,98 33 2,36 1,27 86 1,78
Liiketoiminnan rahavirta 9,9 12,6 -22 19,0 12,2 56 28,1
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 31,9 20,7 22,5
Omavaraisuusaste, % 53,2 44,6 46,6
Nettovelka/käyttökate (rullaava 12 kk) -0,28 0,15 -0,10
Bruttoinvestoinnit * 0,3 0,4 -18 1,1 1,2 -12 2,1
Henkilöstö kauden lopussa 381 428 -11 422
joista Suomen ulkopuolella 68 89 -24 84
Brändimyynti ** 105,2 77,6 36 247,3 209,6 18 286,4
josta Suomen ulkopuolella 65,3 46,6 40 162,0 145,0 12 190,3
kansainvälisen myynnin osuus, % 62 60 66 69 66
Myymälöiden lukumäärä 152 151 1 154

Taulukossa esitetyt muutosprosentit on laskettu tarkoista luvuista ennen lukujen pyöristämistä miljooniksi euroiksi. Vertailukelpoinen tulos/osake -tunnusluvussa on huomioitu vastaavat erät kuin vertailukelpoisessa liikevoitossa verovaikutus huomioiden. Vaihtoehtoisten tunnuslukujen täsmäytys IFRS-tilinpäätöslukuihin ja vertailukelpoisiin eriin liittyvä johdon harkinta on esitetty tämän osavuosikatsauksen taulukko-osassa.

* Bruttoinvestoinnit eivät sisällä IFRS 16:n vaikutusta.

** Vaihtoehtoisena ei-IFRS-tunnuslukuna esitetään brändimyynti, joka kuvaa Marimekko-brändin tavoittavuutta eri jakelukanavien kautta. Brändimyynti on epävirallinen arvio Marimekko-tuotteiden myynnistä kuluttajahinnoin, ja se lasketaan lisäämällä yhtiön oman vähittäiskaupan liikevaihtoon muiden jakelijoiden arvioitu Marimekko-tuotteiden vähittäismyyntiarvo, joka perustuu yhtiön toteutuneeseen tukkumyyntiin ja lisenssituottoihin. Brändimyynti ei sisällä arvonlisäveroa, eikä tunnuslukua tilintarkasteta. Brändimyyntikertoimia on tarkennettu vuoden 2021 alusta ja vertailuvuoden luvut on päivitetty samoilla tarkennetuilla kertoimilla. Osa lisenssikumppaneista toimittaa tarkan vähittäismyyntitiedon, jolloin brändimyynti raportoidaan sen mukaisesti. Muissa lisenssisopimuksissa on käytetty Marimekon omia eri markkinoiden vähittäismyyntikertoimia.

Toimitusjohtaja Tiina Alahuhta-Kasko puolivuosikatsauksen yhteydessä:

"Sekä liikevaihtomme että tuloksemme jatkoivat kasvuaan kolmannella neljänneksellä.

Marimekon liiketoiminnan kehitys kolmannella neljänneksellä oli edelleen vahvaa. Liikevaihtomme kasvoi 11 prosenttia ja oli 42,4 miljoonaa euroa (38,0), kun erityisesti tukkumyynti Suomessa kehittyi hyvin kertaluonteisten kampanjatoimitusten tukemana. Kuten vertailukaudella, valtaosa Marimekon omista myymälöistä oli avoinna. Monikanavainen vähittäismyyntimme nousi 3 prosenttia ja tukkumyyntimme kasvoi 23 prosenttia. Vertailukelpoinen liikevoittomme heinä-syyskuussa parani puolestaan 26 prosenttia 13,3 miljoonaan euroon (10,5), mikä oli 31,3 prosenttia liikevaihdosta (27,7). Erityisesti myynnin kasvu mutta myös suhteellisen myyntikatteen vahvistuminen paransi tulostamme. Liikevoittoa puolestaan laski kiinteiden kulujen nousu. Arvioimme, että kiinteät kulumme nousevat selvästi myös viimeisellä vuosineljänneksellä laskentakäytäntöjen muutosten ja kasvupanostuksien seurauksena.

Hyvän kehityksemme taustalla on muun muassa pitkäjänteinen työmme Marimekko-brändin kehittämiseksi. Tämä ja mallistojen modernisointi näkyvät luonnollisesti nopeimmin vahvalla kotimarkkinallamme Suomessa, jossa liikevaihto kolmannella neljänneksellä nousi 25 prosenttia. Meille on tärkeää pitää huolta brändi-imagostamme globaalisti. Siksi olemme jo useamman vuoden ajan tehneet töitä monille kansainvälistyville brändeille tutun haasteen, harmaaviennin, kontrolloimiseksi. Tällaiset toimenpiteet heikensivät nyt menneellä vuosineljänneksellä kansainvälistä myyntiämme, joka laski katsauskaudella 10 prosenttia.

Tammi-syyskuussa liikevaihtomme kasvoi 21 prosenttia ja oli 104,2 miljoonaa euroa (86,2). Pandemiaa edeltävään aikaan eli vuoden 2019 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna kasvua kertyi 15 prosenttia. Suomessa myynti kasvoi 29 prosenttia ja kansainvälisesti 11 prosenttia. Vertailukelpoinen liikevoittomme yhdeksältä kuukaudelta nousi 24,4 miljoonaan euroon (14,4), ja oli 23,4 prosenttia liikevaihdosta (16,7). Koronavirustilanteeseen liittyvien loppuvuotta koskevien epävarmuustekijöiden vähentyessä aiemmin arvioidusta täsmensimme syyskuussa arviotamme koko vuoden kannattavuuden kehittymisestä, ja odotamme nyt vertailukelpoisen liikevoittomarginaalin vuonna 2021 olevan edellisvuotta korkeampi.

Työskentelemme tarmokkaasti pitkän aikavälin kansainvälisen kasvun edellytysten vahvistamiseksi kehittämällä esimerkiksi vastuullisuutta ja bränditunnettuuttamme edelleen. Syyskuussa julkistimme maailman johtaviin urheiluvaate- ja -varusteyrityksiin kuuluvan adidaksen kanssa jo toisen urheiluvaatteisiin keskittyvän rajoitetun ajan saatavilla olevan yhteistyömalliston. Olemme hyvin iloisia siitä, että saimme jälleen yhdistää voimamme adidaksen kanssa. Adidas x Marimekko -kokoelmassa yhdistyy kummankin yrityksen sitoutuminen vastuullisuuteen, omaperäisyyteen ja ihmisten voimaannuttamiseen. Tällaiset brändiyhteistyöt tarjoavat meille erinomaisen mahdollisuuden tutustuttaa globaalia yleisöä brändiimme ja samalla vahvistaa ydinliiketoimintaamme bränditunnettuuttamme kasvattamalla.

Näkyvyyttä Marimekolle toivat myös muun muassa Japanissa Co-created-erikoismallistoamme esittelevä pop-up-myymälä arvostetussa Tokion Ginzan Dover Street Marketissa sekä yhdessä maan suurimman kirja- ja erikoiskaupan Tsutayan kanssa rakennettu 70-vuotiasta Marimekkoa esittelevä elämyksellinen pop-up-kokonaisuus, joka lokakuussa laajeni neljään muuhun kaupunkiin. Juhlavuoden kunniaksi Pohjoismaissa yhdessä huutokauppatalo Bukowskin kanssa järjestetty erikoishuutokauppa sekä Marimekko Pre-loved, verkkokauppamme second-hand-pilotti, joka sisälsi tarkoin valikoidun kokoelman vintage-marimekkoja, olivat kunnianosoitus ajattomalle ja kestävälle suunnittelullemme ja tarjosivat käytännön tapoja pidentää Marimekko-tuotteiden elinikää. Toimme syyskuussa valikoiman vintage-vaatteita myyntiin myös Kööpenhaminassa elokuussa aloittaneeseen elämykselliseen Marimekko Kreative -tilaamme. Meille on tärkeää voida jatkuvasti tuoda uudenlaisilla tavoilla iloa asiakkaidemme arkeen ja näin varmistua siitä, että brändimme säilyy kiinnostavana ja merkityksellisenä sekä uusille yleisöille että nykyisille kanta-asiakkaillemme.”

Markkinanäkymät ja kasvutavoitteet 2021

Koronaviruspandemia on ollut globaalille muotialalle ja erikoiskaupalle pahin kriisi vuosikymmeniin ja koskettaa toimialaa voimakkaasti myös vuonna 2021. Se on nostanut maailmantalouden epävarmuuden aivan uudelle tasolle ja muokkaa kuluttajien ostokäyttäytymistä. Pandemiatilanteen kehittyminen voi aiheuttaa äkillisiä muutoksia kysynnässä, mikä voi vaikuttaa Marimekon myyntiin, kannattavuuteen ja kassavirtaan. Lisäksi globaalilla kriisillä voi olla vaikutuksia yhtiön arvoketjun toimintavarmuuteen ja tehokkuuteen. Rokotekattavuus, uudet tartunta-aallot ja virusmuunnokset sekä eri maiden tapa hoitaa kriisiä saattavat vaikuttavat talouden kehittymiseen ja kuluttajien ostokäyttäytymiseen eri markkinoilla.

Marimekolle tärkeä kotimarkkina Suomi edustaa perinteisesti noin puolta yhtiön liikevaihdosta. Myynnin Suomessa odotetaan kasvavan edellisvuodesta selvästi. Vuoden 2021 tukkumyyntiin Suomessa vaikuttavat positiivisesti kertaluonteiset kampanjatoimitukset, joiden kokonaisarvon arvioidaan olevan edellisvuotta merkittävästi suurempi. Toimitukset painottuvat voimakkaasti toiselle vuosipuoliskolle.

Aasian-Tyynenmeren alue on Marimekon toiseksi suurin markkina, ja sillä on tärkeä rooli yhtiön kansainvälisessä kasvussa. Japani on Marimekolle selvästi merkittävin maa tällä alueella, ja siellä on jo varsin kattava Marimekko-myymälöiden verkosto. Muiden Aasian maiden yhteenlaskettu osuus yhtiön liikevaihdosta on vielä selvästi pienempi, mutta toiminta näissä maissa kasvaa koko ajan. Kaikki Marimekko-myymälät Aasiassa ovat partneriomisteisia. Liikevaihdon Aasian-Tyynenmeren alueella odotetaan kasvavan vuonna 2021. Vuonna 2021 tavoitteena on avata arviolta 5–10 uutta Marimekko-myymälää ja -shop-in-shopia, ja valtaosa suunnitelluista avauksista sijoittuu Aasiaan.

Marimekko arvioi sekä tukku- että vähittäismyynnin kasvavan vuonna 2021. Kasvun odotetaan olevan erityisen vahvaa tukkumyynnissä, johon sisältyy myös myynti Marimekko-myymälöitä operoiville partnereille. Tukkumyynnin kasvua tukevat osin kotimaan kertaluonteiset kampanjatoimitukset, jotka voivat nostaa Marimekon varastoriskejä. Vuoden aikana koronavirustilanteen kehittyminen, rokotekattavuus ja toisaalta mahdolliset rajoitukset ja suositukset eri markkina-alueilla vaikuttavat myymälöiden kävijämääriin ja siten sekä vähittäis- että tukkumyynnin näkymiin, myös tukkumyynnin kertaluonteisten kampanjoiden osalta. Myös pandemian aiheuttamat nopeat kysynnän vaihtelut voivat vaikuttaa Marimekon liikevaihtoon.

Pandemia on aiheuttanut häiriöitä globaaleissa toimitusketjuissa. Myös Marimekon toimitusketjussa on ollut joitakin pandemian aiheuttamia häiriöitä, jotka ovat aiheuttaneet toimitusviiveitä. Jatkuessaan häiriöt voivat vaikuttaa tuotteiden saatavuuteen loppuvuoden aikana ja sitä kautta liikevaihtoon ja kannattavuuteen. Liikevaihtoon ja tulokseen vaikuttaa olennaisesti myös jakelukeskusten ja logistiikan toimintavarmuuden ja tehokkuuden säilyminen poikkeustilanteessa.

Marimekko jatkaa toimenpiteitä harmaaviennin kontrolloimiseksi, millä on selvästi heikentävä vaikutus yhtiön myyntiin ja tulokseen vuonna 2021. Lisenssituottojen arvioidaan olevan suunnilleen edellisvuoden tasolla tai alemmat.

Marimekko suunnittelee vauhdittavansa pitkän aikavälin kansainvälistä kasvua vuonna 2021 ja panostavansa erityisesti digitaaliseen liiketoimintaan, saumattomaan monikanavaiseen asiakaskokemukseen, vastuullisuuteen ja bränditunnettuuteen. Kiinteiden kulujen odotetaan nousevan edellisvuodesta, erityisesti toisella vuosipuoliskolla. Kulujen kasvun arvioidaan olevan erityisen vahvaa viimeisellä vuosineljänneksellä. Vuonna 2020 kiinteitä kuluja vähensivät osin tilapäiset kustannussäästöt sekä koronaviruspandemian negatiivisten liiketoimintavaikutusten pienentämiseen eri maissa myönnetyt tuet. Markkinointikustannuksien odotetaan kasvavan (2020: 5,3 miljoonaa) ja painottuvan toiselle vuosipuoliskolle. Myös IT-kulujen arvioidaan kasvavan selvästi, kun pilvipalvelujärjestelyjen konfigurointi- ja räätälöintimenojen kirjanpitokäsittely muuttuu uuden IFRS-tulkinnan seurauksena. Tämänhetkisen, alustavan arvion mukaan laadintaperiaatteen muutos tulee tämän tilikauden aikana kasvattamaan yhtiön kiinteitä kuluja ja vastaavasti vähentämään investointeja arviolta noin 1 miljoonalla eurolla. Marimekon selvitys valmistuu syksyn 2021 aikana, ja mahdolliset vaikutukset otetaan huomioon takautuvasti vuoden 2021 tilinpäätöksessä. Kokonaisinvestointien arvioidaan tämän vuoksi olevan selvästi edellisvuotta alhaisemmat (2020: 2,1 miljoonaa euroa). Johtoryhmälle suunnatun pitkäaikaisen osakeperusteisen kannustinjärjestelmän laskennalliset vaikutukset riippuvat yhtiön osakkeen kurssikehityksestä vuoden aikana. Ensimmäinen ansaintajakso päättyi syyskuun 2021 lopussa.

Koronaviruspandemian aiheuttama epävakaus Marimekon markkinoilla jatkuu yhä. Yhtiö seuraa tarkasti pandemiatilanteen kehittymistä kullakin markkina-alueella ja sopeuttaa toimintaansa ja suunnitelmiaan tilanteen mukaan.

Marimekon liiketoiminnan kausiluonteisuudesta johtuen euromääräinen liikevaihto- ja tuloskertymä painottuu perinteisesti tilikauden toiselle vuosipuoliskolle. Liikevaihdon suhteellisen kasvun toisella vuosipuoliskolla 2021 ennakoidaan kuitenkin hidastuvan, sillä koronaviruspandemia vaikutti vuoden 2020 ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihtoon poikkeuksellisen negatiivisesti.

Tiedotustilaisuus medialle ja sijoittajille

Englanninkielinen tiedotustilaisuus medialle ja sijoittajille pidetään 3.11.2021 kello 14.00. Tilaisuutta voi seurata suorana webcastina tai myöhemmin tallenteena osoitteessa https://marimekko.videosync.fi/2021-q3-results. Suorassa lähetyksessä voi esittää kysymyksiä kirjallisesti.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Tiina Alahuhta-Kasko, puh. 09 758 71
Talousjohtaja Elina Anckar, puh. 09 758 7261

MARIMEKKO OYJ
Konserniviestintä

Anna Tuominen
Puh. 040 584 6944
anna.tuominen@marimekko.com

JAKELU:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

Marimekko on suomalainen lifestyle-designyritys, joka tunnetaan ennen kaikkea omaleimaisista kuvioista ja väreistä. Yhtiön tuotevalikoimaan kuuluu korkealuokkaisia vaatteita, laukkuja ja asusteita sekä kodintavaroita sisustustekstiileistä astioihin. Kun Marimekko vuonna 1951 perustettiin, sen ennennäkemättömät painokankaat antoivat sille vahvan ja ainutlaatuisen identiteetin. Marimekko-tuotteita myydään noin 40 maassa. Vuonna 2020 tuotteiden brändimyynti oli 286 miljoonaa euroa ja yhtiön liikevaihto 124 miljoonaa euroa. Marimekko-myymälöitä on noin 150 eri puolilla maailmaa. Keskeisiä markkinoita ovat Pohjois-Eurooppa, Aasian-Tyynenmeren alue ja Pohjois-Amerikka. Konsernin palveluksessa on noin 420 henkeä. Yhtiön osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.marimekko.com

Liite

Attachments


Marimekko_Osavuosikatsaus_tammi-syyskuu_2021

Marimekko_Osavuosikatsaus_tammi-syyskuu_2021…Alkuperäinen artikkeli