Etusivu » INVESTORS HOUSE: KUKKULA-HANKE ORGANISOITUNUT JA KEHITYSTOIMINTA KÄYNNISTYNYT

INVESTORS HOUSE: KUKKULA-HANKE ORGANISOITUNUT JA KEHITYSTOIMINTA KÄYNNISTYNYT

INVESTORS HOUSE: KUKKULA-HANKE ORGANISOITUNUT JA KEHITYSTOIMINTA KÄYNNISTYNYT

| Source:

Investors House Oyj

Investors House Oyj

Helsinki, FINLAND

Investors House Oyj

Lehdistötiedote

Julkaistavissa 10.11.2021 klo 8.30

INVESTORS HOUSE: KUKKULA-HANKE ORGANISOITUNUT JA KEHITYSTOIMINTA KÄYNNISTYNYT

Investors Housen, Ovaron ja Royal Housen 3*1/3 -pohjalta omistamien yhteisyritysten Apitare Oy ja Jyväskylän Kukkulan Kehitys Oy toiminta on organisoitu ja alueen kehitystyö käynnistetty.

APITARE OY

Apitare Oy on 11.10.2021 allekirjoittanut vuodenvaihteessa toteutettavan kiinteistökaupan ja 20 vuoden pääomavuokrasopimuksen Keski-Suomen Sairaanhoitopiirin kanssa noin 17.600 m2:n toimitiloista. Vuokrakohteen nettotuotto on noin 3,1 M€ vuodessa. Keski-Suomen hyvinvointialueen on vielä vahvistettava vuokrasopimus. Mikäli näin ei tapahtuisi, niin vuokrasopimus päättyisi vuoden 2024 lopussa.

JYVÄSKYLÄN KUKKULAN KEHITYS OY

Jyväskylän Kukkulan Kehitys Oy on solminut kaksi esisopimusta kiinteistöjen hankinnasta. Ensimmäinen esisopimus sisältää Jyväskylän Kukkula-alueen noin 23.000 m2:n säilytettävät rakennukset ja Sisä-Suomen Sairaalakiinteistön Äänekoskelta. Toinen esisopimus sisältää Kukkula-alueen kaavoitettavat maa-alueet noin 11 hehtaarin ja purettavat sairaalarakennukset noin 60.000 m2. Esisopimukset arvioidaan toteutuvan vuosien 2022-2026 aikana ja ovat ehdollisia edellä mainitulle vuokrasopimuksen vahvistamiselle Hyvinvointialueen toimesta sekä osittain kaavoitukselle.

ALUEEN KEHITTÄMINEN

Jyväskylän Kukkulan Kehitys Oy on aloittanut alueen kaavakehityksen yhteistyössä Jyväskylän kaupungin ja Keski-Suomen Sairaanhoitopiirin kanssa. Tässä vaiheessa arviot tulevasta rakennusoikeudesta on hyvin alustavia ja riippuvat mm. pysäköinti- ja kaupunkikuvallisista ratkaisuista. Jyväskylän Kukkulan Kehitys Oy näkee mahdollisena kaavoittaa alueelle asuntorakennusoikeutta noin 100.000-130.000 kem2. Tämä mahdollistaisi noin 1.800–2.400 uuden asunnon rakentamista arviolta seuraavan 15 vuoden aikana.

Uuden rakennusoikeuden lisäksi Jyväskylän Kukkulan Kehitys Oy:n omistukseen tulevalle noin 23.000 m2:n säilytettävälle rakennuskannella haetaan uudenlaista konseptia muuttamalla tiloja mm. yritys- ja majoitusliiketoiminnan sekä asumisen käyttötarpeisiin.

YHTEISYRITYSTEN ROOLI

Investors Housen kannalta Apitare Oy ja Jyväskylän Kukkulan Kehitys Oy ovat strategisia yhteisyrityksiä. Investors House odottaa yhteisyritysten muodostavan merkittävää liiketoimintaa seuraavien 10-15 vuoden aikana alkaen 1.1.2022, kun vuokrasopimus Keski-Suomen Sairaanhoitopiirin kanssa alkaa, mikä jatkuu läpi Kukkula-hankkeen toteutuksen. Huomioiden Kukkula-hankkeen mittakaava on riskinjako kolmen yhtiön kesken perusteltua.

Apitare Oy:n ja Jyväskylän Kukkulan Kehitys Oy:n toimitusjohtajana toimii Marko Huttunen. Yhtiöiden hallitukset muodostavat Petri Roininen (puheenjohtaja), Tapani Rautiainen ja Marko Huttunen.

TOIMITUSJOHTAJA PETRI ROININEN:

”Kaksi yhteisyritystä Kukkula -hankkeessa edustavat Investors Housen kiinteistökumppani -strategiaa. Toinen yhteisyritys edustaa vakaata, ennakoitavaa kassavirtaa. Toinen puolestaan tarjoaa huomattavan kehityspotentiaalin.

Investors House on toiminut Jyväskylässä pitkään. Kaupunki on Kukkulan yhteisyritysten myötä yksi painopistealueistamme myös jatkossa.

Olemme kehittäneet Investors Housen liiketoimintaa pitkäjänteisesti, minkä seurauksena osakekohtainen osinko on kasvanut kuutena peräkkäisenä vuotena. Tavoittelemme kasvavaa kannattavuutta ja kasvavia osinkoja myös tulevaisuudessa.’’

Helsinki 10.11.2021

Investors House Oyj

Lisätiedot Petri Roininen, puh 040 761 9669

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet,

www.investorshouse.fi

Alkuperäinen artikkeli