Etusivu » Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj: Kukkula-hanke organisoitunut ja kehitystoiminta käynnistynyt

Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj: Kukkula-hanke organisoitunut ja kehitystoiminta käynnistynyt

Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj: Kukkula-hanke organisoitunut ja kehitystoiminta käynnistynyt

| Source:

Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj

Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj

Helsinki, FINLAND

Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj

Lehdistötiedote

Julkaistavissa 10.11.2021 klo 8.30

Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj: Kukkula-hanke organisoitunut ja kehitystoiminta käynnistynyt

Ovaro Kiinteistösijoituksen Investors Housen ja Royal Housen 3*1/3 – pohjalta omistamien yhteisyritysten Apitare Oy ja Jyväskylän Kukkulan Kehitys Oy toiminta on organisoitu ja alueen kehitystyö käynnistetty.

Apitare Oy

Apitare Oy on 11.10.2021 allekirjoittanut vuoden vaihteessa toteutettavan kiinteistökaupan ja 1.1.2022 alkavan 20 vuoden pituisen pääomavuokrasopimuksen Keski-Suomen Sairaanhoitopiirin kanssa noin 17.600 m2:n toimitiloista. Vuokrakohteen nettotuotto on noin 3,1 M€ vuodessa. Vuokrasopimus on 20 vuoden mittainen edellytyksellä, että perustettava hyvinvointialue vahvistaa sen. Mikäli näin ei tapahtuisi, niin vuokrasopimus päättyisi vuoden 2024 lopussa.

Jyväskylän Kukkulan Kehitys Oy

Jyväskylän Kukkulan Kehitys Oy on solminut kaksi esisopimusta kiinteistöjen hankinnasta. Ensimmäinen esisopimus sisältää Jyväskylän Kukkula-alueen noin 23.000 m2:n säilytettävät rakennukset ja Sisä-Suomen Sairaalakiinteistön Äänekoskelta. Toinen esisopimus sisältää Kukkula-alueen kaavoitettavat maa-alueet noin 11 hehtaarin ja purettavat sairaalarakennukset noin 60.000 m2. Esisopimukset arvioidaan toteutuvan vuosien 2022-2026 aikana ja ovat ehdollisia edellä mainitulle vuokrasopimuksen vahvistamiselle Hyvinvointialueen toimesta sekä osittain kaavoitukselle.

Alueen kehittäminen

Jyväskylän Kukkulan Kehitys Oy on aloittanut alueen kaavakehityksen yhteistyössä Jyväskylän kaupungin ja Keski-Suomen Sairaanhoitopiirin kanssa. Tässä vaiheessa arviot tulevasta rakennusoikeudesta on hyvin alustavia ja riippuvat mm. pysäköinti- ja kaupunkikuvallisista ratkaisuista. Jyväskylän Kukkulan Kehitys Oy näkee mahdollisena kaavoittaa alueelle asuntorakennusoikeutta noin 100.000-130.000 kem2. Tämä mahdollistaisi noin 1.800–2.400 uuden asunnon rakentamista arviolta seuraavan 15 vuoden aikana.

Uuden rakennusoikeuden lisäksi Jyväskylän Kukkulan Kehitys Oy:n omistukseen tulevalle noin 23.000 m2:n säilytettävälle rakennuskannella haetaan uudenlaista konseptia muuttamalla tiloja mm. yritys- ja majoitusliiketoiminnan sekä asumisen käyttötarpeisiin.

Yhteisyritysten rooli

Ovaro Kiinteistösijoituksen kannalta Apitare Oy ja Jyväskylän Kukkulan Kehitys Oy ovat strategisia yhteisyrityksiä. Ovaro odottaa yhteisyritysten muodostavan merkittävää liiketoimintaa seuraavien 10-15 vuoden aikana alkaen 1.1.2022, kun vuokrasopimus Keski-Suomen Sairaanhoitopiirin kanssa alkaa, mikä jatkuu läpi Kukkula-hankkeen toteutuksen. Huomioiden Kukkula-hankkeen mittakaava on riskinjako kolmen yhtiön kesken perusteltua.

Apitare Oy:n ja Jyväskylän Kukkulan Kehitys Oy:n toimitusjohtajan toimii Marko Huttunen. Yhtiöiden hallitukset muodostavat Petri Roininen (puheenjohtaja), Tapani Rautiainen ja Marko Huttunen.

Toimitusjohtaja Marko Huttunen:
”Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj on tekemässä merkittävää strategista suunnanmuutosta aktiiviseksi kiinteistökehittäjäksi ja -omistajaksi. Jyväskylän Kukkula-hanke tarjoaa Ovarolle kaksi merkittävää asiaa: Pitkä vuokrasopimus luo vakautta ja ennustettavuutta. Alueen kehittäminen mahdollistaa pitkäaikaisen investointiohjelman seuraaville 10-15 vuodelle. Arvioimme, että alueen keskimääräinen asuntotuotanto voi olla noin 150 asuntoa vuodessa.”

Helsinki 12.11.2021

Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj

Marko Huttunen, toimitusjohtaja

Lisätiedot: Marko Huttunen, puh 050 329 2563

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.ovaro.fi

Alkuperäinen artikkeli