Etusivu » Sievi Capital Oyj:n liiketoimintakatsaus tammi-syyskuu 2021

Sievi Capital Oyj:n liiketoimintakatsaus tammi-syyskuu 2021

Sievi Capital Oyj:n liiketoimintakatsaus tammi-syyskuu 2021

| Source:

Sievi Capital Oyj

Sievi Capital Oyj

Helsinki, FINLAND

Finnish
English

Sievi Capital Oyj
Pörssitiedote 29.10.2021 klo 8.00

Sievi Capital Oyj:n liiketoimintakatsaus tammi-syyskuu 2021

Tapahtumarikas vuosineljännes

Tämä on tiivistelmä vuoden 2021 tammi-syyskuun liiketoimintakatsauksesta. Liiketoimintakatsaus on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä sekä saatavissa yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.sievicapital.fi.

Heinä-syyskuu 2021

 • Liikevoitto oli 5,2 (8,2) milj. euroa
 • Tilikauden tulos oli 4,1 (7,0) milj. euroa
 • Tulos / osake (laimentamaton ja laimennettu) oli 0,07 (0,12) euroa
 • Jussi Majamaa aloitti Sievi Capitalin toimitusjohtajana 1.9.2021
 • Sievi Capital ja Boreo allekirjoittivat yhdistymissopimuksen 29.9.2021
 • Rakennuttajatoimisto HTJ -yrityskauppa allekirjoitettiin, kauppa toteutui lokakuussa
 • Katsauskauden päättymisen jälkeen Indoor Group päätti merkittävästä osingonjaosta

Tammisyyskuu 2021

 • Liikevoitto oli 18,3 (5,7) milj. euroa
 • Tilikauden tulos oli 15,2 (4,9) milj. euroa
 • Tulos / osake (laimentamaton ja laimennettu) oli 0,26 (0,08) euroa
 • Substanssiarvo / osake katsauskauden lopussa oli 1,55 (1,25) euroa
 • Oman pääoman tuotto liukuvalta 12 kuukaudelta oli 24,9 (16,2) %
 • Nettovelkaantumisaste katsauskauden lopussa oli -4,7 (-18,2) %

Suluissa esitetyt luvut ovat edellisen vuoden vastaavan tarkastelukauden lukuja, ellei toisin ole mainittu. Liiketoimintakatsauksessa esitettäviä tietoja ei ole tilintarkastettu. Sievi Capital ei yhdistele tytäryrityksiään konsernilaskelmiin rivikohtaisesti, vaan sijoitukset yhtiöihin arvostetaan käypään arvoon tulosvaikutteisesti.

Toimitusjohtaja Jussi Majamaa:

”Aloitin Sievi Capitalin toimitusjohtajana 1.9.2021 keskellä suurta muutosvaihetta yhtiön toiminnassa. Sievi Capital ja Boreo Oyj allekirjoittivat aiesopimuksen yhtiöiden yhdistymiseen liittyen elokuussa ja yhdistymissopimuksen sekä sulautumissuunnitelman syyskuun lopussa. Yhdistymisen selvittely on vaatinut ja sen valmistelu vaatii edelleen huomattavasti ajankäyttöä tiimiltämme sekä laajalta joukolta ulkopuolisia neuvonantajia. Päätös ehdotetusta yhdistymisestä tehdään kummankin yhtiön yhtiökokouksessa, jotka on suunniteltu pidettävän joulukuussa 2021.

Yhdistymisvalmisteluiden ohella olemme jatkaneet aktiivista kohdeyhtiöiden kehittämistä ja uusien sijoitushankkeiden edistämistä. Yrityskauppamarkkinoilla aktiviteetti jatkuu vilkkaana ja uusista sijoituskohteista on paljon tarjontaa. Kolmannella neljänneksellä toteutettiin Logistikaksen kesäkuussa julkistama yrityskauppa sekä allekirjoitettiin kauppa uudesta kohdeyhtiöstämme Rakennuttajatoimisto HTJ:stä (”HTJ”). HTJ:n hankinta saatiin päätökseen lokakuun alussa ja tiivis yhteistyömme yhtiön kanssa käynnistettiin välittömästi. HTJ on hyvin hoidettu yhtiö, jolla on vahva markkina-asema. Näemme yhtiössä hyvää potentiaalia kasvattaa toimintaa orgaanisesti ja mahdollisin yritysostoin.

Kohdeyhtiöidemme liiketoiminnan kehitys jatkui vaihtelevana kolmannella neljänneksellä. Indoor Groupin ja KH-Koneet Groupin kuluvan vuoden kehitykseen olemme tyytyväisiä. Erityisesti KH-Koneet Groupin menestys Ruotsissa viime vuonna toteutettujen merkittävien muutosten jälkeen on ollut hienoa seurattavaa. Logistikaksen talouskehitys ei ole täysin vastannut odotuksiamme ja Nordic Rescue Groupin talouskehitys on ollut selkeä pettymys. Olemme kuitenkin vakuuttuneita näiden yhtiöiden mahdollisuuksista parantaa tuloksiaan jatkossa, kun toimintaympäristöt normalisoituvat.

Sievi Capitalin tulos kolmannella neljänneksellä oli jälleen vahva suurimpien sijoituskohteidemme Indoor Groupin ja KH-Koneet Groupin positiivisen arvonkehityksen seurauksena. Sievi Capitalin oman pääoman tuotto liukuvalta 12 kuukaudelta oli 24,9 %.”

Tulevaisuuden näkymät

Sievi Capital jatkaa uusien sijoitusmahdollisuuksien selvittämistä strategiansa mukaisesti. Uusia sijoituksia suunnitellaan tehtävän keskimäärin 1–2 vuodessa, mutta toteutuvien sijoitusten määrä voi vaihdella vuosittain. Nykyisten sijoituskohteiden osalta jatketaan yhtiöiden liiketoimintojen aktiivista kehittämistä.

Sievi Capital ei yhdistele tytäryrityksiään konsernilaskelmiin rivikohtaisesti, vaan sijoitukset yhtiöihin arvostetaan käypään arvoon tulosvaikutteisesti. Sijoitusten käypien arvojen muutoksella on olennainen vaikutus Sievi Capitalin tulokseen. Sijoitusten käypien arvojen kehitykseen vaikuttavat kohdeyhtiöiden oman kehityksen lisäksi muun muassa toimialojen ja kansantalouksien yleinen kehitys sekä näiden näkymien muutos, osake- ja korkomarkkinoiden kehitys sekä muut Sievi Capitalista riippumattomat tekijät. Lisäksi koronaviruspandemia lisää epävarmuutta kehityksen ennakoimisessa.

Sievi Capitalin taloudellisena tavoitteena on vähintään 13 % oman pääoman tuotto, jonka saavuttamista yhtiö pitää pitkällä aikavälillä realistisena. Liiketoiminnan luonteen takia yhtiön lyhyen aikavälin tuloskehitykseen liittyy vaikeasti ennakoitavissa olevaa vaihtelua. Tämän vuoksi Sievi Capital ei anna arviota vuoden 2021 tuloskehityksestä.

SIEVI CAPITAL OYJ

Jussi Majamaa
Toimitusjohtaja

LISÄTIETOJA:
toimitusjohtaja Jussi Majamaa, puh. 0400 412 127

JAKELU:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.sievicapital.fi

Sievi Capital on suomalaisten yrittäjien kumppani. Tuemme pienten ja keskisuurten yritysten arvon rakentamista, tuloksellisuutta ja kasvua sekä vahvistamme samalla koko maan kilpailukykyä. Uskomme, että menestymme parhaiten yhdessä yrittämällä. Sievi Capitalin osake on listattu Helsingin pörssiin.

Liite

Tags

Sievi Capital

Attachments


Sievi Capital Q3_21 liiketoimintakatsaus

Sievi Capital Q3_21 liiketoimintakatsaus…Alkuperäinen artikkeli