Etusivu » Boreo Oyj, OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2021

Boreo Oyj, OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2021

Boreo Oyj, OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2021

| Source:

Boreo Oyj

Boreo Oyj

Vantaa, FINLAND

Boreo Oyj, osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2021

29.10.2021 kello 8:00

Vahva kasvu jatkui ja kannattavuus hyvällä tasolla toimitusketjujen haasteista huolimatta

Heinä-syyskuu 2021

 • Liikevaihto kasvoi 30 % 35,0 milj. euroon (2020: 27,0).
 • Operatiivinen liikevoitto nousi 16 % 2,5 milj. euroon (2020: 2,1).
 • Liikevoitto oli 1,9 milj. euroa (2020: 1,8). Liikevoittoa alensivat 0,4 milj. euron Sievi Capital -yhdistymiseen liittyvät transaktiokulut.
 • Vapaa rahavirta oli 1,5 milj. euroa (2020: 3,7).
 • Operatiivinen osakekohtainen tulos oli 0,65 euroa (2020: 0,69).
 • Osakekohtainen tulos oli 0,45 euroa (2020: 0,58).

Tammi-syyskuu 2021

 • Liikevaihto kasvoi 41 % 99,9 milj. euroon (2020: 70,7 ja 2020 pro forma: 76,8).
 • Operatiivinen liikevoitto nousi 48 % 6,2 milj. euroon (2020: 4,2 ja 2020 pro forma: 4,1).
 • Liikevoitto nousi 133 % 6,3 milj. euroon (2020: 2,7 ja 2020 pro forma: 2,6).
 • Vapaa rahavirta oli 0,9 milj. euroa (2020: 7,9).
 • Operatiivinen osakekohtainen tulos oli 1,57 euroa (2020: 1,13).
 • Osakekohtainen tulos oli 1,59 euroa (2020: 0,58). Osakekohtaiseen tulokseen vaikutti (0,33 euroa/osake) kertaluontoinen Espoon pääkonttorin myyntivoitto ensimmäisellä vuosineljänneksellä.
 • Floby Nya Bilverkstad AB:n osto saatiin päätökseen 1.9.2021. Yhtiö raportoidaan osana Raskas kalusto -liiketoiminta-aluetta.
 • 29.9.2021 Boreo Oyj tiedotti allekirjoittaneensa Sievi Capital Oyj:n kanssa yhdistymissopimuksen ja sulautumissuunnitelman yhtiöiden yhdistämiseksi sulautumisella.

Taloudellinen ohjeistus ja liiketoimintamalli

Boreo julkisti 4.3.2021 uuden strategiansa ja strategiset taloudelliset tavoitteensa strategiakaudelle 2021–2023. Boreon liiketoimintamallina on omistaa, hankkia ja kehittää liiketoimintoja Pohjois-Euroopassa ja uuden julkistetun strategian pääpainopistealueet ovat: yritysostot, operatiivinen tehokkuus ja ihmiset & kulttuuri.

Yhtiön pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet strategiakaudelle 2021–2023 ovat:

 • Vähintään 20 % keskimääräinen vuotuinen liikevaihdon kasvu strategiakaudella,
 • Vähintään 8 % operatiivinen liikevoitto strategiakauden lopussa,
 • Nettovelka/operatiivinen käyttökate 2-3x (pois lukien vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, sisältäen hankitut liiketoiminnot kuin ne olisi omistettu 12 kuukautta raportointihetkellä), ja
 • Vuosittain kasvava osakekohtainen osinko.

Edellä mainitut strategiset taloudelliset tavoitteet toimivat yhtiön taloudellisena ohjeistuksena. Boreon ohjeistuskäytännön mukaisesti yhtiö ei anna erillistä lyhyen aikavälin taloudellista ohjeistusta.

Tämän katsauksen laadintaperiaatteissa ei ole vertailukelpoisuuteen olennaisesti vaikuttavia muutoksia ja sen lukuja ei ole tilintarkastettu. Suluissa olevat vertailuluvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan jaksoon, jollei toisin mainita.

Avainluvut pro forma pro forma
milj. euroa Q3 2021 Q3 2020 Muutos Q1-Q3 2021 Q1-Q3 2020 Muutos Q1-Q3 2021 Q1-Q3 2020 Muutos 2020 2020 Muutos
Liikevaihto 35,0 27,0 30 % 99,9 70,7 41 % 99,9 76,8 30 % 103,6 97,5 6 %
Operatiivinen liikevoitto 2,5 2,1 16 % 6,2 4,2 48 % 6,2 4,1 52 % 5,8 5,9 -3 %
suhteessa liikevaihtoon, % 7,1 % 7,9 % 6,2 % 5,9 % 6,2 % 5,3 % 5,6 % 5,6 %
Liikevoitto 1,9 1,8 6 % 6,3 2,7 133 % 6,3 2,6 143 % 4,2 4,3 -3 %
Tulos ennen veroja 1,5 1,8 -15 % 5,3 2,2 135 % 5,3 2,1 152 % 3,5 3,6 -2 %
Katsauskauden tulos 1,2 1,6 -22 % 4,3 1,7 147 % 4,3 1,8 145 % 2,7 2,7 0 %
Vapaa rahavirta 1,5 3,7 0,9 7,9 0,9 8,7

Q3/2021 – Toimitusjohtaja Kari Nerg:

Kasvustrategiamme toteutus eteni vahvasti vuoden kolmannella neljänneksellä. Liikevaihto kasvoi 30 % vertailukaudesta, josta noin 30 % oli orgaanista liiketoiminnan kasvua ja noin 70 % oli seurausta yritysostoista. Liiketoiminnat suoriutuivat hienosti toimitusvaikeuksien ja nousevien kustannusten sävyttämässä toimintaympäristössä ja operatiivinen liikevoitto oli hyvällä 7 % -tasolla.

Jatkoimme kolmannen vuosineljänneksen aikana konsernin liiketoimintamallin ja hajautetun johtamisjärjestelmän kehittämistä ja vahvistimme sekä konsernitasolle että liiketoimintoihin tehtyjen rekrytointien kautta organisaatiota konsernin kasvun kannalta kriittisillä alueilla. Itsenäiset liiketoimintamme jatkoivat edellisellä kvartaalilla aloitettua strategioiden kirkastamista ja toimintasuunnitelmien toteutusta.

Tiedotimme kvartaalin lopussa Sievi Capitalin kanssa allekirjoitetusta yhdistymissopimuksesta, jonka mukaisesti Sievi Capital sulautuisi Boreoon. Yhdistymisen myötä syntyisi Helsingin Pörssin johtava kasvualusta pienille ja keskisuurille yhtiöille, jolla on erinomaiset edellytykset kannattavalle kasvulle ja omistaja-arvon luomiselle. Yhdistymisestä päättävät Boreon ja Sievi Capitalin osakkeenomistajat arviolta joulukuussa 2021 järjestettävissä yhtiökokouksissa.

Liikevaihto kasvoi 30 % ja liikevoitto oli hyvällä 7 % -tasolla

Konsernin kolmannen neljänneksen liikevaihto kasvoi merkittävästi vertailukaudesta ja oli 35 miljoonaa euroa. Operatiivinen liikevoitto 2,5 milj. euroa oli ennätystasolla ja operatiivinen liikevoittomarginaali hyvä 7 % (2020: 8 %). Vertailukauden kannattavuutta nosti kysynnän ja toimitusten poikkeuksellisen vahva palautuminen koronaviruspandemiasta. Elektroniikka ja Tekninen Kauppa -liiketoiminta-alueiden kannattavuus oli erinomaisella tasolla, jota tuki sekä viimeisen vuoden aikana toteuttamamme tehostamistoimenpiteet että vahvana säilynyt kysyntä. Raskas kalusto -liiketoiminta-alueen kannattavuus kvartaalilla oli heikko toimitusketjun häiriöistä johtuen, mutta vahvan tilauskirjan ja hyvin etenevän strategian toteutuksen myötä liiketoiminta-alueen näkymät ovat vakaat huomioiden kuitenkin kausivaihtelut. Konsernin rahoitusasema säilyi vakaana ja nettovelka suhteessa käyttökatteeseen oli edellisten vuosineljännesten mukaisesti asettamamme tavoitehaarukan (2-3x) puolivälissä.

Liiketoiminnot suoriutuivat hienosti toimitusvaikeuksien sävyttämässä toimintaympäristössä

Elektroniikka-liiketoiminta-alueen kolmannen vuosineljänneksen 9 % operatiivinen liikevoitto oli erinomainen työnäyte liiketoimintojemme suorituskyvystä. Tulosta paransi erityisesti Yleiselektroniikan Venäjän ja Suomen toimintojen erinomainen suoritus. Baltian liiketoimintojen vauhti parani edeltävistä vuosineljänneksistä virkistyneen kysynnän ja vähentyneiden logistiikkaketjun häiriöiden seurauksena. Milconin ensimmäinen kokonainen vuosineljännes osana konsernia oli onnistunut, kun taas Noretron Komponenttien suoritus jäi odotuksistamme. Elektroniikan liiketoimintojen liikevaihto ja tuloksentekokyky oli historiallisesti katsottuna hyvällä tasolla, vaikkakin jatkuva allokaatiotilanne sekä komponenttien saatavuuden haasteet rajoittavat toimituskykyä edelleen merkittävästi.

Tekninen kauppa -liiketoiminta-alueen kannattavuus jatkui hyvällä 10 % tasolla siitä huolimatta, että toimituksissa lisääntyneet siirtymät heikensivät Machineryn liiketoimintayksiköiden tulosta. Rakentamisen liiketoiminnoista Muottikolmio suoriutui vuosineljänneksestä hienosti ja kannattavuus oli erinomaisella tasolla. Yhtiöiden tuotteiden kysyntänäkymät säilyvät vahvana, mutta toimitusten ajoittuminen aiheuttaa epävarmuutta loppuvuoden liikevaihtoon. Teknisen kaupan yhtiöt ovat edenneet vauhdikkaasti uuden strategian toteutuksen käynnistämisessä ja muun muassa liiketoiminta-aluetta ja liiketoimintayksiköitä vahvistavien yritysostokohteiden kartoituksessa.

Raskas kalusto -liiketoiminta-alueen vuosineljännes oli taloudellisesti haasteellinen. Liiketoiminta-alueen operatiivinen liikevoitto oli vaatimattomalla 3 % tasolla johtuen betoniteollisuuden koneiden alustatoimitusten merkittävästi normaalia pidemmistä toimitusajoista jotka aiheuttivat liikevaihdon siirtymiä loppuvuoteen ja vuodelle 2022. Panostimme myös asiakassuhteisiin kolmannella kvartaalilla, mikä näkyi normaalia suurempana määränä lyhytaikaisia sopimuksia, mikä vaikutti myös kannattavuuteen. Putzmeister- ja Sany-liiketoimintojen strateginen kehittäminen yhtenä kokonaisuutena etenee suunnitelmien mukaisesti ja henkilöstömme on onnistunut vuoden ensimmäisen yhdeksän kuukauden aikana luomaan erinomaisen pohjan liiketoimintojen jatkokehitykselle. Strategisten toimenpiteiden sekä vahvojen tilauskirjojen siivittämänä olemme luottavaisia yhtiöiden tuloksentekokyvystä lähitulevaisuudessa. Syyskuun alussa saimme päätökseen Floby Nya Bilverkstad AB:n (FNB) yritysoston. Yhtiön vahva tilauskirja luo pohjan loppuvuodelle ja edelleen vuodelle 2022, ja lisäksi yhteistyön liiketoiminta-alueen sisällä odotetaan tuovia uusia mahdollisuuksia niin FNB:lle kuin betoniteollisuuden liiketoiminnoillekin.

Muissa toiminnoissa raportoitavan ESKP:n logistiikkapalveluiden kysyntä säilyi hyvällä tasolla ja siivitti yhtiön mallikkaaseen taloudelliseen tulokseen.

Ostettujen liiketoimintojen operointi hajautetussa yrittäjämäisessä toimintamallissa lähtenyt positiivisesti liikkeelle

Olemme toteuttaneet viimeisen 12 kk:n aikana viisi merkittävää yritysostoa ja osaksi konsernia tulleet yrittäjät ja heidän liiketoiminnat ovat menestyneet osana Boreo-perhettä mallikkaasti. Yhtiöiden taloudelliset tulokset ovat linjassa yrityskauppoja edeltäneiden tulosten kanssa, olemme vaiheittain onnistuneet sekä tuomaan yhtiöiden käyttöön elementtejä Boreo-työkalupakista että aikaansaamaan myynnin synergioita niin liiketoiminta-alueiden sisällä kuin yli liiketoiminta-aluerajojen. Näiden kokemusten myötä olen luottavainen hajautetun yrittäjämäisen toimintamallimme toimivuudesta ja sen houkuttelevuudesta nykyisille liiketoiminnoille ja uusille pk-sektorin yrittäjille. Jatkamme tätä työtä vuoden viimeisen kvartaalin aikana. Samanaikaisesti keskitymme kehittämään Boreon tapaa toimia ja luomaan entistä parempia edellytyksiä liiketoiminnoillemme ja henkilöstöllemme ’Kasvaa ja Kukoistaa’.

Konsernin kehitys etenee suunnitellusti kohti asettamiamme strategisia tavoitteita, toimitusketjun häiriöt luovat epävarmuutta liikevaihdon kertymiseen

Konsernin kasvualustan ja liiketoimintojen kehittäminen etenee suunnitellusti kohti asettamiamme strategisia tavoitteita. Liiketoimintojemme edellytykset jatkaa vahvaa taloudellisesta suoritusta ovat hyvät, mutta nousevat logistiikka- ja energiakustannukset sekä komponenttien ja koneiden saatavuushaasteet aiheuttavat epävarmuutta liikevaihdon ajoitukseen ja taloudelliseen tulokseen vuoden viimeisellä neljänneksellä.

Vantaalla 29.10.2021

BOREO OYJ

Hallitus

Lisätietoja:

Kari Nerg
Toimitusjohtaja
puh +358(0)44 341 8514

Aku Rumpunen
Talous- ja rahoitusjohtaja
puh +358(0)40 556 3546

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Finanssivalvonta
Keskeiset tiedotusvälineet

www.boreo.com

Boreo lyhyesti:

Boreo on Helsingin pörssissä listattu yhtiö, joka luo arvoa omistamalla, hankkimalla ja kehittämällä B2B-liiketoimintoja Pohjois-Euroopassa. Boreon liiketoiminnot on organisoitu kolmeen liiketoiminta-alueeseen: Elektroniikka, Tekninen kauppa ja Raskas kalusto.

Boreon päätavoite on omistaja-arvon luominen pitkällä aikavälillä. Tämän se pyrkii saavuttamaan yritysostovekolmannella strategialla, luomalla optimaaliset olosuhteet sen yhtiöille myynnin kasvattamiseen ja kannattavuuden parantamiseen sekä olemalla paras mahdollinen koti sen yhtiöille ja henkilöstölle.

Konsernin pro forma -liikevaihto vuonna 2020 oli 103,6 milj, euroa ja se työllistää noin 350 henkilöä Suomessa, Ruotsissa, Venäjällä ja Baltiassa. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Vantaalla.

Boreo – Paikka Kasvaa ja Kukoistaa.

Liite

Attachments


Boreo_Q32021_osavuosikatsaus_final

Boreo_Q32021_osavuosikatsaus_final…Alkuperäinen artikkeli