Etusivu » QPR Softwaren osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2021

QPR Softwaren osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2021

QPR Softwaren osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2021

| Source:

QPR Software Oyj

QPR Software Oyj

Helsinki, FINLAND

English
Finnish

QPR SOFTWARE PÖRSSITIEDOTE, 22.10.2021 KLO 9.00


Heinä-syyskuussa liikevaihto kasvoi 13 % ja liiketulos parani

Tammi-syyskuu 2021

 • Liikevaihto nousi 7 085 tuhanteen euroon (tammi-syyskuu 2020: 6 630), kasvua 7 %.
 • SaaS-liikevaihto, konsultoinnin ja ohjelmistolisenssien liikevaihdot kasvoivat. Ylläpitopalvelujen liikevaihto laski edellisvuoden tasosta.
 • Kansainvälisen liikevaihdon osuus konsernin liikevaihdosta oli 51 % (47).
 • Käyttökate 671 tuhatta euroa (221).
 • Liiketulos -198 tuhatta euroa (-752).
 • Tulos/osake -0,019 euroa (-0,055).


Heinä-syyskuu 2021

 • Liikevaihto oli 2 043 tuhatta euroa (heinä-syyskuu 2020: 1 801).
 • Liikevaihto kasvoi 13 % kansainvälisen liikevaihdon kasvun vetämänä.
 • SaaS-liikevaihto, konsultoinnin ja ohjelmistolisenssien liikevaihdot kasvoivat.
 • Käyttökate 103 tuhatta euroa (-109).
 • Liiketulos -208 tuhatta euroa (-413).
 • Liiketoiminnan kulut olivat edellisvuoden tasolla.


Liiketoiminta

QPR Softwaren missiona on tehdä asiakkaista tehokkaita ja ketteriä toiminnassaan. Innovoimme, kehitämme ja myymme ohjelmistoja, jotka analysoivat, mittaavat ja mallintavat organisaatioiden toimintaa. Lisäksi tarjoamme asiakkaille ohjelmistoihimme liittyviä konsultointipalveluita.


Tarkennettu näkymä tilikaudelle 2021

Koronaviruspandemiasta johtuvat poikkeukselliset olot vaikuttavat edelleen uusasiakashankintaan, mutta merkkejä asiakkaiden ohjelmistohankintojen päätöksenteon normalisoitumisesta on nähtävissä. Perustuen toteutuneeseen myyntiin, jatkuviin asiakastuottoihin, konsultoinnin varausasteeseen sekä nykyiseen tarjouskantaan, QPR arvioi liikevaihtonsa kasvavan 4 – 9 % vuonna 2021 (2020: 8 971 tuhatta euroa) ja käyttökatteen ja liiketuloksen paranevan vuoteen 2020 verrattuna.

KESKEISET TUNNUSLUVUT
Tuhatta euroa, ellei toisin
ole mainittu
7-9/
2021
7-9/
2020
Muutos,
%
1-9/
2021
1-9/
2020
Muutos,
%
1-12/
2020
Liikevaihto 2 043 1 801 13 7 085 6 630 7 8 971
Käyttökate 103 -109 194 671 221 204 248
% liikevaihdosta 5,0 -6,1 9,5 3,3 2,8
Liiketulos -208 -413 50 -198 -752 74 -936
% liikevaihdosta -10,2 -22,9 -2,8 -11,3 -10,4
Tulos ennen veroja -213 -419 49 -291 -761 62 -952
Katsauskauden tulos -165 -345 52 -225 -655 66 -812
% liikevaihdosta -8,1 -19,1 -3,2 -9,9 -9,0
Tulos/osake, euroa
(laimentamaton ja laimennettu)
-0,014 -0,029 52 -0,019 -0,055 -66 -0,068
Oma pääoma/osake, euroa 0,144 0,199 -28 0,144 0,199 -28 0,161
Liiketoiminnan rahavirta -642 -890 28 569 101 464 334
Rahavarat kauden lopussa 251 317 -21 251 317 -21 185
Korollinen nettovelka 1 002 459 118 1 002 459 118 762
Nettovelkaantumisaste, % 55,8 21,4 161 55,8 -21,4 361 38,0
Omavaraisuusaste, % 36,9 47,0 -21 36,9 47,0 -21 34,6
Oman pääoman tuotto, % -34,9 -59,5 41 -15,8 35,5 -145 -34,1
Sijoitetun pääoman tuotto, % -14,2 -59,3 76 -8,8 -30,0 71 -28,0


RAPORTOINTI

QPR Software innovoi, kehittää, myy ja toimittaa kansainvälisille markkinoille organisaatioiden toiminnankehitykseen tarkoitettuja ohjelmistoja ja niihin liittyviä palveluja. QPR Software raportoi yhtä liiketoimintasegmenttiä, joka on Organisaatioiden toiminnan kehittäminen. Tämän lisäksi yhtiö esittää saadut tuotot seuraavalla jaolla: Ohjelmistolisenssit, Uusiutuvat ohjelmistolisenssit, Ohjelmistojen ylläpitopalvelut, SaaS (Software-as-a-Service) sekä Konsultointi.

Yhtiön raportoimat jatkuvat tuotot koostuvat ylläpitopalveluista ja SaaS-liikevaihdosta. Edellä mainittujen lisäksi jatkuviin tuottoihin luetaan uusiutuvien ohjelmistolisenssien käyttöoikeusmaksut.

Ohjelmistolisenssit myydään asiakkaalle ilman aikarajoituksia tai etukäteen sovituksi määräajaksi. Uusiutuvissa ohjelmistolisensseissä myydään käyttöoikeus asiakkaalle toistaiseksi voimassa olevalla sopimuksella. Nämä sopimukset uusiutuvat kauden päätyttyä, yleensä vuoden kuluttua, ellei niitä irtisanota irtisanomisajan puitteissa. Nämä lisenssit tuloutetaan yhtenä ajankohtana, laskutuskauden alussa.

Maantieteellisinä alueina raportoidaan Suomi, muu Eurooppa mukaan lukien Venäjä ja Turkki, sekä muu maailma. Liikevaihto esitetään asiakkaan pääkonttorin sijainnin mukaan.


TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Yhtiön liikevaihdon kasvu oli kolmannella vuosineljänneksellä vertailuajanjaksoon nähden 13 %. Pitkän aikavälin menestyksen kannalta keskeinen SaaS-liikevaihto ja ohjelmistolisenssien liikevaihto kasvoivat kansainvälisen liikevaihdon vetämänä. Konsultoinnin liikevaihto kasvoi selvästi erityisesti pitkien jatkuvien asiakassuhteiden tukemana. Vaikka koronaviruspandemian negatiiviset vaikutukset tuntuivatkin edelleen ohjelmistojen uusmyynnissä, yhtiö voitti useita kauppoja solmien muun muassa merkittävän prosessiohjelmistokaupan globaalin teknologiayrityksen kanssa ja laajensi yhteistyötään useiden merkittävien nykyasiakkaiden kanssa.

Yhtiön panostukset prosessiliiketoiminnan kehitys- ja myyntiresursseihin sekä myyntikanaviin ovat jatkuneet vuonna 2021. Tehdyt toimenpiteet luovat edellytyksiä QPR ProcessAnalyzer -prosessilouhintaohjelmiston uusmyynnin myönteiseen kehitykseen sekä käytön laajentamisen nykyasiakkuuksissa. Kuluneella vuosineljänneksellä yhtiö käynnisti tehtävälouhinnan toiminnallisuuksien kehittämisen, mikä osaltaan mahdollistaa asiakkaille entistä toimintalähtöisemmän ymmärryksen liiketoimintaprosessien kehitykseen.

Organisaatioiden toiminnan ja laatujärjestelmien kehittämisen ratkaisun QPR Business Portalin pilottitoimitukset ovat edenneet ja kehitämme yhteistyössä asiakkaiden kanssa seuraavan vaiheen ominaisuuksia. Asiakasyhteistyön kautta saatu palaute on jo jalostunut roolipohjaisten näkymien ja metriikoiden osalta uusiksi ominaisuuksiksi tuontantoversiossa olevaan ratkaisuun.

Suorituskykyjohtamisen ohjelmiston QPR Metricsin sekä ohjelmistokonsultoinnin myynti on kasvanut kuluneen vuoden aikana Lähi-idän markkinoilla. Vahvistimme seurantakauden aikana ratkaisun toimituskykyä palkkaamalla uuden toimitustiimin vetäjän sekä kehittämällä ohjelmistoratkaisuamme. Lähi-idän liiketoiminnasta vastaava johtoryhmän jäsen Tero Aspinen muutti elokuussa Dubaihin tukemaan paikallista kumppaniverkostoamme myynnissä ja asiakkuuksien kehittämisessä.

Pitkäaikaisen toimitusjohtajan Jari Jaakkolan jätettyään tehtävänsä aloitin uutena toimitusjohtajana 1.10.2021. Kiitän Jaria hänen merkityksellisestä panoksestaan yhtiön kehittämisessä ja johtamisessa yli 13 vuoden toimitusjohtajakauden aikana. QPR Software juhlii tänä vuonna 30-vuotista taivaltaan toimialansa pioneerina ja johtavana toimijana. Saavuttamamme asema laajan ja merkittävän kansainvälisen asiakaskunnan joukossa yhdistettynä vahvaan tuoteportfolioon ja palvelutarjoomaan luo hyvät edellytykset yhtiön menestykselle ja kasvulle jatkossakin.

Jussi Vasama
toimitusjohtaja


LIIKEVAIHDON KEHITYS

LIIKEVAIHTO TUOTERYHMITTÄIN
Tuhatta euroa 7-9/
2021
7-9/
2020
Muutos,
%
1-9/
2021
1-9/
2020
Muutos,
%
1-12/
2020
Ohjelmistolisenssit 289 271 7 1 155 937 23 1 344
Uusiutuvat ohjelmistolisenssit 140 125 12 664 733 -9 900
Ohjelmistojen ylläpitopalvelut 528 519 2 1 527 1 677 -9 2 195
SaaS 308 284 9 949 820 16 1 081
Konsultointi 779 602 29 2 790 2 463 13 3 452
Yhteensä 2 043 1 801 13 7 085 6 630 7 8 971


LIIKEVAIHTO MAANTIETEELLISESTI

Tuhatta euroa 7-9/
2021
7-9/
2020
Muutos,
%
1-9/
2021
1-9/
2020
Muutos,
%
1-12/
2020
Suomi 907 965 -6 3 500 3 524 -1 4 718
Muu Eurooppa ml. Venäjä ja Turkki 764 480 59 1 996 1 758 14 2 474
Muu maailma 372 355 5 1 589 1 348 18 1 780
Yhteensä 2 043 1 801 13 7 085 6 630 7 8 971


Heinä-syyskuu 2021

Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi 13 % ja oli 2 043 tuhatta euroa (1 801). Liikevaihtoon vaikutti myönteisesti merkittävä kasvu konsultoinnissa (+29 %) sekä SaaS-liikevaihdossa (+9 %). SaaS-tarjouskannan vuotuinen arvo on vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna kasvanut yli 60 % ja on lähes 2,5 miljoonaa euroa.

Konsultoinnin, joka sisältää ohjelmistotoimitukset, liikevaihto nousi 779 tuhanteen euroon (602). Ohjelmistotoimituksia kasvattivat vuoden alkupuolella myydyt merkittävät Lähi-idän projektit. SaaS-liikevaihto nousi 308 tuhanteen euroon (284).

Uusien ohjelmistolisenssien liikevaihto nousi 289 tuhanteen euroon (271) ja uusiutuvien ohjelmistolisenssien liikevaihto 140 tuhanteen euroon (125). SaaS liikevaihto kasvoi 9 % ja oli 308 tuhatta euroa (284).

Ohjelmistojen ylläpitopalvelujen liikevaihto oli 528 tuhatta euroa (519).

Konsernin liikevaihto kotimarkkinoilla Suomessa laski 6 %, mutta kansainvälinen liikevaihto kasvoi 36 %. Liikevaihdosta kertyi 44 % (54) Suomesta, 37 % (27) muualta Euroopasta (mukaan lukien Venäjä ja Turkki) sekä 16 % (20) muualta maailmasta.


Tammi-syyskuu 2021

Tammi-kesäkuun liikevaihto oli 7 085 tuhatta euroa (6 630) ja kasvoi 7 %. Jatkuvien tuottojen osuus liikevaihdosta oli 43 % (49).

Liikevaihto Suomessa oli edellisvuoden tasolla (-1 %). Kansainvälinen liikevaihto kasvoi 15 % ohjelmistomyynnin vetämänä.

Konsernin liikevaihdosta 49 % (53) kertyi Suomesta, 28 % (27) muualta Euroopasta (mukaan lukien Venäjä ja Turkki) sekä 22 % (20) muualta maailmasta.


TULOSKEHITYS

Heinä-syyskuu 2021
Konsernin käyttökate oli 103 tuhatta euroa (-109) ja liiketulos -208 tuhatta euroa (-413). Liiketulosta paransi lähinnä kasvanut liikevaihto ja hyvä kulujen hallinta. Konsernin kulut olivat lähes edellisvuoden tasolla (-2 %).

Katsauskauden tulos oli -165 tuhatta euroa (-345) ja osakekohtainen tulos -0,014 euroa (-0,029) osakkeelta.

Tammi-syyskuu 2021

Konsernin käyttökate oli tammi-kesäkuussa 671 tuhatta euroa (221) ja liiketulos -198 tuhatta euroa (-752). Liiketulosta paransivat kasvanut liikevaihto sekä edellisvuotta pienemmät poistot. Konsernin kulut olivat lähes edellisvuoden tasolla (-1 %).

Konsernin kiinteät kulut olivat katsauskaudella 6 401 tuhatta euroa (6 503). Luottotappiot, jotka sisältyvät kiinteisiin kuluihin, olivat 60 tuhatta euroa (47).

Tulos ennen veroja oli -291 tuhatta euroa (-761) ja katsauskauden tulos -225 tuhatta euroa (-655). Osakekohtainen tulos oli -0,019 euroa (-0,055) osakkeelta.


RAHOITUS JA INVESTOINNIT

Liiketoiminnan rahavirta tammi-syyskuussa 569 tuhatta euroa (101). Vuosineljänneksen lopussa konsernin rahavarat olivat 251 tuhatta euroa (317).

Nettorahoituskulut olivat 93 tuhatta euroa (9). Kuluihin sisältyy kertaluontoinen päättyneeseen projektiin liittyvä takuumaksu, jonka yhtiö suoritti tammikuussa.

Investoinnit olivat tammi-kesäkuussa 593 tuhatta euroa (777), ja ne olivat pääasiassa tuotekehitysinvestointeja.

Konsernin rahoitusasema on hyvä. Katsauskauden lopussa konsernin rahavarat olivat 251 tuhatta euroa (317), minkä lisäksi konsernilla on käytettävissä muita lyhytaikaisia rahavaroja 1,0 miljoonaa euroa. Konsernilla oli katsauskauden lopussa 1,0 miljoonaa euroa lyhytaikaista pankkilainaa, eikä lainkaan pitkäaikaisia pankkilainoja. Nettovelka suhteessa omaan pääomaan (gearing) oli 56 % (23). Omavaraisuusaste katsauskauden lopussa oli 37 % (47).


TUOTEKEHITYS

QPR innovoi ja kehittää ohjelmistoja, jotka analysoivat, mittaavat ja mallintavat organisaatioiden toimintaa. Tuotekehityksessä kehitetään seuraavia ohjelmistotuotteita: QPR ProcessAnalyzer, QPR BusinessPortal, QPR EnterpriseArchitect, QPR ProcessDesigner ja QPR Metrics.

Tuotekehitysmenot olivat katsauskaudella tammi-syyskuussa 1 409 tuhatta euroa (1 587) ja tuotekehitysmenoja aktivoitiin taseeseen 542 tuhatta euroa (627). Tammi-syyskuussa kirjattiin tuotekehityspoistoja 542 tuhatta euroa (629). Aktivoidut tuotekehitysmenot poistetaan neljässä vuodessa.


HENKILÖSTÖ

Katsauskauden lopussa konsernin palveluksessa oli yhteensä 79 henkilöä (85). Keskimääräinen henkilöstömäärä tammi-kesäkuussa oli 80 (86).

Henkilöstön keski-ikä on 42,9 (42) vuotta. Naisia on 25 % (20) ja miehiä 75 % (80) henkilöstöstä. Myynnissä ja markkinoinnissa työskentelee 20 % (19), konsultoinnissa ja asiakaspalvelussa 39 % (42), tuotekehityksessä 33 % (31) ja hallinnossa 8 % (9) henkilöstöstä.

Henkilöstön kannustamiseksi yhtiöllä on voimassa koko henkilöstön kattava bonusohjelma. Ylimmän johdon lyhyen aikavälin palkitseminen koostuu rahapalkasta, luontoiseduista ja mahdollisesta, lähinnä konsernin ja tulosyksiköiden liikevaihdon kehityksen mukaan määräytyvästä vuosipalkkiosta. Lisäksi yhtiö otti vuonna 2019 käyttöön avainhenkilöiden optio-ohjelman.

OSAKE JA OSAKKEENOMISTAJAT
Osakkeen pörssivaihdon kehitys 1-9/2021 1-9/2020 Muutos, % 1-12/2020
Vaihdetut osakkeet, kpl 1 737 247 714 500 143 1 403 426
Vaihto, euroa 3 639 851 1 462 356 149 2 825 365
% osakkeista 14,5 6,0 11,7
Keskimääräinen kaupantekokurssi,
euroa
2,10 2,05 2 2,01
Osake ja markkina-arvo 30.9.2021 30.9.2020 Muutos, % 31.12.2020
Osakkeita yhteensä, kpl 12 444 863 12 444 863 12 444 863
Omat osakkeet, kpl 457 009 457 009 457 009
Kirjanpidollinen vasta-arvo, euroa/kpl 0,11 0,11 0,11
Ulkona olevat osakkeet, kpl 11 987 854 11 987 854 11 987 854
Osakkeenomistajat, kpl 1 412 1 179 20 1 240
Päätöskurssi, euroa 1,98 1,96 1 2,24
Osakekannan markkina-arvo, euroa 23 735 951 23 496 194 1 26 852 793
Omien osakkeiden kirjanpidollinen
vasta-arvo yhteensä, euroa
50 271 50 271 50 271
Omien osakkeiden hankintahinta
yhteensä, euroa
439 307 439 307 439 307
Omien osakkeiden osuus yhtiön
osakkeiden lukumäärästä, %
3,7 3,7 3,7


YHTIÖN HALLINNOINTI

Yhtiön hallitus päätti maaliskuussa 2021 kutsua varsinaisen yhtiökokouksen koolle torstaiksi 25.3.2021. Hallitus päätti poikkeuksellisesta kokousmenettelystä eduskunnan hyväksymän väliaikaisen lainsäädännön nojalla. Covid-19-pandemian leviämisen rajoittamiseksi varsinainen yhtiökokous järjestettiin ilman osakkeenomistajien henkilökohtaista läsnäoloa kokouspaikalla. Osakkeenomistajilla oli mahdollisuus osallistua kokoukseen ja käyttää oikeuksiaan vain asiamiehen välityksellä sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon.

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että tilikaudelta 2020 ei jaeta osinkoa. Yhtiökokous teki yhtiön palkitsemisraportista neuvoa-antavan päätöksen, ja hyväksyi esitetyn palkitsemisraportin.

Yhtiökokous päätti, että hallitukseen kuuluu neljä (4) jäsentä ja että hallituksen jäseniksi valittiin Pertti Ervi, Matti Heikkonen, Antti Koskela ja Jukka Tapaninen. Hallituksen jäsenten toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun. Hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen Pertti Ervin.

Edelleen yhtiökokous päätti, että QPR Software Oyj:n tilintarkastaja on tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Miika Karkulahti. Tilintarkastajan toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta (osakeanti) yhdessä tai useammassa erässä. Osakeanti voidaan toteuttaa maksullisena tai maksuttomana antina hallituksen määräämin ehdoin.

Varsinaisen yhtiökokouksen QPR Software Oyj:n hallitukselle antamista kaikista valtuutuksista ja muista päätöksistä on annettu 25.3.2021 pörssitiedote. Se on luettavissa yhtiön internetsivujen sijoittajaosiossa, https://www.qpr.com/fi/sijoittajat/pörssi-ja-lehdistötiedotteet.

Yhtiön toimitusjohtaja Jari Jaakkola ilmoitti 5.5.2021 hallitukselle jättävänsä tehtävänsä yhtiön toimitusjohtajana. Sujuvan siirtymäkauden varmistamiseksi hallitus ja Jaakkola sopivat, että Jaakkola jatkaa tehtävässään arviolta syyskuun alkuun saakka. Hallitus nimitti Jussi Vasaman 24.6.2021 uudeksi toimitusjohtajaksi. Hän aloitti tehtävässään 1.10.2021. Vasama on koulutukseltaan tuotantotalouden diplomi-insinööri erikoistumisalueinaan teollisuusyritysten kansainväliset toiminnot. Hän on toiminut erilaisissa ohjelmistoalan globaaleissa ja alueellisissa johtotehtävissä vuodesta 2012 alkaen.


LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

QPR:n sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa, että yhtiön toiminta on tehokasta ja tuloksellista, informaatio luotettavaa, säännöksiä sekä toimintaperiaatteita noudatetaan, yhtiön strategiset tavoitteet saavutetaan, yhtiö reagoi markkina- ja toimintaympäristön muutoksiin, ja että liiketoiminnan jatkuvuus turvataan.

Yhtiö on tunnistanut seuraavat kolme toimintaansa liittyvää riskiryhmää: liiketoimintariskit (maa-, asiakas-, henkilöstö- ja juridiset riskit), tietoon ja tuotteisiin liittyvät riskit (tuote-, immateriaalioikeus- ja tietoturvallisuusriski) sekä rahoitusriskit (valuuttariski ja lyhyen aikavälin rahavirtaan liittyvät riskit). Yhtiön omaisuus-, keskeytys- ja vastuuvahinkoriskejä on suojattu vakuuttamalla.

Yhtiön taloudellisiin riskeihin sisältyy kansainvälisen liiketoiminnan luonteeseen kuuluva yksittäisiä liiketoimintakumppaneita koskeva kohtuullinen luottotappioriski. Yhtiö pyrkii rajaamaan sitä jatkuvalla standardimaksuehtojen, saamisten ja luottorajojen seurannalla.

Katsauskauden lopussa konsernin myyntisaamisista noin 61 % oli euromääräisiä (44). Yhtiön ei-euromääräisiä myyntisaamisia ei ollut suojattuna vuosineljänneksen lopussa.

Yhtiön toimintaan liittyviä riskejä ja riskienhallintaa on lähemmin selostettu yhtiön vuoden 2020 toimintakertomuksen sivuilla 22-24, www.qpr.com/fi/sijoittajat/vuosikertomukset


QPR SOFTWARE OYJ
HALLITUS

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Jussi Vasama, puh. 050 380 9893

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet


OSAVUOSIKATSAUKSEN TAULUKKO-OSIO

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA
Tuhatta euroa, ellei toisin
ole mainittu
7-9/
2021
7-9/
2020
Muutos,
%
1-9/
2021
1-9/
2020
Muutos,
%
1-12/
2020
Liikevaihto 2 043 1 801 13 7 085 6 630 7 8 971
Liiketoiminnan muut tuotot 0 75 -100 0 100 100
Materiaalit ja palvelut 248 279 -11 882 979 -10 1 422
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut 1 434 1 474 -3 4 898 4 970 -1 6 649
Liiketoiminnan muut kulut 259 232 12 633 560 13 753
Käyttökate 103 -109 194 671 221 204 248
Poistot 311 304 2 869 972 -11 1 183
Liiketulos -208 -413 50 -198 -752 74 -936
Rahoitustuotot ja -kulut -5 -6 14 -93 -9 -941 -16
Tulos ennen veroja -213 -419 49 -291 -761 62 -952
Tuloverot 49 74 -34 66 106 -38 140
Katsauskauden tulos -165 -345 52 -225 -655 66 -812
Tulos/osake, euroa
(laimentamaton ja laimennettu)
-0,014 -0,029 52 -0,019 -0,055 66 -0,068
Konsernin laaja tuloslaskelma:
Katsauskauden tulos -165 -345 52 -225 -655 66 -812
Muut laajan tuloksen erät, jotka
saatetaan myöhemmin siirtää
tulosvaikutteisiksi:
Ulkomaisiin yksikköihin liittyvät
muuntoerot
2 -1 300 3 -1 400 -3
Laajan tuloslaskelman tulos -163 -346 -53 -222 -656 66 -814

KONSERNIN LYHENNETTY TASE
Tuhatta euroa 30.9.2021 30.9.2020 Muutos, % 31.12.2020
Varat
Pitkäaikaiset varat:
Aineettomat hyödykkeet 2 003 1 975 1 2 054
Liikearvo 513 513 0 513
Aineelliset hyödykkeet 156 75 108 176
Käyttöoikeusomaisuuserät 221 190 16 211
Muut pitkäaikaiset varat 360 263 37 277
Pitkäaikaiset varat yhteensä 3 252 3 016 8 3 231
Lyhytaikaiset varat:
Myynti- ja muut saamiset 2 045 1 949 5 2 901
Rahavarat 251 317 -21 185
Lyhytaikaiset varat yhteensä 2 297 2 266 1 3 086
Varat yhteensä 5 549 5 282 5 6 317
Oma pääoma ja velat
Oma pääoma:
Osakepääoma 1 359 1 359 0 1 359
Muut rahastot 21 21 0 21
Omat osakkeet -439 -439 0 -439
Muuntoerot -67 -67 0 -69
Sijoitetun vapaan oman
pääoman rahasto
5 5 0 5
Kertyneet voittovarat 916 1 270 -28 1 126
Emoyhtiön osakkeenomistajille
kuuluva oma pääoma
1 795 2 149 -16 2 004
Lyhytaikaiset velat:
Korolliset rahoitusvelat 1 000 700 43 700
Korolliset vuokrasopimusvelat 254 77 229 247
Saadut ennakot 684 708 -3 527
Siirtovelat 1 303 1 267 3 2 305
Osto- ja muut korottomat velat 513 381 35 533
Lyhytaikaiset velat yhteensä 3 753 3 133 20 4 313
Velat yhteensä 3 753 3 133 20 4 313
Oma pääoma ja velat yhteensä 5 549 5 282 5 6 317

KONSERNIN LYHENNETTY RAHAVIRTALASKELMA
Tuhatta euroa 7-9/
2021
7-9/
2020
Muutos,
%
1-9/
2021
1-9/
2020
Muutos,
%
1-12/
2020
Liiketoiminnan rahavirta:
Katsauskauden tulos -165 -345 52 -225 -655 66 -812
Oikaisut kauden tulokseen 294 263 12 887 930 -5 1 135
Käyttöpääoman muutokset -742 -796 -7 72 -149 -148 45
Maksetut korko- ja muut
rahoituskulut
-2 -7 75 -150 -34 -341 -40
Saadut korko- ja muut
rahoitustuotot
1 1 -34 2 25 91 27
Maksetut verot -28 -6 -370 -17 -16 -4 -21
Liiketoiminnan rahavirta -642 -890 28 569 101 464 334
Investointien rahavirta:
Investoinnit aineellisiin ja
aineettomiin
käyttöomaisuushyödykkeisiin
-215 -124 73 -593 -777 -24 -1 098
Investointien rahavirta -215 -124 73 -593 -777 -24 -1 098
Rahoituksen rahavirrat:
Lainojen nostot 300 700 -57 1 000 700 43 700
Lainojen takaisinmaksut -700 -700 0 -500
Vuokrasopimusvelkojen maksut -69 -76 9 -208 -28 -261
Rahoituksen rahavirta 231 624 -63 92 -28 430 -61
Rahavarojen muutos -626 -390 -61 68 -704 110 -825
Rahavarat kauden alussa 878 722 22 185 1 035 -82 1 035
Rahavarojen kurssimuutosten vaikutus -1 -14 95 -2 -14 88 -25
Rahavarat kauden lopussa 251 317 -21 251 317 -21 185

KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA
Tuhatta euroa Osake-
pääoma
Muut
rahastot
Muunto-
erot
Omat
osakkeet
Sijoitetun
vapaan oman
pääoman
rahasto
Kertyneet
voittovarat
Yhteensä
Oma pääoma 1.1.2020 1 359 21 -66 -439 5 1 882 2 762
Optio-ohjelma 42 42
Kauden laaja tulos -1 -655 -656
Oma pääoma 30.9.2020 1 359 21 -67 -439 5 1 270 2 149
Optio-ohjelma 14 14
Kauden laaja tulos -3 -157 -159
Oma pääoma 31.12.2020 1 359 21 -70 -439 5 1 126 2 004
Optio-ohjelma 15 15
Kauden laaja tulos 3 -225 -222
Oma pääoma 30.9.2021 1 359 21 -67 -439 5 916 1 795

LIITETIEDOT

LAATIMISPERIAATTEET

Tämän tiedotteen taulukko-osa on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Konserni on ottanut tilikauden 2021 alusta käyttöön tiettyjä uusia tai uudistettuja IFRS ‑standardeja ja IFRIC-tulkintoja vuoden 2020 tilinpäätöksessä kuvatulla tavalla. Näiden uusien ja uudistettujen normien käyttöönotolla ei ole ollut vaikutusta raportoituihin lukuihin. Muilta osin on noudatettu samoja laatimisperiaatteita ja -menetelmiä kuin edellisessä vuositilinpäätöksessä.

Tilinpäätöksen laatimisen yhteydessä johto joutuu tekemään tulevaisuutta koskevia arvioita ja olettamuksia sekä käyttämään harkintaa laatimisperiaatteiden soveltamisessa, joten toteutumat saattavat poiketa arvioista ja olettamuksista.

Kaikki tässä tiedotteessa esitetyt luvut ovat konsernilukuja, jollei toisin mainita. Tiedotteen luvut ovat pyöristettyjä, joten yksittäisten lukujen summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta. Tämä tiedote on tilintarkastamaton.

IFRS tulkintakomitea antoi huhtikuussa 2021 lopullisen agendapäätöksen pilvipalvelujärjestelyiden konfigurointi- ja räätälöintimenojen kirjanpitokäsittelystä (IAS 38 Aineettomat hyödykkeet). Tässä agendapäätöksessä tulkintakomitea tarkasteli, kirjaako asiakas IAS 38-standardia soveltaen sovelluksen konfiguroinnista ja räätälöinnistä aineettoman hyödykkeen, ja mikäli aineetonta hyödykettä ei kirjata, kuinka asiakas kirjaa kyseiset konfigurointi- ja räätälöintimenot. IFRIC:n agendapäätöksillä ei ole voimaantuloaikaa, joten niitä odotetaan sovellettavan niin pian kuin mahdollista. Koska Konsernilla on käytössään pilvipalvelujärjestelyitä, se on aloittanut analysoinnin siitä, onko tällä agendapäätöksellä vaikutusta pilvipalveluiden käyttöönottomenoihin sovellettuihin laatimisperiaatteisiin. Analysointi tehdään konsernissa syksyn 2021 aikana, ja mahdolliset vaikutukset otetaan huomioon takautuvasti viimeistään vuoden 2021 tilinpäätöksessä.

AINEETTOMAT JA AINEELLISET HYÖDYKKEET
Tuhatta euroa 1-9/2021 1-9/2020 1-12/2020
Aineettomien hyödykkeiden lisäykset:
Hankintameno 1.1. 11 987 11 159 11 159
Lisäykset 542 627 828
Aineellisten hyödykkeiden lisäykset:
Hankintameno 1.1. 2 622 2 487 2 487
Lisäykset 45 171 135
KOROLLISTEN RAHOITUSVELKOJEN MUUTOS
Tuhatta euroa 1-9/2021 1-9/2020 1-12/2020
Korolliset rahoitusvelat 1.1. 947 784 784
Lainojen nostot 1 249 721 947
Takaisinmaksut 942 728 784
Korolliset rahoitusvelat 30.9/31.12. 1 254 777 947

VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET
Tuhatta euroa 30.9.2021 30.9.2020 31.12.2020 Muutos, %
Yrityskiinnitykset
(yhtiön omassa hallussa)
2 386 2 385 2 387 0
Vuokrasopimusten perusteella
maksettavat vähimmäisvuokrat:
Alle 1 vuoden sisällä erääntyvät 23 7 7 228
1-5 vuoden sisällä erääntyvät 29 8 7 324
Yhteensä 52 16 14 285
Vakuudet ja vastuusitoumukset
yhteensä
2 491 2 401 2 401 4

KONSERNIN TULOSLASKELMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN
Tuhatta euroa 7-9/
2021
4-6/
2021
1-3/
2021
10-12/
2020
7-9/
2020
4-6/
2020
1-3/
2020
Liikevaihto 2 043 2 138 2 904 2 341 1 801 2 041 2 789
Liiketoiminnan muut tuotot 0 0 0 0 75 25 0
Materiaalit ja palvelut 248 297 337 443 279 260 440
Työsuhde-etuuksista
aiheutuneet kulut
1 434 1 692 1 772 1 679 1 474 1 757 1 739
Liiketoiminnan muut kulut 259 146 228 193 232 109 220
Käyttökate 103 3 566 27 -109 -60 390
Poistot 311 278 280 211 304 324 345
Liiketulos -208 -275 286 -184 -413 -384 45
Rahoitustuotot ja -kulut -5 -8 -80 -8 -6 6 -9
Tulos ennen veroja -213 -283 206 -191 -419 -378 36
Tuloverot 49 52 -35 34 74 57 -25
Katsauskauden tulos -165 -231 170 -157 -345 -321 11

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT
Tuhatta euroa, ellei toisin ole mainittu 1-9/2021 tai 30.9.2021 1-9/2020 tai 30.9.2020 1-12/2020 tai 31.12.2020
Liikevaihto 7 085 6 630 8 971
Liikevaihdon muutos, % 6,9 -5,5 -5,7
Käyttökate 671 221 248
% liikevaihdosta 9,5 3,3 2,8
Liiketulos -198 -752 -936
% liikevaihdosta -2,8 -11,3 -10,4
Tulos ennen veroja -291 -761 -952
% liikevaihdosta -4,1 -11,5 -10,6
Katsauskauden tulos -225 -655 -812
% liikevaihdosta -3,2 -9,9 -9,0
Oman pääoman tuotto (per annum), % -15,8 -35,5 -34,1
Sijoitetun pääoman tuotto (per annum), % -8,8 -30,0 -28,0
Rahavarat 251 317 185
Korollinen nettovelka 1 002 459 762
Oma pääoma 1 795 2 149 2 004
Nettovelkaantumisaste, % 55,8 21,4 38,0
Omavaraisuusaste, % 36,9 47,0 34,6
Taseen loppusumma 5 549 5 282 6 317
Bruttoinvestoinnit pitkäaikaisiin varoihin 750 798 1 210
% liikevaihdosta 10,6 12,0 13,5
Tuotekehitysmenot 1 409 1 587 2 050
% liikevaihdosta 19,9 23,9 22,9
Henkilöstö keskimäärin kauden aikana 80 86 86
Henkilöstö kauden alussa 88 83 83
Henkilöstö kauden lopussa 79 85 88
Tulos/osake, euroa
(laimentamaton ja laimennettu)
-0,019 -0,055 -0,068
Oma pääoma/osake, euroa 0,144 0,173 0,161

Tags

2021

interim report

Q3

QPR Software

osavuosikatsausAlkuperäinen artikkeli