Etusivu » OP Ryhmän osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2021: Tulos ennen veroja 858 miljoonaa euroa – asiakasliiketoiminnan tuotot kasvoivat vahvasti

OP Ryhmän osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2021: Tulos ennen veroja 858 miljoonaa euroa – asiakasliiketoiminnan tuotot kasvoivat vahvasti

OP Ryhmän osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2021: Tulos ennen veroja 858 miljoonaa euroa – asiakasliiketoiminnan tuotot kasvoivat vahvasti

| Source:

OP Yrityspankki Oyj

OP Yrityspankki Oyj

Helsinki, FINLAND

English
Finnish
Swedish

OP Ryhmä
Osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2021
Pörssitiedote 27.10.2021 klo 9.00

OP Ryhmän osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2021: Tulos ennen veroja 858 miljoonaa euroa – asiakasliiketoiminnan tuotot kasvoivat vahvasti

 • Tulos ennen veroja parani 63 % 858 miljoonaan euroon (526).
 • Asiakasliiketoiminnan tuotot kasvoivat yhteensä 7 % 2 274 miljoonaan euroon (2 116). Korkokate kasvoi 1 % 971 miljoonaan euroon (960), vakuutuskate 14 % 542 miljoonaan euroon (476) ja nettopalkkiotuotot 12 % 761 miljoonaan euroon (679).
 • Tuotot sijoitustoiminnasta kasvoivat vertailukaudesta 128 miljoonaa euroa 204 miljoonaan euroon (76).
 • Yhteensä tuotot kasvoivat 14 % 2 573 miljoonaan euroon (2 268).
 • Kulut, 1 420 miljoonaa euroa (1 414), olivat vertailukauden tasolla.
 • Saamisten arvonalentumiset, 95 miljoonaa euroa (183), olivat 0,13 % (0,25) luotto- ja takauskannasta. Vertailukaudella saamisten arvonalentumisia kasvattivat koronaviruspandemian vaikutukset luottokannan laatuun ja sääntelymuutoksesta johtuva maksukyvyttömyyden uuden määritelmän käyttöönotto.
 • OP Ryhmän luottokanta kasvoi vuodessa 1 % 95 miljardiin euroon (94) ja talletukset 6 % 75 miljardiin euroon (71).
 • CET1-vakavaraisuus oli 19,0 % (18,9).
 • Vähittäispankin tulos ennen veroja parani 224 miljoonaan euroon (100). Korkokate kasvoi 3 % ja nettopalkkiotuotot 8 %. Saamisten arvonalentumiset laskivat 48 miljoonaa euroa 70 miljoonaan euroon (118). Luottokanta kasvoi vuodessa 2 % ja talletukset 6 %.
 • Yrityspankin tulos ennen veroja parani 356 miljoonaan euroon (221). Korkokate kasvoi 3 %, nettopalkkiotuotot 38 % ja sijoitustoiminnan nettotuotot 23 %. Saamisten arvonalentumiset laskivat 41 miljoonaa euroa 25 miljoonaan euroon (66).
 • Vakuutuksen tulos ennen veroja parani 380 miljoonaan euroon (195). Vakuutuskate kasvoi 14 % 552 miljoonaan euroon (485). Tuotot sijoitustoiminnasta kasvoivat 127 miljoonaa euroa 135 miljoonaan euroon (8). Vahinkovakuutuksen operatiivinen yhdistetty kulusuhde parani 81,8 %:iin (86,0).
 • Muun toiminnan tulos ennen veroja oli -70 miljoonaa euroa (39). Vertailukaudella Vallilan kiinteistön myynti paransi tulosta 96 miljoonaa euroa.
 • Omistaja-asiakkaille kertyneet uudet OP-bonukset olivat 157 miljoonaa euroa (194). OP-bonusten kertymiseen tehtiin muutoksia 1.11.2020 alkaen.
 • OP Ryhmä maksoi Tuotto-osuuksien korot vuodelta 2020 Tuotto-osuuksien haltijoille 4.10.2021. OP Ryhmä on noudattanut voitonjaossaan EKP:n suositusta, jonka voimassaolo päättyi 30.9.2021.
 • OP Ryhmään kuuluva Pohjola Vakuutus Oy myy Pohjola Sairaala Oy:n Pihlajalinna Terveys Oy:lle 31,8 miljoonalla eurolla. Yrityskaupan toteutuminen edellyttää Kilpailu- ja kuluttajaviraston hyväksynnän.
 • OP Ryhmä paransi tulosnäkymiään vuodelle 2021 pörssitiedotteella 16.8.2021. Vuoden 2021 tuloksen ennen veroja arvioidaan muodostuvan suuremmaksi kuin vuoden 2020 tulos. Näkymistä kerrotaan tarkemmin kohdassa ”Loppuvuoden näkymät”.

OP Ryhmän avainlukuja

1–9/2021 1–9/2020 Muutos, % 1–12/2020
Tulos ennen veroja, milj. € 858 526 63,1 785
Vähittäispankki 224 100 123,3 115
Yrityspankki 356 221 60,6 349
Vakuutus 380 195 95,4 348
Muu toiminta -70 39 -278,8 3
Kertyneet uudet OP-bonukset omistaja-asiakkaille, milj. € -157 -194 -255
Oman pääoman tuotto (ROE), % 6,9 4,4 2,5* 5,0
Oman pääoman tuotto ilman OP-bonuksia, % 8,1 6,0 2,1* 6,6
Koko pääoman tuotto (ROA), % 0,56 0,36 0,20* 0,42
Koko pääoman tuotto ilman OP-bonuksia, % 0,66 0,49 0,16* 0,55
30.9.2021 30.9.2020 Muutos, % 31.12.2020
CET1-vakavaraisuus, % 19,0 18,3 0,7* 18,9
Luottokanta, mrd. € 95,2 94,2 1,1 93,6
Talletukset, mrd. € 74,6 70,7 5,5 70,9
Järjestämättömät saamiset vastuista, %** 2,4 2,1 0,3* 2,5
Saamisten arvonalentumiset luotto- ja takauskannasta, % 0,13 0,25 -0,12* 0,23
Omistaja-asiakkaat (1 000) 2 045 2 021 1,2 2 025

Tuloksen vertailulukuna on käytetty vuoden 2020 vastaavien jaksojen lukuja. Tase- ja muiden poikkileikkaustyyppisten erien vertailulukuna on käytetty vuoden 2020 lopun tilannetta, ellei toisin mainita.
*Suhdeluvun muutos
** Tunnusluvun sisältöä ja nimeä on muutettu Q1/2021. Vertailutiedot on oikaistu. Muutoksesta kerrotaan tarkemmin osavuosikatsauksen Riskiasema-kappaleen Lainanhoitojoustot ja järjestämättömät saamiset -taulukon alla.

Pääjohtaja Timo Ritakallion kommentit

OP Ryhmän asiakasliiketoiminta kehittyi vuoden kolmannella neljänneksellä edelleen vahvasti. Tammi–syyskuun tulos oli erinomaisella tasolla, 858 miljoonaa euroa, kasvaen edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta 63 prosenttia. Kaikkien kolmen liiketoimintasegmentin tulos parani merkittävästi.

Asiakasliiketoiminnan tuotot kasvoivat yhteensä 7 prosenttia erityisesti nettopalkkiotuottojen kasvaessa ja vakuutuskatteen parantuessa. Lisäksi sijoitustoiminnan tuotot kasvoivat selvästi. Kulut pysyivät vertailukauden tasolla. Saamisten arvonalentumiset olivat viime vuotta matalammalla tasolla.

OP Ryhmän vakavaraisuus säilyi vahvalla tasolla. CET1-vakavaraisuus oli syyskuun lopussa 19,0 prosenttia ollen eurooppalaisten pankkien parhaimmistoa.

Sijoitusrahastosäästäminen kasvoi edelleen voimakkaasti. Tammi-syyskuussa OP:n rahastoihin tuli uusia osuudenomistajia noin 150 000 ja uusia säännöllisen säästämisen sopimuksia tehtiin yli 125 000. Elokuussa ylittyi 500 000 aktiivisen säästösopimuksen raja suoraan rahastoihin tehtävässä säännöllisessä säästämisessä. Vastuulliset sijoitustuotteet kiinnostavat asiakkaita entistä enemmän: vuoden alusta suosituin rahasto on ollut OP-Ilmasto, jonka osuudenomistajien määrä on kasvanut syyskuun loppuun mennessä lähes 64 prosenttia. Myös osakekaupankäynti on ollut ennätysvilkasta.

Vastuullisen liiketoiminnan merkitys korostuu OP Ryhmän strategiassa entisestään. Sidosryhmiemme kasvavat odotukset ja finanssialan vastuullisuuden sääntely ohjaavat integroimaan vastuullisuuden sijoitus- ja luotonmyöntöprosesseihin entistä tiiviimmin. Vastuullisten tuotteiden ja palveluiden osuus kasvaa jatkuvasti.

Osuuspankkien välisiä fuusiohankkeita on käynnissä ympäri Suomen. Pääkaupunkiseudulla Helsingin Seudun, Itä-Uudenmaan ja Uudenmaan Osuuspankkien edustajistot päättivät kokouksissaan syyskuussa yhdistyä entistäkin kilpailu- ja palvelukykyisemmäksi osuuspankiksi. Yhdistymisen tärkeimpänä tavoitteena on asiakaskokemuksen parantaminen Suomen keskeisimmällä kasvualueella.

Strategiamme mukaisesti olemme yksinkertaistaneet merkittävästi keskusyhteisökonsernin rakennetta viimeksi kuluneiden kolmen vuoden aikana ja saavuttaneet näillä toimenpiteillä selviä kustannussäästöjä. Rakennejärjestelyt saadaan valmiiksi vuoden loppuun mennessä.

Niin maailman kuin Suomenkin talouden toipuminen koronapandemian aiheuttamasta taantumasta jatkui kolmannella vuosineljänneksellä. Talous on elpymässä poikkeuksellisen nopeasti huolimatta vauhtia hidastavista ongelmista esimerkiksi tuotantoketjuissa. Koronaviruspandemia varjostaa kuitenkin yhä talouden näkymiä, ja huolta aiheuttaa myös energian hinnan kallistuminen, joka lisää riskiä inflaation pidempiaikaisesta kiihtymisestä. Rahoitusmarkkinoilla epävarmuus ja odotukset pitkien korkojen noususta ovat lisääntyneet.

Taloussuhdanteen käänne on edennyt niin nopeasti, että talouspolitiikka ei ole pysynyt täysin perässä. Poikkeuksellisen nopeasti etenevä taloussuhdanne on vaativa niin yrityksille kuin talouspolitiikalle. Valitettavasti Suomen taloudessa kiireellisesti tarvittavat rakenteelliset uudistukset tuntuvat lykkääntyvän, ja riskinä on sortuminen kilpailukykyä heikentäviin lyhytnäköisiin ratkaisuihin. Ilman rakenneuudistuksia Suomen talouden kasvupyrähdys uhkaa jäädä lyhytaikaiseksi.

Tammi–syyskuu

OP Ryhmän tulos ennen veroja oli 858 miljoonaa euroa (526). Tulos parani vertailukaudesta 332 miljoonaa euroa. Asiakasliiketoiminnan tuotot eli korkokate, vakuutuskate ja nettopalkkiotuotot kasvoivat vahvasti. Lisäksi tulosta paransi sijoitustoiminnan tuottojen kasvu sekä saamisten arvonalentumisten lasku.

Korkokate kasvoi 1,1 prosenttia 971 miljoonaan euroon. Vähittäispankki-segmentin korkokate kasvoi 3,0 prosenttia ja Yrityspankki-segmentin 2,7 prosenttia. Sen sijaan Muu- toiminta- segmentin korkokate laski 18 miljoonaa euroa. OP Ryhmän luottokanta kasvoi vuodessa 1,1 prosenttia 95,2 miljardiin euroon ja talletukset 5,5 prosenttia 74,6 miljardiin euroon. Asiakkaat nostivat katsauskaudella uusia luottoja 18,3 miljardia euroa (16,6).

Vakuutuskate kasvoi 13,7 prosenttia 542 miljoonaan euroon. Vakuutus-segmentin vahinkovakuutuksen vakuutusmaksutuotot kasvoivat 2,1 prosenttia 1 151 miljoonaan euroon ja korvauskulut laskivat 6,3 prosenttia 635 miljoonaan euroon. Vahinkovakuutuksen operatiivinen yhdistetty kulusuhde parani 81,8 prosenttiin (86,0).

Nettopalkkiotuotot olivat 761 miljoonaa euroa (679). Maksuliikkeen nettopalkkiotuotot kasvoivat 14 miljoonaa euroa, talletusten nettopalkkiotuotot 16 miljoonaa euroa sekä rahasto- ja hallinnointipalkkiot 33 miljoonaa euroa.

Sijoitustoiminnan nettotuotot kasvoivat 222 miljoonaa euroa 253 miljoonaan euroon. Käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta kirjattavien rahoitusvarojen nettotuotot olivat 52 miljoonaa euroa (31), joista myyntivoittoja oli 10 miljoonaa euroa (16).

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavien rahoitusvarojen nettotuotot olivat 98 miljoonaa euroa (259). Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien rahoitusvarojen nettotuotot laskivat yhteensä 348 miljoonaa euroa johdannaisten käyvän arvon muutosten takia. Markkinamuutoksista johtuvat johdannaisten luotto- ja vastapuoliriskin (CVA) arvonmuutokset paransivat tulosta 15 miljoonaa euroa (-11). Vertailukauden tieto on oikaistu vastaamaan nykyistä laskentaa. Käypään arvoon tuloslaskelman kautta arvostettavien osakkeiden tuotot kasvoivat yhteensä 180 miljoonaa euroa vertailukaudesta. Vertailukaudella koronaviruspandemian alussa osakkeiden käyvät arvot laskivat merkittävästi. Henkivakuutuserät, jotka sisältävät muun muassa vakuutusteknisten erien muutokset, kasvattivat sijoitustoiminnan nettotuottoja 335 miljoonaa euroa 98 miljoonaan euroon.

Osaan vakuutusyhtiöiden oman pääoman ehtoisista sijoituksista sovelletaan väliaikaista poikkeusmenettelyä (overlay approach). Väliaikaisen poikkeusmenettelyn piirissä olevien sijoitusten käyvän arvon muutokset esitetään oman pääoman käyvän arvon rahastossa. Väliaikainen poikkeusmenettely laski sijoitustoiminnan tuottoja 48 miljoonaa euroa, vertailukaudella se kasvatti sijoitustoiminnan tuottoja 45 miljoonaa euroa. Yhteensä sijoitustoiminnasta kirjatut tuotot kasvoivat vertailukaudesta 128 miljoonaa euroa 204 miljoonaan euroon. Kaikista käyvän arvon rahaston kautta kirjattavista rahoitusinstrumenteista kirjattiin myyntivoittoja yhteensä 128 miljoonaa euroa (26). OP Ryhmän vakuutusyhtiöiden yhteenlaskettu sijoitusten tuotto käyvin arvoin oli 0,5 prosenttia (3,2).

Liiketoiminnan muut tuotot laskivat vertailukaudesta 47 miljoonaan euroon (121). Liiketoiminnan muita tuottoja kasvatti Checkout Finland Oy:n myynti Paytrail Oyj:lle 30.4.2021. Vertailukaudella liiketoiminnan muita tuottoja kasvatti Vallilan kiinteistön myynti, josta kirjattiin myyntivoittoa 98 miljoonaa euroa vertailukauden liiketoiminnan muihin tuottoihin ja kuluja 2 miljoonaa euroa liiketoiminnan muihin kuluihin. OP Ryhmä jatkaa toimintaansa kiinteistössä pitkäaikaisella vuokrasopimuksella, ja kiinteistö kirjattiin käyttöoikeusomaisuuseränä taseeseen.

Kulut, yhteensä 1 420 miljoonaa euroa (1 414), olivat vertailukauden tasolla. Henkilöstökulut kasvoivat 10,4 prosenttia 656 miljoonaan euroon tulospalkkiovarausten ja henkilöstömäärän kasvun myötä. Poistot ja arvonalentumiset aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä laskivat 2,1 prosenttia 192 miljoonaan euroon.

Liiketoiminnan muut kulut laskivat 8,2 prosenttia 573 miljoonaan euroon. ICT-kulut laskivat 35 miljoonaa euroa 251 miljoonaan euroon. Kertaluonteinen investointi tietojärjestelmäympäristöön kasvatti ICT-kuluja vertailukaudella. Kehittämisen kuluvaikutus oli 128 miljoonaa euroa (135). Viranomaismaksut kasvoivat 26,4 prosenttia 53 miljoonaan euroon EU:n vakausmaksun kasvettua.

Tulosta heikentäviä, eri tuloslaskelmaeriin kohdistuneita arvonalentumisia luotoista ja saamisista sekä sijoituksista kirjattiin yhteensä 98 miljoonaa euroa (200), joista 95 miljoonaa euroa (183) kirjattiin luotoista ja muista saamisista. Vertailukaudella asiakkaat hakivat aktiivisesti luottoihin lyhennysvapaita ja maksuaikojen muutoksia koronakriisin takia, mikä yhdessä odotettavissa olevien luottotappioiden laskennassa käytettävien makroekonomisten parametrien muutosten kanssa kasvatti vertailukauden saamisten arvonalentumisia 72 miljoonaa euroa. Vuoden 2020 ensimmäisellä vuosineljänneksellä käyttöönotettu maksukyvyttömyyden uusi määritelmä kasvatti käyttöönoton yhteydessä myös vertailukauden saamisten arvonalentumisia 44 miljoonaa euroa. Lopullisia nettoluottotappioita kirjattiin 98 miljoonaa euroa (82). Tappiota koskeva vähennyserä oli katsauskauden lopussa 702 miljoonaa euroa (708). Järjestämättömät saamiset olivat 2,4 prosenttia (2,5) vastuista. Saamisten arvonalentumiset luotoista ja muista saamisista olivat 0,13 prosenttia (0,25) luotto- ja takauskannasta.

OP Ryhmän tuloverot olivat 164 miljoonaa euroa (110). Efektiivinen verokanta oli 19,2 prosenttia (20,9).

Vahinkovakuutus keskittyy jatkossa ydinliiketoimintaan ja luopuu sairaalaliiketoiminnasta. Pohjola Sairaala luokiteltiin myytävänä olevaksi pitkäaikaiseksi omaisuuseräksi toisella vuosineljänneksellä. Taseeseen kirjatut sairaalatoiminnan varat olivat 9 miljoonaa euroa ja velat 7 miljoonaa euroa katsauskauden lopussa.

OP Ryhmän oma pääoma oli 13,7 miljardia euroa (13,1). Omaan pääomaan sisältyi Tuotto-osuuksia 3,0 miljardia euroa (3,0), josta irtisanottujen Tuotto-osuuksien osuus oli 0,2 miljardia euroa (0,3). Tuotto-osuuksien tuottotavoite vuodelle 2021 on 3,25 prosenttia. Katsauskaudelta kertyneen Tuotto-osuuksille maksettavan koron arvioidaan olevan yhteensä 72 miljoonaa euroa (71). Vuodelta 2020 maksettiin korkoja yhteensä 95 miljoonaa euroa 4.10.2021, ja vuodelta 2019 korkoja maksettiin yhteensä 97 miljoonaa euroa 8.2.2021.

Laaja tulos oli 672 miljoonaa euroa (435). Käyvän arvon rahaston muutokset laskivat laajaa tulosta 65 miljoonaa euroa, vertailukaudella käyvän arvon rahaston muutokset kasvattivat laajaa tulosta 32 miljoonaa euroa.

Loppuvuoden näkymät

Maailman ja Suomen talouden elpyminen jatkui kolmannella vuosineljänneksellä, mutta nopein elpyminen alkoi jäädä taakse. Talouden toipumista vahvisti koronapandemian aiheuttamien rajoitusten väheneminen, joka tuki erityisesti palvelusektoreita. Teollisuus kärsi kuitenkin toimitusketjujen ongelmista, joita talouden nopea koheneminen ja osin yhä myös koronapandemia aiheuttivat.

Monet raaka-aineet ovat kallistuneet nopean elpymisen seurauksena, mikä on nostanut inflaatiota. Inflaation kiihtymisen odotetaan olevan laajalti tilapäistä, mutta energian hinnan kallistuminen syksyllä lisäsi jälleen markkinoiden inflaatiohuolia. Osakemarkkinoiden epävarmuus lisääntyi alkusyksyllä ja korko-odotukset nousivat.

Talouden elpyminen jatkuu lähiaikoina. Suomessa niin kotitalouksien kuin yritysten taloustilanne on hyvä ja asuntomarkkinoiden vire jatkuu suotuisana. Lyhyiden markkinakorkojen näkymä on vakaa. Monet tekijät lisäävät kuitenkin näkymiin liittyvää epävarmuutta. Koronapandemia voi yhä johtaa rajoituksiin, jotka hidastavat toipumista. Energian hinnan kallistuminen voi heikentää ostovoimaa, ja tuotantoketjuihin liittyvät ongelmat aiheuttavat tuotantokatkoksia. Epävarmuus voi myös heijastua rahoitusmarkkinoille.

Pandemiakehityksen äkillinen paheneminen vaikuttaisi OP Ryhmään kolmella tavalla: epävarmuus lisääntyisi rahoitus- ja sijoitusmarkkinoilla sekä taloudessa, asiakkaiden taloudellisten vaikeuksien lisääntyminen kasvattaisi luottoriskiä sekä vähentäisi palveluiden kysyntää, ja lisäksi paheneva tautitilanne voisi vaikeuttaa OP Ryhmän oman toiminnan tehokasta toteuttamista.

OP Ryhmän vuoden 2021 tuloksen ennen veroja arvioidaan muodostuvan suuremmaksi kuin vuoden 2020 tulos. Koronaviruspandemia aiheuttaa edelleen epävarmuutta saamisten arvonalentumisten määrään ja sijoitustoiminnan tuottoihin.
Kaikki tässä osavuosikatsauksessa esitetyt ennusteet ja arviot perustuvat tämänhetkiseen näkemykseen talouden kehityksestä. Toteutuvat tulokset voivat olla merkittävästi erilaiset.

Lehdistötilaisuus

OP Ryhmän tuloksen esittelee lehdistötilaisuudessa medialle pääjohtaja Timo Ritakallio 27.10.2021 klo 11.00 osoitteessa Gebhardinaukio 1, Vallila, Helsinki
Lisätiedot: OP Ryhmän viestintä, p. 010 252 8719, viestinta@op.fi.

OP Yrityspankki Oyj ja OP-Asuntoluottopankki Oyj julkaisevat omat osavuosikatsauksensa.

Vuoden 2021 raporttien julkaisuajankohdat:
OP Yhteenliittymän vakavaraisuusraportti 30.9.2021 Viikko 44
OP Ryhmän toimintakertomus ja tilinpäätös 2021 Viikko 10
Selvitys OP Ryhmän hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2021 Viikko 10
OP Ryhmän vuosikatsaus 2021 (sis. vastuullisuusraportoinnin) Viikko 10
OP Ryhmän riski- ja vakavaraisuusraportti 2021 Viikko 10
OP Ryhmän toimielinten palkitsemisraportti 2021 Viikko 10
OP Ryhmän toimielinten palkitsemispolitiikka Viikko 10
Vuoden 2021 tilinpäätöstiedotteen ja vuoden 2022 osavuosikatsausten sekä puolivuosikatsauksen julkaisupäivämäärät:
Tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2021 9.2.2022
Osavuosikatsaus 1.1.−31.3.2022 4.5.2022
Puolivuosikatsaus 1.1.−30.6.2022 27.7.2022
Osavuosikatsaus 1.1.−30.9.2022 26.10.2022
OP Yhteenliittymän vakavaraisuusraportti 31.3.2022 Viikko 19
OP Yhteenliittymän vakavaraisuusraportti 30.6.2022 Viikko 31
OP Yhteenliittymän vakavaraisuusraportti 30.9.2022 Viikko 44

Helsingissä 27.10.2021

OP Osuuskunta
Hallitus

Lisätiedot:
Pääjohtaja Timo Ritakallio, puh. 010 252 4500
Talous- ja rahoitusjohtaja Vesa Aho, puh. 010 252 1427
Viestintä- ja vastuullisuusjohtaja Tuuli Kousa, puh. 010 252 2957

JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Euronext Dublin (Irish Stock Exchange)
LSE London Stock Exchange
Keskeiset tiedotusvälineet
op.fi

OP Ryhmä on Suomen suurin finanssiryhmä, jolla on kaksi miljoonaa omistaja-asiakasta ja yli 12 000 työntekijää. Tarjoamme kattavan pankki- ja vakuutuspalvelujen kokonaisuuden henkilö- ja yritysasiakkaille. OP Ryhmän muodostavat osuuspankit sekä ryhmän keskusyhteisö OP Osuuskunta tytär- ja lähiyhteisöineen. Perustehtävämme on edistää omistaja-asiakkaidemme ja toimintaympäristömme kestävää taloudellista menestystä, turvallisuutta ja hyvinvointia. www.op.fi

Attachments


OP Ryhmän osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2021

OP Ryhmän osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2021…


OP Ryhmän taustamateriaali Q3 2021

OP Ryhmän taustamateriaali Q3 2021…Alkuperäinen artikkeli