Etusivu » Enedo Oyj julkistaa liiketoimintakatsauksen 1.7.2021 – 30.9.2021 ja konsernin laajuisen käänneohjelman sekä suunnitelmat likviditeetin vahvistamiseksi

Enedo Oyj julkistaa liiketoimintakatsauksen 1.7.2021 – 30.9.2021 ja konsernin laajuisen käänneohjelman sekä suunnitelmat likviditeetin vahvistamiseksi

Enedo Oyj julkistaa liiketoimintakatsauksen 1.7.2021 – 30.9.2021 ja konsernin laajuisen käänneohjelman sekä suunnitelmat likviditeetin vahvistamiseksi

| Source:

Enedo Oyj

Enedo Oyj

Vantaa, FINLAND

Finnish
English

ENEDO Oyj Liiketoimintakatsaus 27.10.2021 klo 9:45

Enedo Oyj julkistaa liiketoimintakatsauksen 1.7.2021 – 30.9.2021 ja konsernin laajuisen käänneohjelman sekä suunnitelmat likviditeetin vahvistamiseksi

Liiketoimintakatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia.

LIIKEVAIHTO ALUEITTAIN, 79/21 79/20 1-9/21 1-9/20 1-12/20
MEUR 3kk 3kk 9kk 9kk 12kk
Amerikka 1,8 1,5 5,1 5,1 7,0
Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka 5,3 6,2 17,8 20,2 26,5
Aasia ja Tyynenmeren alue 1,2 1,7 3,5 3,8 5,0
Yhteensä 8,2 9,4 26,4 29,1 38,5
LIIKEVAIHTO TUOTEKATEGORIAT, 79/21 79/20 1-9/21 1-9/20 1-12/20
MEUR 3kk 3kk 9kk 9kk 12kk
Led Drivers 2,7 2,0 7,2 6,3 8,7
Power Supplies 4,8 6,0 15,4 18,8 24,1
Power Systems 0,7 1,3 3,7 4,0 5,7
Yhteensä 8,2 9,4 26,4 29,1 38,5

Mikael Fryklund, CEO:

Kolmannen neljänneksen liikevaihto oli 8,2 milj. euroa joka on 1,2 milj.euroa vähemmän kuin vertailukaudella. Myynnin lasku johtui pääsääntöisesti komponenttipulasta ja rajallisista kassavaroista sekä koronaviruksen aiheuttamista rajoituksista. Tilauskanta on kasvanut ja oli 20,5 milj.euroa verrattuna vertailukauden 11,8 milj.euroon. Saatujen uusien tilauksien määrä on myös kehittynyt erittäin hyvin kolmannen neljänneksen aikana ollen 14,5 milj. euroa verrattuna vertailukauden 7,3 miljoonaan euroon.

Led Drivers tuotekategorian liikevaihto oli 2,7 mlj. euroa. Tuotekategorian liikevaihto kasvoi viime vuoden kolmannesta neljänneksestä 0,7 milj. euroa ja vuoden alusta laskettuna 0,9 milj. viime vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Liikevaihdon kasvu johtui pääsääntöisesti Led Driver asiakkaiden kysynnän kasvusta Pohjois-Amerikassa sekä Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan alueella.

Liikevaihdon lasku viime vuoteen verrattuna johtuu Power Supplies ja Power Systems -tuotekategorioista. Power Systems tuotekategorian kolmannen neljänneksen liikevaihto oli 0,7 milj. euroa mikä on 0,6 milj. euroa vähemmän kuin vertailukaudella ja vuoden alusta laskettuna 0,3 miljoonaa euroa vähemmän kuin vastaavalla jaksolla viime vuonna. Liikevaihdon lasku johtui pääasiassa kesäkauden heikosta kysynnästä ja osittain komponenttipulasta. MHE-tuoteperheen kysyntä jatkui vakaana.

Power Supplies tuotekategorian liikevaihto oli 4,8 milj. euroa kolmannella neljänneksellä, mikä on 1,2 milj. euroa vähemmän kuin vertailukaudella. Vuoden alusta laskettuna liikevaihto oli 15,4 miljoonaa euroa joka on 3,4 milj. euroa vähemmän kuin vastaavalla ajanjaksolla viime vuonna. Liikevaihdon lasku johtui pääsääntöisesti komponenttipulasta. Power Supplies tuotekategorian saadut uudet tilaukset yhdeksän ensimmäisen kuukauden ajalta olivat 26,2 milj. euroa, kun viime vuoden vastaavalla ajanjaksolla saadut uudet tilaukset olivat 21,0 milj. euroa.

Maantieteellisesti katsottuna liikevaihto kasvoi kolmannella vuosineljänneksellä Amerikan markkinoilla johtuen Led Driver asiakkaiden lisääntyneestä kysynnästä. Koronaviruspandemia vaikutti näiden asiakkaiden kysyntään voimakkaasti viime vuonna. Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan sekä Aasian ja Tyynenmeren alueiden maissa myynti vuorostaan laski komponenttipulan vuoksi. Maailmanmarkkinat ovat elpyneet ja saadut uudet tilaukset kasvoivat hyvin vuosineljänneksen aikana mutta globaali komponenttipula ja rajalliset kassavarat ovat vaikuttaneet negatiivisesti vuosineljänneksen liikevaihtoon.

Enedo Oyj:n konsernin laajuinen käänneohjelma ja suunnitelmat likviditeetin vahvistamiseksi

Yhtiö on käynnistänyt käänneohjelman jonka tavoitteena on kääntää yhtiön tappiollinen toiminta kannattavaksi pitkällä aikavälillä. Käänneohjelma sisältää muun muassa saneeraustoimenpiteitä ja logistiikan optimointia koko konsernin osalta kuten aiemmin puolivuosikatsauksessa kerroimme.

Käänneohjelman toteutus on alkanut hyvin mutta se on osoittautunut ennakoitua haastavammaksi sekä aikataulun että kassavirran suhteen. Käänneohjelman arvioidaan maksavan noin 4 milj. euroa ensi vuoden ensimmäisen vuosineljänneksen loppuun mennessä.

Varmistaakseen käänneohjelman hallitun toteutuksen yhtiön on vahvistettava rahoitusasemaansa. Tämän vuoksi yhtiö on aloittanut keskustelut useiden rahoituslaitosten kanssa lainajärjestelystä. Yhtiö uskoo, että lainajärjestely saadaan päätökseen hyvissä ajoin ennen tilikauden loppua.

Yhtiö tutkii myös mahdollisuutta vahvistaa omaa pääomaa täyden käänneohjelman toteuttamiseksi.

Konserninlaajuinen käänneohjelma sekä maksuvalmiuden vahvistaminen mahdollistavat Enedo Oyj:n asiakkaiden palvelutason parantamisen sekä toimittajasuhteiden vahvistamisen.

ENEDO OYJ
Hallitus

Lisätietoja antaa 27.10.2021 klo 13 – 15 toimitusjohtaja Mikael Fryklund,
puh. +358 40 500 6864,

JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
Enedo
Enedo on korkealuokkaisten tehoelektroniikkatuotteiden ja –systeemien eurooppalainen suunnittelija ja valmistaja, jonka tuotteet soveltuvat kriittisiin toimintoihin vaativimmissakin ympäristöissä. Enedon tehtävänä on tehdä sähkövirrasta parempaa – luotettavampaa, turvallisempaa ja energiatehokkaampaa – ja juuri käyttötarkoitukseensa sopivaa. Enedon kolme päätuotekategoriaa ovat Led Drivers, Power Supplies ja Power Systems. Vuonna 2020 konsernin liikevaihto oli 38,5 milj. euroa. Enedossa työskentelee 354 henkilöä ja sen päätoiminnot sijaitsevat Suomessa, Italiassa, Tunisiassa ja Yhdysvalloissa. Konsernin pääkonttori sijaitsee Suomessa ja emoyhtiö Enedo Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä.

www.enedopower.com

Liite

Attachments


Liiketoimintakatsaus Q3_2021

Liiketoimintakatsaus Q3_2021…Alkuperäinen artikkeli