Etusivu » DOVRE GROUPIN LIIKETOIMINTAKATSAUS 1.1.–30.9.2021 Dovren liikevaihto ja liiketulos nousivat kolmannella neljänneksellä. Positiivinen tulosvaroitus – nostaa ohjeistusta vuodelle 2021

DOVRE GROUPIN LIIKETOIMINTAKATSAUS 1.1.–30.9.2021 Dovren liikevaihto ja liiketulos nousivat kolmannella neljänneksellä. Positiivinen tulosvaroitus – nostaa ohjeistusta vuodelle 2021

DOVRE GROUPIN LIIKETOIMINTAKATSAUS 1.1.–30.9.2021 Dovren liikevaihto ja liiketulos nousivat kolmannella neljänneksellä. Positiivinen tulosvaroitus – nostaa ohjeistusta vuodelle 2021

| Source:

Dovre Group Oyj

Dovre Group Oyj

Espoo, FINLAND

English
Finnish

Dovre Group Oyj Pörssitiedote 27.10.2021 klo 8.45

DOVRE GROUPIN LIIKETOIMINTAKATSAUS 1.1.–30.9.2021
Dovren liikevaihto ja liiketulos nousivat kolmannella neljänneksellä.
Positiivinen tulosvaroitus – nostaa ohjeistusta vuodelle 2021

Dovre Group Oyj julkistaa tänään konsernin liiketoimintakatsauksen kaudelta 1.1.–30.9.2021. Tämän liiketoimintakatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia. Suluissa edellisvuoden vastaavan ajankohdan vertailuluvut.

Heinä–syyskuu 2021

 • Liikevaihto 46,5 (16,5 milj. euroa) – kasvua 181,7 %
  • Projektihenkilöstö: liikevaihto 19,4 (13,4) milj. euroa – kasvua 44,0 %
  • Konsultointi: liikevaihto 3,3 (3,1) milj. euroa – kasvua 7,3 %
  • Uusiutuva Energia: 23,9 (-) milj. euroa
 • Liikevoitto 2,7 (0,6) milj. euroa – kasvua 340,3 %
 • Kauden tulos 1,5 (0,4) milj. euroa – kasvua 306,6 %
 • Osakekohtainen tulos 0,014 (0,004) euroa
 • Dovre Group tiedotti 16.8.2021 ostavansa teollisuuden virtualisointipalvelu eSiten liiketoiminnan Fortumilta ja laajensi näin palvelutarjontaansa projektikonsultoinnissa.

Tammi–syyskuu 2021

 • Liikevaihto 100,4 (59,7 milj. euroa) – kasvua 68,3 %
  • Projektihenkilöstö: liikevaihto 53,4 (48,9) milj. euroa – kasvua 9,2 %
  • Konsultointi: liikevaihto 11,9 (10,8) milj. euroa – kasvua 10,9 %
  • Uusiutuva Energia: 35,0 (-) milj. euroa (1.4.-30.9.)
 • Liikevoitto 4,3 (1,8) milj. euroa – kasvua 144,0 %. Erään sisältyy 0,1 milj. euron kertaluonteinen kulu Suvic-yritysostoon liittyen.
 • Kauden tulos 2,5 (1,5) milj. euroa – kasvua 71,2 %
 • Osakekohtainen tulos 0,024 (0,014) euroa
 • Liiketoiminnan nettokassavirta 1,2 (2,0) milj. euroa
 • Dovre Group vahvisti uusiutuvan energian osaamistaan ostamalla 51 prosenttia suomalaisesta tuulivoimapuistojen rakentamiseen ja rakentamisen suunnitteluun erikoistuneesta Suvic Oy:stä 31.3.2021.

Näkymät vuodelle 2021

Positiivinen tulosvaroitus: Dovre Group Oyj nostaa liikevaihto- ja liikevoitto-ohjeistustaan vuodelle 2021

Uusi ohjeistus vuodelle 2021: Dovre Group odottaa liikevaihdon vuonna 2021 olevan yli 130 miljoonaa euroa (2020: 77 miljoonaa). Liikevoiton odotetaan olevan yli 5,0 miljoonaa euroa (2020: 2,4 miljoonaa).

Aiempi oheistus vuodelle 2021 (julkaistu 23.9.2021): Positiivisen markkinakehityksen vuoksi Dovre Group odottaa liikevaihdon vuonna 2021 olevan yli 125 miljoonaa euroa (2020: 77 miljoonaa). Liikevoiton odotetaan olevan yli 4,5 miljoonaa euroa (2020: 2,4 miljoonaa).

TOIMITUSJOHTAJA ARVE JENSEN:

Olen erittäin tyytyväinen Dovren kehitykseen tämän vuoden aikana. Liikevaihtomme kasvoi kolmannella vuosineljänneksellä 181,7 prosenttia 46,5 (16,5) miljoonaan euroon ja liikevoittomarginaali nousi 5,7 (3,6) prosenttiin.

Kasvua vauhditti etenkin maaliskuussa toteutunut Suvic-yritysosto ja sen seurauksena perustetun uuden Uusiutuva Energia -segmentin suotuisa kehitys, mutta siihen myötävaikutti myös Projektihenkilöstön ja Konsultoinnin vahva kehitys kolmannella vuosineljänneksellä.

Uusiutuvan energian liiketoimintamme liikevaihto oli 23,9 miljoonaa euroa, mikä edusti jo 51 prosenttia Dovren kolmannen neljänneksen liikevaihdosta. Kehitystä vauhdittivat toisella vuosineljänneksellä aloitetut kolme uutta tuulipuistohanketta sekä kaksi kolmannella vuosineljänneksellä tiedotettua uutta tuulipuistohanketta. Tässä yhteydessä on hyvä huomata, että uusiutuvan energian liiketoiminta on muuta liiketoimintaamme kausiluonteisempaa, minkä vuoksi segmentin liikevaihto ja kannattavuus ovat tyypillisesti korkeampia kolmannella vuosineljänneksellä/toisella vuosipuoliskolla kuin ensimmäisellä vuosipuoliskolla.

Projektihenkilöstö- ja Konsultointiliiketoimintamme jatkoivat hyvää kehitystään, ja niiden yhteenlaskettu liikevaihto kasvoi 37,2 prosenttia vertailukaudesta kolmannella vuosineljänneksellä. Projektihenkilöstöliiketoiminnassa suurin kasvu tuli Singaporesta ja Norjasta, joissa kummassakin toimintamme on edelleen laajentunut. Joudumme yhä sopeutumaan joihinkin Covid-19-vaikutuksiin Singaporessa, mutta siitä huolimatta paikallisen yksikkömme henkilöstömäärä on noussut ennätystasolle ja yli 330 konsulttia on mukana paikallisissa rakennusprojekteissa ja hankkeissa. Myös Norjan markkinat ovat hyvin aktiivisessa vaiheessa, ja monet asiakkaamme työskentelevät useiden uusien projektien suunnitteluvaiheessa. Kasvanut energian kysyntä, korkea öljyn hinta sekä Covid-19-verosäännökset vaikuttavat yhdessä alkuvaiheen projektitoimintaan sitä nostaen.

Norjan konsultointiliiketoiminnassa myönteinen kehitys jatkui myös vuoden kolmannella neljänneksellä, ja toiminta on vähitellen normalisoitunut useiden suurten hankkeiden valmistuttua ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Suomen konsultointiliiketoiminnassa merkittävin tapahtuma oli teollisuuden virtuaalitodellisuuteen keskittyneen eSite-liiketoiminnan osto Fortumilta, mikä samalla jatkoi liiketoimintamme monipuolistamista. eSite on erikoistunut tuotantolaitosten kuvantamiseen ja 3D-mallinnukseen, ja näemme siinä merkittävää potentiaalia nykyisen palvelutarjontamme laajentamisen ja vahvistamisen osalta. Odotamme liiketoimintakaupasta saatavien hyötyjen näkyvän liiketoiminnassamme vuodesta 2022 alkaen.

Vahvistaaksemme palveluitamme Suomessa Miko Olkkonen aloitti 1. syyskuuta Suomen toimintojen johtajana (Vice President Finland), ja hän vastaa sekä Suomen Konsultointiliiketoiminnasta (mukaan lukien eSite) että Projektihenkilöstöliiketoiminnasta.

Yhteenvetona vuoden ensimmäiset yhdeksän kuukautta ovat olleet erittäin aktiivista aikaa Dovressa niin liiketoiminnan monipuolistamisen kuin asiakasprojektien osalta. Konsernin liikevaihto kasvoi tammi–syyskuussa 59,7 prosenttia vertailukaudesta ja liikevoittomarginaali parani 4,3 (2,9) prosenttiin. Lisäksi olemme nyt saavuttaneet virstanpylvään, jossa yli 50 % myynnistämme on öljyn ja kaasun ulkopuolella. Liiketoimintamme kasvun myötä myös henkilöstömäärämme saavutti uuden huippunsa, 884 työntekijää, syyskuun lopussa.

Olen vakuuttunut siitä, että Dovre on oikealla kasvu-uralla. Jatkamme työtä kannattavuutemme parantamiseksi ja integroimme ostetut uudet liiketoiminnat Dovreen varmistaaksemme parhaan palvelutarjonnan ja lisäarvon asiakkaillemme.

eSITE-LIIKETOIMINTAOSTO

Dovre Group osti 16.8.2021 tiedotetulla yrityskaupalla eSiten liiketoiminnot energiayhtiö Fortumilta. eSite on teollisuuden virtuaalitodellisuuteen keskittyvä startup, joka on erikoistunut tuotantolaitosten kuvantamiseen ja 3D-mallinnukseen. Yhtiön kehittämien tietoturvallisten pilvipalvelujen avulla laitosprojektien sekä laitosten käytön sekä kunnossapidon toimijat voivat vierailla teollisuuslaitoksissa ja rakennustyömailla etänä, mikä parantaa projektien toteutusta ja operatiivista toimintaa kuten seisokkien suunnittelua, teollista käyttöä ja ylläpitoa sekä laitosten turvallisuutta.

Hankittu virtualisointipalvelu laajentaa Dovren tarjontaa projektihenkilöstöliiketoiminnassa, ja se yhdistetään Prohan nykyiseen projektinhallintaohjelmistojen kokonaisuuteen. Fortum siirsi eSite -liiketoiminnan Dovren omistukseen kaupan toteuduttua syyskuussa, pois lukien tietyt asiakkuudet joiden palvelemista Fortum jatkaa yhteistyössä Dovren kanssa.

Liiketoimintakaupalla ei ollut vaikutusta Dovren vuoden 2021 ohjeistukseen eikä siitä aiheutunut merkittäviä kertaluonteisia kuluja.

Lisätietoa yrityskaupasta on Dovre Groupin 16.8.2021 antamassa pörssitiedotteessa.

LIIKEVAIHTO

Liikevaihto heinä–syyskuussa

Dovre Groupin liikevaihto kasvoi kolmannella vuosineljänneksellä 181,7 prosenttia ja oli 46,5 (16,5) miljoonaa euroa. Liikevaihto nousi pääasiassa Suvic-yritysoston myötä, mutta siihen vaikutti myös markkinoiden suotuisa kehitys, joka näkyi kaikkien kolmen liiketoimintasegmentin kasvussa.

Kolmannella vuosineljänneksellä uuden Uusiutuva Energia -segmentin osuus liikevaihdosta nousi 51 prosenttiin. Segmentti on kasvanut voimakkaasti vuoden kolmannella ja toisella neljänneksellä aloitettujen uusien tuulivoimahankkeiden myötä. Uusiutuvan Energian liikevaihto oli heinä–syyskuussa 23,9 miljoonaa euroa.

Muiden segmenttien suhteelliset osuudet pienenivät vastaavasti ja Projektihenkilöstön osuus liikevaihdosta oli 42 (81) prosenttia ja konsultoinnin 7 (19) prosenttia. Projektihenkilöstön liikevaihto kasvoi heinä–syyskuussa 44,0 prosenttia 19,4 (13,4) miljoonaan euroon. Ripeää kasvua selittävät sekä markkinaympäristön paraneminen eri markkina-alueilla, että vertailukauden matala, koronaviruspandemiasta johtunut vertailutaso. Konsultoinnin liikevaihto kasvoi heinä–syyskuussa 7,3 prosenttia 3,3 (3,1) miljoonaan euroon. Elokuussa hankitulla uudella eSite-liiketoiminnalla ei ollut vaikutusta segmentin liikevaihtoon.

Liikevaihto tammi–syyskuussa

Dovre Groupin liikevaihto kasvoi tammi–syyskuussa 68,3 prosenttia 100,4 (59,7) miljoonaan euroon. Liikevaihto nousi etenkin Suvic-yritysoston ja sen myötä syntyneen Uusiutuva Energia segmentin vahvan kasvun ansiosta, mutta myös muiden liiketoimintojen suotuisan kehityksen vuoksi.

Projektihenkilöstön osuus liikevaihdosta oli 53 (82) prosenttia, Konsultoinnin 12 (18) prosenttia ja Uusiutuvan Energian 35 (-) prosenttia. Projektihenkilöstön liikevaihto kasvoi 9,2 prosenttia 53,4 (48,9) miljoonaan euroon ja Konsultoinnin liikevaihto kasvoi 10,9 prosenttia 11,9 (10,8) miljoonaan euroon. Uusiutuvan Energian liikevaihto oli 35,0 (-) miljoonaa euroa (1.4.-30.9.).

Valuuttakurssimuutoksilla oli pieni positiivinen vaikutus tammi–syyskuun liikevaihtoon.

Liikevaihto segmenteittäin 7-9 7-9 Muutos 1-9 1-9 Muutos 1-12
Milj. euroa 2021 2020 % 2021 2020 % 2020
Projektihenkilöstö 19,4 13,4 44,0 53,4 48,9 9,2 62,9
Konsultointi 3,3 3,1 7,3 11,9 10,8 10,9 14,5
Uusiutuva Energia 23,9 35,0
Konserni yhteensä 46,5 16,5 181,7 100,4 59,7 68,3 77,5

LIIKEVOITTO

Liikevoitto heinä–syyskuussa

Kolmannen vuosineljänneksen liikevoitto nousi 2,7 (0,6) miljoonaan euroon ja liikevoittomarginaali nousi 5,7 (3,6) prosenttiin. Projektihenkilöstön liikevoitto oli 0,7 (0,6) miljoonaa euroa, Konsultoinnin liikevoitto 0,4 (0,2) miljoonaa euroa ja Uusiutuvan Energian liikevoitto 1,8 miljoonaa euroa. Muiden toimintojen liiketulos oli -0,1 (-0,1) miljoonaa euroa.

Liikevoitto tammi–syyskuussa

Tammi–syyskuun liikevoitto nousi 4,3 (1,8) miljoonaan euroon ja liikevoittomarginaali parani 4,3 (2,9) prosenttiin. Projektihenkilöstön liikevoitto oli 1,8 (1,5) miljoonaa euroa, Konsultoinnin liikevoitto 1,7 (1,0) miljoonaa euroa ja Uusiutuvan Energian liikevoitto 1,5 (-) miljoonaa euroa (1.4.-30.9). Muiden toimintojen liiketulos oli -0,6 (-0,5) miljoonaa euroa. Lukuun sisältyy 0,1 miljoonaa euroa Suvic-yritysostoon liittyviä kertaluonteisia kuluja.

Liikevoitto/-tappio 7-9 7-9 Muutos 1-9 1-9 Muutos 1-12
Milj. euroa 2021 2020 % 2021 2020 % 2020
Projektihenkilöstö 0,7 0,6 25,0 1,8 1,5 18,8 1,9
Konsultointi 0,4 0,2 72,2 1,7 1,0 82,5 1,5
Uusiutuva Energia 1,8 1,5
Muut toiminnot -0,1 -0,1 -13,8 -0,6 -0,5 -9,7 -0,7
Kohdistamattomat *) -0,1 -0,1 -9,6 -0,2 -0,2 -6,1 -0,3
Konserni yhteensä 2,7 0,6 340,3 4,3 1,8 144,0 2,4

*) Kohdistamattomia kuluja ovat asiakassopimusten ja niihin liittyvien asiakassuhteiden poistot.

HENKILÖSTÖ

Dovre Group työllisti katsauskauden päättyessä yhteensä 884 (589) henkilöä, joista 761 (499) työskenteli Projektihenkilöstötoiminnassa, 92 (86) Konsultointitoiminnassa, 30 (-) Uusiutuvan Energian liiketoiminnassa ja 2 (4) muissa toiminnoissa. Projektihenkilöstön määrä kasvoi etenkin orgaanisen kasvun seurauksena. Uusiutuvan Energian henkilöstömäärä kasvoi Suvic-yritysoston seurauksena, mutta myös liiketoiminnan kasvun myötä.

Henkilöstö keskimäärin 7-9 7-9 Muutos 1-9 1-9 Muutos 1-12
lukumäärä 2021 2020 % 2021 2020 % 2020
Projektihenkilöstö 741 480 54,3 654 549 19,0 541
Konsultointi 88 85 3,3 87 86 1,6 85
Uusiutuva energia 30 19
Muut toiminnot 2 3 -33,3 2 3 -21,4 3
Konserni yhteensä 861 568 51,5 763 638 19,5 629

Henkilöstö kauden lopussa 30.9. 30.9. Muutos 31.12 Muutos
Lukumäärä 2021 2020 % 2020 %
Projektihenkilöstö 761 499 52,4 521 46,0
Konsultointi 92 86 6,4 86 6,4
Uusiutuva energia 30
Muut toiminnot 2 4 -50,0 3 -33,3
Konserni yhteensä 884 589 50,1 610 91,8

KASSATILANNE

Konsernin nettovelat 30.9.2021 olivat 0,3 (-1,3) miljoonaa euroa, ja konsernin likvidien varojen määrä oli 6,9 (6,6) miljoonaa euroa. Dovre Group nosti ensimmäisellä vuosineljänneksellä 2,0 miljoonan euron lainan Suvic-yritysostoa varten. Konsernin korollinen vieras pääoma oli 7,2 (5,3) miljoonaa euroa, josta 4,3 (3,0) miljoonaa euroa oli lyhytaikaista ja 3,1 (2,3) miljoonaa euroa pitkäaikaista.

Konsernin liiketoiminnan nettorahavirta tammi–syyskuussa oli 1,2 (2,0) miljoonaa euroa, ja siihen sisältyy käyttöpääoman muutos -1,7 (0,3) miljoonaa euroa.

MUUT TAPAHTUMAT KATSAUSKAUDELLA

Uusi Suomen johtaja ja johtoryhmän jäsen

Dovre Group nimitti DI Miko Olkkosen Suomen projektihenkilöstöpalveluista vastaavaksi johtajaksi (VP) sekä Proha Oy:n toimitusjohtajaksi 1.9.2021 alkaen. Olkkonen siirtyi Dovrelle Fortum Oyj:stä, jossa hän vastasi eSite-liiketoiminnasta.

Olkkonen raportoi toimitusjohtaja Arve Jensenille ja hän on myös Dovre Groupin johtoryhmän jäsen.

Dovren tytäryhtiö Suvic käynnisti kaksi uutta tuulipuistourakkaa syyskuussa

Suvic Oy aloitti Nuolivaaran ja Lappfjärdin tuulipuistoprojektit syyskuussa. Nuolivaaran tuulipuiston rakentaminen sisältää 17 tuulivoimalan perustuksen rakentamisen wpd construction Finland Oy:lle. Lappfjärdin tuulipuistoon Suvic rakentaa avaimet käteen -toimituksena 31 tuulivoimalan perustukset ja 30 kV sisäverkon CPC Finland Oy:lle ja Prime Capital AG:lle. Nuolivaara sijaitsee Kemijärvellä ja Lappfjärd Kristiinankaupungissa.

Projektien yhteenlaskettu tilausarvo on noin 18 miljoonaa euroa. Nuolivaara rakennetaan vuoden 2021 aikana ja Lappfjärd pääasiassa vuoden 2022 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana.

Espoossa, 27. lokakuuta 2021

DOVRE GROUP OYJ
HALLITUS

Lisätietoja:

Dovre Group Oyj

Arve Jensen, toimitusjohtaja
puh. +47 90 60 78 11
arve.jensen@dovregroup.com

Sirpa Haavisto, talousjohtaja
puh. 020 436 2000
sirpa.haavisto@dovregroup.com

Jakelu
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.dovregroup.com

Alkuperäinen artikkeli