Etusivu » Kesla Oyj:n liiketoimintakatsaus 1.1.-30.9.2021

Kesla Oyj:n liiketoimintakatsaus 1.1.-30.9.2021

Kesla Oyj:n liiketoimintakatsaus 1.1.-30.9.2021

| Source:

Kesla Oyj

Kesla Oyj

Joensuu, FINLAND

Kesla Oyj:n liiketoimintakatsaus 1.1.-30.9.2021

KESLA OYJ, LIIKETOIMINTAKATSAUS 21.10.2021 Klo 8.00

Konsernin kolmas vuosineljännes oli voitollinen ja kvartaalin saadut tilaukset olivat ennätystasolla. Liiketoiminnan nettorahavirta pysyi kasvusta huolimatta vahvana.

Heinä-syyskuu 2021 lyhyesti

 • Konsernin liikevaihto kasvoi ja liikevoitto oli positiivinen
 • Konsernin liikevaihto kasvoi 21,8 % vertailukaudesta ja oli 9,9 miljoonaa euroa (7-9/2020 8,1 miljoonaa euroa).
 • Konsernin liikevoitto oli 437 tuhatta euroa (liiketappio 195 tuhatta euroa). Liikevoittoa rasittaa varaston arvoon tehty kertaluonteinen 151 tuhannen euron kirjaus.
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 1 934 tuhatta euroa positiivinen (1 728 tuhatta euroa positiivinen).
 • Osakekohtainen tulos EPS oli 0,13 (-0,07 euroa) sekä A- että B-osakkeille.

Tammi-syyskuu 2021 lyhyesti

 • Konsernin liikevaihto ja liikevoitto kasvoivat
 • Konsernin liikevaihto kasvoi 10,5 % vertailukaudesta ja oli 30,8 miljoonaa euroa (1-9/2020 27,9 miljoonaa euroa).
 • Konsernin liikevoitto EBIT oli 1 226 tuhatta euroa (50 tuhatta euroa).
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 3 254 tuhatta euroa positiivinen (4 284 tuhatta euroa positiivinen).
 • Konsernin tilauskanta oli kauden lopussa 41,2 miljoonaa euroa (10,5 miljoonaa euroa).
 • Osakekohtainen tulos EPS oli 0,31 euroa (-0,04 euroa) sekä A- että B-osakkeille.

Keskeiset tapahtumat kauden aikana

 • Kesla Oyj julkisti 28.9.2021 saaneensa yhteensä noin 5,1 miljoonan euron tilaukset puutavara-autonostureista Venäjän jälleenmyyjältään kahden eri tarjouskilpailun voiton myötä.

Keskeiset tunnusluvut tilintarkastamattomia

1-9 1-9 7-9 7-9 1-12
1000 euroa 2021 2020 2021 2020 2020
Kasvu
Tilauskanta kauden lopussa 41 241 10 461 41 241 10 461 11 430
Saadut tilaukset 63 499 29 209 27 784 10 993 44 940
Liikevaihto 30 840 27 903 9 876 8 109 39 647
Liikevaihdon muutos, % 10,5 % -19,8 % 21,8 % -18,8 % -16,5 %
Kannattavuus
Liikevoitto (EBIT) 1 226 50 437 -195 567
Liikevoitto, % 4,0 % 0,2 % 4,4 % -2,4 % 1,4 %
Kauden laaja tulos 1 036 -131 421 -229 303
Tulos / osake (EPS), EUR * 0,31 -0,04 0,13 -0,07 0,09
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 6,9 % 0,4 % 7,5 % -3,0 % 2,5 %
Oman pääoman tuotto (ROE), % 10,5 % -1,4 % 13,7 % -7,4 % 2,4 %
Rahoitus
Liiketoiminnan rahavirta 3 254 4 284 1 934 1 728 5 580
Bruttoinvestoinnit 1 346 690 780 173 1 285
Taloudellinen asema (kauden lopussa)
Korollinen nettovelka 6 846 8 444 6 846 8 444 7 656
Nettovelkaantumisaste, % 50,7 % 68,9 % 50,7 % 68,9 % 60 %
Omavaraisuusaste, % 42,0 % 41,5 % 42,0 % 41,5 % 41 %
Taseen loppusumma 34 422 29 688 34 422 29 688 30 959
Henkilöstö keskimäärin 244 217 245 224 220

*Sekä laimentamaton että laimennusvaikutuksella oikaistu tulos / osake sekä A- että B –osakkeille

Toimitusjohtaja Simo Saastamoinen:

”Kesla-konsernin tuotteiden kysyntä jatkoi kolmannella kvartaalilla vahvaa kasvuaan – kvartaalilla kertyi tilauksia ennätykselliset 27,8 miljoonaa euroa. Kvartaalin lopussa vuoden kokonaiskertymä ylitti 63 miljoonaa euroa. Kvartaalin liikevaihto kasvoi edellisvuodesta 22 %, tosin ostomateriaalien saatavuus hidasti tuotantovauhdin suunniteltua nostoa. Tulos koheni selvästi edellisvuodesta, vaikka kauden tulosta rasitti keskeneräisen tuotannon varastonarvoon tehty kertaluonteinen 122 tuhannen euron oikaisuerä. Yhtiön tilauskanta saavutti poikkeuksellisen korkean 41 miljoonan euron tason.

Venäjän markkinakysyntä on ollut kuluvana vuonna poikkeuksellisen vahvaa. Venäjä nousi kolmannella kvartaalilla saaduissa tilauksissa yhtiön vahvimmaksi markkinaksi ohi kotimaan. Kotimaan kasvu oli myös vahvaa ja vuoden kumulatiivinen tilauskertymä on lähes kaksinkertainen edellisvuoteen nähden. Saadut tilaukset kasvoivat kaikilla keskeisillä markkinoillamme.

Kolmannen kvartaalin laskutus kasvoi vahvasti autonosturit ja traktorivarusteet liiketoiminnoissa. Puunkorjuun laskutus kasvoi vain hieman johtuen Amkodor-toimitusten ajoittumisesta vuoden viimeiselle kvartaalille. Varaosakysyntä oli poikkeuksellisen vahvaa, ja varaosien laskutus kasvoi lähes 40 % vertailukauteen nähden. Laskutuksen keskimääräinen bruttokatetaso koheni hieman vahvan varaosamyynnin vetämänä. Tuotteiden hinnastoja päivitettiin ostomarkkinoiden nousevan hintakehityksen vuoksi.

Kolmannella kvartaalilla konsernin rahavirta oli 1,9 miljoonaa euroa positiivinen liikevaihdon kasvusta huolimatta. Konsernin omavaraisuusaste 42 % ylitti tavoitellun 40 %:n tason ja nettovelkaantumisaste 51 %:a saavutti lähes tavoitellun 50 %:n tason. Konsernin kassavarat olivat kauden päättyessä hyvällä tasolla.

NOSTE-hankkeen investoinnit hitsausautomaatioon sekä koneistuskapasiteettiin ovat käynnissä. Hankesuunnitelman mukainen laserleikkauskeskus päätettiin tilata elokuussa. Uusi älykäs särmäyslaite otettiin tuotantokäyttöön syyskuussa ja ensimmäiset kokemukset laitteesta ovat erittäin positiivisia – tuotannon digitalisoinnin avulla voimme nostaa tuottavuutta ja laaduntuottokykyämme merkittävästi.”

Toimintaympäristö, markkinakehitys sekä lähitulevaisuuden riskit ja epävarmuustekijät

Kesla-konsernin tilikauden 2021 neljännen kvartaalin aloittava tilauskanta on runsaat 41 miljoonaa euroa, joka luo hyvät edellytykset liikevaihdon kerryttämiselle loppuvuonna ostomarkkinoiden tilanteen kehittymisen puitteissa.

Covid-19-epidemian etenemiseen liittyy epävarmuuksia, jotka voivat vaikuttaa vielä liiketoiminnan kehittymiseen. Elvytystoimien ja pandemian hellittämisen myötä Keslan keskeisimmät markkinat ovat nyt noususuhdanteessa. Venäjän suhdanne ja luottamusilmapiiri on ollut erittäin korkealla tasolla, mikä näkyy merkittävinä investointeina puunjalostusteollisuuteen kuluvan vuoden aikana. Osassa OECD maita, kuten Suomessa, ennakoiva suhdanneindikaattori näyttää kääntyvän hienoiseen laskuun.

Korkeasuhdannekäänne on heijastunut toimittajiin pidentyvinä toimitusaikoina ja toimituskykyongelmina, mikä voi rajoittaa Keslan mahdollisuuksia hyödyntää käynnistynyt kasvu täysimääräisesti. Riskin pienentämiseksi kriittisimpiin nimikkeisiin on kehitetty kuluvan vuoden aikana rinnakkaisia hankintakanavia. Materiaalipulasta johtuva ostomateriaalien nouseva hintakehitys voi heikentää Keslan tuotteiden myyntikatetasoa, kunnes vastaavat hinnankorotukset on viety Keslan omaan asiakasrajapintaan. Tämän vuoksi hinnastojen hinnankorotuksia tehdään toistaiseksi poikkeuksellisen tiheästi.

Näkymät ja ohjeistus vuodelle 2021

Konserni säilyttää aiemman ohjeistuksensa eli vuoden 2021 liikevaihdon ja liikevoiton arvioidaan kasvavan selvästi edellisvuodesta.

KESLA OYJ

Hallitus

LISÄTIETOJA:

Toimitusjohtaja Simo Saastamoinen, 040 560 9310

JAKELU:

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.kesla.com

Kesla on metsäteknologian ja materiaalikäsittelyn kehittämiseen, markkinointiin ja valmistukseen erikoistunut konepajakonserni, joka tuottaa asiakkaan alustaan integroituvia, parasta käyttökokemusta tuottavia ja asiakkaan liiketoimintaa edistäviä laadukkaita materiaalinkäsittelyratkaisuja. Keslan liiketoiminta on keskittynyt kolmeen liiketoiminta-alueeseen, jotka ovat traktorivarusteet, puunkorjuulaitteet sekä auto- ja teollisuusnosturit. Konsernin liikevaihto oli vuonna 2020 40 miljoonaa euroa. Konsernin viennin osuus liikevaihdosta oli 70 %. Vuonna 1960 perustetulla Keslalla on tuotantolaitokset Joensuussa, Kesälahdella ja Ilomantsissa sekä myyntiyhtiö Appenweierissa, Saksassa. Keslan palveluksessa on noin 250 henkeä. Keslan A-osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. #yourlifetimematch

Alkuperäinen artikkeli