Etusivu » F-Securen osavuosikatsaus 1.1. – 30.9.2021

F-Securen osavuosikatsaus 1.1. – 30.9.2021

F-Securen osavuosikatsaus 1.1. – 30.9.2021

| Source:

F-Secure Oyj

F-Secure Oyj

Helsinki, FINLAND

English
Finnish

F-Secure Oyj, osavuosikatsaus, 21.10.2021, klo 08.00

F-Securen osavuosikatsaus 1.1. – 30.9.2021

Vankkaa kasvua yritystietoturvatuotteissa

Keskeiset tapahtumat heinä-syyskuussa (Q3)

 • Liikevaihto kasvoi 8 % ja oli 58,7 miljoonaa euroa (54,5 milj. eur)
 • Yritystietoturvatuotteiden liikevaihto kasvoi 13 % ja oli 21,0 miljoonaa euroa (18,5 milj. eur)
 • Kyberturvallisuuskonsultoinnin liikevaihto kasvoi 2 % ja oli 11,2 miljoonaa euroa (10,9 milj. eur)
 • Kuluttajatietoturvan liikevaihto kasvoi 6 % ja oli 26,5 miljoonaa euroa (25,0 milj. eur)
 • Oikaistu käyttökate oli 11,0 miljoonaa euroa (11,0 milj. eur) ja 19 % liikevaihdosta (20 %)
 • Osakekohtainen tulos oli 0,04 euroa (0,03 eur)
 • Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja oli 3,9 miljoonaa euroa (7,9 milj. eur)

Keskeiset tapahtumat tammi-syyskuussa

 • Liikevaihto kasvoi 8 % ja oli 174,6 miljoonaa euroa (162,3 milj.eur)
 • Yritystietoturvatuotteiden liikevaihto kasvoi 9 % ja oli 60,7 miljoonaa euroa (55,5 milj. eur)
 • Kyberturvallisuuskonsultoinnin liikevaihto kasvoi 7 % ja oli 34,8 miljoonaa euroa (32,6 milj. eur)
 • Kuluttajatietoturvan liikevaihto kasvoi 7 % ja oli 79,2 miljoonaa euroa (74,2 milj. eur)
 • Oikaistu käyttökate oli 28,8 miljoonaa euroa (28,4 milj.eur) ja 16 % liikevaihdosta (18 %)
 • Strategisten arviointien johdosta vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat 2,7 miljoonaa euroa
 • Osakekohtainen tulos oli 0,07 euroa (0,06 eur)
 • Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja oli 23,1 miljoonaa euroa (28,9 milj.eur)

Tämän katsauksen lukuja ei ole tilintarkastettu. Suluissa olevat vertailuluvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan jaksoon, jollei toisin mainita. Katsauksessa esitetyt prosenttiosuudet ja tunnusluvut voivat sisältää pyöristyseroja, joten ne eivät välttämättä vastaa täsmällisesti esitettyjä kokonaissummia.

Näkymät (ennallaan)

F-Securen taloudelliset näkymät vuodelle 2021 ovat:

 • Yritystietoturvatuotteiden liikevaihdolle odotetaan korkeaa yksinumeroista kasvua.
 • Kyberturvallisuuskonsultoinnin liikevaihdon odotetaan kasvavan, mutta epävarmuudet jatkuvat COVID-19-pandemian takia.
 • Kuluttajatietoturvan liikevaihdon odotetaan kasvavan noin samaa vauhtia kuin vuonna 2020.
 • Oikaistun käyttökatteen odotetaan säilyvän lähellä edeltävän vuoden tasoa (35,7 miljoonaa euroa).

Koronaviruspandemia heikentää edelleen kyberturvallisuuskonsultoinnin ennustettavuutta ja voi vaikuttaa myös ohjelmistoratkaisujen uusmyyntiin. Pandemiaan liittyviä riskejä on kuvattu tammi–syyskuun 2021 osavuosikatsauksessa.

Taloudelliset tavoitteet

F-Secure julkaisi taloudelliset tavoitteensa 31.8.2021. F-Secure Oyj:n strategian mukaiset keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet ovat:

 • Yritystietoturvatuotteiden liikevaihdolle odotetaan kaksinumeroista kasvua
 • Kyberturvallisuuskonsultoinnin liikevaihdolle odotetaan korkeaa yksinumeroista kasvua
 • Kuluttajatietoturvan liikevaihdolle odotetaan keskisuurta yksinumeroista kasvua
 • Oikaistun käyttökatemarginaalin odotetaan kehittyvän kohti 20 prosenttia

F-Securen taloudelliset tavoitteet ovat keskipitkän aikavälin päämääriä, eikä niitä pidä ymmärtää käynnissä olevan tilikauden 2021 näkymiksi.

TOIMITUSJOHTAJA JUHANI HINTIKKA

F-Securen liikevaihto kasvoi 8 prosenttia, mikä yhdessä skaalautuvan liiketoimintamallimme kanssa johti 19 prosentin oikaistuun käyttökatemarginaaliin kolmannella vuosineljänneksellä.

Yritystietoturvatuotteiden liikevaihdon kasvu kiihtyi 13 prosenttiin edellisestä vuodesta. Yritystietoturvaohjelmistoissa pilvipohjaisten ratkaisujemme kysyntä johti Salesforcen pilvipalveluympäristöjä suojaavan tuotteen (Cloud Protection for Salesforce) ja EDR-tuotteen (Endpoint Detection and Response) vahvaan tilauskasvuun. Hallinnoiduissa tietoturvapalveluissa (Managed Detection and Response, MDR) panostuksemme valittuihin kohdetoimialoihin johti sopimuksiin useiden uusien asiakkaiden kanssa valmistuksen, teknologian ja taloudellisten palvelujen aloilla. Vaikka MDR-liiketoimintamme on vielä investointivaiheessa, asemamme monimutkaisten tietoturvahaasteiden luotettavana ratkaisukumppanina sekä kasvava markkinakysyntä tarjoavat merkittäviä liiketoimintamahdollisuuksia.

Kyberturvallisuuskonsultoinnin liikevaihto kasvoi 2 prosenttia edellisestä vuodesta. Alueelliset erot liiketoiminnassa jatkuivat, sillä koronaviruspandemiaan liittyvät rajoitukset vaikuttivat kolmannen vuosineljänneksen aikana yhä negatiivisesti joillakin toiminta-alueilla. Oli ilahduttavaa nähdä, että markkinoilla on vahva kysyntä jatkuvaluonteisille palveluillemme, joiden tuloskeskeistä lähestymistapaamme asiakkaamme arvostavat. Myös asiakkaiden teknologialähtöiset liiketoimintastrategiat luovat kysyntää korkean lisäarvon palveluille, jotka edellyttävät vankkaa pilviympäristöjen tuntemusta. Oikeiden osaajien houkutteleminen ja kehittäminen on onnistumisen avain tässä liiketoiminnassa.

Kuluttajatietoturvan liikevaihto jatkoi kasvu-uralla kolmannella vuosineljänneksellä, ja sen kasvu oli 6 prosenttia. Kasvu johtui koko tuoteportfolion onnistuneesta myynnistä palveluntarjoajakumppaneidemme välityksellä. Laitteiden aktivoinnit kasvoivat ja uusimisasteet olivat vakaat. Kumppanivetoisen lähestymistapamme ansiosta jotkin palveluntarjoajat allekirjoittivat myös uusia sopimuksia ottaakseen lisää F-Securen tuotteita tarjoamaansa.

F-Secure rakentaa ja ylläpitää luottamusta digitaaliseen yhteiskuntaan. Tämän tehtävän edistämiseksi pyrimme parantamaan tekoälyn luotettavuutta tietoturva-alalla. F-Secure on keskeinen teollinen kumppani Euroopan komission SPATIAL-projektissa, jossa yliopistomaailma ja tietoturva-ala pyrkivät yhteistyössä lisäämään tekoälyn ja tiedonhallinnan luotettavuutta ja turvallisuutta tietoturvasovelluksissa.

Pääomamarkkinapäivässä julkaisimme uuden strategian, jonka ytimessä ovat kolme kasvavaa, teknologian yhdistämää liiketoiminta-aluetta. Aloitimme syyskuussa strategisen tarkastelun tavoitteenamme löytää yhtiörakenne, joka mahdollistaa pääomien optimaalisen jakamisen yritys- ja kuluttajatietoturvaliiketoiminnoille sekä maksimoi omistaja-arvon pitkällä aikavälillä. Tämä arviointi valmistuu viimeistään vuoden 2022 ensimmäisen vuosipuoliskon loppuun mennessä. Tämänhetkisen kehityksen valossa näemme mahdollisen kuluttajaliiketoiminnan listaamisen edelleen yhtenä vaihtoehtona.

Taloudellinen kehitys

milj. eur

7–9/2021

7–9/2020

Muutos %

1–9/2021

1–9/2020

Muutos %

1–12/2020

Liikevaihto

58,7

54,5

8 %

174,6

162,3

8 %

220,2

Kuluttajatietoturvatuotteet

26,5

25,0

6 %

79,2

74,2

7 %

100,1

Yritystietoturva

32,1

29,5

9 %

95,5

88,1

8 %

120,1

tuotteet

21,0

18,5

13 %

60,7

55,5

9 %

74,3

konsultointi

11,2

10,9

2 %

34,8

32,6

7 %

45,8

Myytyjä suoritteita vastaavat kulut

-12,4

-11,8

5 %

-36,8

-35,8

3 %

-48,0

Bruttokate

46,3

42,7

8 %

137,8

126,5

9 %

172,2

% liikevaihdosta

78,9 %

78,3 %

78,9 %

77,9 %

78,2 %

Liiketoiminnan muut tuotot

0,4

0,4

8 %

1,3

1,7

-19 %

2,1

Liiketoiminnan muut kulut 1)

-35,7

-32,0

11 %

-110,4

-99,6

11 %

-138,5

myynti ja markkinointi

-22,4

-20,9

7 %

-68,8

-64,7

6 %

-89,4

tutkimus ja tuotekehitys

-9,8

-8,0

22 %

-29,6

-25,5

16 %

-35,9

hallinto

-3,5

-3,1

11 %

-11,9

-9,3

28 %

-13,2

Oikaistu käyttökate (EBITDA) 2)

11,0

11,0

0 %

28,8

28,4

1 %

35,7

% liikevaihdosta

18,8 %

20,2 %

16,5 %

17,5 %

16,2 %

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät 2)

-0,4

-2,7

0,4

Käyttökate

10,6

11,0

-4 %

26,1

28,8

-10 %

35,7

% liikevaihdosta

18,1 %

20,2 %

14,9 %

17,8 %

16,2 %

Poistot

-2,7

-3,1

-11 %

-8,2

-9,6

-14 %

-12,6

Arvonalentumiset

-0,3

-0,3

-0,3

Yrityshankinnoissa syntyneiden aineettomien hyödykkeiden poistot

-0,7

-0,7

-8 %

-2,1

-2,4

-11 %

-3,2

Liikevoitto

7,2

6,9

4 %

15,7

16,5

-5 %

19,7

% liikevaihdosta

12,3 %

12,7 %

9,0 %

10,2 %

8,9 %

Oikaistu liikevoitto 2)

8,3

7,7

8 %

20,6

18,6

11 %

22,9

% liikevaihdosta

14,1 %

14,0 %

11,8 %

11,4 %

10,4 %

Tulos per osake (EUR) 3)

0,04

0,03

10 %

0,07

0,06

16 %

0,08

Saadut ennakot

81,5

72,0

13 %

81,0

Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja

3,9

7,9

-51 %

23,1

28,9

-20 %

48,3

Rahavarat ja käypään arvoon kirjattavat rahoitusvarat

43,7

42,8

2 %

51,4

Sijoitetun pääoman tuotto, %

24,2 %

24,2 %

0 %

17,9 %

20,3 %

-12 %

18,5 %

Omavaraisuusaste, %

61,2 %

49,2 %

24 %

52,5 %

Velkaantumisaste, %

-13,8 %

8,4 %

-265 %

-14,1 %

Henkilöstö kauden lopussa

1 689

1 693

0 %

1 678

 1. Pois lukien vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät sekä poistot ja arvonalentumiset.
 2. Oikaisut ovat tavallisesta liiketoiminnasta poikkeavia olennaisia eriä, jotka liittyvät yritysostoihin, integraatiokuluihin, uudelleenjärjestelyyn, liiketoimintojen myynnistä saatuihin voittoihin ja tappioihin sekä muihin vertailukelpoisuuteen vaikuttaviin eriin. Oikaistujen kulujen erittely löytyy taulukko-osan liitteestä 5.
 3. Perustuen tilikauden keskimääräiseen ulkona olevien osakkeiden lukumäärään 158 342 807 (1–9/2021).

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Yhtiön liiketoiminnassa tai taloudellisessa asemassa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia vuosineljänneksen päättymisen jälkeen.

Webcast

F-Securen toimitusjohtaja, Juhani Hintikka, ja talousjohtaja, Tom Jansson, esittelevät tuloksen englanninkielisessä webcastissa, joka alkaa klo 14.00. Lähetystä voi seurata osoitteessa https://f-secure.videosync.fi/2021-10-21-fsq3ir. Kysymykset pyydetään esittämään kirjallisesti webcast-portaalissa.

Esitysmateriaalit ja tallenne webcastista tulevat saataville yhtiön verkkosivuille.

Lisätietoa

Tämä tiedote on tiivistelmä F-Secure Oyj:n osavuosikatsauksesta 1.1. – 30.9.2021. Katsaus kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä pdf-tiedostona sekä saatavilla myös yhtiön verkkosivuilla.

Taloudellinen kalenteri

F-Secure Oyj julkistaa vuoden 2022 taloudellisen kalenterin myöhemmin tänä vuonna.

Yhteystiedot

Tom Jansson, talousjohtaja, F-Secure Oyj

Henri Kiili, sijoittajasuhde- ja rahoitusjohtaja, F-Secure Oyj
+358 40 8405450

investor-relations@f-secure.com

Liite

Attachments


F-Secure_Q3-2021_fin_FINAL

F-Secure_Q3-2021_fin_FINAL…Alkuperäinen artikkeli