Etusivu » ADMICOM OYJ NELJÄNNESVUOSITULOSTIEDOTE 1.1.-30.9.2021: liikevaihto +14 % ja käyttökatteen kasvu +22 %, ohjeistus ennallaan

ADMICOM OYJ NELJÄNNESVUOSITULOSTIEDOTE 1.1.-30.9.2021: liikevaihto +14 % ja käyttökatteen kasvu +22 %, ohjeistus ennallaan

ADMICOM OYJ NELJÄNNESVUOSITULOSTIEDOTE 1.1.-30.9.2021: liikevaihto +14 % ja käyttökatteen kasvu +22 %, ohjeistus ennallaan

| Source:

Admicom Oyj

Admicom Oyj

Jyväskylä, FINLAND

ADMICOM OYJ NELJÄNNESVUOSITULOSTIEDOTE 1.1.-30.9.2021: liikevaihto +14 % ja käyttökatteen kasvu +22 %, ohjeistus ennallaan

ADMICOM OYJ SISÄPIIRITIETO 4.10.2021 KLO 13:00

Tammi-syyskuun 2021 yhteenveto (vertailujakso 1.1.2020 – 30.9.2020):

  • Liikevaihto oli 18,528 miljoonaa euroa (16,303), kasvua +13,6 % vertailukaudesta. Kasvusta noin +4,5 %-yksikköä oli Tocoman-yrityskauppaan ja Lakeus Tilitoimisto Oy:n liiketoimintakauppaan liittyvää epäorgaanista kasvua.
  • Käyttökate eli EBITDA kasvoi 22 % ja oli 9,197 miljoonaa euroa (7,545) eli 50 % liikevaihdosta.
  • Liikevoitto kasvoi 24 % ollen 8,094 miljoonaa euroa (6,542).
  • Osakekohtainen tulos puolestaan kasvoi 23 % ja oli 1,28 euroa (1,04).
  • Vuoden 2021 taloudellinen ohjeistus säilyy ennallaan. Admicom ohjeistaa liikevaihdon kasvun olevan kuluvana vuonna 10–20 % tasolla ja kannattavuuden olevan 40–50 % käyttökate eli EBITDA-haarukassa.

Avainluvut

ADMICOM KONSERNI 7-9/2021 7-9/2020 Muutos-% 1-9/2021 1-9/2020 Muutos-% 2020
Liikevaihto, 1 000 euroa 6 164 5 565 10,8 % 18 528 16 303 13,6 % 21 917
Käyttökate, 1 000 euroa 3 275 2 906 12,7 % 9 197 7 545 21,9 % 9 954
% liikevaihdosta 53,1 % 52,2 % 49,6 % 46,3 % 45,4 %
Liikevoitto, 1 000 euroa 2 895 2 513 15,2 % 8 094 6 542 23,7 % 8 618
% liikevaihdosta 47,0 % 45,2 % 43,7 % 40,1 % 39,3 %
Katsauskauden tulos, 1 000 euroa 2 251 1 956 15,1 % 6 295 5 092 23,6 % 6 699
% liikevaihdosta 36,5 % 35,1 % 34,0 % 31,2 % 30,6 %
Osakekohtainen tulos, EPS € 0,46 0,40 15,1 % 1,28 1,04 23,4 % 1,36
Henkilöstömäärä jakson lopussa 187 172 187 172 162

Neljännesvuositulostiedotteen luvut ovat tilintarkastamattomat ja FAS-muodossa.


Toimitusjohtaja Petri Aho:

”Toimintaympäristömme on ollut monessa suhteessa haastava vuonna 2021, mutta jatkoimme katsauskaudella kannattavaa kasvua sekä panostuksia palveluidemme ja toiminnan jatkuvaan kehittämiseen. Uusmyynnin kasvuun vaikutti katsauskaudella hidastavasti erityisesti koronaepidemia, joka on aiheuttanut epävarmuutta asiakaskunnassa, vaikeuttanut kasvokkain tehtävää myyntityötä sekä hidastanut uusien myyjien sisäänajoa. Joudumme käyttämään kauppojen eteen edelleen huomattavasti enemmän aikaa ja resursseja kuin ennen koronaa. Katsauskauden lopulla on ollut kuitenkin havaittavissa orastavia merkkejä koronaepävarmuuden hälventymistä, mutta ottaa aikansa kunnes tämä alkaa näkymään uusmyynnissä ja liikevaihdon kasvussa.

Liikevaihdon kasvua painoi tammi-syyskuussa alaspäin noin prosenttiyksiköllä asiakkaiden vuositasauslaskutuksen hiipuminen. Suurin tasauslaskutuksen volyymi ajoittui ennakoidusti toiselle vuosineljännekselle. Katsauskauden tasauslaskutuksen kehityksen perusteella arvioimme edelleen tasauslaskutuksen vaikutuksen liikevaihtoon jäävän vuositasolla vertailukautta pienemmäksi. Epäorgaanista kasvua liikevaihdosta oli +4,5 prosenttiyksikköä, kun 10.3.2020 tehty Tocoman yrityskauppa oli vertailuaikana mukana vain osan katsauskaudesta ja Lakeus Tilitoimisto Oy:n liiketoiminnan siirtyminen Admicom Finlandille elokuun alussa toi pienen positiivisen lisän kasvuumme. Kannattavuutemme säilyi vahvalla tasolla EBITDA:n noustessa lähes 50 %:iin liikevaihdosta. Kannattavuuden kehitykseen positiivisesti vaikutti erityisesti alkuvuoden maltillinen kustannustason kehitys.

Yhtiön asema rakentamisen toimialan ohjelmistoratkaisuissa on selvästi vahvistunut Tocomanin myötä. Tocomanin uusi pilvipohjainen kustannuslaskennan versio lanseerattiin maaliskuussa 2021 ja se on saanut innostuneen vastaanoton asiakaskunnassa. Rekrytoimme katsauskaudella eri puolille konsernia uusia osaajia, joiden avulla varauduimme henkilövaihdoksiin, kasvun vahvistamiseen sekä organisaatiomme kehittämiseen. Tulemme jatkamaan kasvua ja kilpailukykyämme tukevia panostuksia loppuvuoden aikana. Hyvä esimerkki panostuksistamme on 1.8.2021 konserniin liitetty Lakeus Tilitoimisto, jonka liiketoiminta tukee Admicomin ydinliiketoiminnan kasvumahdollisuuksia, laajentaa konsernin toimi- ja myyntipisteverkostoa uusiin kaupunkeihin sekä vahvistaa tilitoimistopalveluiden resursseja. Toimialallamme on tapahtunut vuoden 2021 aikana useita yritysjärjestelyjä, ja strategiakauden tavoitteiden mukaisesti myös Admicom tutkii aktiivisesti yrityskauppavaihtoehtoja kasvun ja kilpailukyvyn vahvistamiseksi.

Vuoden 2020 strategiatyön mukainen uusi organisaatio on vakiinnuttamassa toimintatapojaan. Yrittäjämäistä kulttuuria, henkilöstön omistajuutta sekä yhtiön strategisia tavoitteita ja kilpailukykyä tukeaksemme tiedotimme 4.6.2021 koko konsernin henkilöstön kattavan henkilöstörahastopohjaisen palkkiojärjestelmän käyttöönotosta vuoden 2021 aikana. Yksi merkittävä muutos katsauskaudella oli myös Admicomin emo- ja tytäryhtiöiden toimitusjohtajaroolien eriyttäminen. Tiedotimme 7.1.2021 emoyhtiö Admicom Oyj:n toimitusjohtaja Antti Sepän jättävän yhtiön kuluvana vuonna ja 15.1.2021 tiedotimme operatiivisen toiminnan johtamisvastuun siirtyvän Admicom Finland Oy:n osalta toimitusjohtaja Anna-Maija Ijäkselle. Admicom Oyj:n hallitus vapautti Antti Sepän toimitusjohtajan tehtävästä 4.6.2021 ja nimitti talousjohtaja Petri Ahon konsernin emoyhtiön toimitusjohtajaksi väliaikaisesti. Uuden toimitusjohtajan valintaprosessi on käynnissä ja Admicom Oyj:n hallitus tekee uuden toimitusjohtajan valinnan vuoden 2021 aikana.”

Taloudellinen ohjeistus

Tilinpäätösjulkistuksen yhteydessä 15.1.2021 annettu ohjeistus säilyy ennallaan: Admicom ohjeistaa liikevaihdon kasvun olevan kuluvana vuonna 10–20 % tasolla ja kannattavuuden olevan 40–50 % käyttökate eli EBITDA-haarukassa.

Lisäksi yhtiö toistaa 1.4.2021 neljännesvuositiedotteen yhteydessä annetun tarkentavan arvion: Yhtiö pitää edellä mainitun taloudellisen ohjeistuksen koko vuotta koskien voimassa mutta kommentoi, että tarkentuneet näkymät asiakkaiden vuositasauslaskutuksen hiipumiseen sekä koronaepidemian jatkumisen vaikutukset mm. asiakkaiden konkursseina ja haasteina uusmyynnissä, tuovat liikevaihdon kasvunäkymiä kohti ennustetun 10–20 % kasvuhaarukan alalaitaa. Samalla korostuu epäorgaanisen kasvun onnistumisen merkitys.

Taloudellinen tiedottaminen

Yhtiö julkaisee tilinpäätöstiedotteen arviolta 14.1.2022.

Admicom Oyj

HALLITUS

Lisätietoja antaa:

Petri Aho
Toimitusjohtaja (väliaikainen), talousjohtaja
petri.aho@admicom.fi
+358 44 724 1767


Hyväksytty neuvonantaja:

Oaklins Merasco Oy
puhelin: 09-6129 670

Admicom Oyj

Admicom Oyj Admicom on vuonna 2004 perustettu rakentamisen, talotekniikan ja teollisuuden järjestelmäkehityksen edelläkävijä ja kokonaisvaltainen ohjelmisto- ja tilitoimistokumppani. Yhtiön pilvipalveluna toimiva SaaS-pohjainen Adminet-toiminnanohjausjärjestelmä auttaa pieniä ja keskisuuria yrityksiä parantamaan kilpailukykyään automatisoimalla työmaan ja toimiston rutiineja saumattomasti kirjanpitoon asti.

Tytäryhtiömme Tocoman Oy:n kehittämillä kustannuslaskennan ja tuotannonhallinnan ohjelmistoilla on rakennusalalla pitkä historia ja vankka markkina-asema. Yhdistämällä Tocomanin tuotevahvuuksia Adminetin vahvuuksiin, syntyy rakennusalalle kirkkaasti kokonaisvaltaisin pilvipalvelu.

Yhtiöllä on noin 190 työntekijää Jyväskylässä, Helsingissä, Tampereella, Oulussa ja Seinäjoella sijaitsevissa toimipisteissään. Lisätietoa: www.admicom.fi

Admicomin tiedotteet ja tulosraportit: https://www.admicom.fi/sijoittajille/tiedotteet-ja-julkaisut/

JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

Alkuperäinen artikkeli