Etusivu » Savosolar julkistaa EU:n kasvuesitteen 6,1 miljoonan euron merkintäoikeusannista

Savosolar julkistaa EU:n kasvuesitteen 6,1 miljoonan euron merkintäoikeusannista

Savosolar julkistaa EU:n kasvuesitteen 6,1 miljoonan euron merkintäoikeusannista

| Source:

Savosolar Oyj

Savosolar Oyj

Mikkeli, FINLAND

English
Finnish

Savosolar Oyj
Yhtiötiedote 4.10.2021 klo 12.15 (CEST)

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI KOKONAISUUDESSAAN TAI OSITTAIN EIKÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA TAI ETELÄ-AFRIKASSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKAISEMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Savosolar julkistaa EU:n kasvuesitteen 6,1 miljoonan euron merkintäoikeusannista

Viitaten Savosolar Oyj:n (”Savosolar” tai ”Yhtiö”) 6.9.2021 julkaistuun yhtiötiedotteeseen, Yhtiön hallitus on tänään päättänyt järjestää noin 6,1 miljoonan euron suuruisen merkintäoikeusannin (”Osakeanti”) sekä siihen liittyvän optio-oikeuksien tarjoamisen, jolla Yhtiö voi kerätä enintään noin 14,4 miljoonaa euroa (”Optio-oikeudet”). Finanssivalvonta on tänään hyväksynyt Savosolarin suomenkielisen EU kasvuesitteen. Osakeanti koostuu enintään 87.530.012 uudesta osakkeesta ("Antiosakkeet"). Optio-oikeuksien perusteella voidaan lisäksi merkitä enintään 131.295.018 Yhtiön uutta osaketta. Osakeannissa käytettävä merkintähinta on 0,07 euroa tai 0,71 Ruotsin kruunua per Antiosake.

Yhteenveto

  • Osakeannissa kerätään noin 6,1 miljoonaa euroa ennen transaktiokustannuksia, mikäli Osakeanti merkitään kokonaisuudessaan. Mikäli maksimilukumäärä Optio-oikeuksia lasketaan liikkeelle ja kaikki Optio-oikeudet käytetään osakkeiden merkintään, Yhtiö kerää maksimissaan noin 14,4 miljoonaa euroa Optio-oikeuksilla.
  • Osakeanti on taattu 88,5 prosenttiin, noin 5,4 miljoonaan euroon asti ulkopuolisten takaajien toimesta.
  • Yhtiö tarjoaa Yhtiön osakkeenomistajille merkittäväksi yhteensä enintään 87.530.012 Yhtiön Antiosaketta osakkeenomistajien merkintäetuoikeuden mukaisesti.
  • Savosolar antaa kaikille osakkeenomistajilleen, jotka on merkitty Euroclear Finland Oy:n (”Euroclear Finland”) tai Euroclear Sweden AB:n (”Euroclear Sweden”) ylläpitämään Savosolarin osakasluetteloon, yhden (1) arvo-osuusmuotoisen merkintäoikeuden (”Merkintäoikeus”) jokaista Osakeannin täsmäytyspäivänä omistettua osaketta kohden. Yksi (1) Merkintäoikeus oikeuttaa haltijansa merkitsemään yhden (1) Antiosakkeen.
  • Savosolar antaa lisäksi vastikkeetta Osakeannissa Antiosakkeita merkinneille henkilöille yhteensä enintään 131.295.018 kappaletta Optio-oikeuksia siten, että kutakin kahta (2) merkittyä ja maksettua Antiosaketta kohden, joiden merkinnän hallitus on hyväksynyt, merkitsijä saa yhden (1) Optio-oikeuden sarjasta TO8, yhden (1) Optio-oikeuden sarjasta TO9 ja yhden (1) Optio-oikeuden sarjasta TO10.
  • Osakeannin täsmäytyspäivä on 6.10.2021. Osakkeiden viimeinen kaupankäyntipäivä sisältäen Merkintäoikeudet on 4.10.2021 ja ensimmäinen kaupankäyntipäivä ilman Merkintäoikeuksia on 5.10.2021
  • Merkintähinta on 0,07 euroa tai 0,71 Ruotsin kruunua Antiosakkeelta.
  • Jokainen Optio-oikeus antaa omistajalleen oikeuden merkitä yhden (1) uuden osakkeen 21.3-1.4.2022 (Optio-oikeus TO8), 12.9-23.9.2022 (Optio-oikeus TO9) ja 20.3.-31.3.2023 (Optio-oikeus TO10) välisenä aikana. Optio-oikeuksilla merkittävissä olevien osakkeiden merkintähinta määräytyy siten, että merkintähinta vastaa 7.3.2022–17.3.2022 (TO8) välisenä aikana, 29.8.2022–8.9.2022 (TO9) välisenä aikana ja 6.3.2023–16.3.2023 (TO10) välisenä aikana Yhtiön osakkeen kaupankäyntivolyymilla painotettua keskikurssia alennettuna 25 prosentilla First North Growth Market Finlandissa. Merkintähinta ei kuitenkaan voi olla yli 0,09 euroa (TO8), 0,11 euroa (TO9) ja 0,13 euroa (TO10) osakkeelta. Euroclear Swedenin kautta toimitetuilla Optio-oikeuksilla merkittävät osakkeet maksetaan Ruotsin kruunuissa. Ruotsin kruunujen määräinen merkintähinta määritetään merkintäajan alkua edeltävän kaupankäyntipäivän Ruotsin valtiopankin EURSEK-kurssin perusteella.

Osakeannin merkintäpaikat

Merkintäpaikkoina toimivat

  1. Suomessa tilinhoitajat ja omaisuudenhoitajat sekä
  2. Ruotsissa Aqurat Fondkommission AB:n verkkosivut osoitteessa https://www.aqurat.se/ ja Aqurat Fondkommission AB:n toimipaikka osoitteessa Kungsgatan 58, 111 22 Stockholm, Sweden (info@aqurat.se, puh. +46 8-684 05 800).

Merkintätoimeksiantoja vastaanottavat Ruotsissa myös tilinhoitajat ja omaisuudenhoitajat, jotka ovat tehneet sopimuksen Aqurat Fondkommission AB:n kanssa merkintöjen vastaanottamisesta.

EU:n kasvuesite

Savosolar on laatinut Osakeannista EU:n kasvuesitteen, jonka Finanssivalvonta on hyväksynyt 4.10.2021. Virallinen suomenkielinen versio esitteestä ja epävirallinen englanninkielinen käännös sisältäen ruotsinkielisen tiivistelmän tulevat olemaan saatavilla Savosolarin verkkosivustolla (https://www.savosolar.com/rights-issue-2021), Augment Partners AB:n verkkosivustolla (https://offers.augment.se/) ja Aqurat Fondkommission AB:n verkkosivustolla (https://www.aqurat.se/).

Osakeannin suunniteltu aikataulu

5.10.2021 Ensimmäinen kaupankäyntipäivä ilman Merkintäoikeuksia
6.10.2021 Osakeannin täsmäytyspäivä
11.10.-19.10.2021 Merkintäoikeudet kaupankäynnin kohteena
11.10.-25.10.2021 Osakeannin merkintäaika Ruotsissa
11.10.-27.10.2021 Osakeannin merkintäaika Suomessa
11.10.2021 Kaupankäynti väliaikaisilla osakkeilla alkaa
1.11.2021 Oikeusannin tulos julkistetaan
9.11.2021 Viimeinen kaupankäyntipäivä väliaikaisilla osakkeilla First North Growth Market Finlandissa
12.11.2021 Viimeinen kaupankäyntipäivä väliaikaisilla osakkeilla First North Growth Market Swedenissä
Viikko 46, 2021 Ensimmäinen kaupankäyntipäivä Optio-oikeuksilla First North Growth Market Finlandissa ja First North Growth Market Swedenissä (arvio)

Neuvonantajat

Augment Partners AB toimii Yhtiön taloudellisena neuvonantajana Osakeannissa. Smartius Oy toimii Osakeannissa oikeudellisena neuvonantajana Suomen lakiin liittyvissä asioissa.

SAVOSOLAR OYJ

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Jari Varjotie
Puh: +358 400 419 734
Sähköposti: jari.varjotie@savosolar.com
Tämä yhtiötiedote sisältää tietoja, joita Savosolar Oyj:n on julkaistava markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (MAR) perusteella. Yhtiötiedote toimitettiin julkaistavaksi 4.10.2021 klo 12.15 (CEST) edellä mainitun henkilön toimesta.

Savosolar lyhyesti
Savosolarin erittäin tehokkaat keräimet ja suuren mittakaavan aurinkolämpöjärjestelmät ovat vieneet aurinkolämpöenergiateknologian aivan uudelle tasolle. Yhtiön keräimissä on patentoidut, nanopinnoitetut suoravirtausabsorberit, ja tällä johtavalla teknologialla Savosolar auttaa asiakkaitaan tuottamaan puhdasta ja kilpailukykyistä energiaa. Savosolarin visio on olla ensisijainen valinta tehokkaiden aurinkolämpöjärjestelmien toimittajana maailmanlaajuisesti. Yhtiö keskittyy suuren mittakaavan projekteihin kaukolämmön tuotannossa, teollisuuden prosessilämmityksessä ja kiinteistöjärjestelmissä – eli markkinoihin, joissa on iso nopean kasvun potentiaali. Yhtiö toimittaa ensisijaisesti kokonaisia järjestelmiä suunnittelusta asennukseen käyttäen parhaita paikallisia yhteistyökumppaneita. Savosolar on tunnustetusti alan innovatiivisin yritys ja haluaa pysyäkin sellaisena. Yhtiö on myynyt ja toimittanut tuotteitaan lähes 20 maahan neljällä mantereella. Savosolarin osake on listattu Nasdaq First North Growth Market Swedenissä tunnuksella SAVOS ja Nasdaq First North Growth Market Finlandissa tunnuksella SAVOH. www.savosolar.com.

Yhtiön Hyväksytty Neuvonantaja on Augment Partners AB, info@augment.se, puh. +46 8 604 22 55.

TÄRKEÄ TIEDOTE

Tätä tiedotetta tai sen sisältämää tietoa ei saa jakaa tai levittää, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Hongkongissa, Etelä-Afrikassa, Uudessa-Seelannissa tai Japanissa. Tässä tiedotteessa olevat tiedot eivät muodosta tarjousta myydä tai kehotusta ostaa arvopapereita alueella, jolla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Tämä tiedote ei ole tarjous arvopaperien myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (the U.S. Securities Act of 1933, muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Savosolar ei ole rekisteröinyt eikä aio rekisteröidä arvopapereita koskevaa antia Yhdysvalloissa. Yhtiön osakkeiden tai osakeannin rekisteröimiseksi tai osakkeiden yleiseksi tarjoamiseksi missään muualla kuin Suomessa ja Ruotsissa ei ole ryhdytty mihinkään toimenpiteisiin.

Tämän tiedotteen sisältämät tiedot eivät muodosta tarjousta arvopapereiden myymiseksi tai kehotusta arvopapereiden ostamiseen millään lainkäyttöalueella. Tämä tiedote ei ole esite eikä muodosta tarjousta, tarjouspyyntöä tai sijoitusneuvoa merkitä tai ostaa arvopapereita. Mahdollisten sijoittajien ei tulisi merkitä tai ostaa mitään tässä tiedotteessa mainittuja arvopapereita tai tehdä muita sijoituspäätöksiä muutoin kuin Savosolarin julkistaman esitteen sisältämien tietojen perusteella.

tai ostaa mitään tässä tiedotteessa mainittuja arvopapereita tai tehdä muita sijoituspäätöksiä muutoin kuin Savosolarin julkistaman esitteen sisältämien tietojen perusteella.

Alkuperäinen artikkeli