Etusivu » OP Yrityspankki Oyj:n osittaisjakautuminen hyväksytty

OP Yrityspankki Oyj:n osittaisjakautuminen hyväksytty

OP Yrityspankki Oyj:n osittaisjakautuminen hyväksytty

| Source:

OP Yrityspankki Oyj

OP Yrityspankki Oyj

Helsinki, FINLAND

English
Finnish
Swedish

OP Yrityspankki Oyj
OP Osuuskunta
Pörssitiedote
23.9.2021 klo 9.00

OP Yrityspankki Oyj:n osittaisjakautuminen hyväksytty

OP Yrityspankki Oyj:n ainoa osakkeenomistaja OP Osuuskunta on hyväksynyt OP Yrityspankki Oyj:n osittaisjakautumisen 2.7.2021 allekirjoitetun jakautumissuunnitelman mukaisesti. Jakautumissuunnitelman mukaan OP Yrityspankki Oyj:n vahinkovakuutusliiketoimintaa harjoittavan tytäryhtiön, Pohjola Vakuutus Oy:n, osakkeet siirretään OP Osuuskunnan suoraan omistukseen. Jakautumisen täytäntöönpanon suunniteltu rekisteröintiajankohta on 29.11.2021.

Jakautumissuunnitelman tavoitteena on yksinkertaistaa OP Ryhmän keskusyhteisökonsernin rakennetta ja hallintoa sekä selkeyttää johtamista. Osittaisjakautumisen jälkeen OP Yrityspankki Oyj harjoittaa yrityspankki- ja keskuspankkiliiketoimintaa. Järjestelyllä ei ole vaikutusta OP Ryhmän vakavaraisuuteen, tulokseen tai liiketoimintasegmentteihin, eikä jäsenluottolaitosten keskinäiseen vastuuseen, josta säädetään talletuspankkien yhteenliittymästä annetussa laissa.

OP Yrityspankki Oyj
OP Osuuskunta
Tuuli Kousa
Viestintä- ja vastuullisuusjohtaja

Lisätiedot:
OP Ryhmän sijoittajasuhteet, IR@op.fi

Lisätiedot medialle:
OP Ryhmän viestintä, puh. 010 252 8719, viestinta@op.fi

JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Euronext Dublin (Irish Stock Exchange)
LSE London Stock Exchange
Keskeiset tiedotusvälineet
op.fi

OP Ryhmä on Suomen suurin finanssiryhmä, jolla on kaksi miljoonaa omistaja-asiakasta ja yli 12 000 työntekijää. Tarjoamme kattavan pankki- ja vakuutuspalvelujen kokonaisuuden henkilö- ja yritysasiakkaille. OP Ryhmän muodostavat osuuspankit sekä ryhmän keskusyhteisö OP Osuuskunta tytär- ja lähiyhteisöineen. Perustehtävämme on edistää omistaja-asiakkaidemme ja toimintaympäristömme kestävää taloudellista menestystä, turvallisuutta ja hyvinvointia.

OP Yrityspankki ja OP-Asuntoluottopankki vastaavat OP:n varainhankinnasta raha- ja pääomamarkkinoilta. OP Yrityspankki, OP-Asuntoluottopankki ja niiden emoyhtiö OP Osuuskunta sekä muut OP:n jäsenluottolaitokset ovat laissa säädetyllä tavalla keskinäisessä vastuussa toistensa veloista ja sitoumuksista. OP Yrityspankki toimii myös OP Ryhmän keskuspankkina.
www.op.fi

Alkuperäinen artikkeli