Etusivu » Keski-Suomen Sairaanhoitopiirin hallitus on hyväksynyt Jyväskylän Kukkula-hankkeen kaupan ja sen ehdot

Keski-Suomen Sairaanhoitopiirin hallitus on hyväksynyt Jyväskylän Kukkula-hankkeen kaupan ja sen ehdot

Keski-Suomen Sairaanhoitopiirin hallitus on hyväksynyt Jyväskylän Kukkula-hankkeen kaupan ja sen ehdot

| Source:

Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj

Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj

Helsinki, FINLAND

Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj

Sisäpiiritieto 1.9.2021 klo 15.00

Keski-Suomen Sairaanhoitopiirin hallitus on hyväksynyt Jyväskylän Kukkula-hankkeen kaupan ja sen ehdot

Ovaro Kiinteistösijoitus, Investors House ja Royal House ovat konsortiona valmistelleet Keski-Suomen Sairaanhoitopiirin kanssa kiinteistökauppaa (’’Kukkula’’ – hanke), josta on tiedotettu viimeksi 18.6.2021. Konsortion jäsenet ovat myös tiedottaneet perustavansa Kukkula -hanketta varten yhden tai useamman tasaosuuksin omistettavan yhtiön hankkeen toteutusta varten.

Sairaanhoitopiirin valtuusto on kokouksessaan 18.6.2021 osaltaan hyväksynyt kiinteistöjärjestelyä koskevat periaatteet ja ehdot. Toimivalta kiinteän omaisuuden myyntiin ja toimitilojen vuokraukseen on sairaanhoitopiirin hallituksella, joka on tänään 1.9.2021 hyväksynyt kaupan ja toimitilojen vuokrauksen.

Kukkula -hankkeeksi nimetty entinen sairaala-alue muodostuu Keski-Suomen keskussairaalan säilytettävistä ja purettavista rakennuksista sekä mahdollisesti kaavamuutoksen jälkeen syntyvästä uudesta rakennusoikeudesta. Lisäksi kauppaan sisältyy tyhjillään oleva Sisä-Suomen sairaala Äänekoskella. Hankkeeseen sisältyy myös noin 17.600 m2 laajuinen vuokrasopimus Sairaanhoitopiirin kanssa.

Keski-Suomen Sairaanhoitopiirin uusi Sairaala Nova on valmistunut 2020, mikä osaltaan on käynnistänyt toimet etsiä vanhalle sairaala-alueelle (Kukkula) uusi käyttö. Sairaanhoitopiiri on selvittänyt eri vaihtoehdot ja arvioinut parhaaksi vaihtoehdoksi valmistella Kukkula-hanketta konsortion kanssa.

Kukkula – hankkeen valmistelu jatkuu siten, että tavoitteena on solmia aluetta koskeva kauppa ja muut järjestelyt vuoden 2021 aikana. Kiinteistökauppa tapahtuisi vaiheittain alkaen 2021 ja jatkuen siten, että viimeinen osa kaupasta toteutettaisiin, kun aluetta koskeva kaavamuutos on saanut lainvoiman. Kaavamuutoksen valmistelu käynnistettäisiin vuoden 2021 lopulla.

Kauppaa koskevat asiakirjat voidaan allekirjoittaa, kun Sairaanhoitopiirin hallituksen päätös on lainvoimainen ja ostavan tahon hallitus on ehdot hyväksynyt.

Toimitusjohtaja Marko Huttunen

”Kukkula – hankkeen valmistelu otti tänään merkittävän askeleen eteenpäin. Hanke on toteutuessaan Ovarolle pitkäaikainen sijoitus ja aluekehitysprojekti Jyväskylään. Mittava hankekokokonaisuus toteuttaa yhtiön uudistettua strategiaa, jonka mukaan painopistettä siirretään kiinteistö- ja aluekehitykseen”.

Ovaro Kiinteistösijoitus tiedottaa asian etenemisestä, kun kauppasopimukset allekirjoitetaan.

Helsinki / Jyväskylä 1.9.2021

Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj

Lisätiedot Toimitusjohtaja Marko Huttunen, puh 050 329 2563
Jakelu Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.ovaro.fi

Alkuperäinen artikkeli