Etusivu » KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN HALLITUS ON HYVÄKSYNYT KUKKULA-HANKKEEN KAUPAN JA SEN EHDOT

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN HALLITUS ON HYVÄKSYNYT KUKKULA-HANKKEEN KAUPAN JA SEN EHDOT

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN HALLITUS ON HYVÄKSYNYT KUKKULA-HANKKEEN KAUPAN JA SEN EHDOT

| Source:

Investors House Oyj

Investors House Oyj

Helsinki, FINLAND

Investors House Oyj

Sisäpiiritieto 1.9.2021 klo 15.00

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN HALLITUS ON HYVÄKSYNYT KUKKULA-HANKKEEN KAUPAN JA SEN EHDOT

Investors House, Ovaro ja Royal House ovat konsortiona valmistelleet Keski-Suomen Sairaanhoitopiirin kanssa kiinteistökauppaa (’’Kukkula’’ – hanke), josta on tiedotettu viimeksi 18.6.2021. Konsortion jäsenet ovat myös tiedottaneet perustavansa Kukkula -hankkeen toteuttamista varten yhden tai useamman tasaosuuksin omistettavan yhtiön.

Sairaanhoitopiirin valtuusto on kokouksessaan 18.6.2021 osaltaan hyväksynyt kiinteistöjärjestelyä koskevat periaatteet ja ehdot. Toimivalta kiinteän omaisuuden myyntiin ja toimitilojen vuokraukseen on sairaanhoitopiirin hallituksella, joka on tänään 1.9.2021 hyväksynyt kaupan ja toimitilojen vuokrauksen.

Kukkula -hankkeeksi nimetty entinen sairaala-alue muodostuu Keski-Suomen keskussairaalan säilytettävistä ja purettavista rakennuksista sekä mahdollisesti kaavamuutoksen jälkeen syntyvästä uudesta rakennusoikeudesta. Lisäksi kauppaan sisältyy tyhjillään oleva Sisä-Suomen sairaala Äänekoskella. Hankkeeseen sisältyy myös noin 17.600 m2 laajuinen vuokrasopimus Sairaanhoitopiirin kanssa.

Keski-Suomen Sairaanhoitopiirin uusi Sairaala Nova on valmistunut 2020, mikä osaltaan on käynnistänyt toimet etsiä vanhalle sairaala-alueelle (Kukkula) uusi käyttö. Sairaanhoitopiiri on selvittänyt eri vaihtoehdot ja arvioinut parhaaksi vaihtoehdoksi valmistella Kukkula-hanketta konsortion kanssa.

Kukkula – hankkeen valmistelu jatkuu siten, että tavoitteena on solmia aluetta koskeva kauppa ja muut järjestelyt vuoden 2021 aikana. Kiinteistökauppa tapahtuisi vaiheittain alkaen 2021 ja jatkuen siten, että viimeinen osa kaupasta toteutettaisiin, kun aluetta koskeva kaavamuutos on saanut lainvoiman. Kaavamuutoksen valmistelu käynnistettäisiin vuoden 2021 lopulla.

Kauppaa koskevat asiakirjat voidaan allekirjoittaa, kun Sairaanhoitopiirin hallituksen päätös on lainvoimainen ja ostavan tahon hallitus on ehdot hyväksynyt.

Toimitusjohtaja Petri Roininen:
’’Näen Kukkula – hankkeen yhtenä Investors Housen toiminnan kulmakivistä läpi koko 2020-luvun. Laaja hankekokonaisuus yhdessä Sairaanhoitopiirin ja yhteistyötahojen kanssa toteuttaa yhtiön Kiinteistökumppani – strategiaa.’’

Investors House tiedottaa asian etenemisestä, kun kauppasopimukset allekirjoitetaan.

Helsinki / Jyväskylä 1.9.2021

Investors House Oyj

Lisätiedot Toimitusjohtaja Petri Roininen, puh 040 761 9669

Jakelu Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.investorshouse.fi

Investors House luo omistaja-arvoa yhdistämällä osaamisensa kiinteistö- ja finanssimarkkinan koko arvoketjussa. Toimintamalli tarjoaa useita kasvu- ja ansaintamahdollisuuksia, minkä lisäksi yhtiö pystyy hyödyntämään tehokkaasti markkinoilla avautuvia mahdollisuuksia ja allokoimaan pääomia parhaaksi katsomallaan tavalla.

Alkuperäinen artikkeli