Etusivu » Aktia julkistaa uuden ilmastostrategian – tavoitteena hiilineutraalius sijoitussalkuissa vuoteen 2050 mennessä

Aktia julkistaa uuden ilmastostrategian – tavoitteena hiilineutraalius sijoitussalkuissa vuoteen 2050 mennessä

Aktia julkistaa uuden ilmastostrategian – tavoitteena hiilineutraalius sijoitussalkuissa vuoteen 2050 mennessä

| Source:

Aktia Pankki Oyj

Aktia Pankki Oyj

Helsinki, FINLAND

Finnish
Swedish
English

Aktia on laatinut varainhoitoa, sijoituksia, luotonantoa ja omaa toimintaa koskevan konsernin ilmastostrategian. Aktia panostaa suunnitelmallisesti ilmastotyönsä kehittämiseen uuden ilmastostrategiansa kautta. Tavoitteena on hiilineutraalius sijoitussalkuissa vuoteen 2050 mennessä toimintaympäristön salliessa. Luotonannossa tavoitteena on hiilipäästöjen ja -altistumisen pienentäminen. Aktia-konsernin oman toiminnan osalta tavoitteena on muun muassa nettohiilineutraalius vuokrattujen toimitilojen energiankulutuksen osalta vuoteen 2030 mennessä.

Luotonannon päästöjen vähentäminen on tarkoitus toteuttaa luomalla ilmastoa tukevia vastuullisia kriteereitä valituissa yrityssektoreissa 25 prosentille yrityslainoista vuoteen 2030 mennessä ja 50 prosentille vuoteen 2050 mennessä. Lisäksi tavoitteena on luoda ilmastoa tukevia vastuullisia kriteerejä 25 prosentille asuntolainoista vuoteen 2030 mennessä.

Aktia tavoittelee myös hiilineutraaliutta sijoitussalkuissa vuoteen 2050 mennessä. Institutionaaliset sijoittajat ovat kasvavassa määrin kiinnostuneita sijoitustensa ilmastovaikutuksista, ja muidenkin asiakassegmenttien kiinnostus on selkeästi kasvussa.

”Aktian osakerahastojen hiilijalanjälki on ollut alkuvuonna keskimäärin 56 prosenttia pienempi kuin vertailumarkkinoiden. Tämä on hyvä lähtötilanne varainhoidon ilmastotyön kehittämiselle. Skenaarioanalyysien ja ilmastotavoitteiden avulla pyrimme varmistamaan, että toimintamme on linjassa vuoden 2015 Pariisin ilmastosopimuksen kanssa”, Aktian vastuullisuusjohtaja Markus Lindqvist sanoo.

Ilmastotyön seuraavassa vaiheessa on tarkoitus tarkentaa toteutussuunnitelmaa, välitavoitteita sekä luotonannon päästöanalyysiä.

Oman toiminnan osalta tavoitteena on nettohiilineutraalius toimitilojen energiankulutuksen osalta vuoteen 2030 mennessä ja muiden merkittävien päästölähteidenosalta viimeistään vuoteen 2050 mennessä.

Aktian ilmastotyö on saavuttanut jo aiemmin positiivisia tuloksia. Aktia on viime vuosina parantanut myös luokitustaan Carbon Disclosure Projectin (CDP) vertailussa luokkaan B. Aktia liittyi keväällä myös TCFD:n julkisten tukijoiden joukkoon ja julkaisi ensimmäisen TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures) -katsauksen.

Lisätietoja:
Markus Lindqvist, Director, Sustainability, puh. 010 247 6846

Aktia on suomalainen varainhoitaja, pankki ja henkivakuuttaja, joka on luonut vaurautta ja hyvinvointia sukupolvelta toiselle jo 200 vuoden ajan. Palvelemme asiakkaitamme digitaalisten kanavien kautta kaikkialla ja kasvokkain toimipisteissämme pääkaupunkiseudulla sekä Turun, Tampereen, Vaasan ja Oulun seuduilla. Palkitun varainhoitomme rahastoja myydään myös kansainvälisesti. Työllistämme noin 900 henkilöä eri puolella Suomea. Aktian hallinnoitavat asiakasvarat (AuM) 30.6.2021 olivat 15,6 miljardia euroa ja taseen arvo 11,2 miljardia euroa. Aktian osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä (AKTIA). aktia.com.

Alkuperäinen artikkeli