Etusivu » Savosolar Oyj:n puolivuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2021

Savosolar Oyj:n puolivuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2021

Savosolar Oyj:n puolivuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2021

| Source:

Savosolar Oyj

Savosolar Oyj

Mikkeli, FINLAND

English
Finnish

Savosolar Oyj
Puolivuosikatsaus 19.8.2021 klo 8.30 (CEST)

Savosolar Oyj:n puolivuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2021

Avainluvut ja keskeiset tapahtumat tammi-kesäkuussa 2021

  • Liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 1,6 milj. euroa (1-6/2020: 2,0 milj. euroa).
  • Liiketulos (EBIT) oli -2,2 milj. euroa (-1,7 milj. euroa).
  • Katsauskauden tulos oli -2,3 milj. euroa (-2,6 milj. euroa).
  • Osakekohtainen tulos oli -0,058 euroa (-0,128 euroa).
  • Tilauskanta 30.6.2021 oli 1,1 milj. euroa (2,9 milj. euroa).
  • Yhtiön toistaiseksi suurimman aurinkolämpöjärjestelmän luovutus Kyotherm Solarille Ranskassa.

Savosolar Oyj:n toimitusjohtaja Jari Varjotie:

”Ensimmäisen vuosipuoliskon merkittävin tapahtuma oli Ranskan tähän mennessä suurimman aurinkolämpölaitoksen luovutus Kyotherm Solarille kesäkuussa. Tammikuusta lähtien käytössä ollut 10 MW:n laitos tuottaa lämpöä maltaiden kuivatusprosessiin Malteries Franco Suissen tehtaalla Issoudunissa. Aurinkolämmön käyttö vähentää kaasun käyttöä ja säästää noin 2 100 tonnia hiilidioksidipäästöjä vuodessa ilman energiakustannusten nousua.

Ranskan luovutuksesta huolimatta tammi-kesäkuun liikevaihtomme ja liiketuloksemme jäivät viime vuoden vastaavaa jaksoa alhaisemmaksi.

Tähän vaikutti useiden asiakkaiden investointipäätösten siirtyminen Covid-pandemian aikana syksyllä 2020, minkä lisäksi monet eurooppalaiset toimijat jäivät odottamaan investoinneissaan EU:n Green Deal -ohjelman konkreettisia toimia. Green Dealin mukaisia puhtaan energian ohjelmia on jo avattu ja lisää on odotettavissa kolmannella vuosineljänneksellä. Uskomme Green Deal -ohjelmien, yhdessä yhä kasvavan ilmastonmuutoksen vastaisen vaateen kanssa, kiihdyttävän sekä yritysten että julkisten toimijoiden investointipäätöksiä.

Katsauskauteen vaikutti negatiivisesti myös joidenkin materiaalien ja komponenttien saatavuusongelmat, jotka viivästyttivät projektien toimituksia.

Creutzwaldin, Narbonnen ja Ponsin hankkeidemme lopulliset luovutukset siirtyivät vuoden jälkimmäiselle puoliskolle. Creutzwaldin aurinkolämpölaitos on kuitenkin teknisesti valmis ja tuottanut puhdasta lämpöä asiakkaalle koko kevään.

Allekirjoitimme katsauskaudella merkittävän uuden toimitussopimuksen Guangzhou Power Supplyn kanssa. Tällä toimituksella pääsemme toteuttamaan kilpailukykyisen ratkaisun tehokkaalla järjestelmällämme maailman suurimmalla uusiutuvan energian markkinalla Kiinassa. Guangzhouhun Kiinaan toimitettavan aurinkolämpöjärjestelmän arvo on noin 500 tuhatta euroa, ja se tulee olemaan osa Guangzhou Power Supply:n edistyksellistä monienergiaverkkoa. Guangzhou Power Supply on valtio-omisteisen Fortune Global 500 -yhtiön China Southern Power Gridin tytäryhtiö.

Olemme toteuttaneet alkuvuonna myös monta pienempää aurinkolämpöjärjestelmää Euroopassa asiakkaille, jotka haluavat varmistua aurinkolämmön soveltuvuudesta pilottijärjestelmällä ennen suuremman investointipäätöksen tekoa. Odotamme luottavaisesti näiden pilottijärjestelmien tyytyväisiä asiakaskokemuksia ja asiakkaiden siirtymistä suurempiin aurinkolämpöjärjestelmiin.

Juuri julkaistun IPCC-ilmastopaneelin raportin mukaan seuraavat kymmenen vuotta ovat ratkaisevia ilmaston lämpenemisen estämisessä. Tämä edellyttää päästöttömien energialähteiden käyttöönottoa kiihtyvässä tahdissa. Savosolar auttaa yhteisöjä ja yrityksiä vähentämään CO2-päästöjä täysin päästöttömän lämpöenergian avulla. Vahvuuksiamme ovat edistyksellinen keräinteknologia, yhteensopivuus muiden lämmöntuotantolaitteiden kanssa ja kyky toteuttaa asiakkaan odotukset ylittäviä kokonaisjärjestelmiä. Olemme toimittaneet tähän mennessä jo yli 100 000 neliömetriä suuria aurinkolämpölaitoksia, ja meidät tunnetaan markkinoilla innovatiivisena ja luotettavana toimijana, joka auttaa asiakasta saavuttamaan ympäristötavoitteensa kustannustehokkaasti.

Kesäkuun lopun tilauskantamme oli 1,1 miljoonaa euroa, kun se vuotta aiemmin oli 2,9 miljoonaa euroa. Vertailukaudella tilauskantaa kasvattivat Issoudunin ja Creutzwaldin suuret tilaukset. Tarve siirtyä päästöttömiin energianlähteisiin näkyy hyvin liikkeelle lähtevien projektien määrässä maailmalla. Tästä johtuen tarjouskantamme on selvästi kasvanut viime kuukausina, ja odotamme tilauskannan kehittyvän myönteisesti vuoden jälkimmäisellä puoliskolla. Aurinkolämpöenergian markkinanäkymät ovat suotuisat erityisesti Euroopassa, Kiinassa ja Latinalaisessa Amerikassa.

Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä pääsimme juhlimaan kansainvälisen Helsinki Energy Challenge -kilpailun voittoa osana HIVE-konsortiota. Kisassa haettiin ehdotuksia hiilineutraaliin lämmitykseen. HIVE-konsortion ehdotuksessa yhdistyvät meriveden lämmön hyödyntäminen lämpöpumpuilla, suuret aurinkolämpöjärjestelmät, sähköllä toimivat vesivaraajat ja lämpövarastot. HIVEn lisäksi Savosolar oli mukana Sustainable Heat Coalition -konsortiossa, joka myös valittiin kymmenen finalistin joukkoon yli 250 ehdotuksesta.

Katsauskaudelle ajoittui optio-ohjelman 2-2020 merkintäaika, ja optio-oikeuksista lähes 90 prosenttia käytettiin merkintöihin. Keräsimme optioilla tehdyillä osakemerkinnöillä sekä merkitsemättä jääneiden optio-oikeuksien osalta suunnatulla osakeannilla noin 1,4 miljoonaa euroa uutta pääomaa ennen kuluja. Olemme hyvin tyytyväisiä siitä, että myös sijoittajat uskovat aurinkolämmön laajaan kasvupotentiaaliin siirryttäessä kohti aidosti puhdasta lämmöntuotantoa. Jo toteuttamamme projektit tyytyväisine asiakkaineen ovat erinomaisia referenssejä kasvattaessamme projektien keskikokoa ja yhtiön liikevaihtoa kohti kannattavaa pitkäjänteistä liiketoimintaa.”


SAVOSOLAR YHTIÖNÄ

Savosolar Oyj on suomalainen, Nasdaq First North Growth Market Swedenissä ja Nasdaq First North Growth Market Finlandissa listattu osakeyhtiö, joka suunnittelee ja toimittaa kaukolämmön tuottajille ja teollisuudelle suuria aurinkolämpöjärjestelmiä. Järjestelmät perustuvat Savosolarin kehittämiin erittäin tehokkaisiin aurinkolämpökeräimiin, joiden ytimenä on Savosolarin omat optisesti pinnoitetut suoravirtausabsorberit. Tällä johtavalla ja patentoidulla teknologialla Savosolar auttaa asiakkaitaan globaalisti tuottamaan puhdasta ja kilpailukykyistä energiaa. Yhtiön johdon saatavilla olevan tiedon mukaan Savosolarin keräimet ovat maailman tehokkaimpia suuria aurinkolämpökeräimiä.

Savosolarin visio on olla ensisijainen valinta tehokkaiden suurten aurinkoenergiajärjestelmien toimittajana maailmanlaajuisesti.

Savosolarin kotipaikka ja tuotantolaitos sijaitsevat Mikkelissä, minkä lisäksi sillä on toimipiste Vantaalla ja tytäryhtiöt Tanskassa ja Saksassa sekä toimipisteet Ranskassa ja Kiinassa. Savosolar hyödyntää myynnissä lisäksi paikallisia markkinoita tuntevia yhteistyökumppaneita, joita yhtiöllä on Euroopassa, Kiinassa, Latinalaisessa Amerikassa ja Australiassa.

PUOLIVUOSIKATSAUKSEN LAATIMISPERIAATTEET

Tämä puolivuosikatsaus on tilintarkastamaton. Tiedote on laadittu suomalaisen kirjanpitokäytännön (FAS) mukaisesti käyttäen samoja periaatteita kuin vuoden 2020 tilinpäätöksen laadinnassa. Vertailuluvut viittaavat vuoden 2020 vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin ole mainittu.

LIIKETOIMINNAN KEHITYS TAMMI-KESÄKUUSSA 2021

Liikevaihto

Savosolarin liikevaihto tammi-kesäkuussa pieneni 20,3 prosenttia ja oli 1,6 (2,0) miljoonaa euroa.

Liikevaihdon kasvu jäi odotuksista. Siihen vaikutti useiden asiakkaiden investointipäätösten siirtyminen Covid-pandemian aikana syksyllä 2020, minkä lisäksi monet eurooppalaiset toimijat jäivät odottamaan investoinneissaan EU:n Green Dealin puhtaan energian ohjelmia.

Projektitoiminnalle on tyypillistä, että yksittäisten vuosineljännesten ja vuosipuoliskojen liikevaihto voi vaihdella riippuen projektien toimitusvaiheista.

Merkittävät toimitukset ja uudet sopimukset katsauskaudella

Savosolar luovutti kesäkuussa Kyotherm Solarille Ranskan tähän mennessä suurimman aurinkolämpölaitoksen. Issoudunissa sijaitsevan laitoksen omistaa Kyotherm Solar, joka myy lämpöä Malteries Franco-Suisselle maltaiden kuivatukseen. Projekti ja sen luovutus viivästyi Covid-19-pandemian vuoksi noin vuodella. Projektin kokonaisarvo lisätilauksineen oli Savosolarille yhteensä 4,0 miljoonaa euroa, ja se on Savosolarin suurin toimitus tähän mennessä.
Aurinkolämpöjärjestelmien valmistuminen ja luovutus Ranskan Creutzwaldiin sekä Narbonneen ja Ponsiin ovat siirtyneet vuoden kolmannelle vuosineljännekselle. Covid-19-pandemian lisäksi toimituksia ovat hidastaneet eräiden komponenttien pidentyneet toimitusajat toisella vuosineljänneksellä.
Savosolar allekirjoitti tammikuussa sopimuksen noin 900 neliömetrin aurinkolämpöjärjestelmän toimittamisesta AbSOLAR SAS:n pilottihankkeeseen Cadaujacin kaupunkiin Ranskassa. Sopimuksen arvo on noin 300 tuhatta euroa. Savosolarilla on lisäksi yksinoikeussopimus AbSOLARin toisen aurinkolämpölaitoksen suunnittelusta ja toimittamisesta kasvihuoneen energiantuotantoon. Tämä arviolta noin 2,5 miljoonan euron hankkeen toteuttaminen odottaa asiakkaan investointipäätöstä.
Toukokuussa Savosolar allekirjoitti toimitussopimuksen Guangzhou Power Supply Bureau, Guangdong Power Grid Co., Ltd:n kanssa aurinkolämpöjärjestelmän toimittamisesta Guangzhouhun Kiinaan. Toimitettavan pilottijärjestelmän arvo on noin 500 tuhatta euroa. Järjestelmän toimituksen odotetaan tapahtuvan syksyllä 2021 ja sen on tarkoitus olla toiminnassa tämän vuoden loppuun mennessä.
Savosolar tiedotti maaliskuussa, että tarjouskilpailun voitto aurinkolämmitysjärjestelmän toimittamisesta Stadtwerke Lemgo GmbH:lle Saksaan ei johtanut tilaukseen.
Savosolarin tilauskanta oli katsauskauden päättyessä noin 1,1 (2,9) miljoonaa euroa. Tarjous- ja suunnitteluvaiheessa olevia projekteja oli noin 145 (94) miljoonan euron arvosta. Katsauskauden lopun luvussa näkyy kaukolämmön toimittajien ja teollisuuden kasvava kiinnostus puhtaan aurinkoenergian käyttöön ja näitä projekteja varten tehdyt budjettitarjoukset.

Kustannukset ja tulos

Savosolarin vuoden 2021 tammi-kesäkuun materiaali- ja palvelukustannukset olivat 1,4 (1,6) miljoonaa euroa. Materiaalikulujen osuutta kasvattivat joidenkin materiaalien ja komponenttien yleiset saatavuusongelmat ja niistä aiheutunut hintojen nousu.

Henkilöstökulut olivat 1,2 (1,1) miljoonaa euroa. Vertailukaudella henkilöstökuluja pienensivät Covid-pandemian aiheuttamien lomautusten kulusäästöt. Liiketoiminnan muut kulut pysyivät ennallaan ja olivat 1,0 (1,0) miljoonaa euroa.

Vertailukauteen sisältyi 0,1 miljoonan euron koronahäiriötuki Business Finlandilta.

Vuoden 2021 tammi-kesäkuun liiketulos (EBIT) heikentyi ja oli -2,2 (-1,7) miljoonaa euroa.

Rahoitustuotot ja -kulut olivat 0,1 (0,8) miljoonaa euroa. Vertailukauden rahoituskuluja rasitti erityisesti osakeannin järjestelykulut.

Katsauskauden tulos oli -2,3 (-2,6) miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos oli -0,058 (-0,128) euroa.


VERTAILU KATSAUSKAUSITTAIN

(1 000 euroa) 1-6/2021 1-6/2020 1-12/2020
Liikevaihto 1 627 2 043 5 117
Liikevoitto/tappio (EBIT) -2 201 -1 717 -3 897
Katsauskauden voitto/tappio -2 333 -2 564 -4 977
Osakekohtainen tulos, euroa
laimentamaton -0,058 -0,128 -0,161
Laimennettu -0,025 -0,028 -0,054

Rahoitus

Yhtiön taseen loppusumma 30.6.2021 oli 5,3 (8,9) miljoonaa euroa. Vaihto-omaisuus oli 1,5 (1,5) miljoonaa euroa. Rahat ja pankkisaamiset olivat 1,0 (4,3) miljoonaa euroa. Vertailukauden kassavaroja kasvatti kesäkuussa 2020 toteutettu osakeanti. Lyhytaikaiset saamiset olivat 1,1 (0,8) miljoonaa euroa.

Oma pääoma 30.6.2021 oli 3,7 (5,4) miljoonaa euroa. Oma pääoma sisältäen pääomalainat oli yhteensä 3,8 (6,0) miljoonaa euroa. Yhtiön omavaraisuusaste katsauskauden päättyessä oli 71,1 (60,8) prosenttia. Pääomalainat huomioiden omavaraisuusaste kauden päättyessä oli 72,6 (67,6) prosenttia.

Pääomalainoja on lyhennetty katsauskauden aikana lyhennysohjelman mukaisesti yhteensä 151 tuhatta euroa. Jäljellä oleva pääomalainaa, noin 80 tuhatta euroa, maksettiin pois lyhennysohjelman mukaisesti elokuussa 2021. Lisäksi yhtiöllä on tuotekehityslainaa Business Finlandilta 243 tuhatta euroa.

Vieraan pääoman määrä oli 1,3 (3,1) miljoonaa euroa, josta 0,2 (0,5) miljoonaa euroa oli pitkäaikaista ja 1,1 (2,6) miljoonaa euroa lyhytaikaista vierasta pääomaa. Pitkäaikaisesta vieraasta pääomasta oli pääomalainoja 0,0 (0,2) miljoonaa euroa ja rahoitusyhtiölainoja 0,2 (0,3) miljoonaa euroa. Lyhytaikaisesta vieraasta pääomasta pääomalainoja oli 0,1 (0,4) miljoonaa euroa, ostovelkoja 0,5 (1,2) miljoonaa euroa ja siirtovelkoja 0,5 (1,0) miljoonaa euroa.

Liiketoiminnan rahavirta ensimmäisellä vuosipuoliskolla oli -2,5 (-1,9) miljoonaa euroa ja investointien rahavirta 0,0 (0,0) miljoonaa euroa. Monien materiaalien ja komponenttien saatavuus on maailmanlaajuisesti heikentynyt, ja Savosolar on tehnyt materiaali- ja komponenttihankintoja etupainotteisesti turvatakseen niiden saatavuutta käynnissä oleviin ja tuleviin projekteihin. Näiden hankintojen vaikutus liiketoiminnan rahavirtaan oli katsauskaudella -0,7 miljoonaa euroa.

Rahoituksen rahavirta oli ensimmäisellä vuosipuoliskolla 1,1 (4,1) miljoonaa euroa. Rahavirrasta 1,4 miljoonaa euroa muodostui optio-oikeuksien 2-2020 (TO6) perusteella merkittyjen uusien osakkeiden merkinnästä ennen kuluja. Optio-oikeuksien sarjan 3-2020 (TO7) merkintäaika on 6.9-17.9.2021. Vertailukaudella rahavirtaa kasvatti kaudella järjestetty osakeanti, jolla yhtiö keräsi kulujen jälkeen noin 3,5 miljoonaa euroa uutta pääomaa.

Savosolarin rahavarat 30.6.2021 olivat 1,0 (4,3) miljoonaa euroa.

Investoinnit ja tuotekehitys

Investoinnit katsauskaudella olivat 0,0 (0,0) miljoonaa euroa. Yhtiöllä ei ole tarvetta mittaviin tuotannollisiin investointeihin tehtaallaan lähivuosina, sillä tehtaan kapasiteetti on tasolla, joka mahdollistaa 20-30 miljoonan euron liikevaihdon nykyisellä liiketoimintamallilla.

Business Finlandin myöntämästä 0,5 miljoonan euron tuotekehityslainasta oli nostettu katsauskauden päättyessä 0,4 miljoonaa euroa. Projektissa kehitetään suuriin aurinkolämpökenttiin sopivaa energiatehokasta keräintä, jota voidaan valmistaa massatuotantona. Projektille ja lainalle myönnettiin 12 kk jatkoaika vuoden 2021 loppuun asti. Ennen jatkoajan myöntämistä tuotekehityslainan ensimmäinen lyhennyserä 124 tuhatta euroa maksettiin maaliskuussa 2021.

Henkilöstö ja johto

Savosolarin palveluksessa oli katsauskauden päättyessä 36 (36) työntekijää. Keskimääräinen henkilöstömäärä oli 36 (38).

Savosolar tiedotti 29.6.2021 aloittavansa yhteistoimintaneuvottelut korkeintaan 25 henkilön lomauttamiseksi. Neuvottelujen perusteella päätettiin lomauttaa 17 henkilöä osa- tai kokoaikaisesti, korkeintaan 90 päivän ajaksi kolmen kuukauden aikana elokuun alusta alkaen. Tilanteen muuttuessa kolmen kuukauden jaksolla olennaisesti suunnitelmaa voidaan muuttaa. Myös yhtiön johto leikkaa palkkioitaan seuraavan kolmen kuukauden aikana. Yhteensä henkilöstöä koskevien järjestelyiden ja muiden menossa olevien säästötoimenpiteiden kautta yhtiö katsoo saavuttavansa noin 0,2 miljoonan euron säästöt seuraavan kolmen kuukauden aikana.

Savosolarin johtoryhmä koostui 30.6.2021 seuraavista henkilöistä: toimitusjohtaja Jari Varjotie, teknologiajohtaja Torben Frederiksen, Kiinan maajohtaja Raul Ikonen, toimitusketjusta, tuotannosta ja laadusta vastaava johtaja Martti Jalava, tehdaspäällikkö Pekka Karjalainen, myynti- ja markkinointijohtaja sekä projektien toteutuksesta vastaava Antti Lilleberg, vanhempi neuvonantaja Kaj Pischow ja talousjohtaja Heikki Timonen.

Toiminnan kehittäminen

Savosolar perusti kesäkuussa Branch Officen Ranskaan vahvistaakseen läsnäoloaan siellä. Savosolar on toimittanut tehokkaita aurinkolämpöjärjestelmiään Ranskassa sekä kaukolämpöön että teollisuuden prosessien lämmitysratkaisuihin ja on alansa markkinajohtaja Ranskassa.

Yhtiö jatkoi sisäisen toiminnan tehokkuuden parantamista ja aloitti toisella neljänneksellä johtamis- ja laatujärjestelmän päivittämisen jatkuvan parantamisen periaatteiden mukaan. Keskeisenä tavoitteena on päivittää tähänastisista projektitoimituksista saatujen kokemusten perusteella yhtiön prosessit niin, että moniprojektiympäristössä koko organisaatio toimii entistäkin tehokkaammin ja saumattomammin yhteen. Samalla parannetaan edelleen myyntivaiheen asiakasprojektien systeemisuunnittelua ja yhteistyömalleja sekä myynti- että toimituskumppaneiden kanssa. Lisäksi johtamisjärjestelmää kehitetään vastaamaan yhä paremmin ympäristö-, kestävän kehityksen ja sosiaalisen vastuun (CSR) vaatimuksia.

VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN 27.4.2021 PÄÄTÖKSET JA HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Savosolar Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 27.4.2021. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2020 ja päätti, että tilikauden tappio -4.977.020,37 euroa siirretään edellisten tilikausien voitto/tappiotilille eikä osinkoa jaeta. Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle ajalta 1.1.2020 – 31.12.2020 sekä tilinpäätöksen laadinnan osalta.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan yhtiökokouksen päättyessä alkavalta ja valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat palkkiot: hallituksen puheenjohtajalle 21.600 euroa ja muille hallituksen jäsenille kullekin 10.800 euroa.

Noin 40 % hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista maksetaan hallituksen osakeantivaltuutuksen perusteella antamalla hallituksen jäsenille yhtiön uusia osakkeita ja noin 60 % rahana. Osakkeen arvona käytetään osakkeen kaupankäyntimäärällä painotettua keskikurssia First North Growth Market Finland -markkinapaikalla Savosolar Oyj:n puolivuosikatsauksen 1.1.-30.6.2021 julkaisupäivää seuraavan kahden (2) viikon ajalta.

Yhtiökokous valitsi hallituksen jäseniksi uudelleen Feodor Aminoffin, Eero Auranteen, Mikael Lemströmin ja Ari Virtasen. Tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö Tilintarkastus Inkeröinen & Himanen Oy, joka ilmoitti nimeävänsä päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Juho Himasen.

Yhtiökokouksessa valittu hallitus piti järjestäytymiskokouksensa yhtiökokouksen jälkeen ja valitsi Eero Auranteen hallituksen puheenjohtajaksi.


LÄHIPIIRILIIKETOIMET

Yhtiöllä ei ollut katsauskaudella merkittäviä lähipiiriliiketoimia.

OSAKE

Savosolarilla on yksi osakesarja. Osakkeiden lukumäärä 30.6.2021 oli 77.440.623 (30.6.2020 48.332.595). Yhtiö ei omista omia osakkeita. Kullakin osakkeella on yksi ääni yhtiökokouksessa. Osakkeiden osakeantioikaistu kuukausittainen keskimääräinen lukumäärä katsauskauden aikana oli 40.187.277 (20.068.741). Osakkeiden lukumäärä kasvoi katsauskaudella optio-oikeuksien 2-2020 perusteella tehtyjen osakemerkintöjen seurauksena 12.977.135 uudella osakkeella. Noin 89,5 prosenttia optio-oikeuksista käytettiin osakkeiden merkintään. Lisäksi yhtiön hallitus päätti merkitsemättä jääneiden optio-oikeuksien osalta 1.521.496 osakkeen suunnatusta osakeannista. Optio-ohjelmalla ja suunnatulla osakeannilla merkittiin yhteensä 14.498.631 uutta osaketta. Uudet osakkeet rekisteröitiin kaupparekisteriin 29.3.2021.

Kauden aikana osakkeen hinta First North Growth Market Sweden -markkinapaikalla vaihteli 1,00 ja 1,590 (0,02 ja 3,555) Ruotsin kruunun (SEK) välillä. Kauden päätöskurssi oli 1,070 (1,824) Ruotsin kruunua. First North Growth Market Finland -markkinapaikalla osakkeen hinta vaihteli 0,10 ja 0,158 (0,002 ja 0,36) euron välillä. Päätöskurssi oli 0,106 (0,157) euroa.

Savosolarin yhteenlaskettu osakkeen vaihto tammi-kesäkuussa 2021 oli 39.777.438 (20.884.952) osaketta First North Growth Market Swedenissä ja 38.167.153 (7.474.167) First North Growth Market Finlandissa.

Savosolarin osakkeet on listattu Nasdaq Stockholm AB:n ylläpitämällä First North Growth Market Sweden -markkinapaikalla 2.4.2015 alkaen tunnuksella SAVOS. Osakkeiden rinnakkaislistaus Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North Growth Market Finland -markkinapaikalla alkoi 24.4.2015 tunnuksella SAVOH.

Suurimmat osakkeenomistajat 30.6.2021

Osakkeenomistaja Osakeomistus, kpl Osuus kaikista osakkeista ja äänistä, %
FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION 2 526 678 3,26
JOKINEN, JUKKA 1 400 000 1,81
GEUST, NIKLAS 1 347 575 1,74
NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB 911 225 1,18
HELLÉN, STEFAN ANDREAS 735 000 0,95
HEPOLA, JARI ANTERO 700 000 0,90
SPP SVERIGE PLUS 675 835 0,87
PYYKÖNEN, RIKU TAPANI 640 722 0,83
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (PUBL) HELSINGIN SIVUKONTTORI 565 634 0,73
LILJA, ANSA ANITTA 538 829 0,70
MUUT 67 399 125 87,03
YHTEENSÄ 77 400 623 100

Optio-ohjelmat

Savosolarilla oli katsauskauden alussa voimassa kaksi sarjaa vuoden 2020 optio-oikeuksia. Molempiin optiosarjoihin kuului 14.498.631 optio-oikeutta. Jokainen optio-oikeus antaa omistajalleen oikeuden merkitä yhden uuden osakkeen. Merkintäaika optio-oikeudella TO6 oli 8.3-19.3.2021 ja optio-oikeuksien perusteella merkittiin 12.977.135 uutta osaketta. Osakkeen merkintähinta oli 0,0960 euroa tai 0,977 Ruotsin kruunua per osake.

Merkintäaika optio-oikeudella TO7 on 6.9-17.9.2021.

Hallituksen voimassa olevat valtuudet

Varsinainen yhtiökokous 27.4.2020 valtuutti hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisista siten, että annettujen osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 100.000.000 osaketta. Hallitus päättää kaikista osakeantien ja optioiden sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista.

Valtuutuksesta käytettiin kesäkuussa 2020 järjestetyssä merkintäoikeusannissa ja optio-oikeuksien antamisessa yhteensä 72.495.450 osaketta ja hallituksen osakepalkkioiden maksamisessa 110.766 osaketta. Valtuutuksesta oli katsauskauden lopussa jäljellä 27.393.784 osaketta. Valtuutus on voimassa 27.4.2025 saakka.

YLEISET RISKIT JA LIIKETOIMINNAN EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Savosolarin liiketoiminnan merkittävimmät riskit ovat strategian mukaisen kasvun aikaansaamiseksi tarvittavan käyttöpääoman riittävyys, kyky saada uusia projekteja ja kyky lisätä liiketoiminnan tehokkuutta siten, että toiminta kääntyy kannattavaksi.

Covid-19-pandemian ja sen aiheuttamien rajoitustoimien jatkuminen voivat edelleen hidastaa ja siirtää tarjouskilpailuja ja sopimusneuvotteluja tai jo sovittujen hankkeiden toteutuksia. Covid-19-pandemialla voi olla vaikutuksia suoraan Savosolarin ja sen toimitusketjun toimintaan tai välillisesti asiakkaiden toimintaedellytysten heikentyessä. Yhtiö pyrkii turvaamaan erityisjärjestelyillä esimerkiksi tavarantoimitukset jo sovituille työmaille ja varautumaan yhteistyökumppaneidensa kanssa eri skenaarioihin.

Yhtiön hallitus seuraa aktiivisesti yhtiön kannattavuuden ja kassavirran kehittymistä ja hakee yhdessä yhtiön johdon kanssa parhaita ratkaisuja näiden kehittämiseksi kohti kannattavaa pitkäjänteistä liiketoimintaa. Yhtiön hallitus tarkastelee rahoituksen riittävyyttä jatkuvasti yhtiön kasvustrategian tärkeänä osana.

Tämän tiedotteen julkaisuhetkellä Savosolar ei voi olla varma käyttöpääoman riittävyydestä seuraavien 12 kuukauden tarpeisiin. Yhtiö on onnistunut aiemmin tarvitsemansa rahoituksen hankkimisessa, ja ottaen huomioon yhtiön myönteisen taloudellisen kehityksen ja toimialan hyvin suotuisat näkymät, yhtiön hallitus on luottavainen, että yhtiö kykenee tarvittaessa hankkimaan lisärahoitusta strategian mukaisen kasvun ja kannattavuuden aikaansaamiseksi.

Ei voida kuitenkaan taata, että yhtiön kannattavuus ja liiketoiminnan volyymi kasvavat riittävästi ja että yhtiö saa riittävissä määrin lisärahoitusta ja sellaisilla ehdoilla, jotka ovat edullisia nykyisten osakkeenomistajien kannalta ja että lisärahoitusta saadaan oikeaan aikaan. Mikäli yhtiö ei onnistu parantamaan kannattavuuttaan, ja/tai hankkimaan lisärahoitusta liiketoiminnan tarvitsemalla tavalla, yhtiö saattaa joutua viivästyttämään, supistamaan tai lopettamaan toimintojaan.

RIITA-ASIAT

Savosolar tiedotti 15.2.2021 solmineensa sovintosopimuksen Sunti SAS:n kanssa siitä, että kumpikaan osapuoli ei valita Montpellierin kauppatuomioistuimen 23.12.2020 tekemästä ratkaisusta, jossa Savosolar velvoitetaan maksamaan Sunti SAS:lle noin 137.000 euron suuruinen vahingonkorvaus sopimusrikkomuksesta koskien yksinoikeuslauseketta aurinkolämpöprojektin tarjouskilpailussa. Vahingonkorvaus maksettiin helmikuussa 2021.

STRATEGIA JA PITKÄN TÄHTÄIMEN TAVOITTEET

Savosolarin missiona on taistella ilmastonmuutosta vastaan kilpailukykyistä energiaa tuottavan, johtavan teknologian avulla. Savosolar auttaa asiakkaitaan saavuttamaan ilmastomuutosta koskevat tavoitteensa täysin päästöttömän energian avulla.

Yhtiön visiona on olla ensisijainen valinta tehokkaiden aurinkoenergia-asennusten toimittajaksi maailmanlaajuisesti.

Yhtiön strategisena tavoitteena on kasvaa ja olla johtava suurten aurinkolämpölaitosten toimittaja järjestelmissä, joissa laatu ja hyötysuhde on tärkeintä. Tämä tarkoittaa suuren mittakaavan järjestelmiä kuten kaukolämpöä (Solar District Heating, SDH) ja lämmöntuotantoa teollisiin prosesseihin (Solar Heat for Industrial Processes, SHIP). Teollisuudessa keskeiset segmentit ovat kaivosteollisuus, ruuan ja juoman jalostus, paperiteollisuus ja kasvihuoneet.

Strategian toteutuksessa avainasemassa ovat yhtiön aurinkokeräinteknologia ja systeemisuunnitteluosaaminen sekä vahvat paikalliset ja globaalit kumppanit.

Toiminnan maantieteellinen painopiste on edelleen Euroopassa, mutta yhtiö hakee aktiivisesti kumppaneita ja markkinoi tuotteitaan ja palvelujaan myös Euroopan ulkopuolella. Savosolar toimittaa energiajärjestelmiä kokonaistoimituksina strategiansa mukaisesti yhdessä partnereidensa kanssa. Partnerit eri maissa toimivat myös yhtenä myyntikanavana Savosolarin tuotteille.
KATSAUSKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEISET MERKITTÄVÄT TAPAHTUMAT

Savosolar tiedotti 16.7.2021, että se on päättänyt lomauttaa yhteistoimintaneuvottelujen perusteella 17 henkilöä osa- tai kokoaikaisesti, korkeintaan 90 päivän ajaksi kolmen kuukauden aikana elokuun alusta alkaen. Tilanteen muuttuessa kolmen kuukauden jaksolla olennaisesti tai mikäli yhtiö saa uusia tilauksia lomautusaikana, suunnitelmaa voidaan muuttaa. Yhtiöllä on useita projekteja aktiivisessa tarjous- ja toteutusvaiheessa, eivätkä sopeuttamistoimenpiteet siten koske myynti- ja projektihenkilöstöä.

Myös yhtiön johto leikkaa palkkioitaan seuraavan kolmen kuukauden aikana. Yhteensä henkilöstöä koskevien järjestelyiden ja muiden menossa olevien säästötoimenpiteiden kautta yhtiö katsoo saavuttavansa noin 0,2 miljoonan euron säästöt seuraavan kolmen kuukauden aikana.


MARKKINAYMPÄ
RISTÖ

Uusiutuvan energian ja erityisesti aidosti puhtaan, päästöttömän energian kysyntä jatkaa vahvaa kasvuaan ilmastonmuutoksen vastaisten toimien lisääntyessä. Kansainvälisen energiajärjestön IEA:n mukaan ainoastaan uusiutuvan energian tuotanto jatkoi kasvuaan vuonna 2020 Covid-19-pandemiasta huolimatta, vaikka pandemia hidastikin uusien aurinkolämpöjärjestelmien käyttöönottoa. Puhtaan energian tärkeyttä korostaa myös elokuussa julkaistu kansainvälisen ilmastopaneelin IPCC:n tuore raportti. Raportin mukaan kaikkien kasvihuonekaasujen pitoisuudet ilmakehässä ovat historiallisen korkeat, ja vain nopea muutos kohti päästötöntä energiantuotantoa voi pitää ilmaston lämpenemisen alle 1,5 asteessa, jolloin vältettäisiin pahimmat katastrofit maailmassa.

Aurinkolämpö on täysin päästötön energianlähde, jota hyödynnetään kasvavassa määrin kaukolämmön tuotannossa, teollisissa prosesseissa sekä pienimuotoisemmin esimerkiksi käyttöveden lämmityksessä. Suurten alle sadan asteen lämpötilan aurinkolämpöjärjestelmien markkinoilla on rajallinen määrä osaavia globaalisti toimivia kokonaistoimittajia, ja Savosolar on teknologia- ja laatujohtaja tässä segmentissä. Markkinoiden kasvaessa järjestelmäintegraattoreiden määrä on lisääntymässä. Integraattoreilla on usein kokemusta myös muista lämmitysjärjestelmistä ja hybridijärjestelmistä.

Aurinkolämmön käyttö kasvaa sekä kaukolämmön että teollisten prosessien lämmön tuotannossa. Lukumäärällisesti eniten teollisuuden aurinkolämpöjärjestelmiä otettiin käyttöön vuonna 2020 Kiinassa, Meksikossa ja Saksassa (Lähde: SolarThermalWorld, kesäkuu 2021). Järjestelmät ovat toistaiseksi vielä suhteellisen pieniä ja mukana on yli sadan asteen prosessilämpöä, mutta kehitys on kohti suurempaa mittakaavaa sekä yli että alle sadan asteen lämpötila-alueilla. Tästä oivallinen esimerkki on Savosolarin toimittama 14 000 m2 järjestelmä Issouduniin Ranskaan, missä se tuottaa lämpöä maltaiden kuivatukseen. Tämän referenssin myötä vastaavia systeemejä samalle teollisuussegmentille on jo lähtenyt liikkeelle. Teollisuudelle on olennaista saada energiaa kilpailukykyisellä hinnalla. Kustannusten rinnalla päästövähennysten merkitys on selkeästi kasvamassa, ja sitä tukee päästöoikeuksien hintojen nousu.

Lämmöntuotannon osuus on yli puolet koko maailman energiantuotannosta, mutta IEA:n mukaan tästä vain noin 11 prosenttia tuotetaan uusiutuvalla energialla. Euroopan unionin alueella uusiutuvien osuus on noin 20 prosenttia. Savosolarin arvion mukaan aidosti puhtailla energian tuotantomuodoilla tuotetaan yhä alle neljä prosenttia koko maailman lämpöenergiasta. Euroopan komission uusiutuvia energianlähteitä koskevassa direktiiviehdotuksessa usiutuvia energialähteitä koskevassa direktiiviehdotuksessaheinäkuulta (Fit for 55) asetetaan aiempaa tiukempi tavoite päästöjen vähentämiseksi. Sen mukaan kasvihuonekaasujen tulee vähentyä vuoteen 2030 mennessä vähintään 55 prosenttia vuoden 1990 tasosta.

IEA arvioi uusiutuvien energiamuotojen kasvavan lämmöntuotannossa 85 prosenttia vuoteen 2040 mennessä. Laajojen aurinkolämpöjärjestelmien kasvun arvioidaan olevan nopeinta Euroopan unionin alueella ja Kiinassa. Puhtaan uusiutuvan energian käytön kasvua ohjaa monissa maissa verotus ja päästöihin kohdistetut sanktiot.

EU:n Green Deal -ohjelman odotetaan lisäävän kiinnostusta aurinkolämpöä kohtaan erityisesti osana kaukolämmitystä. Tulevaisuudessa lämmityksessä nähdään yhä useammin myös hybridiratkaisuja, joissa lämpöä ja jäähdytystä tuotetaan esimerkiksi aurinkolämpökeräinten ja uusiutuvalla sähköllä käytettävien lämpöpumppujen yhteisjärjestelmillä.

Savosolarille merkityksellisten suurten aurinkolämpöjärjestelmien markkinat ovat kasvussa erityisesti Euroopassa. Yhtiö arvioi, että vuonna 2022 suurten aurinkolämpöjärjestelmien markkina kaksin-kolminkertaistuu verrattuna vuoteen 2021. Savosolar arvioi kasvun olevan selkeintä Ranskassa, Itävallassa, Puolassa ja Saksassa, joissa on jo aloitettu toimenpiteitä EU:n Green Deal -ohjelman mukaisesti. Myös Kiinassa ja Latinalaisessa Amerikassa kiinnostus aurinkolämpöä kohtaan on konkretisoitumassa sekä projektien lukumäärällä että koolla mitattuna.

IEA arvioi, että investoinnit uusiutuvan energiatuotannon hyödyntämiseen jatkavat lähitulevaisuudessa kasvuaan myös osana Covid-19-pandemiaa seuraavaa talouden elvytystä. Euroopan unioni on päättänyt, että sen monivuotisesta budjetista ja tuki-instrumentista koronakriisistä toipumiseen vuosille 2021-2023, yhteensä noin 1 800 miljardista eurosta, 30 prosenttia on käytettävä ilmastotoimiin eli vahvistamaan EU:n Green Deal -ohjelmaa.

Savosolar Oy:n taloudellinen tiedottaminen vuonna 2021:
Savosolarin liiketoimintakatsaus tammi-syyskuulta julkaistaan 27.10.2021.
Taloudelliset katsaukset julkaistaan suomeksi ja englanniksi.

SAVOSOLAR OYJ
Hallitus

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Jari Varjotie
Puh: +358 400 419 734
Sähköposti: jari.varjotie@savosolar.com

LIITTEET

1 Tuloslaskelma
2 Tase
3 Rahoituslaskelma
4 Laskelma oman pääoman muutoksista
5 Tunnusluvut ja laskentakaavat

Savosolar lyhyesti

Savosolarin erittäin tehokkaat keräimet ja suuren mittakaavan aurinkolämpöjärjestelmät ovat vieneet aurinkolämpöenergiateknologian aivan uudelle tasolle. Yhtiön keräimissä on patentoidut, nanopinnoitetut suoravirtausabsorberit, ja tällä johtavalla teknologialla Savosolar auttaa asiakkaitaan tuottamaan puhdasta ja kilpailukykyistä energiaa. Savosolarin visio on olla ensisijainen valinta tehokkaiden aurinkolämpöjärjestelmien toimittajana maailmanlaajuisesti. Yhtiö keskittyy suuren mittakaavan projekteihin kaukolämmön tuotannossa, teollisuuden prosessilämmityksessä ja kiinteistöjärjestelmissä – eli markkinoihin, joissa on iso nopean kasvun potentiaali. Yhtiö toimittaa ensisijaisesti kokonaisia järjestelmiä suunnittelusta asennukseen käyttäen parhaita paikallisia yhteistyökumppaneita. Savosolar on tunnustetusti alan innovatiivisin yritys ja haluaa pysyäkin sellaisena. Savosolarin osake on listattu Nasdaq First North Growth Market Swedenissä tunnuksella SAVOS ja Nasdaq First North Growth Market Finlandissa tunnuksella SAVOH. www.savosolar.com

Yhtiön Hyväksytty Neuvonantaja on Augment Partners AB, info@augment.se, puh. +46 8 604 22 55.


LIITE 1
TULOSLASKELMA (FAS, tilintarkastamaton)

(1 000 euroa) 1-6/
2021
1-6/
2020
1-12/
2020
Liikevaihto 1627 2 043 5 117
Liiketoiminnan muut tuotot 26 70 111
Materiaalit ja palvelut -1 386 -1 551 -4 173
Henkilöstökulut -1 235 -1 078 -2 238
Poistot ja arvonalentumiset -200 -251 -488
Liiketoiminnan muut kulut -1 034 -950 -2 226
Liikevoitto/-tappio -2 201 -1 717 -3 897
Rahoitustuotot 35 67 160
Rahoituskulut -167 -914 -1 240
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja -2 333 -2 564 -4 977
Katsauskauden/tilikauden tulos -2 333 -2 564 -4 977

1-6/
2021
1-6/
2020
1-12/
2020
Tulos/osake, laimentamaton, euroa -0,058 -0,128 -0,161
Tulos/osake, laimennettu, euroa -0,025 -0,028 -0,054
Osakkeiden lukumäärä katsauskauden
päättyessä
77.440.623 48.332.595 62.941.992
Osakeantioikaistu kuukausittainen keskimääräinen osakkeiden lukumäärä 40.187.277 20.068.741 30.890.608
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakkeiden lukumäärä 91.940.401 91.831.929 91.941.548


LIITE 2
TASE (FAS, tilintarkastamaton)

(1 000 euroa) 30.06.2021 30.06.2020 31.12.2020
Vastaavaa
Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet 631 830 733
Aineelliset hyödykkeet 542 631 602
Sijoitukset tytäryhtiöihin 162 162 162
Pysyvät vastaavat yhteensä 1 335 1 623 1 497
Vaihtuvat vastaavat
Vaihto-omaisuus 1 468 1 530 1 174
Pitkäaikaiset saamiset 284 630 529
Myyntisaamiset 387 102 735
Saamiset omistusyhteysyrityksiltä 4 3 3
Muut saamiset 69 67 66
Siirtosaamiset 666 608 540
Rahat ja pankkisaamiset 1 042 4 321 2 498
Vaihtuvat vastaavat yhteensä 3 920 7 261 5 545
Vastaavaa yhteensä 5 255 8 884 7 042

(1 000 euroa) 30.06.2021 30.06.2020 31.12.2020
Vastattavaa
Oma pääoma
Osakepääoma 470 470 470
SVOP-rahasto 45 688 42 621 44 296
Edellisten tilikausien tappio -40 108 -35 131 -35 131
Katsauskauden/tilikauden tulos -2 333 -2 564 -4 977
Oma pääoma yhteensä 3 717 5 396 4 659
Tilinpäätössiirtojen kertymä
Vapaaehtoiset varaukset 0 0 0
Pakolliset varaukset
Muut pakolliset varaukset 223 359 282
Vieras pääoma, pitkäaikainen
Pääomalainat 0 231 0
Lainat rahoituslaitoksilta 243 314 191
Muut velat 0 0 0
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 243 545 191
Vieras pääoma, lyhytaikainen
Pääomalainat 80 382 231
Lainat rahoituslaitoksilta 0 0 124
Saadut ennnakot 24 0 128
Ostovelat 462 1 098 479
Velat saman konsernin yrityksille 38 100 69
Muut velat 55 23 41
Siirtovelat 412 981 840
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 1 072 2 584 1 911
Vieras pääoma yhteensä 1 315 3 129 2 101
Vastattavaa yhteensä 5 255 8 884 7 042


LIITE 3
RAHOITUSLASKELMA (FAS, tilintarkastamaton)

(1 000 euroa) 1-6/
2021
1-6/
2020
1-12/
2020
Liiketoiminta
Katsauskauden/tilikauden tulos -2 333 -2 564 -4 977
Oikaisut 272 1 064 1 456
Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten muutos 463 98 -364
Vaihto-omaisuuden muutos -294 260 615
Lyhytaikaisten korottomien velkojen muutos -462 120 -652
Korot liiketoiminnasta -152 -901 -1 133
Liiketoiminnan rahavirta -2 506 -1 923 -5 056
Investoinnit
Investoinnit -37 -13 -123
Saadut osingot investoinneista 20 54 54
Investointien rahavirta -17 41 -69
Rahoitus
Maksullinen osakeanti 1 392 4 369 6 044
Saadut ennakot -104 0 128
Pitkäaikaisten lainojen nostot 52 0 0
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut 0 -300 0
Lyhytaikaisten lainojen nostot 0 0 0
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -274 0 -682
Rahoituksen rahavirta 1 067 4 069 5 490
Rahavarojen muutos -1 456 2 188 365
Rahavarat kauden alussa 2 498 2 133 2 133
Rahavarat kauden lopussa 1 042 4 321 2 498

LIITE 4
LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (FAS, tilintarkastamaton)

(1 000 euroa) Osake-
pääoma
SVOP-
rahasto
Edellisten tilikausien voittovarat Tilikauden
tulos
Yhteensä
Oma pääoma 1.1.2021 470 44 296 -40 108 0 4 659
Osakeanti 0 1 392 0 0 1 392
Katsauskauden tulos 0 0 0 -2 333 -2 333
Oma pääoma 30.06.2021 470 45 688 -40 108 -2 333 3 717
Oma pääoma 1.1.2020 2 007 36 715 -35 131 0 3 592
Osakeanti -1 537 5 906 0 0 4 369
Katsauskauden tulos 0 0 0 -2 564 -2 564
Oma pääoma 30.06.2020 470 42 621 -35 131 -2 564 5 396

LIITE 5
TUNNUSLUVUT JA LASKENTAKAAVAT (FAS, tilintarkastamaton)

(1 000 euroa) 1-6/2021 1-6/2020 1-12/2020
Liikevaihto 1 627 2 043 5 117
Katsauskauden/tilikauden tulos -2 333 -2 564 -4 977
Rahavarat 1 042 4 321 2 498
Oma pääoma 3 717 5 396 4 659
Omavaraisuusaste, % 71,1 60,8 67,4
Tunnuslukujen laskentakaavat
Omavaraisuusaste, % Taseen mukainen oma pääoma tilikauden päättyessä x 100 / Taseen loppusumma
Osakkeiden lukumäärä, kpl Osakkeiden lukumäärä tilikauden päättyessä
Osakkeiden lukumäärä keskimäärin, kpl Osakeantioikaistu kuukausittainen keskimääräinen osakemäärä
Osakekohtainen tulos, euroa Tilikauden tulos / Osakeantioikaistu keskimääräinen osakemäärä

Liite

Attachments


Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2021

Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2021…Alkuperäinen artikkeli