Etusivu » ROBIT OYJ PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2021: LIIKEVAIHDON JA KANNATTAVUUDEN KASVU JATKUI

ROBIT OYJ PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2021: LIIKEVAIHDON JA KANNATTAVUUDEN KASVU JATKUI

ROBIT OYJ PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2021: LIIKEVAIHDON JA KANNATTAVUUDEN KASVU JATKUI

| Source:

Robit Oyj

Robit Oyj

Lempäälä, FINLAND

English
Finnish

ROBIT OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.8.2021 KLO 11.00

ROBIT OYJ PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2021: LIIKEVAIHDON JA KANNATTAVUUDEN KASVU JATKUI

Tekstissä katsauskaudella viitataan ajalle 1.4.–30.6.2021 (Q2) ja H1 viittaa ajanjaksoon 1.1.–30.6.2021. Vastaavan ajanjakson tiedot vuodelta 2020 on esitetty sulkeissa. Kaikki esitetyt luvut ovat euroissa. Prosenttiluvut on laskettu tuhansista euroista.

1.4.–30.6.2021 lyhyesti

 • Liikevaihto 25,1 miljoonaa euroa (22,3), muutos 12,7 prosenttia
 • EBITDA 1,9 miljoonaa euroa (1,1)
 • EBITA 0,7 miljoonaa euroa (-0,3)
 • Liiketulosprosentti (EBIT) 1,8 prosenttia liikevaihdosta (-2,1)
 • Katsauskauden tulos -0,2 miljoonaa euroa (-0,8)
 • Liiketoiminnan nettorahavirta -2,4 miljoonaa euroa (0,8)
 • Omavaraisuusaste katsauskauden lopussa 44,2 prosenttia (45,5)

1.1.–30.6.2021 lyhyesti

 • Liikevaihto 48,1 miljoonaa euroa (43,7), muutos 10,0 prosenttia
 • EBITDA 3,4 miljoonaa euroa (1,4)
 • EBITA 1,0 miljoonaa euroa (-1,2)
 • Liiketulosprosentti (EBIT) 1,2 prosenttia liikevaihdosta (-3,7)
 • Katsauskauden tulos 0,2 miljoonaa euroa (-2,8)
 • Liiketoiminnan nettorahavirta -4,1 miljoonaa euroa (-0,4)
 • Omavaraisuusaste katsauskauden lopussa 44,2 prosenttia (45,5)
Keskeiset tunnusluvut Q2 2021 Q2 2020 Muutos% H1 2021 H1 2020 Muutos% 2020
Liikevaihto, 1 000 euroa 25 088 22 256 12,7 % 48 110 43 746 10,0 % 91 631
EBITDA*, 1 000 euroa 1 864 1 052 77,2 % 3 441 1 406 144,8 % 5 116
EBITDA, osuus liikevaihdosta % 7,4 % 4,7 % 7,2 % 3,2 % 5,6 %
EBITA, 1 000 euroa 678 -263 357,4 % 1 015 -1 204 184,3 % -48
EBITA, osuus liikevaihdosta % 2,7 % -1,2 % 2,1 % -2,8 % -0,1 %
EBIT, 1 000 euroa 462 -466 199,1 % 583 -1 611 136,2 % -868
EBIT, osuus liikevaihdosta % 1,8 % -2,1 % 1,2 % -3,7 % -0,9 %
Katsauskauden tulos, 1 000 euroa -191 -831 77,0 % 224 -2 841 107,9 % -2 894
Katsauskauden tulos, osuus liikevaihdosta % -0,8 % -3,7 % 0,5 % -6,5 % -3,2 %
Osakekohtainen tulos (EPS), 1 000 euroa -0,01 -0,04 0,01 -0,14 -0,14
Oman pääoman tuotto (ROE), %** 0,5 % -11,3 % -5,9 %
Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), %** 1,5 % -5,4 % -2,6 %

*Ei vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä H1/2021 tai H1/2020
**Laskentatapaa korjattu vastaamaan määriteltyä tunnuslukukaavaa

ROBITIN NÄKYMÄT VUODELLE 2021

Robit arvioi markkinatilanteen kehittyvän positiivisesti. Kaivossegmentin kysyntää tukee positiivinen metallien hinnan kehitys. Rakennusteollisuuden kysyntää tukee hyvä työtilanne Robitille merkityksellisillä rakennusteollisuuden markkina-alueilla sekä rakennusteollisuudelle globaalisti päätetyt merkittävät rahoitukset.

Yhtiö arvioi COVID-19-rajoitusten vaikuttavan rajallisesti Robitin tuotteiden kysyntään vuoden 2021 aikana. Kaivosteollisuuden kysyntä on korkealla tasolla vuonna 2021. Kulutusosien kysyntä yli syklien on luonteeltaan vakaampaa suhteessa investointituotteisiin. Positiivinen mineraalien hintojen kehitys ja hyvät näkymät heijastuvat hyvin kehittyvään tutkimusporausaktiviteettiin. Tutkimusporaus on teollisuuden syklinen osa, joka heijastaa kaivosteollisuuden halukkuutta investoida tulevaisuuden kapasiteetin lisäyksiin. Yhtiöllä on kaivossegmentissä hyvät kasvumahdollisuudet.

Rakennusteollisuus on aina paikallisesti syklistä ja markkinatilanne voi muuttua nopeasti. Robitin asiakkaiden näkymät ovat hyvät ja infrarakentamiseen liittyvät projektit, jotka ovat meneillään tai käynnistymässä 2021, tukevat alkuvuoden näkymiä.

OHJEISTUS VUODELLE 2021

Robit arvioi markkinatilanteen kehittyvän positiivisesti ja uskoo COVID-19 rajoitusten vaikuttavan rajallisesti Robitin tuotteiden kysyntään vuoden 2021 aikana. Robit arvioi vuoden 2021 liikevaihdon kasvavan ja euromääräisen vertailukelpoisen EBITDA-kannattavuuden paranevan vuoteen 2020 verrattuna.

TOIMITUSJOHTAJA TOMMI LEHTONEN:

Liikevaihdon ja kannattavuuden positiivinen kehitys jatkui. Toinen vuosineljännes oli jo yhdeksäs peräkkäin vuosineljännes, jolloin kasvoimme vertailukauteen nähden. EBITDA on parantunut vertailukauteen nähden viidellä peräkkäisellä vuosineljänneksellä. Vuoden toisella neljänneksellä saavutimme uudet ennätykset sekä liikevaihdossa (25,1 miljoonaa euroa) että tilauksissa (26,5 miljoonaa euroa). Vuoden ensimmäisellä puoliskolla edettiin odotusten mukaisesti kohti normaalimpaa markkinatilannetta. COVID-19-pandemian toimialaan vaikuttavien rajoitusten lieventyessä.

Liikevaihto vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla oli 48,1 miljoonaa euroa (43,7) Kasvua vertailukauteen oli 10,0 prosenttia ja vertailukelpoisin valuuttakurssein 10,7 prosenttia. EBITDA oli 3,4 miljoonaa euroa ja kasvoi 144,8 prosenttia vertailukauteen. Saadut tilaukset kasvoivat 6,9 prosenttia vertailukauteen nähden ollen 49,6 miljoonaa euroa (46,4). Tilaukset olivat vahvat vuoden toisella vuosineljänneksellä kasvaen 23,1 prosenttia ja ollen 26,5 miljoonaa euroa (21,5).

Jatkoimme onnistuneesti systemaattista kasvuhankkeiden toteutusta. Myyntialuekohtaiset toimenpidesuunnitelmat koostuvat mm. uuden kilpailukykyisemmän tarjonnan lanseerauksista, merkittävien myyntiprojektien systemaattisesta hallinnasta ja alueellisen myynnin kattavuuden vahvistamisesta uusien jakelijakumppaneiden kanssa. Erityisesti EMEA-alueella kasvu toteutui vuoden ensimmäisellä puoliskolla hyvällä tasolla. Americas ja Aasian markkina-alueilla pandemia vaikutti vielä alkuvuoteen, mutta tilanne kehittyi parempaan suuntaan toisella vuosineljänneksellä. Americas-alueella myynti kasvoi merkittävästi osittain johtuen matalasta Q2-liikevaihdosta viime vuonna. East-alueella aktiviteetti meidän paalutustuotteisiin liittyvien rakennusprojektien osalta oli selvästi vertailukautta matalammalla tasolla. Alueen kaivossegmentin myynti kehittyi hyvin. Australiassa myynti kasvoi 5,7 prosenttia.

Edistyimme hyvin myynnin kattavuuden laajentamisessa uusien jakelijakumppanuuksien kautta. Ensimmäisen vuosipuoliskon aikana allekirjoitimme kuusi uutta jakelijasopimusta ja muutama merkittävä uusi kumppanuus on keskustelun alla. Nyt keskitymme voittamaan asiakkuuksia uusien jakelijoiden kanssa. Top Hammer -liiketoiminta kasvoi hyvin ja valmistauduimme tähän investoimalla varastoihin. Varastoja kasvattivat myös maailmanlaajuisten logistiikkahaasteiden seurauksena pidentyneet kuljetusajat. Top Hammer
-tuotantokapasiteetin nostoon liittyvät investoinnit etenevät Suomessa ja Etelä-Koreassa. Down the Hole -liiketoiminta ei kasvanut meidän tavoitteiden mukaisesti. Meillä on hyvät mahdollisuudet kasvaa uudistetulla Down the Hole -tarjonnalla ja keskitymme tällä alueella valikoiduilla markkinoilla uusien asiakkuuksien voittamiseen. Aktiivisten myyntiprojektien määrä kasvoi vuoden toisella neljänneksellä useilla alueilla mm. uusien jakelijasopimusten myötä.

Toisen vuosipuoliskon aikana lanseerasimme uusia tuotteita liittyen kaivonporaus-, paalutus- ja DTH-louhinta-käyttökohteisiin. Ollemme saanet paljon positiivista palautetta liittyen uusien tuotteiden suorituskykyyn. Lisäsimme alkuvuoden aikana tutkimus- ja kehityspanostuksia vuodenvaihteessa päivitetyn strategian painopistealueiden pohjalta.

Kannattavuuden parannushankkeet jatkuivat ja edistyivät pääosin suunnitelmien mukaisesti. Vuoden toisella neljänneksellä tulokset liittyen materiaalien kustannussäästöihin ja uusien kustannustehokkaampien tuotteiden lanseerauksiin realisoituivat osittain. Myös hinnoittelutoimenpiteitä toteutettiin. Näiden toimenpiteiden vaikutus nähdään pääosin toisen vuosipuoliskon aikana. Materiaali- ja kuljetuskustannuksien nousu on ollut nopeaa ja olemme reagoineet tähän kehitykseen useilla toimenpiteillä. Liiketoiminnan nettorahavirta oli negatiivinen. Tämä oli seurausta tietoisesta panostuksesta varastoihin, joilla tuettiin kasvua ja tavoiteltua asiakaspalvelutasoa.

Prosessikehitys keskittyi toistuvien toimitusten hallintaan niin, että kapasiteetti hyödynnetään optimaalisesti suunnitellun asiakaspalvelutason varmistamiseksi. Myynnin prosesseja kehitettiin edelleen erityisesti hinnoittelun osalta.

Lanseerasimme pitkän ajan osakepohjaisen sitoutusohjelman. Vuoden 2021 ohjelmaan nimettiin 21 avainhenkilöä. Toisen neljänneksen aikana käynnistyi myös Robitin Mentor-ohjelma, jossa avainhenkilöille valittiin organisaation ulkopuolelta kokenut mentori. Aloitimme myös uuden Learning Café -konseptin, jonka ideana on jakaa Robitin kokeneiden osaajien tietotaitoa yhtiön sisällä.

LIIKEVAIHTO

Liikevaihto liiketoimintayksiköittäin

Tuhatta euroa Q2 2021 Q2 2020 Muutos% H1 2021 H1 2020 Muutos% 2020
Top Hammer 13 848 11 355 22,0 % 26 299 22 830 15,2 % 46 348
Down the Hole 11 239 10 901 3,1 % 21 811 20 916 4,3 % 45 283
Yhteensä 25 088 22 256 12,7 % 48 110 43 746 10,0 % 91 631

Konsernin liikevaihto vuoden toisella vuosineljänneksellä oli 25,1 miljoonaa euroa (22,3). Nousua vertailukauteen oli 12,7 prosenttia. Vertailukelpoisin valuutoin muutos oli 12,6 prosenttia.

Konsernin liikevaihto ensimmäisellä vuosipuoliskolla oli 48,1 miljoonaa euroa (43,7). Nousua vertailukauteen oli 10,0 prosenttia. Vertailukelpoisin valuutoin muutos oli 10,7 prosenttia.

Top Hammer -liiketoiminta kasvoi vahvasti toisella vuosineljänneksellä ja kasvua oli 22,0 prosenttia. Ensimmäisellä vuosipuoliskolla Top Hammer -liikevaihto kasvoi 15,2 prosenttia liikevaihdon päätyessä 26,3 miljoonaan euroon (22,8). Top Hammer -myynti kasvoi hyvin lähes kaikilla markkina-alueilla. Ainoastaan Aasian alueella myynti laski vertailukauteen verrattuna.

Down the Hole -liiketoiminta kasvoi toisella vuosineljänneksellä 3,1 prosenttia. Ensimmäisellä vuosipuoliskolla liikevaihto kasvoi 4,3 prosenttia liikevaihdon ollessa 21,8 miljoonaa euroa. Kasvu oli vahvaa erityisesti Pohjois-Amerikassa. Myös EMEA-alueen myynti kehittyi hyvin vahvan Geotechnical-segmentin myynnin vetämänä.

Liikevaihto markkina-alueittain

Tuhatta euroa Q2 2021 Q2 2020 Muutos% H1 2021 H1 2020 Muutos% 2020
EMEA 11 810 10 026 17,8 % 22 576 19 757 14,3 % 40 028
Americas 4 566 2 711 68,4 % 8 274 6 620 25,0 % 14 008
Asia 2 643 2 791 -5,3 % 5 016 6 004 -16,4 % 11 397
Australasia 3 590 3 423 4,9 % 6 792 6 423 5,7 % 13 654
East 2 479 3 305 -25,0 % 5 451 4 943 10,3 % 12 544
Yhteensä 25 088 22 256 12,7 % 48 110 43 746 10,0 % 91 631

Yhtiön kasvu oli vuoden toisella vuosineljänneksellä vahvaa EMEA- ja Americas-alueilla. Americas-alueella myynti kasvoi erityisesti Pohjois-Amerikassa. Etelä-Amerikassa COVID-19-pandemia vaikutti vielä negatiivisesti myyntiin, mutta tilanne kehittyi parempaan suuntaan katsauskauden loppua kohti. East-alueella toisen vuosineljänneksen myynti laski 25,0 prosenttia. Aktiviteetti paalutustuotteisiin liittyvien rakennusprojektien osalta oli selvästi vertailukautta matalammalla tasolla. Alueen kaivossegmentin myynti kehittyi hyvin. Australiassa myynti kasvoi 4,9 prosenttia katsauskaudella. Asia-alueella aktiivisuus parani alkuvuoteen verrattuna, mutta myynti laski vuoden toisella vuosineljänneksellä 5,3 prosenttia.

Ensimmäisellä vuosipuoliskolla kaikki markkina-alueet kasvoivat lukuun ottamatta Asia-aluetta. Vahvinta kasvu oli Americas-alueella, jossa liikevaihto kasvoi 25,0 prosenttia erityisesti vahvan toisen vuosineljänneksen ansioista. Myös EMEA- ja East-alueet kasvoivat hyvin ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Australasia-alue kasvoi tasaisesti katsauskaudella H1 2021. Erityisesti Top Hammer -myynti kehittyi hyvin Australasiassa. Asia-alueella COVID-19-pandemia vaikutti alkuvuonna edelleen kysyntään ja liikevaihto laski 16,4 prosenttia.

KANNATTAVUUS

Tunnusluvut

Tuhatta euroa Q2 2021 Q2 2020 Muutos% H1 2021 H1 2020 Muutos% 2020
EBITDA, 1 000 euroa 1 864 1 052 77,2 % 3 441 1 406 144,8 % 5 116
EBITDA, osuus liikevaihdosta % 7,4 % 4,7 % 7,2 % 3,2 % 5,6 %
EBIT, 1 000 euroa 462 -466 199,1 % 583 -1 611 136,2 % -868
EBIT, osuus liikevaihdosta % 1,8 % -2,1 % 1,2 % -3,7 % -0,9 %
Katsauskauden tulos, 1 000 euroa -191 -831 77,0 % 224 -2 841 107,9 % -2 894
Katsauskauden tulos, osuus liikevaihdosta % -0,8 % -3,7 % 0,5 % -6,5 % -3,2 %

Yhtiön katsauskauden kannattavuus parani selvästi. Vuoden toisen vuosineljänneksen EBITDA oli 1,9 miljoonaa euroa (1,1). EBITDA:n osuus liikevaihdosta oli tyydyttävällä tasolla ollen 7,4 prosenttia (4,7). Yhtiön liiketulos (EBIT) oli 0,5 miljoonaa euroa (-0,5). Liiketulos oli 1,8 prosenttia (-2,1) katsauskauden liikevaihdosta.

Vuoden ensimmäisen vuosipuoliskon EBITDA oli 3,4 miljoonaa euroa (1,4). EBITDA:n osuus liikevaihdosta oli 7,2 prosenttia (3,2). Yhtiön liiketulos (EBIT) oli 0,6 miljoonaa euroa (-1,6). Liiketulos oli 1,2 prosenttia (-3,7) katsauskauden liikevaihdosta.

Parantunutta liikevoittoa tukivat kasvanut liikevaihto sekä kiinteiden kustannusten hallinta. Yhtiön kannattavuuden parannustoimenpiteet etenivät katsauskaudella. Toimenpiteistä tuloksia realisoitui osittain vuoden toisella vuosineljänneksellä. Raaka-aineiden kustannusnousun vaikutukset yhtiön kannattavuuteen eivät realisoituneet merkittävästi vielä vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla tehtyjen hankintasopimusten ansiosta. Yhtiö reagoinut raaka-aineiden kustannuskehitykseen useilla toimenpiteillä mm. hintoja korottamalla. Kasvaneet logistiikkakustannukset heikensivät tulosta.

Vuoden toisen vuosineljänneksen rahoitustuotot ja -kulut olivat -0,9 miljoonaa euroa (-0,5), josta korkokulujen osuus oli -0,3 miljoonaa euroa (-0,3) ja valuuttakurssimuutosten -0,5 miljoonaa euroa (-0,2). Vuosineljänneksen tulos parantui ollen -0,2 miljoonaa euroa (-0,8).

Vuoden ensimmäisen vuosipuoliskon rahoitustuotot ja -kulut olivat -0,7 miljoonaa euroa (-1,4), josta korkokulujen osuus oli -0,6 miljoonaa euroa (-0,6) ja valuuttakurssimuutosten 0,0 miljoonaa euroa (-0,8). Katsauskauden tulos parantui ollen 0,2 miljoonaa euroa (-2,8).

RAHAVIRTA JA INVESTOINNIT

Konsernin rahavirtalaskelma

Tuhatta euroa Q2 2021 Q2 2020 H1 2021 H1 2020 2020
Liiketoiminnan nettorahavirrat
Rahavirrat ennen käyttöpääoman muutoksia 1 934 1 379 3 609 2 856 7 160
Liiketoiminnan rahavirrat ennen rahoituseriä ja veroja -2 110 1 292 -3 271 395 5 555
Liiketoiminnasta kertynyt nettorahavirta -2 370 783 -4 084 -398 4 263
Investointien nettorahavirta -492 -255 -1 287 -576 -1 173
Rahoituksen nettorahavirta -82 22 292 -1 235 -3 626
Rahavarojen nettolisäys (+) / -vähennys (-) -2 944 550 -5 078 -2 209 -536
Rahavarat tilikauden alussa 12 352 12 123 14 339 15 248 15 248
Valuuttakurssierot rahavaroista -37 15 111 -348 -370
Rahavarat tilikauden lopussa 9 372 12 691 9 372 12 691 14 339

Vuoden toisen vuosineljänneksen konsernin rahavirta ennen käyttöpääoman muutoksia parani ollen 1,9 miljoonaa euroa (1,4). Liiketoiminnan nettorahavirta oli -2,4 miljoonaa euroa (0,8). Käyttöpääoman muutosten vaikutus oli -4,0 miljoonaa euroa (0,0). Käyttöpääoman muutokseen vaikutti positiivisesti ostovelkojen kasvu 2,0 miljoonaa eurolla. Myynti- ja muiden saamisten kasvu vaikutti kassavirtaan negatiivisesti 3,6 miljoonaa euroa ja vaihto-omaisuuden kasvu 2,4 miljoonaa euroa. Kasvanut laskutus nosti myyntisaamisten määrää. Vaihto-omaisuuden kasvuun vaikuttivat raaka-ainevarastojen kasvu sekä yhtiön varautuminen Top Hammer -liiketoiminnan vahvaan kysyntään. Myös maailmanlaajuiset haasteet logistiikkamarkkinoilla pidensivät toimitusaikoja ja siten kasvattivat varastoihin sitoutunutta pääomaa.

Vuoden toisen vuosineljänneksen investointien nettorahavirta oli -0,5 miljoonaa euroa (-0,3). Tuotannolliset bruttoinvestoinnit olivat 0,6 miljoonaa euroa (0,0). Investointien osuus liikevaihdosta oli 2,3 prosenttia (0,2). Investoinnit kohdistuivat pääosin yhtiön Etelä-Korean ja Lempäälän tehtaisiin. Investoinneilla pyritään vastaamaan Top Hammer -liiketoiminnan kasvuun. Kasvuinvestointien toteutus jatkuu vuoden toisella puoliskolla.

Vuoden toisen vuosineljänneksen rahoituksen nettorahavirta oli -0,1 miljoonaa euroa (0,0). Lainojen nettomuutokset olivat 4,0 miljoonaa euroa (0,5). Luotollisten tilien muutos oli -3,6 miljoonaa euroa (0,0). Lainojen ja luotollisten tilien nettomuutos johtui investointien rahoituksesta sekä yhtiön vuoden toisella vuosineljänneksellä solmiman uuden rahoitussopimuksen aiheuttamista muutoksista yhtiön lainojen rakenteeseen. Rahoituksen nettorahavirtaan IFRS 16 mukaisesti raportoituja vuokravelkojen lyhennyksiä oli 0,5 miljoonaa euroa (0,5).

Poistot ja arvonalennuskirjaukset olivat 1,4 miljoonaa euroa (1,5). Poistoista 0,2 miljoonaa euroa liittyi ostettujen yritysten asiakkuus- ja brändiarvojen poistoihin.

TALOUDELLINEN ASEMA

30.6.2021 30.6.2020 31.12.2020
Rahavarat, tuhatta euroa 9 372 12 691 14 339
Korolliset velat, tuhatta euroa 35 139 37 922 35 567
joista lyhytaikaisia korollisia rahoitusvelkoja 3 758 11 577 11 154
Korolliset nettovelat, tuhatta euroa 25 767 25 231 21 228
Käyttämätön luottolimiitti, tuhatta euroa 6 000 95 261
Velkaantumisaste, % 53,8 % 54,2 % 45,2 %
Omavaraisuusaste, % 44,2 % 45,5 % 45,5 %

Konsernilla oli korollisia velkoja 35,1 miljoonaa euroa (37,9), josta 4,8 miljoonaa euroa (6,3) IFRS 16 mukaisia korollisia velkoja. Likvidejä varoja yhtiöllä oli 9,4 miljoonaa euroa (12,7). Korolliset nettovelat olivat 25,8 miljoonaa euroa (25,2) ja korolliset nettopankkivelat ilman IFRS 16 velkojen osuutta olivat 20,9 miljoonaa euroa (18,9).

Yhtiö solmi katsauskaudella uuden 30 miljoonan euron rahoitussopimuksen. Uusi laina on kolmen vuoden rullaava laina viiden vuoden laina-ajalla. Laina uusitaan vuosittain uudeksi kolmen vuoden jaksoksi alkuperäisin ehdoin. Yhtiö nosti lainasta 26,5 miljoonaa euroa katsauskauden lopussa. Nostetulla lainalla uudelleen rahoitettiin yhtiön vanhat 22,5 miljoonan euron lainat, sekä pienennettiin yhtiön luotollisten tilien käyttöä. Lainan kovenantit perustuvat yhtiön nettovelkojen ja käyttökatteen suhteeseen sekä yhtiön omavaraisuusasteeseen.

Konsernin oma pääoma oli katsauskauden lopussa 47,9 miljoonaa euroa (46,6). Konsernin omavaraisuusaste oli 44,2 prosenttia (45,5) ja nettovelan suhde omaan pääomaan (gearing) oli 53,8 prosenttia (54,2).

HENKILÖSTÖ JA JOHTO

Henkilöstön määrä kasvoi vertailukauden loppuun verrattuna 6 henkilöllä ja oli katsauskauden päättyessä 272 (266). Katsauskauden lopussa yhtiön henkilöstöstä 71 prosenttia oli Suomen ulkopuolella.

Yhtiön johtoryhmään kuuluivat katsauskauden lopussa Tommi Lehtonen (toimitusjohtaja), Jaana Rinne (henkilöstöjohtaja) sekä Arto Halonen (talousjohtaja).

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Robitin pitkän aikavälin tavoitteet ovat liikevaihdon orgaaninen kasvu 15 prosenttia vuodessa sekä 13 prosenttia vertailukelpoisen EBITDA-kannattavuuden saavuttaminen.

Pitkän aikavälin tavoite 2019 2020 H1 2021
Liikevaihdon kasvu 15 % p.a. 4,6 % 6,0 % 10,0 %
Vertailukelpoinen EBITDA, osuus liikevaihdosta % 13 % 3,1 % 5,6 % 7,2 %

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2021

Robit Oyj:n varsinainen yhtiökokous 25.3.2021 hyväksyi esitetyn tilinpäätöksen 1.1.-31.12.2020 ja päätti, että tilikaudelta 2020 vahvistetun taseen perusteella ei jaeta osinkoa.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta.

Yhtiökokous päätti hyväksyä toimielinten palkitsemisraportin. Päätös oli neuvoa-antava.

Yhtiökokous päätti yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi (6). Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Kim Gran, Mammu Kaario, Mikko Kuitunen, Anne Leskelä, Kalle Reponen ja Harri Sjöholm.

Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 45 000 euroa, joka maksetaan 40 % osakkeina ja loput 60 % on ennakkoveroa, jonka yhtiö pidättää ja maksaa verottajalle. Kokouspalkkio on lisäksi 500 euroa per kokous. Palkkio maksetaan kokouksista, joihin hallituksen puheenjohtaja on osallistunut. Lisäksi korvataan matka-, yöpymis- ja muut kulut.

Hallituksen jäsenen vuosipalkkio on 30 000 euroa, joka maksetaan 40 % osakkeina ja loput 60 % on ennakkoveroa, jonka yhtiö pidättää ja maksaa verottajalle. Kokouspalkkio on lisäksi 500 euroa per kokous. Palkkio maksetaan kokouksista, joihin hallituksen jäsen on osallistunut. Lisäksi korvataan matka-, yöpymis- ja muut kulut.

Työ-, henkilöstö- ja tarkastusvaliokuntien jäsenille maksetaan rahallinen korvaus 500 euroa per kokous, johon jäsen on osallistunut. Lisäksi korvataan matka-, yöpymis- ja muut kulut.
Hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen jäsenen koko toimikauden vuosipalkkio maksetaan joulukuussa 2021. Palkkion osakeosuuden maksaminen voi tapahtua antamalla uusia yhtiön osakkeita tai hankkimalla osakkeita yhtiökokouksen hallitukselle antamien valtuutuksien nojalla. Maksettavasta varainsiirtoverosta vastaa palkkion saaja.

Tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy valittiin uudelleen yhtiön tilintarkastajaksi toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy on ilmoittanut, että sen päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Toni Halonen.

Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 2 108 390 oman osakkeen hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Hankittavien ja/tai pantiksi otettavien osakkeiden enimmäismäärä vastaa 10 % yhtiön kaikista osakkeista kokouskutsupäivän tilanteen mukaan. Yhtiö ei kuitenkaan voi yhdessä tytäryhteisöjensä kanssa omistaa ja ottaa omia osakkeita pantiksi millään hetkellä sellaista määrää, joka olisi yhteenlaskettuna yli yksi kymmenesosa yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.

Osakkeet hankitaan muuten kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Valtuutusta esitetään käytettäväksi esimerkiksi yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Päätettiin, että valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 22.4.2020 antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2022 asti.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä, joko maksua vastaan tai maksutta.

Annettavien osakkeiden määrä, mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella saatavat osakkeet, voi olla yhteensä enintään 2 108 390 osaketta, mikä määrä vastaa 10 % yhtiön kaikista osakkeista kokouskutsupäivän tilanteen mukaan. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia osakkeita.

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeuden osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen. Valtuutusta esitetään käytettäväksi yhtiön taseen ja rahoitusaseman vahvistamiseen, yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2022 asti. Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät osakeantia ja optio-oikeuksien sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset.

OSAKKEET JA OSAKEVAIHTO

Yhtiön osakemäärä 30.6.2021 oli 21 179 900 osaketta ja osakkeenomistajien määrä oli 4 166. Osakevaihto oli tammi-kesäkuussa 3 624 890 osaketta (2 813 652).

Yhtiöllä on hallussaan omia osakkeita 112 464 (0,5 prosenttia osakemäärästä). Yhtiön osakkeiden markkina-arvo 30.6.2021 oli 111,4 miljoonaa euroa. Osakkeen päätöskurssi oli 5,26 euroa. Tammi-kesäkuun ylin kurssi oli 6,46 euroa ja alin kurssi 3,65 euroa.

RISKIT JA LIIKETOIMINNAN EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Robit seuraa tarkkaan koronaviruksen vaikutusta alan kysyntään. Yleisesti ottaen asiakkaiden toiminta on palannut normaalille tasolle, mutta vaikutukset Robitin kysyntään ovat edelleen mahdollisia. Tässä vaiheessa vaikutus näyttää rajalliselta. COVID-19 rajoittaa edelleen matkustamista ja näin muutamien testi- ja myynnin kasvuhankkeiden implementointia. Yhtiössä on palattu akuutin kriisin vaikutusten hallinnasta yrityksen kokonaisvaltaiseen kehittämiseen kohti yhtiön strategisia tavoitteita.

Robit jatkaa toimenpiteitä turvatakseen henkilöstön terveyden sekä varmistaakseen yhtiön toiminnan jatkumisen. Raportointihetkellä yhtiön kaikki tehtaat toimivat suunnitellulla kapasiteetilla. Toimitusketjussa ei ole havaittu sellaisia häiriöitä, joita ei pystytä hallitsemaan esimerkiksi nykyisten varastotasojen ja toimittajayhteistyön avulla.

Pidemmällä aikavälillä koronaviruksen vaikutukset Robitin toimintaan riippuvat mahdollisten rajoitustoimien laajuudesta ja siitä, miten kauan rajoitustoimet jatkuvat. Robitin toimiessa porauksen kulutusosaliiketoiminnassa vaikutukset ovat lievempiä kuin investointihyödykkeiden liiketoiminnassa. Lisäksi monet Robitin asiakkaista toimivat aloilla, jotka ovat merkityksellisiä kyseisen maan talouden kannalta, kuten kaivosteollisuudessa ja siten tämän liiketoiminnan voidaan olettaa kärsivän vähemmän COVID-19-pandemian talouteen kohdistuvista vaikutuksista.
Lisäksi epävarmuustekijöitä ovat valuuttojen kurssikehitys, uusien tietojärjestelmien toimivuus ja käyttöönotto, yritysostojen integrointi, toimitusvarmuuteen ja logistiikkaan liittyvät riskit sekä IPR-riskit. Raaka-ainekustannusten nousun siirtäminen täysimääräisesti asiakashintoihin saattaa aiheuttaa taloudellisen riskin. Vientimaiden vero- ja tullilainsäädännöissä tapahtuvat muutokset voivat vaikeuttaa yhtiön harjoittamaa vientikauppaa tai sen kannattavuutta. Myös tietoturvaan ja kyberuhkiin liittyvillä riskeillä voi olla haitallinen vaikutus Robitin liiketoiminnalle. Liiketoimintaympäristön mahdolliset muutokset voivat vaikuttaa kielteisesti konsernin asiakkaiden maksukäyttäytymiseen sekä lisätä Robitin tuotteisiin ja muihin toimintoihin liittyvien oikeudenkäyntien, oikeudellisten vaatimusten ja erimielisyyksien riskiä.

MUUTOKSET KONSERNIRAKENTEESSA

Katsauskaudella ei tehty muutoksia konsernirakenteessa.

MUUT TAPAHTUMAT TAMMI-KESÄKUUSSA 2021

Robit tiedotti 14.1.2021 vastaanottaneensa 14.1.2021 Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5. pykälän mukaisen ilmoituksen Fondita Rahastoyhtiö Oy:ltä. Yhtiön saamien tietojen mukaan Fondita Nordic Micro Cap -sijoitusrahaston omistusosuus Robit Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä oli laskenut alle viiden (5) prosentin 13.1.2021.

Yhtiö tiedotti 18.1.2021 Robit Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2021. Nimitystoimikunnan ehdotukset sisällytettiin yhtiökokouskutsuun. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnassa toimivat puheenjohtajana Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varman osakesijoitusjohtaja Timo Sallinen ja muina jäseninä Five Alliance Oy:n hallituksen puheenjohtaja Harri Sjöholm, OP Varainhoito Oy:n toimitusjohtaja Tuomas Virtala ja Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elon osakesijoitusjohtaja Jukka Vähäpesola.

Robit julkaisi 18.2.2021 tilinpäätöstiedotteen 1.1.–31.12.2020.

Yhtiö kutsui 18.2.2021 Robit Oyj:n osakkeenomistajat varsinaiseen yhtiökokoukseen 25.3.2021.

Robit tiedotti 26.2.2021, että yhtiön vuosikertomus, selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkitsemisraportti vuodelta 2020 on julkaistu yhtiön verkkosivuilla. Yhtiö julkaisi vuosikertomuksen ensimmäistä kertaa myös European Single Electronic Format (ESEF) -raportointivaatimusten mukaisena xHTML-tiedostona.

Yhtiön varsinainen yhtiökokous pidettiin 25.3.2021. Robit tiedotti yhtiökokouksen päätöksistä erillisellä pörssitiedotteella 25.3.2021.

Robit julkaisi 25.3.2021 yhtiön hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset. Robit Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 25.3.2021 valittu hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan keskuudestaan hallituksen puheenjohtajaksi Harri Sjöholmin ja varapuheenjohtajaksi Mammu Kaarion sekä jäsenet henkilöstövaliokuntaan, työvaliokuntaan ja tarkastusvaliokuntaan.

Yhtiö julkaisi 22.4.2021 osavuosikatsauksen 1.1.–31.3.2021.

Robit Oy julkaisi 20.5.2021 hallituksen päätöksen osakepalkkioiden maksusta vuonna 2017 perustetun osakepohjaisen kannustinohjelman perusteella suunnattuna maksuttomana osakeantina yhtiön omia osakkeita luovuttamalla.

Yhtiö tiedotti 31.5.2021 vuonna 2017 perustetun osakepohjaisen kannustinohjelman mukaisesta omien osakkeiden luovutuksesta.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Ei katsauskauden jälkeisiä tapahtumia.

Lempäälässä 30.6.2021

ROBIT OYJ
Hallitus

Lisätietoja antaa:

Tommi Lehtonen, toimitusjohtaja
+358 40 724 9143
tommi.lehtonen@robitgroup.com

Arto Halonen, talousjohtaja
+358 40 028 0717
arto.halonen@robitgroup.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.robitgroup.com

Robit on voimakkaasti kansainvälistynyt kasvuyhtiö, joka myy kulutusosia eli porakalustoa globaalisti asiakkailleen seuraavilla markkinasegmenteillä: kaivosteollisuus, rakentaminen, geotekniikka sekä kaivonporaus. Yhtiön tarjonta jakaantuu kolmeen tuote- ja palvelualueeseen: Top Hammer, Down the Hole ja Geotechnical. Yhtiöllä on 9 maassa myynti- ja palvelupisteet sekä aktiivinen myyntiverkosto yli 100 maassa. Robitilla on tuotantoyksiköt Suomessa, Etelä-Koreassa, Australiassa ja Englannissa. Robitin osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja osoitteessa: www.robitgroup.com.

Edellä esitetyt tiedot sisältävät tulevaisuudennäkymistä annettuja lausumia, jotka liittyvät tuleviin tapahtumiin tai yhtiön tulevaan taloudelliseen kehitykseen. Joissakin tapauksissa tällaiset lausumat voi tunnistaa ehdollisesta ilmaisutavasta (”saattaa”, ”odotetaan”, ”arvioidaan”, ”uskotaan”, ”ennustetaan” jne.) tai muista vastaavista ilmaisuista. Tällaiset lausumat perustuvat Robitin johdon tiedossa oleviin oletuksiin ja tekijöihin sekä sen tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin. Tulevaisuudennäkymistä annettuihin lausumiin liittyy aina riskejä ja epävarmuustekijöitä, koska ne liittyvät tapahtumiin ja riippuvat olosuhteista, joiden ilmenemisestä tulevaisuudessa ei ole varmuutta. Tämän vuoksi tulevat tulokset voivat erota merkittävästikin tulevaisuudennäkymistä annetuissa lausumissa esitetyistä tai oletetuista tuloksista.

TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA
EUR tuhatta 4-6/2021 4-6/2020 1-6/2021 1-6/2020 2020
Liikevaihto 25 088 22 256 48 110 43 746 91 631
Liiketoiminnan muut tuotot 323 -332 803 672 2 524
Materiaalit ja palvelut* -16 369 -14 483 -31 241 -27 467 -58 773
Henkilöstökulut -4 154 -4 022 -8 106 -7 922 -15 747
Poistot ja arvonalentumiset -1 401 -1 518 -2 858 -3 017 -5 984
Liiketoiminnan muut kulut* -3 024 -2 367 -6 125 -7 623 -14 520
EBIT (Liikevoitto/-tappio) 462 -466 583 -1 611 -868
Rahoitustuotot ja -kulut
Korko- ja rahoitustuotot 2 240 587 334 286
Korko- ja rahoituskulut -859 -716 -1 247 -1 716 -2 936
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -857 -476 -660 -1 382 -2 650
Katsauskauden voitto/tappio ennen veroja -394 -942 -77 -2 993 -3 518
Verot
Tulovero -6 6 -37 -2 -380
Laskennallisten verojen muutos 209 105 338 153 1 004
Tuloverot 203 111 301 152 -624
Katsauskauden tulos -191 -831 224 -2 841 -2 894
Tilikauden tuloksen jakautuminen:
Emoyhtiön osakkeenomistajille -235 -831 126 -2 841 -2 894
Määräysvallattomille omistajille** 43 0 98 0 0
-191 -831 224 -2 841 -2 894
Muut laajan tuloksen erät
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi:
Muuntoerot*** -386 -727 590 -1 771 -1 088
Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen -386 -727 590 -1 771 -1 088
Tilikauden laaja tulos yhteensä -621 -1 558 717 -4 612 -3 981
Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen:
Emoyhtiön osakkeenomistajille -577 -1 558 814 -4 612 -3 981
Määräysvallattomille omistajille** -43 0 -98 0 0
Konsernin laaja tulos -621 -1 558 717 -4 612 -3 981
Osakekohtainen tulos
Laimentamaton osakekohtainen tulos -0,01 -0,04 0,01 -0,14 -0,14

*Tuloslaskelmalyhennelmässä varastojen muutokset on esitetty materiaalit ja palvelut erässä ja valmistus omaan käyttöön liiketoiminnan muissa kuluissa.
**Robit SA:n vuonna 2015 perustama säätiö nimeltä Black Employees Empowerment Trust omistaa 26 % Robit SA:n osakkeista
*** Konsernissa on sisäisiä lainoja, joita käsitellään IAS 21 ”Valuuttakurssien muutosten vaikutukset” -standardin mukaisesti nettosijoituksina ulkomaisiin yksiköihin.

KONSERNITASE
EUR tuhatta 30.6.2021 30.6.2020 31.12.2020
VARAT
Pitkäaikaiset varat
Liikearvo 5 375 5 060 5 134
Muut aineettomat hyödykkeet 3 185 4 575 3 809
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 23 103 25 099 24 641
Lainasaamiset 299 365 386
Muut saamiset 3 3 3
Laskennalliset verosaamiset 1 848 1 065 1 528
Pitkäaikaiset varat yhteensä 33 813 36 167 35 500
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 40 297 32 934 34 857
Myyntisaamiset ja muut saamiset 24 160 20 857 18 621
Lainasaamiset 95 130 125
Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset 65 81 81
Rahavarat 9 372 12 691 14 339
Lyhytaikaiset varat yhteensä 73 989 66 694 68 023
Varat yhteensä 107 801 102 860 103 523
OMA PÄÄOMA JA VELAT
Oma pääoma
Osakepääoma 705 705 705
Ylikurssirahasto 202 202 202
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 82 570 82 452 82 570
Muuntoerot -2 208 -3 482 -2 798
Kertyneet voittovarat -33 814 -30 467 -30 796
Tilikauden voitto/tappio 126 -2 841 -2 894
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 47 581 46 569 46 989
Määräysvallattomien omistajien osuus* 355
Oma pääoma yhteensä 47 936 46 569 46 989
Velat
Pitkäaikaiset velat
Lainat 28 232 21 346 19 247
Vuokrasopimusvelat 3 149 5 000 5 166
Laskennalliset verovelat 726 1 081 798
Henkilöstövelvoitteet 682 588 628
Pitkäaikaiset velat yhteensä 32 790 28 015 25 838
Lyhytaikaiset velat
Lainat 2 072 9 855 9 941
Vuokrasopimusvelat 1 686 1 722 1 213
Ennakkosaamiset 375 412 130
Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 44 6 283
Ostovelat ja muut velat 22 746 16 239 19 029
Muut varaukset 153 43 100
Lyhytaikaiset velat yhteensä 27 076 28 276 30 696
Velat yhteensä 59 865 56 291 56 534
Oma pääoma ja vieras pääoma yhteensä 107 801 102 860 103 523

* Robit SA:n vuonna 2015 perustama säätiö nimeltä Black Employees Empowerment Trust omistaa 26 % Robit SA:n osakkeista

KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA
Tuhatta euroa 4-6/2021 4-6/2020 1-6/2021 1-6/2020 2020
Liiketoiminnan rahavirrat
Voitto ennen veroja -394 -942 -77 -2 993 -3 518
Oikaisut:
Poistot ja arvonalentumiset 1 401 1 518 2 858 3 017 5 984
Rahoitustuotot ja -kulut 857 476 660 1 382 2 650
Osakeperusteiset maksut henkilöstölle -151 26 -161 84 182
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden myyntitappiot (+) 0 -6 -1 -8 158
Muut ei rahavirtavaikutteiset erät 221 307 330 1 374 1 704
Rahavirrat ennen käyttöpääoman muutoksia 1 934 1 379 3 609 2 856 7 160
Käyttöpääoman muutos
Myyntisaamisten ja muiden saamisten lisäys (-) -3 592 -734 -5 255 -2 949 1
Vaihto-omaisuuden lisäys (-) / vähennys (+) -2 412 -1 181 -4 803 -2 110 -5 000
Ostovelkojen ja muiden velkojen lisäys (+) 1 960 1 829 3 178 2 599 3 395
Liiketoiminnan rahavirrat ennen rahoituseriä ja veroja -2 110 1 292 -3 271 395 5 555
Maksetut korot ja muut rahoituskulut -220 -472 -539 -548 -1 083
Saadut korot ja muut rahoitustuotot 58 4 58 14 28
Maksetut verot -98 -42 -331 -259 -238
Liiketoiminnasta kertynyt nettorahavirta -2 370 783 -4 084 -398 4 263
Investointien rahavirrat
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden hankinta -525 -109 -1 317 -198 -1 204
Aineettomien hyödykkeiden hankinta -52 -1 -69 -3 -77
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden myyntitulot 32 51 37 54 103
Lainasaamisten takaisinmaksut 53 -195 62 -428 6
Investointien nettorahavirta -492 -255 -1 287 -576 -1 173
Rahoituksen rahavirrat
Osakeanti 0 79 0 79 79
Pitkäaikaisten lainojen muutokset 4 009 506 4 949 -313 -1 751
Luotollisten tilien muutos -3 636 -81 -3 739 -14 -179
Leasingvelkojen maksut -455 -481 -918 -986 -1 774
Rahoituksen nettorahavirta -82 22 292 -1 235 -3 626
Rahavarojen nettolisäys (+)/-vähennys (-) -2 944 550 -5 078 -2 209 -536
Rahavarat tilikauden alussa 12 352 12 123 14 339 15 248 15 248
Valuuttakurssierot rahavaroista -37 15 111 -348 -370
Rahavarat tilikauden lopussa 9 372 12 691 9 372 12 691 14 339
LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA
EUR Tuhatta Osakepää-oma Ylikurssi-rahasto Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Kertynyt muunto-ero Kertyneet voitto-varat Emo-yhtiön omistajille kuuluva tulos Määräys-vallattomien omistajien osuus Oma pääoma yhteensä
Oma pääoma 31.12.2019 705 202 82 268 -1 710 -30 744 50 721
Muut muutokset* 202 202
Oma pääoma 1.1.2020 705 202 82 268 -1 710 -30 542 50 923
Katsastuskauden tulos -2 841 -2 841
Muut laajan tuloksen erät
Muuntoerot -1 771 -1 771
Laaja tulos -1 771 -2 841 -4 612
Osakeanti 183 183
Osake-pohjaiset palkkiot työntekijöille 75 75
Suoraan omaan pääomaan kirjatut liiketoimet omistajien kanssa 0 0 183 0 75 258
Oma pääoma 30.6.2020 705 202 82 452 -3 482 -33 308 46 569
EUR Tuhatta Osakepää-oma Ylikurssi-rahasto Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Kertynyt muunto-ero Kertyneet voitto-varat Emo-yhtiön omistajille kuuluva tulos Määräys-vallattomien omistajien osuus Oma pääoma yhteensä
Oma pääoma 1.1.2021 705 202 82 570 -2 798 -33 690 46 989
Katsastuskauden tulos 126 98 224
Muut laajan tuloksen erät
Muuntoerot 590 17 607
Laaja tulos 590 126 115 831
Osake-pohjaiset palkkiot työntekijöille -124 -124
Muutos määräysvallattomien omistajien osuudessa 240 240
Suoraan omaan pääomaan kirjatut liiketoimet omistajien kanssa -124 240 115
Oma pääoma 30.6.2021 705 202 82 570 -2 208 -33 814 126 354 47 936

LIITETIEDOT
Sisältö

 1. Laatimisperiaatteet
 2. Tunnusluvut ja laskentakaavat
 3. Liikevaihdon jaottelu
 4. Rahoitusjärjestelyt
 5. Muutokset aineellisissa käyttöomaisuushyödykkeissä
 6. Arvonalentumistestaus
 7. Annetut takaukset
 8. Yrityshankinnat
 9. Johdannaiset

1. LAATIMISPERIAATTEET

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 'Osavuosikatsaukset' -standardin mukaisesti käyttäen samoja laatimisperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä. Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.

Kaikki tilinpäätöslyhennelmän ja liitetietojen luvut ovat pyöristettyjä, minkä vuoksi yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summasta.

2.1 TUNNUSLUVUT

Tunnuslukutaulukko Q2 2021 Q2 2020 H1 2021 H1 2020 2020
Liikevaihto, 1000 euroa 25 088 22 256 48 110 43 746 91 631
EBIT, 1000 euroa 462 -466 583 -1 611 -868
EBIT, osuus liikevaihdosta % 1,8 % -2,1 % 1,2 % -3,7 % -0,9 %
Osakekohtainen tulos (EPS), euroa -0,01 -0,04 0,01 -0,14 -0,14
Oman pääoman tuotto (ROE) % 0,5 % -11,3 % -5,9 %
Sijoitetun pääoman tuottoprosentti (ROCE) % 1,5 % -5,4 % -2,6 %
Omavaraisuusaste % 44,2 % 45,5 % 45,5 %
Nettovelkaantumisaste % 53,8 % 54,2 % 45,2 %
Bruttoinvestoinnit, 1 000 euroa 577 -111 1 386 -202 1 281
Bruttoinvestoinnit, osuus liikevaihdosta % 2,3 % -0,5 % 2,9 % 0,5 % 1,4 %
Osakkeiden lukumäärä (ulkona olevat osakkeet) 21 067 436 21 027 107 21 058 936
Omat osakkeet (konsernin hallussa) 112 464 152 793 120 964
Osuus äänistä / osakkeista % 0,53 % 0,73 % 0,57 %

2.2 VAIHTOEHTOISTEN TUNNUSLUKUJEN TÄSMÄYTYS

Robit esittää vaihtoehtoisia tunnuslukuja lisätietona IFRS-standardien mukaisesti laadituissa konsernin tuloslaskelmissa, konsernin taseissa ja konsernin rahavirtalaskelmissa esitetyille tunnusluvuille. Robitin näkemyksen mukaan vaihtoehtoiset tunnusluvut antavat merkittävää lisätietoa Robitin toiminnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta ja rahavirroista ja ovat usein analyytikkojen, sijoittajien ja muiden tahojen käyttämiä.

Vaihtoehtoisia tunnuslukuja ei tulisi tarkastella erillisenä IFRS:n mukaisista tunnusluvuista tai IFRS:n mukaisesti määriteltyjä tunnuslukuja korvaavina tunnuslukuina. Kaikki yhtiöt eivät laske vaihtoehtoisia tunnuslukuja yhdenmukaisella tavalla, ja siksi Robitin vaihtoehtoiset tunnusluvut eivät välttämättä ole vertailukelpoisia muiden yhtiöiden esittämien samannimisten tunnuslukujen kanssa.

Vertailukelpoinen EBITDA ja EBITA
EUR tuhatta 4–6/2021 4–6/2020 1–6/2021 1–6/2020 2020
EBIT (Liikevoitto) 462 -466 583 -1 611 -868
Poistot ja arvonalentumiset 1 401 1 518 2 858 3 017 5 984
EBITDA (Käyttökate) 1 864 1 052 3 441 1 406 5 116
EBIT (Liikevoitto) 462 -466 583 -1 611 -868
Yritysjärjestelyihin liittyvät poistot 216 203 432 407 820
EBITA 678 -263 1 015 -1 204 -48

3.3 TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT

EBITDA
EBIT + poistot ja arvonalentumiset
EBITA
EBIT + yritysjärjestelyihin liittyvät poistot
Nettokäyttöpääoma
varasto + myyntisaamiset ja muut saatavat – ostovelat ja muut velat
Osakekohtainen tulos (EPS), euroa
tilikauden voitto (tappio)
osakeantioikaistu osakkeiden lukumäärä (keskimäärin tilikauden aikana)
Oman pääoman tuotto (ROE), %
tilikauden voitto (tappio) x 100
oma pääoma (keskimäärin tilikauden aikana)
Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), %
voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja + korkokulut ja muut rahoituskulut x 100
oma pääoma (keskimäärin tilikauden aikana) + korolliset rahoitusvelat (pitkäaikaiset ja lyhytaikaiset lainat rahoituslaitoksilta, keskimäärin tilikauden aikana)
Korolliset nettovelat
lyhytaikaiset ja pitkäaikaiset lainat rahoituslaitoksilta – rahat ja pankkisaamiset – lyhytaikaiset rahoitusarvopaperit
Omavaraisuusaste, %
oma pääoma x 100
taseen loppusumma – saadut ennakot
Nettovelkaantumisaste, %
korolliset nettovelat x 100
oma pääoma

4. LIIKEVAIHDON JAOTTELU

IFRS 15:n mukainen tuloutus on kunkin liiketoimintayksikön ja markkina-alueen sisällä samanlainen.

LIIKEVAIHTO
Liikevaihto liiketoimintayksiköittäin
Tuhatta euroa 4–6/2021 4–6/2020 Muutos % 1–6/2021 1–6/2020 Muutos % 2020
Top Hammer 13 848 11 355 22,0 % 26 299 22 830 15,2 % 46 348
Down the Hole 11 239 10 901 3,1 % 21 811 20 916 4,3 % 45 283
Yhteensä 25 088 22 256 12,7 % 48 110 43 746 10,0 % 91 631
Liikevaihto markkina-alueittain
Tuhatta euroa 4–6/2021 4–6/2020 Change % 1–6/2021 1–6/2020 Change % 2020
EMEA 11 810 10 026 17,8 % 22 576 19 757 14,3 % 40 028
Americas 4 566 2 711 68,4 % 8 274 6 620 25,0 % 14 008
Asia 2 643 2 791 -5,3 % 5 016 6 004 -16,4 % 11 397
Australasia 3 590 3 423 4,9 % 6 792 6 423 5,7 % 13 654
East 2 479 3 305 -25,0 % 5 451 4 943 10,3 % 12 544
Yhteensä 25 088 22 256 12,7 % 48 110 43 746 10,0 % 91 631

5. RAHOITUSJÄRJESTELYT

Yhtiön rahavarat olivat 9,4 miljoonaa euroa 30.6.2021 ja näin ollen yhtiö pystyy huolehtimaan velkojen hoidostaan sekä maksuvalmiudestaan. Lisäksi yhtiöllä on 8.6.2021 solmitusta 30 miljoonan euron rahoitussopimuksen nostamatta 3,5 miljoonaa euroa.

Emoyhtiön lainojen kovenantit perustuvat yhtiön nettovelkojen ja käyttökatteen suhteeseen sekä yhtiön omavaraisuusasteeseen. Kovenantit testataan kvartaaleittain.

LAINOJEN KIRJANPITOARVOT
Tuhatta euroa 30.6.2021 30.6.2020 31.12.2020
Pitkäaikaiset lainat
Lainat rahoituslaitoksilta 28 144 20 762 19 060
Muut lainat 12 584 41
Vuokravelat 3 226 5 000 5 312
Pitkäaikaiset lainat yhteensä 31 381 26 345 24 413
Lyhytaikaiset lainat
Lainat rahoituslainoksilta 1 849 5 875 5 850
Muut lainat 0 76 86
Luotolliset tilit 0 3 905 3 739
Vuokravelat 1 909 1 722 1 479
Lyhytaikaiset lainat yhteensä 3 758 11 577 11 154
Lainat yhteensä 35 139 37 922 35 567
6. MUUTOKSET AINEELLISISSA KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEISSÄ
Tuhatta euroa 30.6.2021 30.6.2020 31.12.2020
Hankintameno kauden alussa 47 323 45 952 45 952
Muut muutokset* -1 376
Lisäykset 1 728 2 593 4 230
Vähennykset -1 390 -46 -496
Erien väliset siirrot 37 -1 353
Valuuttakurssierot 286 -1 416 -1 007
Hankintameno kauden lopussa 47 984 45 729 47 323
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset kauden alussa -22 682 -19 193 -19 193
Muut muutokset* 349
Poistot -2 090 -2 322 -4 385
Vähennykset 67 0 235
Erien väliset siirrot 349
Valuuttakurssierot -176 535 311
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset kauden lopussa -24 881 -20 630 -22 682
Kirjanpitoarvo kauden alussa 24 642 26 759 26 759
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 23 103 25 099 24 642

*Muut muutokset sisältää korjaukset vuoden 2019 IFRS 16 laskelmiin

7. ARVONALENTUMISTESTAUKSET

Liikearvon määrä tarkastellaan IFRS-säännösten mukaisesti vähintäänkin vuosittain. Liikearvon testauksen muuttujien arvoja tarkistetaan myös, mikäli liiketoiminnassa, kilpailutilanteessa, markkinoissa tai muissa liikearvotestauksen oletuksissa on tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiöllä on kaksi kassavirtaa tuottavaa yksikköä (Top Hammer ja Down the Hole). Tilanteessa 30.6.2021 yhtiö on tarkastellut liikearvotestauksessa käytettäviä oletuksia, kuten kuluvan sekä tulevien vuosien ennusteita ja korkotasojen muutoksia. Lisäksi yhtiö on arvioinut COVID-19 pandemian aiheuttamia muutoksia yhtiön toimintaympäristössä ja niiden vaikutuksia yhtiön pitkän aikavälin kannattavuuteen ja rahavirtoihin. Vaikutukset riippuvat miten pitkään mm. asetetut rajoitukset ovat voimassa ja miten ne vaikuttavat kannattavuuteen Robitille merkittävissä maissa ja toimialoilla. Tarkastelun perusteella ei ole tunnistettu sisäisiä tai ulkoisia liikearvon arvonalentumiseen viittaavia indikaatiota eikä ylimääräiselle arvonalentumistestaukselle näin ole nähty tarvetta. Liikearvoeriin vaikuttavia tekijöitä tarkastellaan uudelleen kolmannen neljänneksen aikana.

8. ANNETUT TAKAUKSET
Tuhatta euroa 30.6.2021 30.6.2020 31.12.2020
Omista veloista annetut takaukset ja kiinnitykset 47 774 46 025 45 119
Muut takausvastuut 1 107 261 94
Yhteensä 48 882 46 286 45 213

9. YRITYSHANKKINAT

Katsauskaudella ei tehty muutoksia konsernirakenteessa.

10. JOHDANNAISET

Yhtiö suojaa merkittävimmät ajallisesti ja määrällisesti ennustettavissa olevat nettovaluuttapositiot sekä korkoriskin. Raportointijaksolla suojauksella ei ollut merkittävää vaikutusta tulokseen. Raportointijakson lopussa ei ollut avoimia valuuttajohdannaisia. Yhtiöllä oli avoinna 10,0 miljoonan euron koronvaihtosopimus korkolattialla. Koronvaihtosopimuksen mukaan korko on lukittu kiinteäksi alkaen 30.06.2023 ja päättyen 30.06.2026.

Liite

Attachments


Robit Oyj Puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2021

Robit Oyj Puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2021…Alkuperäinen artikkeli