Etusivu » eQ Oyj:n puolivuosikatsaus 2021 – eQ:n liikevoitto kasvoi 81 %

eQ Oyj:n puolivuosikatsaus 2021 – eQ:n liikevoitto kasvoi 81 %

eQ Oyj:n puolivuosikatsaus 2021 – eQ:n liikevoitto kasvoi 81 %

| Source:

eQ Oyj

eQ Oyj

Helsinki, FINLAND

English
Finnish

eQ Oyj puolivuosikatsaus
10.8.2021, klo 8:00

Tammi-kesäkuu 2021 lyhyesti

 • Konsernin nettoliikevaihto oli kaudella 36,8 miljoonaa euroa (23,9 M€ 1.1.-30.6.2020).
 • Konsernin nettopalkkiotuotot olivat 33,2 miljoonaa euroa (24,3 M€).
 • Konsernin oman sijoitustoiminnan nettotuotot olivat 3,6 miljoonaa euroa (-0,4 M€) sisältäen tuotot pääoma- ja kiinteistörahastosijoituksista sekä likvideistä korkorahastoista.
 • Konsernin liikevoitto kasvoi 81 prosenttia ja oli 21,1 miljoonaa euroa (11,7 M€).
 • Konsernin tulos oli 16,9 miljoonaa euroa (9,4 M€).
 • Konsernin osakekohtainen tulos oli 0,43 euroa (0,24 euroa).
 • Varainhoito-segmentin nettoliikevaihto kasvoi 36 prosenttia 30,9 miljoonaan euroon (22,7 M€) sekä liikevoitto 42 prosenttia 18,5 miljoonaan euroon (13,0 M€).
 • Corporate Finance -segmentin nettoliikevaihto oli 2,4 miljoonaa euroa (1,7 M€) sekä liikevoitto 0,6 miljoonaa euroa (0,3 M€).
 • Konsernin oman pääoma- ja kiinteistörahastosijoitustoiminnan nettokassavirta oli 2,5 miljoonaa euroa (-0,2 M€).

Huhti-kesäkuu 2021 lyhyesti

 • Konsernin nettoliikevaihto vuoden toisella neljänneksellä oli 18,8 miljoonaa euroa (11,9 M€ 1.4.-30.6.2020).
 • Konsernin nettopalkkiotuotot olivat 17,4 miljoonaa euroa (12,7 M€).
 • Konsernin oman sijoitustoiminnan nettotuotot olivat 1,4 miljoonaa euroa (-0,8 M€) sisältäen tuotot pääoma- ja kiinteistörahastosijoituksista sekä likvideistä korkorahastoista.
 • Konsernin liikevoitto kasvoi 87 prosenttia ja oli 10,6 miljoonaa euroa (5,7 M€).
 • Konsernin tulos oli 8,5 miljoonaa euroa (4,6 M€).
 • Konsernin osakekohtainen tulos oli 0,22 euroa (0,12 euroa).
Avainluvut 1-6/21 1-6/20 Muutos 4-6/21 4-6/20 Muutos 1-12/20
Nettoliikevaihto konserni, M€ 36,8 23,9 54 % 18,8 11,9 58 % 56,7
Varainhoito nettoliikevaihto, M€ 30,9 22,7 36 % 16,1 11,4 41 % 52,8
Corporate Finance nettoliikevaihto, M€ 2,4 1,7 39 % 1,3 1,3 4 % 4,1
Sijoitukset nettoliikevaihto, M€ 3,5 -0,4 1090 % 1,4 -1,0 238 % -0,1
Konsernihallinto ja eliminoinnit
nettoliikevaihto, M€ 0,0 -0,2 0,0 0,2 0,0
Liikevoitto konserni, M€ 21,1 11,7 81 % 10,6 5,7 87 % 30,8
Varainhoito liikevoitto, M€ 18,5 13,0 42 % 9,6 6,6 45 % 32,1
Corporate Finance liikevoitto, M€ 0,6 0,3 91 % 0,4 0,4 -19 % 1,1
Sijoitukset liikevoitto, M€ 3,5 -0,4 1090 % 1,4 -1,0 238 % -0,1
Konsernihallinto liikevoitto, M€ -1,4 -1,3 -0,7 -0,4 -2,4
Kauden tulos, M€ 16,9 9,4 80 % 8,5 4,6 84 % 24,6
Avainluvut 1-6/21 1-6/20 Muutos 4-6/21 4-6/20 Muutos 1-12/20
Tulos / osake, € 0,43 0,24 76 % 0,22 0,12 83 % 0,64
Oma pääoma / osake, € 1,48 1,33 11 % 1,48 1,33 11 % 1,74
Kulu/tuotto -suhde, konserni, % 42,4 51,0 -17 % 43,5 52,3 -17 % 45,6
Likvidit varat, M€ 25,4 13,8 84 % 25,4 13,8 84 % 36,3
Pääoma- ja kiinteistörahastosijoitukset, M€ 16,7 16,1 4 % 16,7 16,1 4 % 15,7
Korolliset lainat, M€ 0,0 0,0 0 % 0,0 0,0 0 % 0,0
Hallinnoitavat varat ilman raportointipalveluita, Mrd € 8,6 7,0 23 % 8,6 7,0 23 % 7,5
Hallinnoitavat varat yhteensä, Mrd € 10,7 8,5 26 % 10,7 8,5 26 % 9,0

Toimitusjohtaja Mikko Koskimies

Covid-19 virus alkoi levitä länsimaissa viime vuoden toisella neljänneksellä, mikä johti talouksien laajamittaiseen sulkemiseen. Tämän vuoden puolella tunnelma oli toisenlainen. Rokotuskattavuus on parantunut nopeasti ja globaali talous on alkanut toipua huimaa vauhtia. BKT:n kasvu Q1 2021 oli Euroopassa vielä negatiivinen, mutta USA:ssa jo selvästi positiivinen ja IMF julkaisi Q2:n aikana 6 %:n ennusteen globaaliksi talouskasvuksi koko vuonna 2021.

Osakemarkkinoilla tieto kasvun kiihtymisestä otettiin positiivisesti vastaan. Samalla kuitenkin heräsivät huolet siitä, kiihtyykö inflaatio kasvun myötä niin, että rahapoliittinen elvytys joudutaan vetämään pois ennakoitua nopeammin. Etenkin USA:n pitkissä koroissa nähtiin nousupainetta, kun vuosi-inflaatio kiihtyi peräti 5 %:iin. Keskuspankkien viesti oli kuitenkin selkeä: inflaation kiihtyminen nähdään tilapäisenä, talouden elpymiseen liittyvänä ilmiönä, joka ei vaadi nopeaa reagointia keskuspankeilta. Vahvasta elpymisestä huolimatta USA:n uusi presidentti ajaa läpi isoja lisäelvytyspaketteja.

Alkuvuoden osakemarkkinatuotot olivat erittäin hyviä maailmanindeksin tuoton ollessa lähes 17 prosenttia. Pienyhtiöt ovat tuottaneet vielä selvästi tätä enemmän. Inflaatiopelot nostivat korkoja ja ensimmäisen vuosipuoliskon korkotuotot olivat euro-valtionlainojen ja investment grade -lainojen osalta negatiivisia. High yield -lainat sen sijaan hyötyivät korkoeron kaventumisesta ja tuottivat vuoden alusta lähtien lähes 3 prosenttia.

eQ:n kasvu erittäin vahvaa

eQ:n alkuvuoden kasvu oli erittäin vahvaa. Konsernin nettoliikevaihto katsauskaudella oli 36,8 miljoonaa euroa ja liikevoitto 21,1 miljoonaa euroa. Nettoliikevaihto kasvoi 54 prosenttia ja liikevoitto jopa 81 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna.

eQ Varainhoidon kasvu kiihtyi

eQ Varainhoidon tulos oli jälleen erinomainen. eQ Varainhoidon nettoliikevaihto kasvoi viime vuoden alkuun verrattuna 36 prosenttia 30,9 miljoonaan euroon. Liikevoitto kasvoi 42 prosenttia ja oli 18,5 miljoonaa euroa. Voimakkaimmin kasvoivat Perinteisen varainhoidon hallinnointipalkkiot, sekä tuottosidonnaiset palkkiot. Osana tuottosidonnaisia palkkioita myös Amanda IV -pääomarahastosta kertyi tuottosidonnaista palkkiota katsauskauden lopulla.

Asiakassalkkujen tuotot olivat alkuvuoden aikana erinomaisia. eQ:n itse hoitamista rahastoista jopa 85 prosenttia tuotti paremmin kuin vertailuindeksit ja kolmen vuoden periodilla vastaava luku oli 75 prosenttia. Täyden valtakirjan varainhoitosalkuissa sekä absoluuttiset, että suhteelliset tuotot olivat myös poikkeuksellisen hyviä. Erinomaisia Perinteisen varainhoidon tuottoja täydensivät hyvät kiinteistö- ja Private Equity -tuotot.

Myynnillisesti alkuvuosi oli myös erittäin hyvä – erityisesti Kiinteistö- ja Private Equity- varainhoidon osalta. eQ Yhteiskuntakiinteistöt- ja Liikekiinteistöt -rahastojen nettomerkinnät olivat lähes 160 miljoonaa euroa, ja eQ Asunnot -rahaston koko kasvoi tavoitekokoonsa eli 100 miljoonaan euroon, rahaston sijoitustoiminnan edetessä samanaikaisesti hyvin. Vuonna 2021 Private Equity -varainkeruussa on eQ PE XIII US -rahasto, jonka kesäkuun sulkemisessa rahaston koko kasvoi jo ennätykselliseen 293 miljoonaan dollariin. Yhteensä US PE-rahastoihin on vuodesta 2015 lähtien kerätty lähes 700 miljoonaa dollaria. Lisäksi olemme käynnistäneet vuoden alussa kolme uutta Private Equity -varainhoito-ohjelmaa ja kahden vanhan, mutta uudistetun ohjelman koko on kasvanut merkittävästi.

Teimme katsauskaudenaikana eQ Kiinteistörahastoihin joitakin sääntömuutoksia, jotka astuivat voimaan 15.4. Samassa yhteydessä suositun eQ Hoivakiinteistöt -rahaston nimi muutettiin eQ Yhteiskuntakiinteistöt -rahastoksi vastaamaan paremmin rahaston omistamien kiinteistöjen käyttötarkoitusta.

Adviumin palkkiotuotot ja tulos kasvoi

Adviumin nettoliikevaihto oli katsauskaudella 2,4 miljoonaa euroa (1,7 miljoonaa euroa) ja liikevoitto 0,6 miljoonaa euroa (0,3 miljoonaa euroa).

Advium toimi neuvonantajana alkuvuoden aikana viidessä transaktiossa. Lisäksi Advium toimi neuvonantajana kahdessa transaktiossa, jotka julkistettiin heinäkuussa. Näistä seitsemästä transaktioista kaksi oli kiinteistötransaktioita ja viisi yrityskauppoja. Merkittävimmät transaktiot olivat kun Advium toimi Alma Median, Bernerin ja Rettigin taloudellisena neuvonantajana.

Vuoden ensimmäisellä puoliskolla yrityskauppojen arvo maailmassa jatkoi kasvuaan ja niiden arvo oli historian korkein. Myös Suomessa yrityskauppa-aktiviteetti oli korkea. Kiinteistötransaktioiden volyymit eivät ole nousseet kuten yrityskauppojen volyymit.

Sijoitusten liikevoitto erinomainen

Sijoitukset-segmentin liikevoitto oli 3,5 miljoonaa euroa (-0,4 miljoonaa euroa) ja nettokassavirta oli 2,5 miljoonaa euroa. Pääoma- ja kiinteistörahastosijoitusten tasearvo oli kesäkuun lopussa 16,7 miljoonaa euroa. eQ Oyj teki 1 miljoonan dollarin sijoitussitoumuksen tammikuussa eQ PE XIII US -pääomarahastoon. Aktiviteetin merkittävä lisääntyminen listaamattomien yhtiöiden yrityskaupoissa vaikutti positiivisesti salkun kassavirtaan, arvonmuutoksiin ja realisoituneisiin voittoihin.

Näkymät

Alkuvuoden vahva markkinakehitys tukee eQ:n liiketoimintaa.

Näkymä tilikauden osalta on yhä aiemman mukainen ja arvioimme Varainhoito-segmentin nettoliikevaihdon ja liikevoiton kasvavan viime vuodesta.

***

eQ:n puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2021 on tämän tiedotteen liitteenä sekä saatavilla yhtiön internetsivuilta www.eQ.fi.

eQ Oyj

Lisätietoja:
Mikko Koskimies, toimitusjohtaja, puh. +358 9 6817 8799
Antti Lyytikäinen, talousjohtaja, puh. +358 9 6817 8741

Jakelu: Nasdaq Helsinki, www.eQ.fi, keskeiset tiedotusvälineet

eQ-konserni on kotimainen Varainhoitoon ja Corporate Finance -toimintaan keskittyvä yhtiöryhmä. eQ Varainhoito tarjoaa monipuolisia varainhoitopalveluita (ml. pääomarahastot ja kiinteistövarainhoito) sekä instituutioasiakkaille että yksityishenkilöille. Konsernin hallinnoitavat varat ovat noin 10,7 miljardia euroa. Konserniin kuuluva Advium Corporate Finance tarjoaa yritys- ja kiinteistöjärjestelyihin sekä pääomajärjestelyihin liittyviä palveluja.

Lisätietoa konsernista saa sivuilta www.eQ.fi.

Liite

Attachments


eQ Oyj puolivuosikatsaus 2021

eQ Oyj puolivuosikatsaus 2021…Alkuperäinen artikkeli