Etusivu » Eezy Oyj:n puolivuosikatsaus 1–6/2021: Selkeä käänne kohti kasvua

Eezy Oyj:n puolivuosikatsaus 1–6/2021: Selkeä käänne kohti kasvua

Eezy Oyj:n puolivuosikatsaus 1–6/2021: Selkeä käänne kohti kasvua

| Source:

Eezy Oyj

Eezy Oyj

Helsinki, FINLAND

English
Finnish

EEZY OYJ — PUOLIVUOSIKATSAUS — 10.8.2021 KLO 8.00

Eezy Oyj:n puolivuosikatsaus 1–6/2021: Selkeä käänne kohti kasvua

Huhtikesäkuu 2021

 • Liikevaihto oli 48,0 milj. euroa (39,0 milj. euroa huhti–kesäkuussa 2020).
 • Käyttökate oli 5,0 milj. euroa (1,8).
 • Liikevoitto oli 3,1 milj. euroa (-0,5).
 • Osakekohtainen tulos oli 0,08 euroa (-0,03) osakkeelta.
 • Liikevaihto kasvoi 23 % koronapandemiasta huolimatta.
 • Liiketoiminnan volyymi kasvoi selvästi neljänneksen loppua kohden.

Tammikesäkuu 2021

 • Liikevaihto oli 84,6 milj. euroa (94,1 milj. euroa tammi–kesäkuussa 2020).
 • Käyttökate oli 7,7 milj. euroa (4,6).
 • Liikevoitto oli 4,0 milj. euroa (0,4).
 • Osakekohtainen tulos oli 0,09 euroa (-0,02) osakkeelta.
 • Vaikeista olosuhteista huolimatta tulos on merkittävästi parantunut jatkuneen tehostumisen myötä.

Näkymät vuodelle 2021

Eezy odottaa liikevaihdon olevan 190-210 milj. euroa ja liikevoiton olevan 11-14 milj. euroa.

Avainluvut (IFRS)

Miljoonaa euroa,
jollei toisin ilmoitettu
4–6/2021 4–6/2020 1–6/2021 1–6/2020 1–12/2020
Liikevaihto 48,0 39,0 84,6 94,1 190,6
Käyttökate 5,0 1,8 7,7 4,6 13,5
Käyttökateprosentti, % 10,4 % 4,6 % 9,1 % 4,9 % 7,1 %
Liikevoitto 3,1 -0,5 4,0 0,4 5,6
Liikevoittoprosentti, % 6,4 % -1,4 % 4,7 % 0,5 % 2,9 %
Osakekohtainen tulos, laimentamaton, euroa 0,08 -0,03 0,09 -0,02 0,11
Osakekohtainen tulos, laimennettu, euroa 0,08 -0,03 0,09 -0,02 0,11
Nettovelka / käyttökate 2,9 x 2,7 x 3,1 x
Ketjuliikevaihto 73,3 59,4 129,7 137,4 282,6

Toimitusjohtaja Sami Asikainen:

Liiketoiminta ja tulos selvässä kasvussa

”Toinen neljännes toi meille selvän käännekohdan. Iloitsen eniten, että kasvamme laajalla rintamalla ja kaikissa yksiköissämme. Hyvä kehitys kertoo, että olemme onnistuneet hienosti toteuttamaan kasvustrategiaamme ja tehokkuutemme on edelleen mainiolla tasolla. Lisäksi talouden hyvä kehitys näkyy kaikilla toimialoillamme ja tehokas koronarokotusvauhti normalisoi yhteiskuntaa ja markkinoitamme. Olen erittäin tyytyväinen kvartaalin tulokseen, vaikka huhtikuu oli rajoituksista johtuen vielä melko heikko. Onneksi kesäkuu oli selvästi vahvempi ja koko kvartaalin kasvu oli reipasta (+23%:a). Kiitos koko organisaatiolle, että olemme lähes kymmenkertaistaneet alkuvuonna tuloksemme verrattuna edelliseen vuoteen.

Henkilöstöpalveluiden liikevaihto ja tulos reippaassa kasvussa työvoimapulasta huolimatta

Arvioimme henkilöstövuokrausmarkkinan kasvaneen 20-30% verrattuna synkkään koronakevääseen 2020. Oma kasvumme kiihtyi selvästi tämän neljänneksen aikana: huhtikuussa henkilöstövuokrauksemme kasvu jäi alle 10%iin, mutta kesäkuussa liikevaihto kasvoi yli 20% verrattuna viime vuoden kesäkuuhun. Toipuminen koronakuopasta on kuitenkin vasta alussa, kun verrataan liikevaihtoa aikaan ennen pandemiaa. Markkinat ovat edelleen n. 15-20% jäljessä vuoden 2019 vastaavaa aikaa. Arvioimme myös oman liikevaihtomme kärsineen yli 10 M€ Q2 aikana ravintola- ja tapahtumarajoituksien takia. Erikoisaika ja rajoitukset tulevat vaikuttamaan edelleen kesän myyntiin.

Henkilöstövuokrauksen kasvu on ollut laaja-alaista ja kaikkien tiimiemme tulokset kasvoivat hienosti. Olenkin kiitollinen sekä ylpeä organisaatiomme iskukyvystä vaikean vuoden jälkeen. Olemme onnistuneet strategian mukaisesti rakentamaan voittavan organisaation, jonka menestys näkyy orgaanisena kasvuna. Kasvu on saatu aikaan lisääntyneellä asiakasaktiivisuudella, uusasiakashankinnalla ja vahvistamalla organisaatiota. Omien yksiköidemme lisäksi franchise-yrittäjämme ovat tehneet upeaa työtä. 35 paikkakunnalla toimivat yrittäjämme ovat pärjänneet selkeästi markkinoita paremmin ja ovat paikallisesti tärkeä kumppani sadoille suomalaisille yrityksille. Valtakunnallisesti olemme alkuvuoden aikana palvelleet yli 2 000 asiakasta ja Eezyn kautta palkkaa on saanut noin 17 000 henkilöä. Panoksemme työmarkkinoiden kasvuun ja talouden nousuun on merkittävä.

Kesäkuun horeca-liikevaihto kaksinkertaistui verrattuna viime vuoteen, mutta on edelleen selkeästi jäljessä vuotta 2019. Kasvua rajoitti myös toimialaa yllättäen kohdannut huomattava työvoimapula. Pitkäkestoiset rajoitustoimet ja epävarmat näkymät ovat saaneet monen työntekijän siirtymään muille toimialoille. Tilanne on haastava meille sekä ravintola-asiakkaillemme, mutta samalla hieno mahdollisuus henkilöstöpalvelualalle auttaa toimialaa työvoimatarpeiden täyttämisessä. Teemme nopeita toimenpiteitä uusien työntekijöiden kouluttamiseksi. Koko toimiala tarvitsee tukea työperäisen maahanmuuton helpottamiseksi, jotta kasvava työvoimatarve saadaan täytettyä.

Kaupan volyymikasvu on ollut tasaista. Kaupan tiimimme on kehittynyt johdonmukaisesti ja olemme kasvaneet yhtäjaksoisesti jo usean vuoden ajan. Markkinaosuutemme kasvu ja menestyksemme johtuu pitkälti tehokkaasta rekrytointiprosessista sekä hyvästä toimitusvarmuudestamme. Viimeisen vuoden aikana kasvua on hillinnyt joidenkin asiakkaidemme horeca-henkilöstön siirtyminen väliaikaisesti kaupan puolelle. Verkkokaupan kasvu on taas lisännyt kaupassa tapahtuvan hyllytys- ja keräilyhenkilöstön kysyntää.

Suurimman sektorimme, teollisuuden, logistiikan ja rakentamisen kasvu on käynnistynyt hyvin kuluneen neljänneksen aikana. Kesäkuussa olimme jo selvästi edellä viime vuoden kesäkuuta ja avoimien työpaikkojen määrä on kasvanut merkittävästi. Toimintamme painopistettä on viety enemmän työvoiman hankintaan ja sitä kautta asiakastarpeiden täyttämiseen. Orastavaa työvoimapulaa pyritään täyttämään ulkomaisen työvoiman tuonnilla, joka on edelleen harmiksemme takkuillut koronasta johtuen.

Muiden asiakasryhmien kasvu ja osuus kokonaismyynnistä kehittyy myös myönteisesti, mikä on osoitus siitä, että pystymme kannattavasti käynnistämään uusia liiketoimintoja. Eezy Doctorsin, Unitedin ja Officen lisäksi tutkimme jatkuvasti laajentumismahdollisuuksia uusille toimialoille.

Asiantuntijapalvelumme jatkavat hurjaa kasvua

Asiantuntijapalvelut kasvoivat neljänneksen aikana 88% viime vuodesta ja niiden osuus liikevaihdostamme kasvoi 8 %:iin. Viime vuonna toteutettujen yritysostojen lisäksi kasvua kiihdytti suorarekrytointimarkkinan piristyminen sekä henkilöstötutkimusten, -koulutusten ja muutosjohtamisen palveluiden kysynnän kasvu, kun yritykset valmistelevat paluuta koronaolosuhteista takaisin arkeen.

Strategiamme mukaisesti tavoitteemme on vahvistaa asemia kaikilla toimialoilla. Asiantuntijapalveluiden merkitys suhteellisen tuloksen parantajana on tärkeä. Lisäksi asiantuntijatiimimme panos koko Eezyn kulttuurin ja sisäisen kehityksen vauhdittajana on merkittävä. Olen onnellinen, että rakennamme parempaa Eezyä hyödyntäen koko organisaatiomme osaamista.

Tavoitteemme on olla merkittävin työelämän uudistaja. Vision mukaisesti kehitämme ja uudistamme jatkuvasti asiakkaille ja työntekijöille tarjottavia työelämän palveluitamme kokeneen asiantuntijaorganisaatiomme kanssa.

Kassavirralla investoimme yritysostoihin, työvoiman saatavuuteen ja kilpailukykyyn

Näemme onneksi jo toivoa normaalista liiketoimintaympäristöstä. Olemme selvinneet haastavista ajoista mainiosti ja samalla investoineet Eezyn kulttuuriin ja toteuttaneet orgaanista kasvustrategiaamme. Vahva kassavirtamme ja selkeämmät tulevaisuuden näkymät mahdollistavat myös epäorgaanista kasvua.
Yritysostoilla tavoittelemme kilpailukyvyn parantamista mm. lisäämällä osaamista ja tehokkuutta. Meillä on toivottavasti loppuvuoden aikana hyviä uutisia tälläkin saralla ja saamme uusia eezyläisiä positiiviseen ammattilaisjoukkueeseemme.

Tulemme jatkamaan myös investointeja työvoiman saatavuuden parantamiseksi. Saatavuutta parannetaan investoimalla mm. Eezy brändin tunnettuuteen, ulkomaisen työvoiman tuontiin ja digitaalisiin palveluihin. Kilpailukykyä paranamme myös investoimalla henkilöstömme hyvinvointiin, liikkumiseen ja työskentelyolosuhteisiin.

Kohti hyvää loppuvuotta

Tämänhetkisen tiedon valossa menemme loppuvuoteen optimistisina ja odotamme loppuvuodelta selvää liiketoiminnan kasvua sekä hyvää tuloskehitystä. Vaikka korona aiheuttaa edelleen epävarmuutta ennusteisiimme, uskallamme antaa tulosennusteen vuoden 2021 osalta.

Arvioimme liikevaihdon olevan 190-210 M€ sekä liikevoiton olevan 11-14 M€. Ennusteen perusoletuksena on, että uusia merkittäviä rajoitustoimia ei tule, vaan yhteiskunta pysyy avoimena.

Tulemme päivittämään loppuvuoden aikana pitkän aikavälin taloudellisia tavoitteitamme ja kasvusuunnitelmiamme."


Tulosjulkistustilaisuus:

Suomenkielinen tiedotustilaisuus tiistaina 10.8.2021 klo 13 järjestetään webcast-lähetyksenä osoitteessa https://eezy.videosync.fi/2021-q2-tulos

Tilaisuutta isännöivät toimitusjohtaja Sami Asikainen ja talousjohtaja Hannu Nyman. Tilaisuuden aikana voit esittää kysymyksiä verkon välityksellä. Esitysaineisto on saatavilla ennen tiedotustilaisuutta yhtiön kotisivuilla osoitteessa https://sijoittajat.eezy.fi/sijoittajat/raportit-ja-esitykset/
Tilaisuuden nauhoitus on saatavilla samassa osoitteessa myöhemmin päivän aikana.

Liite: Puolivuosikatsaus tammi–kesäkuu 2021 PDF-muodossa

Lisätietoja:

Sami Asikainen
toimitusjohtaja
sami.asikainen@eezy.fi
puh. +358 (0)40 700 9915

Hannu Nyman
talousjohtaja
Eezy Oyj
hannu.nyman@eezy.fi
puh. +358 (0)50 306 9913

Liite

Attachments


Eezy_Osavuosikatsaus_Q2_2021_FIN

Eezy_Osavuosikatsaus_Q2_2021_FIN…Alkuperäinen artikkeli