Etusivu » Enedo Oyj julkistaa puolivuosikatsauksen 1.1.2021-30.6.2021 ja poistaa arvion taloudellisesta kehityksestä

Enedo Oyj julkistaa puolivuosikatsauksen 1.1.2021-30.6.2021 ja poistaa arvion taloudellisesta kehityksestä

Enedo Oyj julkistaa puolivuosikatsauksen 1.1.2021-30.6.2021 ja poistaa arvion taloudellisesta kehityksestä

| Source:

Enedo Oyj

Enedo Oyj

Vantaa, FINLAND

English
Finnish

ENEDO OYJ Puolivuosikatsaus 12.8.2021 klo 9.45
ENEDO OYJ JULKISTAA PUOLIVUOSIKATSAUKSEN 1.1.2021-30.6.2021 JA POISTAA ARVION TALOUDELLISESTA KEHITYKSESTÄ
Tammi-Kesäkuu 2021 lyhyesti, jatkuvat toiminnot
– Liikevaihto 18,1 milj. euroa (19,7 milj. euroa)
– Liikevoitto -2,9 milj. euroa (-1,9 milj. euroa)
– Oikaistu liikevoitto -2,3 milj. euroa (-1,7 milj. euroa)
– EBITDA (käyttökate) -1,2 milj. euroa (-0,1 milj.euroa)
– Oikaistu EBITDA (käyttökate) -0,6 milj. euroa (0,1 milj. euroa)
– Osakekohtainen tulos -0,01 euroa (-0,28 euroa)

1-6/2021 1-6/20 1-12/20
Keskeiset tunnusluvut, MEUR 6kk 6kk 12kk
Jatkuvat toiminnot:
Liikevaihto 18,1 19,7 38,5
Led Drivers 4,5 4,2 8,7
Power Supplies 10,6 12,7 24,1
Power Systems 3,0 2,7 5,7
Oikaistu EBITDA (käyttökate) -0,6 0,1 -0,4
EBITDA (käyttökate) -1,2 -0,1 -0,8
Oikaistu liikevoitto/tappio -2,3 -1,7 -3,9
Liikevoitto/tappio -2,9 -1,9 -4,3
Voitto/tappio ennen veroja* -0,4 -2,4 -5,4
Voitto/tappio jatkuvista toiminnoista* -0,4 -2,4 -6,2
Osakekohtainen voitto/tappio jatkuvista toiminnoista, EUR* -0,01 -0,28 -0,74
Jatkuvat ja lopetetut toiminnot:
Osakekohtainen voitto/tappio, EUR* -0,01 -0,28 -0,70
Omavaraisuusaste, % 27,1 4,1 -7,4
Nettovelkaantumisaste, % 58,5 1182
Liiketoiminnan rahavirta -1,8 -1,9 -2,3
*1-6/2021 luvut sisältävät rahoitusjärjestelyn osana lainojen anteeksiannosta syntyneen 3,3 milj. euron tuoton ja 0,4 milj. euroa järjestelyyn liittyviä kuluja. Näiden nettovaikutus on 2,9 milj. euroa.
Lukuja puolivuosittain, MEUR H1/2021 H2/2020 H1/2020
Jatkuvat toiminnot:
Liikevaihto 18,1 18,8 19,7
Oikaistu EBITDA (käyttökate) -0,6 -0,5 0,1
EBITDA (käyttökate) -1,2 -0,7 -0,1
Oikaistu liikevoitto/tappio -2,3 -2,2 -1,7
Liikevoitto/tappio -2,9 -2,4 -1,9

1-6/21 1-6/20 1–12/20
OIKAISTU LIIKEVOITTO/TAPPIO 6kk 6kk 12kk
Liikevoitto/tappio -2,9 -1,9 -4,3
Oikaisut liikevoittoon/tappioon
Henkilöstöön liittyvät uudelleenjärjestelykulut 0,3 0,0
Tuotannon järjestelykulut 0,1 0,2
Enedo suunnitteluun ja toteutukseen liittyvät kulut 0,1 0,2
Vastuuasiaan liittyvä varaus 0,2
Oikaisut liikevoittoon/tappioon yhteensä 0,6 0,2 0,4
Oikaistu Liikevoitto/tappio yhteensä -2,3 -1,7 -3,9
1-6/21 1-6/20 1–12/20
OIKAISTU EBITDA (käyttökate) 6kk 6kk 12kk
EBITDA -1,2 -0,1 -0,8
Oikaisut EBITDA
Henkilöstöön liittyvät uudelleenjärjestelykulut 0,3 0,0
Tuotannon järjestelykulut 0,1 0,2
Enedo suunnitteluun ja toteutukseen liittyvät kulut 0,1 0,2
Vastuuasiaan liittyvä varaus 0,2
Oikaisut EBITDA yhteensä 0,6 0,2 0,4
Oikaistu EBITDA yhteensä -0,6 0,1 -0,4

Arvio katsauskauden 2021 taloudellisesta kehityksestä

Vanha arvio

Yhtiö arvioi jatkuvien liiketoimintojen vuoden 2021 liikevaihdon olevan yli 40 millj. euroa. Vuoden 2021 käyttökatteen (oikaistuna vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä) ennustetaan olevan positiivinen ja liikevoiton (oikaistuna vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä) paranevan vuodesta 2020 mutta olevan negatiivinen.

Uusi arvio

Yhtiö on päättänyt poistaa aiemman arvionsa ja ei anna uutta arviota vuoden 2021 taloudellisesta kehityksestä johtuen konsernin käännesuunnitelmasta ja koronaviruksesta aiheutuvasta epävarmuudesta.

Mikael Fryklund, toimitusjohtaja:

Enedon ensimmäisen vuosipuoliskon 18,1 milj. euron liikevaihto laski 1,6 milj. euroa viime vuodesta ja kauden tappio -3,3 milj. euroa, ilman lainajärjestelyn vaikutusta 2,9 milj. euroa, oli myös 0,9 milj. euroa heikompi kuin viime vuonna. Vaikka ensimmäisen puoliskon tulos ei ollut meille yllätys, tulos ei ole tyydyttävä, ja meidän on nopeutettava kustannusten vähentämistoimiamme kestävän käänteen saavuttamiseksi. Näemme, että toipuminen koronaviruksesta on jo alkanut joillakin liiketoiminta-alueillamme, mutta liiketoiminnan normalisoitumiseen on vielä pitkä matka. Meidän on varmistettava, että liiketoimintamme on kannattavaa myös nykyisillä volyymeilla, ja keräämme lisääntyneen volyymin hyödyt kasvaneina voittoina tulokseemme.

Huhtikuussa toteutettujen osakeantien yhteydessä julkistimme käännösohjelman, jonka tavoitteena on yhteensä noin 4,0 milj. euron pysyvät säästöt. Joitakin käännesuunnitelman osia on nopeutettava ja myös yksinkertaistettava. Käänteen tekeminen vaatii selkeitä vastuita, ja olen jakanut liiketoimintamme kolmeen vastuulliseen yksikköön, jotka ovat Italia, Suomi ja Operations heinäkuun alusta alkaen. Italiaa johtaa Carlo Rosati, Suomea Jussi Vanhanen ja operaatioita Giampiero Tasselli Tunisissa. Tämän muutoksen yhteydessä muutimme myös tapaamme hallita Tunisian tehdasta. Siirsimme Italian tuotannonjohdon Tunisiaan ja otimme yhden suuren askeleen tehdäksemme Tunisiasta täysin itsenäisen ja erinomaisen EMS -tuotantolaitoksen. Seuraamme käännetoimenpiteitämme edellä mainittujen yksiköiden perusteella. Kokonainen päivitetty käännesuunnitelma on vielä kesken. On kuitenkin selvää, että merkittävä osa kustannusten vähentämistoimenpiteistä liittyy kiinteisiin kustannuksiin ja niiden vähentämiseen nopeutetusti.

Konsernin uusi ja yhtenäinen ERP -järjestelmä otettiin käyttöön taloushallinnossa toukokuun alussa. Uusi järjestelmä mahdollistaa kustannussäästöjä taloushallinnossa, minkä vaikutukset alkavat näkyä vuoden jälkipuoliskolla. Työt muiden ERP-järjestelmän alueiden toteuttamiseksi jatkuvat, mutta ensisijainen tavoite on kustannusten vähentäminen ja sen jälkeen ERP:n täydellinen valmistuminen.

Ilmoitimme 7.4.2021 merkintä – ja suunnatun osakeantien lopulliset tulokset ja anneilla kerättiin yhteensä 12 milj. euron bruttovarat. Lainajärjestely saatiin päätökseen uusien osakkeiden rekisteröinnin jälkeen 9.4.2021. Tämän seurauksena Enedo maksoi takaisin 5,3 milj. euroa lainoja ja 3,3 milj. euroa lainoja leikattiin. Osakeannit yhdessä lainajärjestelyn kanssa ovat parantaneet yhtiön taseasemaa.

Koronatilanne ja asiakkaidemme liiketoiminnan asteittainen elpyminen sisältää edelleen riskejä, jotka vaikuttavat Enedon liiketoiminnan kehitykseen tulevina kuukausina. Markkinoilla on myös pula kriittisistä komponenteista, jotka vaikuttavat läpimenoaikoihin ja siten liiketoiminnan kasvuun. Uskon kuitenkin, että kun koronatilanne hitaasti paranee, tuotteidemme kysyntä kasvaa. Päättäväinen käännetoimenpiteiden toteuttaminen parantaa kannattavuuttamme ja tekee meistä lopulta kannattavia. Käännetoimenpiteistä ja odotetuista vaikutuksista tullaan kertomaan ja antamaan lisätietoja erikseen.

Jatkuvien toimintojen tammi-kesäkuun liikevaihto, liikevoitto ja oikaistu liikevoitto
Tammi-kesäkuun liikevaihto oli 18,1 milj. euroa (19,7 milj. euroa).
Tammi-kesäkuun liiketappio kasvoi vertailukaudesta ja oli -2,9 milj. euroa (-1,9 milj. euroa). Liiketappion kasvuun vaikutti ennen kaikkea liiketoiminnan volyymin lasku ja osittain kasvaneiden komponenttihintojen aiheuttama katteen heikentyminen. Oikaistu liiketappio oli -2,3 milj.euroa (-1,7 milj. euroa).

Liiketoiminnan kehitys

Power Supplies -tuotekategorian liikevaihto oli katsauskaudella 10,6 milj. euroa, joka oli 2,1 milj. euroa heikompi kuin vastaavaan aikaan viime vuonna. Merkittävin tekijä liikevaihdon laskun taustalla oli yhden asiakkaan hengityslaitteisiin ja kehon ulkopuolisiin happeuttimiin (ECMO) tarkoitettujen teholähteiden kysynnän heikentyminen mikä vastasi noin 1,6 milj. euroa liikevaihdon laskusta.

Led Drivers -tuotekategorian liikevaihto oli 4,5 milj. euroa, joka oli 0,3 milj. euroa parempi kuin vuodentakaisella vertailukaudella. Keskeisin tekijä liikevaihdon kehityksen taustalla oli viihteeseen ja urheiluun liittyvän kysynnän tasaantuminen.

Systems-tuotekategoria jatkoi kasvasmistaan. Systems-tuotteiden liikevaihto katsauskaudella oli 3,0 milj. euroa, joka on 0,3 milj. euroa korkeampi kuin vuodentakaisella vertailukaudella.

Ensimmäisen vuosipuoliskon liiketoiminnan merkittävimmät tulokseen vaikuttavat tekijät olivat Led Drivers kategorian koronaviruksesta johtuva jatkuva epävarmuus ja heikko kysyntä, joidenkin Power Supplies kategorian asiakkaiden heikko kysyntä sekä Systems- tuotekategorian jatkuva kasvu MHE-tuotteen tukemana.

Markkinanäkymät
Led-valaistuksen, mittalaitteiden, terveydenhuollon laitteiden ja infrastruktuurin teholähteet tarjoavat edelleen useita kasvumahdollisuuksia. Yhtiö panostaa asiakassegmentteihin, joissa korkea luotettavuus sekä tuotteiden pitkät elinkaaret ovat määrääviä tekijöitä.

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät
Yleinen talouskehitys saattaa vaikuttaa yhtiön liiketoimintaympäristöön. Koronavirus on nostanut teollisuuden epävarmuuden tasoa, ja sillä voi olla pandemian kehittymisestä riippuen mahdollisia vaikutuksia asiakkaidemme toimintakykyyn, heidän lopputuotteidensa kysyntään sekä yleiseen teollisuuden toimintaympäristöön. Led Drivers- ja Power Supplies -tuotekategorioissa koronaviruksen vaikutukset voivat näkyvät vapaa-ajan ja urheiluun liittyvän valaisujärjestelmien kysynnän siirtymisenä eteenpäin katsomokapasiteetin ollessa vajaakäytössä. Uusien liiketilojen avaaminen mm. vaatekaupassa on ainakin väliaikaisesti hiljentynyt, mikä voi vaikuttaa uusien valaistusratkaisujen kysyntään ja vanhojen uusintaan.

Merkittävimmät liiketoimintariskit liittyvät avainasiakkaiden tuotteiden menestykseen markkinoilla. Enedon tuotekehitysprojektien eteneminen riippuu osittain asiakkaiden omien projektien aikatauluista. Lisäksi markkinoille tyypillinen kysynnän vaihtelu aiheuttaa nopeita muutoksia Enedon liiketoimintaan.

Liiketoiminnan luonteeseen kuuluen Enedoon kohdistuu reklamaatioita, joiden lopullista ratkaisua ei voida ennustaa. Tämänhetkisten tietojen perusteella näillä reklamaatioilla ei oleteta olevan merkittävää vaikutusta konsernin taloudelliseen asemaan.

Yhtiön tarvitsemien komponenttien toimitusajat ovat osittain pitkiä ja tiettyjen komponenttien saatavuudessa voi olla ajoittain vaikeuksia, mikä saattaa vaikuttaa toimituskykyyn. Koronavirus on nostanut myös maakohtaisen epävarmuuden tasoa, mikä voi vaikuttaa toimituskykyymme. Koronaviruksen vaikutukset voivat heijastua ennakoimattomana käyttäytymisen muutoksena niin hankintaketjuissa kuin yhtiön asiakkaissa. Esimerkkejä tästä voivat olla mm. maksuehtojen ja tilausten muutokset. Yhtiön verrattain korkea velkaantuneisuus, suhteellisen alhainen likviditeetti sekä laskusaatavarahoituksen käyttö lisäävät yhtiön herkkyyttä negatiivisille markkinamuutoksille.

Yhtiön oma tuotanto on keskittynyt yhteen tehtaaseen Tunisiassa. Tunisian tuotantoon kohdistuu yleinen maariski. Tunisian kansalliset koronatoimet, poliittinen ympäristö ja muut tehtaan toimintakykyyn vaikuttavat tekijät ovat osittain yhtiön kontrollin ulkopuolella.

Osakeantien ja lainajärjestelyn toteuttamisesta huolimatta, rahoituksen riittävyyteen liittyy riskejä, joita yhtiö pyrkii hallitsemaan aktiivisella eri vaihtoehtojen suunnittelulla ja implementoinnilla. Koronaviruspandemian myötä kasvaneesta taloudellisesta epävarmuudesta johtuen konserni on päivittänyt maksuvalmiusriskiin ja luotto- ja vastapuoliriskiin sekä toiminnan jatkuvuuteen liittyviä arvioita.

Koronavirus

Olemme jatkaneet koko katsauskauden ajan aktiivisia sisäisiä toimenpiteitä varmistaaksemme työntekijöidemme terveyden ja liiketoiminnan jatkumisen. Olemme ottaneet käyttöön sisäisiä ohjeistuksia ja noudattaneet jokaisessa maassa paikallisten viranomaisten ohjeistusta. Enedolla on toimintaa Tunisissa (tuotanto), Italiassa (tuotekehitys, myynti), Suomessa (pääkonttori, tuotekehitys, myynti) ja Yhdysvalloissa (myynti). Johtoryhmämme seuraa koronaviruksen kehittymistä ja reagoi tarvittaessa muutoksiin heti.

Koronapandemian jatkuessa ja liiketoimintaympäristön mukautuessa siihen, pandemian vaikutuksia on haastavaa eritellä muista liiketoimintaan vaikuttavista tekijöistä. Maailmanlaajuinen toipuminen koronaviruksesta on johtanut markkinoilla maailmanlaajuiseen pulaan kriittisistä komponenteista, mikä vaikuttaa läpimenoaikoihin ja siten liiketoiminnan kasvuun.

Investoinnit ja tuotekehitys
Konsernin investoinnit olivat katsauskauden aikana 1,3 milj. euroa (1,0 milj. euroa), joista tuotekehitysaktivointien osuus oli 0,7 milj. euroa (0,6 milj. euroa). Katsauskauden lopussa aktivoitujen tuotekehityskustannusten määrä taseessa oli 4,9 milj. euroa (5,1 milj. euroa).

Katsauskaudella tuotekehityksen aktivoituja kustannuksia kirjattiin alas yhteensä 0,2 milj. euron (0,1 milj. euron) arvosta johtuen Strato Evo tuotteiden heikosta kysynnästä.

Kokonaisuudessaan katsauskauden tuotekehityskulut olivat 2,2 milj. euroa (2,1 milj. euroa). Näistä aktivoitiin taseeseen 0,7 milj. euroa (0,6 milj. euroa) ja katsauskauden kuluina kirjattiin 1,5 milj. euroa (1,5 milj.euroa) eli 8,3 % (7,8 %) liikevaihdosta.
Rahoitus
Korolliset nettovelat olivat katsauskauden lopussa 5,1 milj. euroa (15,5 milj. euroa). Korolliset nettovelat sisältävät 0,8 milj. euroa (1,1 milj. euroa) IFRS 16 -vuokravelkoja. Korollisen nettovelan laskussa päätekijänä ovat olleet alkuvuoden aikana toteutetut osakeannit ja lainajärjestely.

Liiketoiminnan rahavirta katsauskaudella oli -1,8 milj. euroa (-1,9 milj. Euroa). Tappion lisäksi negatiivinen kassavirta johtui käyttöpääoman lisääntymisestä, koska myyntimäärät olivat alhaiset ja maksetut erääntyneet ostovelat osakeannin jälkeen. Rahavirta investointien jälkeen oli -3,1 milj. euroa (-2,7 milj. euroa). Konsernin omavaraisuus oli 27,1 % (4,1 %), nettovelkaantumisaste 58,5 % (1181,9 %) ja katsauskauden lopun tase oli 32,5 milj. euroa (32,0 milj. euroa).

Kassavarat ilman nostamattomia luottolimiittejä oli 3,6 milj. euroa (1,0 milj. euroa). Kauden lopussa konsernilla oli 1,0 milj. euroa (1,4 milj. euroa) nostamattomia luottolimiittejä ilman factoring -limiittejä.

Tiedotimme 7.4.2021 merkintä – ja suunnatun osakeannin lopullisen tuloksen ja anneilla kerättiin yhteensä 12 milj. euron bruttotuotot. Lainajärjestely saatiin päätökseen uusien osakkeiden rekisteröinnin jälkeen 9.4.2021. Tämän seurauksena Enedo maksoi takaisin 5,3 milj. euroa lainoja ja 3,3 milj. euroa lainoja leikattiin. Osakeannit ja lainajärjestelyt paransivat Enedon kassavirtaa nettona yhteensä 5,5 miljoonalla eurolla lainojen, palkkioiden ja transaktiokulujen maksamisen jälkeen. Osakeannit yhdessä lainajärjestelyn kanssa paransivat yhtiön taseasemaa.

ENEDO OYJ
Hallitus

Lisätietoja antaa 12.8.2020 klo 15 – 16 toimitusjohtaja Mikael Fryklund,
puh. +358 40 500 6864.

JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
Enedo
Enedo on korkealuokkaisten tehoelektroniikkatuotteiden ja -systeemien eurooppalainen suunnittelija ja valmistaja, jonka tuotteet soveltuvat kriittisiin toimintoihin vaativimmissakin ympäristöissä. Enedon tehtävänä on tehdä sähkövirrasta parempaa – luotettavampaa, turvallisempaa ja energiatehokkaampaa – ja juuri käyttötarkoitukseensa sopivaa. Enedon kolme päätuotekategoriaa ovat LED Drivers, Power Supplies ja Power Systems. Vuonna 2020 konsernin liikevaihto oli 38,5 milj. euroa. Enedossa työskentelee 354 henkilöä ja sen päätoiminnot sijaitsevat Suomessa, Italiassa, Tunisiassa ja Yhdysvalloissa. Konsernin pääkonttori sijaitsee Suomessa ja emoyhtiö Enedo Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä.
www.enedopower.com

Liite

Attachments


210812_Enedo puolivuosikatsaus_2021_FIN

210812_Enedo puolivuosikatsaus_2021_FIN…Alkuperäinen artikkeli