Etusivu » Aktia Pankki Oyj:n henkilöstöanti

Aktia Pankki Oyj:n henkilöstöanti

Aktia Pankki Oyj:n henkilöstöanti

| Source:

Aktia Pankki Oyj

Aktia Pankki Oyj

Helsinki, FINLAND

English
Finnish
Swedish

Aktia Pankki Oyj
Pörssitiedote
31.8.2021 klo 17.30

Aktia Pankki Oyj:n henkilöstöanti

Aktia Pankki Oyj tiedotti 13.8.2021 suunnittelevansa henkilöstöannin järjestämistä.

Hallitus on päättänyt henkilöstöannin ehdoista. Henkilöstöannissa tarjotaan yhteensä enintään 1 000 000 yhtiön uutta osaketta osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen Aktian konserniyhtiöiden henkilöstön merkittäväksi. Mahdollisessa ylikysyntätilanteessa hallitus voi päättää korottaa tarjottavien osakkeiden määrää yhteensä enintään 2 000 000 osakkeeseen.

Osakkeen merkintähinta on 10,14 euroa osakkeelta. Osakkeen merkintähinta perustuu yhtiön osakkeen vaihdolla painotettuun keskikurssiin Nasdaq Helsinki Oy:ssä ajanjaksolla 1.7.−31.7.2021 ja siitä laskettavaan kymmenen (10) prosentin alennukseen. Osakkeen keskikurssi edellä mainittuna ajanjaksona oli 11,26 euroa osakkeelta. Osakkeiden merkintäaika on 9.9.–22.9.2021. Merkinnän tulee koskea vähintään 500 ja enintään 70 000 osaketta.

Osakkeisiin kohdistuu luovutusrajoitus, jonka tarkempi sisältö on määritelty osakeannin ehdoissa. Merkityistä osakkeista 50:tä prosenttia ei voida myydä 18 kuukauden sisällä ja 50:tä prosenttia 36 kuukauden sisällä osakkeiden kirjaamisesta merkitsijän arvo-osuustilille.

Henkilöstöannin lopullisesta tuloksesta tiedotetaan arviolta 30.9.2021 mennessä.

Päätös osakeannista perustuu varsinaisen yhtiökokouksen 13.4.2021 antamaan valtuutukseen.

Aktia Pankki Oyj

Lisätietoja:
Mikko Ayub, toimitusjohtaja
puh. 010 247 5121

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Tiedotusvälineet
www.aktia.com

Aktia on suomalainen varainhoitaja, pankki ja henkivakuuttaja, joka on luonut vaurautta ja hyvinvointia sukupolvelta toiselle jo 200 vuoden ajan. Palvelemme asiakkaitamme digitaalisten kanavien kautta kaikkialla ja kasvokkain toimipisteissämme pääkaupunkiseudulla sekä Turun, Tampereen, Vaasan ja Oulun seuduilla. Palkitun varainhoitomme rahastoja myydään myös kansainvälisesti. Työllistämme noin 900 henkilöä eri puolella Suomea. Aktian hallinnoitavat asiakasvarat (AuM) 30.6.2021 olivat 15,6 miljardia euroa ja taseen arvo 11,2 miljardia euroa. Aktian osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä (AKTIA). aktia.com.

Alkuperäinen artikkeli