Etusivu » AFARAK GROUP: PUOLIVUOSIKATSAUS H1 2021

AFARAK GROUP: PUOLIVUOSIKATSAUS H1 2021

AFARAK GROUP: PUOLIVUOSIKATSAUS H1 2021

| Source:

Afarak Group Oyj

Afarak Group Oyj

Helsinki, FINLAND

English
Finnish

06:00 Lontoo, 08:00 Helsinki, 20.8.2021 – Afarak Group Oyj (”Afarak” tai ”Yhtiö) (LSE: AFRK, NASDAQ: AFAGR)

PUOLIVUOSIKATSAUS H1 2021

Afarak Group on oikaissut H1 2020 lukunsa johtuen Afarak Mogale (Pty) Ltd:n määräysvallan menetyksestä ja konsolidoinnin lopettamisesta. Afarak Group oikaisi Afarak Mogale (Pty) Ltd:n aiemmin raportoidut tuloslaskelman luvut lopetetuiksi toiminnoiksi. Aiemmin raportoituihin taselukuihin ei ole tehty muutoksia.

H1/21 H1/20
Oikaistu
2020
Liikevaihto MEUR 37,3 35,5 59,8
Käyttökate MEUR -0,9 -0,3 -4,1
Liikevoitto MEUR 0,9 -1,7 -28,2
Tulos ennen veroja MEUR -0,5 -4,1 -32,4
Tulos – jatkuvat toiminnot MEUR -0,9 -4,6 -27,6
Tulos – lopetetut toiminnot MEUR 0,0 -11,5 6,1
Kauden tulos MEUR -0,9 -16,1 -21,6
Osakekohtainen tulos EUR 0,00 -0,07 -0,07
Käyttökate-% % -2,4 -1,0 -6,8
Liikevoitto-% % 2,4 -4,8 -47,1
Tulos-% % -1,3 -11,4 -54,3
Henkilöstö (kauden lopussa) 608 770 621

VUODEN 2021 ENSIMMÄISEN VUOSIPUOLISKON YHTEENVETO

  • Liikevaihto kasvoi 5,2 prosenttia 37,3 miljoonaan euroon (H1/2020: 35,5);
  • Jalostettujen materiaalien myynti laski 45,8 prosenttia 12 667 tonniin (H1/2020: 23 356)
  • Louhitut tonnit laskivat 47,8 prosenttia 53 542 tonniin (H1/2020: 102 659) johtuen alhaisesta kaivostoiminnasta Etelä-Afrikan kaivoksilla;
  • Konsernin käyttökate laski -0,9 miljoonaan euroon (H1/2020: -0,3) ja käyttökateprosentti oli -2,4% (H1/2020: -1,0%);
  • Kannattavuuteen vaikutti positiivisesti Ilithan kaivosomaisuuden aiemmin kirjatun arvonalentumistappion peruuttamisesta kirjattu voitto, joka oli 2,9 miljoonaa euroa (0,0);
  • Liikevoitto oli 0,9 miljoonaa euroa (H1/2020: -1,7) ja liikevoittoprosentti 2,4% (H1/2020: -4,8%);
  • Tulos jatkuvista toiminnoista oli -0,9 miljoonaa euroa (H1/2020: -21,6);
  • Liiketoiminnan rahavirta oli -1,9 miljoonaa euroa (H1/2020: -2,2);
  • Korollinen nettovelka vähennettynä likvideillä varoilla oli 50,3 miljoonaa euroa (54,7) (31.12. 2020: 48,2);
  • Rahavarat olivat 30.6.2021 2,9 miljoonaa euroa (30.6.2020: 6,1) (31.12 2020: 1,1).

NÄKYMÄ VUODEN 2021 TOISELLE VUOSIPUOLISKOLLE

Ferrokromi-markkina on läheisesti sidoksissa ruostumattoman teräksen markkinaan. Päätuottajamaat tekevät toimenpiteitä, siellä missä mahdollista, rauhoittaakseen ruostumattoman teräksen nousevia hintoja.

Alkaen 1.8.2021 Venäjä on asettanut väliaikaisen 15 prosentin vientiveron rautapitoisille ja ei-rautapitoisille metalleille, mukaan lukien rautametalliseokset. Tämä toimenpide on otettu käyttöön kompensoidakseen valtion projektien kalliita terästuotteita.

Tämä vientivero rasittaa 31.12.2021 saakka vientiä Euraasian talousunionin ulkopuolisiin maihin.

Kiinassa, myöskin alkaen 1.8.2021, johtuen kasvaneesta sähkön vajauksesta ja hinnasta, useimmat kiinalaiset ferrokromin tuottajat ovat jättäneet spotti-markkinan. Kiinan valtiovarainministeriö on ilmoittanut että teräksen vienti muihin maihin tulee kallistumaan ja että se asettaa, todennäköisesti kolmannen kvartaalin aikana, vientitulleja terästuotteille.

Vientitariffit ferrokromille on 20 prosentista 40 prosenttiin saakka.

TOIMITUSJOHTAJA GUY KONSBRUCK

“Vuoden 2021 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana yhtiö jatkoi vaikeiden aikojen kanssa ponnistelua. Vasta jakson loppua kohden näimme ensimmäisiä merkkejä parannuksista.

Kuitenkin onnistuimme pienentämään velkaamme erittäin rajoitetusta kassavirtatilanteesta huolimatta. Erikoismetalliseossegmenttimme pysyi kannattavana erittäin vaikeista markkinoista huolimatta. Valitettavasti hinnan nousuun liittyi logististen kustannusten nousu, korkeammat raaka-ainekustannukset ja epäsuotuisat USD -valuuttakurssit. Tulemme näkemään lisää parannuksia vuoden toisen vuosipuoliskon aikana. Rautametalliseossegmentti jatkoi heikosti, koska kaivostoimintaa Etelä-Afrikassa vähennettiin edelleen.

Yhtiö odottaa tuottoja Mogalen Business Rescue -saneerausmenettylyn johdosta (joka saatiin päätökseen omaisuuserien myynnin kautta) ja yhden Etelä -Afrikan kaivosomaisuuserän myynnistä. Näiden rahavirtojen pitäisi parantaa yrityksen kassavirtatilannetta, ja voimme keskittyä velan vähentämiseen edelleen.

Raaka-aineiden ja ruostumattoman teräksen markkinoilla on vihdoinkin yleinen myönteinen suuntaus ja odotamme että voimme nähdä vakaamman liiketoimintaympäristön loppuvuoden aikana”

Helsingissä, 20.8.2021

Afarak Group Oyj

Hallitus

Lisätietoja:

Guy Konsbruck, toimitusjohtaja, +356 2122 1566, guy.konsbruck@afarak.com

Vuosikertomukset ja muut sijoittajille annettavat tiedot ovat tarkasteltavissa Yhtiön verkkosivustolla www.afarak.com.

Afarak Group on erikoismetalliseosten valmistaja, joka tavoittelee vakaata kasvua. Yhtiöllä on erikoismetalliliiketoimintaa Etelä-Euroopassa ja rautametalliliiketoimintaa Etelä-Afrikassa. Yhtiön osake on listattu NASDAQ Helsingissä (AFAGR) ja Lontoon pörssissä (AFRK).

Jakelu:
NASDAQ Helsinki
Lontoon pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.afarak.com

Liite

Attachments


Afarak Quarterly 2021 H1 FI (Final)

Afarak Quarterly 2021 H1 FI (Final)…Alkuperäinen artikkeli