Etusivu » Verkkokauppa.com päätti kvartaaliosingon toisen erän jakamisesta

Verkkokauppa.com päätti kvartaaliosingon toisen erän jakamisesta

Verkkokauppa.com päätti kvartaaliosingon toisen erän jakamisesta

| Source:

Verkkokauppa.com Oyj

Verkkokauppa.com Oyj

Helsinki, FINLAND

English
Finnish

Verkkokauppa.com Oyj PÖRSSITIEDOTE 16.7.2021 klo 07.45

Verkkokauppa.com päätti kvartaaliosingon toisen erän jakamisesta

Verkkokauppa.com Oyj:n hallitus päätti tänään vuoden 2021 varsinaiselta yhtiökokoukselta saamansa valtuutuksen perusteella, että yhtiön kertyneistä voittovaroista jaetaan osinkoa 0,058 euroa osakkeelta (yhteensä 2 594 497,70 euroa).

Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingon täsmäytyspäivänä, 20.7.2021 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 27.7.2021.

Verkkokauppa.comin 25.3.2021 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään harkintansa mukaan osingonjakamisesta. Valtuutuksen perusteella neljänneksittäin jaettavan osingon määrä on yhteensä enintään 0,174 euroa osakkeelta. Ellei hallitus päätä toisin tai Suomen arvo-osuusjärjestelmän säädöksien tai säännöksien mahdollisista muutoksista muuta johdu, valtuutuksen perusteella jaetaan osinkoa vielä yhden kerran valtuutuksen voimassaoloaikana; kolmas erä osingosta, jonka määrä on enintään 0,059 euroa osakkeelta, maksetaan 2.11.2021.
Näin meneteltäessä hallitus tekee erilliset päätökset osingonjaosta ja täsmäytyspäivästä, jotka yhtiö julkistaa erikseen.

Ennen päätöstään osingonmaksusta, hallitus arvioi yhtiön maksukyvyn ja/tai taloudellisen aseman näkökulmasta, ovatko osakeyhtiölain mukaiset osingonjaon edellytykset olemassa.

Lisätietoja:

Mikko Forsell
Talousjohtaja, Verkkokauppa.com Oyj
mikko.forsell@verkkokauppa.com
Puh. 010 309 5555

Marja Mäkinen
Head of Investor Relations and Corporate Communications
Verkkokauppa.com Oyj
Marja.makinen@verkkokauppa.com
Puh. 040 671 2999

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.verkkokauppa.com

Verkkokauppa.com auttaa asiakkaitaan toteuttamaan intohimojaan tarjoamalla laajan noin 70 000 tuotteen valikoiman. Verkkokauppa.com Oyj palvelee kuluttaja- ja yritysasiakkaita verkkokaupan, myymälöiden, 24h kioskin ja noutopisteverkoston kautta sekä nopeilla toimituksilla ja erilaisilla palveluilla. Suomen suosituimpana ja vierailluimpana verkossa toimivana kotimaisena vähittäiskauppana, yhtiön toimitukset tavoittavat noin 70 prosenttia suomalaisista seuraavan päivän aikana. Yhtiöllä on neljä jättimyymälää: Oulussa, Pirkkalassa, Raisiossa ja Helsingin Jätkäsaaressa, jossa yhtiön pääkonttori myös sijaitsee. Verkkokauppa.com tarjoaa työpaikan yli 700 henkilölle. Yhtiön osake on listattu Nasdaq Helsingin pörssilistalla kaupankäyntitunnuksella VERK.

Alkuperäinen artikkeli