Etusivu » VERKKOKAUPPA.COM OYJ: KASVU JATKUI – KAIKKIEN AIKOJEN PARAS TOISEN VUOSINELJÄNNEKSEN LIIKETULOS

VERKKOKAUPPA.COM OYJ: KASVU JATKUI – KAIKKIEN AIKOJEN PARAS TOISEN VUOSINELJÄNNEKSEN LIIKETULOS

VERKKOKAUPPA.COM OYJ: KASVU JATKUI – KAIKKIEN AIKOJEN PARAS TOISEN VUOSINELJÄNNEKSEN LIIKETULOS

| Source:

Verkkokauppa.com Oyj

Verkkokauppa.com Oyj

Helsinki, FINLAND

English
Finnish

Verkkokauppa.com Oyj PUOLIVUOTISKATSAUS 16.7.2021 klo 8.00

PUOLIVUOTISKATSAUS 1.1.–30.6.2021
KASVU JATKUI – KAIKKIEN AIKOJEN PARAS TOISEN VUOSINELJÄNNEKSEN LIIKETULOS

Verkkokauppa.com järjestää tulosjulkistuspäivänä suomenkielisen tiedotustilaisuuden klo 10.00 ja toisen englanninkielisen tilaisuuden analyytikoille ja instituutiosijoittajille klo 11. Tarkemmat tiedot tiedotustilaisuuksista löytyvät tämän tiedotteen lopusta.

Osavuosikatsaus kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä pdf-tiedostona ja verkkosivuillamme, osoitteessa https://investors.verkkokauppa.com/fi


Suluissa olevat luvut viittaavat vastaavaan ajanjaksoon vuotta aiemmin, ellei toisin mainita. Luvut ovat tilintarkastamattomia.

Huhti-kesäkuu 2021 lyhyesti

 • Liikevaihto oli 130,5 miljoonaa euroa (123,1)
 • Myyntikate oli 22,4 miljoonaa euroa (21,4) eli 17,2 % (17,4 %) liikevaihdosta
 • Liikevoitto oli 5,1 miljoonaa euroa (4,4) eli 3,9 % (3,5 %) liikevaihdosta
 • Vertailukelpoinen liikevoitto oli 5,1 miljoonaa euroa (4,8) eli 3,9 % (3,9 %) liikevaihdosta
 • Katsauskauden tulos oli 3,8 miljoonaa euroa (3,3)
 • Osakekohtainen tulos oli 0,08 euroa (0,07)
 • Investoinnit olivat 1,7 miljoonaa euroa (0,4)
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 3,5 miljoonaa euroa (-2,6)
 • Yhtiön hallitus päätti saamansa valtuutuksen perusteella maksaa toisen erän osingosta; 0,058 euroa/osake. Osingon maksupäivä on 27.7.2021.

Tammi-kesäkuu 2021 lyhyesti

 • Liikevaihto oli 264,5 miljoonaa euroa (248,3)
 • Myyntikate oli 44,2 miljoonaa euroa (40,8) eli 16,7 % (16,4 %) liikevaihdosta
 • Liikevoitto oli 10,3 miljoonaa euroa (7,8) eli 3,9 % (3,1 %) liikevaihdosta
 • Vertailukelpoinen liikevoitto oli 10,3 miljoonaa euroa (8,6) eli 3,9 % (3,5 %) liikevaihdosta
 • Katsauskauden tulos oli 7,6 miljoonaa euroa (5,7)
 • Osakekohtainen tulos oli 0,17 euroa (0,13)
 • Investoinnit olivat 2,1 miljoonaa euroa (0,7)
 • Liiketoiminnan rahavirta oli -5,5 miljoonaa euroa (1,0)
KESKEISET TUNNUSLUVUT 4-6/2021 4-6/2020 Muutos% 1-6/2021 1-6/2020 Muutos% 1-12/2020
Milj. euroa
Liikevaihto 130,5 123,1 6,1 % 264,5 248,3 6,5 % 553,6
Myyntikate 22,4 21,4 4,8 % 44,2 40,8 8,2 % 88,4
Myyntikate, % 17,2 % 17,4 % 16,7 % 16,4 % 16,0 %
Käyttökate 6,3 5,6 13,3 % 12,8 10,2 24,7 % 24,6
Käyttökate, % 4,9 % 4,6 % 4,8 % 4,1 % 4,4 %
Liikevoitto 5,1 4,4 17,3 % 10,3 7,8 32,6 % 19,6
Liikevoitto, % 3,9 % 3,5 % 3,9 % 3,1 % 3,5 %
Vertailukelpoinen liikevoitto 5,1 4,8 5,9 % 10,3 8,6 20,1 % 20,4
Vertailukelpoinen liikevoitto, % 3,9 % 3,9 % 3,9 % 3,5 % 3,7 %
Kauden tulos 3,8 3,3 14,9 % 7,6 5,7 33,0 % 14,6
Investoinnit 1,7 0,4 324,3 % 2,1 0,7 219,3 % 1,4
Liiketoiminnan rahavirta 3,5 -2,6 -5,5 1,0 16,9


VERKKOKAUPPA.COMIN TULOSOHJEISTUS VUODELLE 2021 ENNALLAAN
Verkkokauppa.com odottaa liikevaihdon olevan 570–620 miljoonan euron välillä (554 miljoonaa euroa) ja vertailukelpoisen liiketuloksen olevan 20–26 miljoonan euron välillä (20,4 miljoonaa euroa) vuonna 2021.


TOIMITUSJOHTAJA PANU PORKAN KOMMENTIT

Verkkokauppa.comin toinen vuosineljännes sujui odotusten mukaisesti. Liikevaihto kasvoi vahvasta vertailukaudesta 6,1 prosenttia ja oli 130,5 miljoonaa euroa. Myynnin siirtyminen verkkoon siivitti kasvua ja pystyimme vastaamaan kuluttajien sesonkituotteiden kysyntään laajalla tuotevalikoimalla. Verkkokauppa.comin online-myynti, ilman vientiä, kasvoi huhti–kesäkuussa 15,1 prosenttia vertailukaudesta, ja sen osuus kokonaismyynnistä oli 61 prosenttia.

Kasvu tuli useilta eri osa-alueilta. Yksi strategisista painopistealueista on yritysasiakasmyynti (B2B), joka kasvoi toisella neljänneksellä vahvasti, 38,4 prosenttia. Huhti-kesäkuussa erityisen suosittuja olivat tietokoneet ja kamerat sekä kasvavista tuotekategorioista urheiluvälineet ja koti & valaistus. Liikevaihto ilman vientiä, kasvoi huhti–kesäkuussa 6,6 prosenttia vertailukaudesta.

Verkkokauppa.comin myyntikate kasvoi 4.8 prosenttia ja oli 22.4 miljoonaa euroa eli 17,2 prosenttia liikevaihdosta. Vertailukelpoinen liikevoitto parani huhti–kesäkuussa 17,3 prosenttia ja oli 5,1 miljoonaa euroa. Kannattavuutta paransi parempikatteisten tuotekategorioiden osuuden kasvu kokonaismyynnistä.

Verkkokauppa.com palkittiin kesäkuussa yhtenä Suomen innovatiivisimmista yhtiöistä Hankenin Finnish Innovation Index -tutkimuksessa, jossa listattiin suomalaisten kuluttajien mielestä innovatiivisimmat yritykset.

Jatkamme toiminnan pitkäjänteistä kehittämistä keskittyen strategian mukaisesti tehokkaiden tilaus- ja toimitusprosessien sekä erinomaisen asiakaskokemuksen kehittämiseen. Kesän aikana käynnistetty investointi Jätkäsaaren logistiikka-automaatioon varastojen kapasiteetin ja kustannustehokkuuden kasvattamiseksi on edennyt suunnitellusti. Investoinnin ensimmäinen vaihe eli täysin automatisoidun pienartikkelivaraston, AutoStoren®, rakentaminen on hyvässä vauhdissa, ja varaston tekninen suunnittelu sekä tilan valmistelutyöt ovat käynnissä. Valmistuessaan alkuvuodesta 2022 uusi varasto mahdollistaa entistäkin nopeammat toimitukset ja paremman tuotteiden saatavuuden merkittävästi tehokkaammalla varastotilan hyödyntämisellä.

Suhtaudumme luottavaisin mielin liiketoiminnan kehitykseen vuoden jälkimmäisellä puoliskolla. Uskomme kuluttajien siirtymän asioimaan verkkokaupassa yhä enenevässä määrin olevan pysyvää. Tämä kehitys tukee Verkkokauppa.comia, joka on merkittävä toimija kuluttajatuotteiden verkkokauppamarkkinassa. Yksi strategisista tavoitteistamme on Verkkokauppa.comin aseman vahvistaminen B2B-segmentissä, ja voimme olla tyytyväisiä kehitykseen myös tällä saralla. Meillä on vakaa markkina-asema ja uskollinen asiakaskunta, joita palvelemme laajalla ja mielenkiintoisella valikoimalla.


TALOUDELLINEN KEHITYS

LIIKEVAIHTO JA KANNATTAVUUS

4-6/ 4-6/ 1-6/ 1-6/ 1-12/
Milj. euroa 2021 2020 Muutos% 2021 2020 Muutos% 2020
Liikevaihto 130,5 123,1 6,1 % 264,5 248,3 6,5 % 553,6
Liikevoitto 5,1 4,4 17,3 % 10,3 7,8 32,6 % 19,6
Liikevoitto, % 3,9 % 3,5 % 3,9 % 3,1 % 3,5 %
– Nasdaq Helsingin päälistalle siirtymiseen liittyvät kulut 0,5 0,8 0,8
Vertailukelpoinen liikevoitto 5,1 4,8 5,9 % 10,3 8,6 20,1 % 20,4
Vertailukelpoinen liikevoitto, % 3,9 % 3,9 % 3,9 % 3,5 % 3,7 %

Myynnin jakauma, %

4-6/2021 4-6/2020 1-6/2021 1-6/2020 2020
Asiakassegmentit
Kuluttajat 72 % 76 % 72 % 70 % 74 %
Yritysasiakkaat 22 % 17 % 22 % 19 % 18 %
Vienti 6 % 7 % 7 % 11 % 8 %
Myyntikanavat
Verkkokauppa 61 % 56 % 61 % 53 % 56 %
Kivijalkakauppa 33 % 37 % 32 % 36 % 36 %
Vierailut verkkosivuilla, milj. 17.4 20.4 37.3 37.3 87.0

Myynti on toimitetuista ja matkalla olevista tuotteista. Verkko- ja kivijalkakaupan myynti ei sisällä vientiä.

Huhti-kesäkuu 2021

Verkkokauppa.comin liikevaihto kasvoi huhtikesäkuussa 6,1 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja oli 130,5 miljoonaa euroa (123,1). Erityisesti kasvoi tietokoneiden, kameroiden, urheilu ja ravinto sekä koti ja valaistus -kategorioiden myynti.

Asiakkaamme asioivat verkkokaupassa yhä enemmän. Myynti verkkokaupan kautta kasvoi vuoden toisella neljänneksellä 15,1 prosenttia vertailukaudesta ja sen osuus kokonaismyynnistä oli 61 prosenttia (56 %). Verkkokauppa.comin verkkosivuilla vierailtiin huhti-kesäkuussa vertailukautta vähemmän, sivuilla tapahtui kauden aikana 17,4 miljoonaa (20,4) vierailua. Vertailukaudella koronapandemian alussa Verkkokauppa.comin sivustolla vieraili ennätysmäärä uusia asiakkaita tutustumassa sivustoon. Konversioprosentti eli ostavien asiakkaiden osuus on kehittynyt vertailukaudesta positiivisesti. Yritysasiakasmyynti (B2B) kasvoi 38,4 prosenttia, ja sen osuus myynnistä oli 22 prosenttia (17%). Vientiliiketoiminta oli euromääräisesti lähellä vertailuvuoden tasoa, ja sen osuus kokonaismyynnistä oli 6 prosenttia (7 %). Liikevaihto ilman vientiä, kasvoi huhti-kesäkuussa 6,6 prosenttia.

Verkkokauppa.comin omarahoitteisen asiakasrahoituksen tuotot olivat 1,0 miljoonaa euroa (0,9) sisältäen sekä korkotuotot että palkkiot.

Henkilöstökulut kasvoivat huhtikesäkuussa 11,5 prosenttia ja olivat 9,4 miljoonaa euroa (8,4). Kasvu johtui pääasiallisesti tietohallinnon ja hallinnon kasvaneista henkilöstökuluista. Katsauskauden liiketoiminnan muut kulut laskivat hieman ja olivat 7,1 miljoonaa euroa (7,5).

Yhtiön liikevoitto huhtikesäkuussa kasvoi 0,8 miljoonaa euroa ja oli yhteensä 5,1 miljoonaa euroa (4,4) ja sen osuus liikevaihdosta oli 3,9 prosenttia (3,5%). Vertailukelpoinen liikevoitto oli 5,1 miljoonaa euroa (4,8) ja kauden tulos 3,8 miljoonaa euroa (3,3).

Osakekohtainen tulos oli toiselta neljännekseltä 0,08 euroa (0,07).

Tammi-kesäkuu 2021

Verkkokauppa.comin liikevaihto kasvoi tammikesäkuussa 6,5 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja oli 264,5 miljoonaa euroa (248,3).

Verkkokauppa.comin omarahoitteisen asiakasrahoituksen tuotot olivat 2,0 miljoonaa euroa (1,8) sisältäen sekä korkotuotot että palkkiot. Luottotappiovaraukset olivat kesäkuun lopussa 1,2 miljoonaa euroa (1,1).

Henkilöstökulut kasvoivat tammikesäkuussa 8,2 prosenttia ja olivat 18,4 miljoonaa euroa (17,0). Kasvu johtui pääasiallisesti tietohallinnon ja ostonkasvaneista henkilöstökuluista. Katsauskauden liiketoiminnan muut kulut laskivat hieman ja olivat 13,4 miljoonaa euroa (13,8).

Ensimmäisellä vuosipuoliskolla yhtiön liikevoitto kasvoi 2,5 miljoonaa euroa ja oli 10,3 miljoonaa euroa (7,8) ja sen osuus liikevaihdosta oli 3,9 prosenttia (3,1%). Vertailukelpoinen liikevoitto oli 10,3 miljoonaa euroa (8,6) ja kauden tulos 7,6 miljoonaa euroa (5,7).

Osakekohtainen tulos oli tammikesäkuussa 0,17 euroa (0,13).


RAHOITUS JA INVESTOINNIT

Tammikesäkuussa 2021 liiketoiminnan rahavirta oli yhteensä -5,5 miljoonaa euroa (1,0). Liiketoiminnan rahavirtaan vaikutti pääosin käyttöpääoman muutos, joka johtui lähinnä kasvaneista varastoista varauduttaessa koronasta mahdollisesti aiheutuviin häiriöihin saatavuudessa, kesäkauden kampanjoihin ja sesonkikysyntään, sekä pienentyneistä ostoveloista.

Normaalin kausivaihtelun mukaan kassa, rahavirta ja ostovelat ovat yleensä suurimmillaan neljännen vuosineljänneksen lopussa ja pienimmät toisen vuosineljänneksen lopussa.

Investoinnit olivat 2,1 miljoonaa euroa (0,7) tammi-kesäkuussa 2021. Katsauskaudella yhtiö aktivoi taseeseen 0,2 miljoonaa euroa (0,4) palkkakustannuksia. Ensimmäisellä vuosipuoliskolla maksettiin osakkeenomistajille osinkoina yhteensä 14,9 miljoonaa euroa (4,7).

Yhtiöllä on 20 miljoonaa euroa käyttämättömiä valmiusluottolimiittejä. Niistä 15 miljoonaa euroa on voimassa 3 vuotta ja 5 miljoonaa euroa 5 vuotta 1.7.2019 alkaen.


LÄHIAJAN RISKIT JA LIIKETOIMINNAN EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Verkkokauppa.comin riskit ja epävarmuustekijät liittyvät yhtiön toimintaympäristöön ja yleiseen taloudelliseen kehitykseen, kuten kodinelektroniikan kysyntään, tukkukaupan luonteeseen, liiketoimintaympäristöön ja kilpailutilanteeseen. Lisäksi yhtiön liiketoimintaan liittyy riskejä ja epävarmuustekijöitä, kuten liiketoimintastrategiaan ja investointien toteuttamiseen liittyvät riskit, hankintatoimeen ja logistiikkaan liittyvät riskit sekä tietojärjestelmiin ja muihin yhtiön liiketoiminnan operatiivisiin tekijöihin liittyvät riskit. Edellä kuvatuilla riskeillä ja epävarmuustekijöillä voi olla negatiivinen tai positiivinen vaikutus yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan tai tulokseen. Yhtiötä koskevia riskejä ja epävarmuustekijöitä on esitetty tarkemmin yhtiön vuosikertomuksessa.

Taloudellisen kehityksen ja rahoitusmarkkinoiden käyttäytymisen epävarmuus Suomessa, Euroopassa ja muualla maailmassa voi vaikuttaa Verkkokauppa.comin liiketoimintaan ja kasvumahdollisuuksiin haitallisesti. COVID-19-pandemia vaikuttaa edelleen ihmisten elämään ja yritysten toimintaan Suomessa ja globaalisti. COVID-19-pandemia jatkuu ja siitä seuraavia kokonaisvaikutuksia yhtiön liiketoimintaan on vaikea arvioida.


VUODEN 2021 NÄKYMÄT

Yhtiön kasvunäkymiä pidetään positiivisina. Yhtiö uskoo, että se onnistuu kasvattamaan markkinaosuuttaan valitsemissaan tuotekategorioissa. Vahva tase mahdollistaa toiminnan strategian mukaisen laajentamisen.

Yhtiö on hyötynyt COVID-19-pandemian vauhdittamasta muuttuvasta kuluttajakäyttäytymisestä, ja myynti verkkokanavissa on pandemian aikana kasvanut voimakkaasti. Yhtiö arvioi asiakkaiden siirtymisen asioimaan yhä enenevässä määrin verkkoon olevan pysyvää.

COVID-19-pandemia vaikuttaa edelleen kielteisesti kulutukseen matkailu- ja palvelualalla, mikä on yhtäältä vaikuttanut positiivisesti tuotteiden kuluttajakysyntään mutta on toisaalta rajoittanut matalamman myyntikatteen tukkukauppaa. Pandemiatilanteella saattaa edelleen olla vaikutusta yhtiön toimintaan ja kykyyn turvallisesti palvella asiakkaita kivijalkakaupoissa.

Tulevaisuuden näkymiin kohdistuu epävarmuutta makrotalouteen sekä meneillään olevaan COVID-19-pandemiaan ja pandemian jälkeiseen aikaan liittyen. On mahdollista, että pandemia aiheuttaa ennakoimattomia vaikutuksia kokonaistalouden kehitykseen, kuluttajakysyntään sekä kuluttajien ostokäyttäytymiseen ja yritysmyyntiin vastaisuudessa. Yhtiön näkemyksen mukaan se on kuitenkin hyvin asemoitunut ja on suhteellinen voittaja ”uuden normaalin” liiketoimintaympäristössä tulevaisuudessa.


PÄÄOMAMARKKINAPÄIVÄ

Verkkokauppa.com järjestää yhtiön ensimmäisen pääomamarkkinapäivän 29.9.2021 Helsingissä, Jätkäsaaressa.


TIEDOTUSTILAISUUDET

Tiedotustilaisuus analyytikoille, sijoittajille ja tiedotusvälineiden edustajille järjestetään suomeksi perjantaina 16.7.2021 klo 10.00 LiveStream-lähetyksenä, jossa Verkkokauppa.comin toimitusjohtaja Panu Porkka kertoo katsauskauden kehityksestä.

Englanninkielinen tiedotustilaisuus järjestetään LiveStream-lähetyksenä perjantaina 16.7.2021 klo 11.00. Kysymyksiä voi esittää etukäteen tai esityksen aikana sähköpostitse osoitteeseen investors@verkkokauppa.com.

Tilaisuuksien esitysmateriaalit löytyvät osoitteesta https://investors.verkkokauppa.com/fi/presentations. Molempia tilaisuuksia voi seurata LiveStream-lähetyksenä www.verklive.com.

Helsingissä 16.heinäkuuta 2021

Verkkokauppa.com Oyj
Hallitus


Lisätietoja:
Panu Porkka, toimitusjohtaja, Verkkokauppa.com Oyj
sähköposti panu.porkka@verkkokauppa.com

Mikko Forsell, talousjohtaja, Verkkokauppa.com Oyj
sähköposti mikko.forsell@verkkokauppa.com
Puh. 050 434 2516

Marja Mäkinen, Head of Investor Relations, Verkkokauppa.com Oyj
sähköposti marja.makinen@verkkokauppa.com
puh. 040 671 2999

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.verkkokauppa.com

Verkkokauppa.com auttaa asiakkaitaan toteuttamaan intohimojaan tarjoamalla laajan noin 70 000 tuotteen valikoiman. Verkkokauppa.com Oyj palvelee kuluttaja- ja yritysasiakkaita verkkokaupan, myymälöiden, 24h kioskin ja noutopisteverkoston kautta sekä nopeilla toimituksilla ja erilaisilla palveluilla. Suomen suosituimpana ja vierailluimpana verkossa toimivana kotimaisena vähittäiskauppana, yhtiön toimitukset tavoittavat noin 70 prosenttia suomalaisista seuraavan päivän aikana. Yhtiöllä on neljä jättimyymälää: Oulussa, Pirkkalassa, Raisiossa ja Helsingin Jätkäsaaressa, jossa yhtiön pääkonttori myös sijaitsee. Verkkokauppa.com tarjoaa työpaikan yli 700 henkilölle. Yhtiön osake on listattu Nasdaq Helsingin pörssilistalla kaupankäyntitunnuksella VERK.

Liite

Attachments


Verkkokauppa.com Oyj_Puolivuosikatsaus 2021_16072021

Verkkokauppa.com Oyj_Puolivuosikatsaus 2021_16072021…Alkuperäinen artikkeli