Etusivu » OP Ryhmän puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2021: Tulos ennen veroja 561 miljoonaa euroa – tuotot kasvoivat vahvasti ja saamisten arvonalentumiset laskivat

OP Ryhmän puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2021: Tulos ennen veroja 561 miljoonaa euroa – tuotot kasvoivat vahvasti ja saamisten arvonalentumiset laskivat

OP Ryhmän puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2021: Tulos ennen veroja 561 miljoonaa euroa – tuotot kasvoivat vahvasti ja saamisten arvonalentumiset laskivat

| Source:

OP Yrityspankki Oyj

OP Yrityspankki Oyj

Helsinki, FINLAND

English
Finnish
Swedish

OP Ryhmä
Puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2021
Pörssitiedote 28.7.2021 klo 9.00

OP Ryhmän puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2021: Tulos ennen veroja 561 miljoonaa euroa – tuotot kasvoivat vahvasti ja saamisten arvonalentumiset laskivat

 • Tulos ennen veroja parani 96 prosenttia 561 miljoonaan euroon (287).
 • Asiakasliiketoiminnan tuotot kasvoivat yhteensä 6 prosenttia 1 479 miljoonaan euroon (1 396). Vakuutuskate kasvoi 11 % 326 miljoonaan euroon (295) ja nettopalkkiotuotot 12 % 512 miljoonaan euroon (455). Korkokate laski 1 % 641 miljoonaan euroon (646).
 • Tuotot sijoitustoiminnasta kasvoivat vertailukaudesta 104 miljoonaa euroa 164 miljoonaan euroon (61).
 • Yhteensä tuotot kasvoivat 20 % 1 777 miljoonaan euroon (1 481).
 • Kulut, 991 miljoonaa euroa (993), olivat vertailukauden tasolla.
 • Saamisten arvonalentumiset, 35 miljoonaa euroa (166), olivat 0,07 % (0,34) luotto- ja takauskannasta. Vertailukaudella saamisten arvonalentumisia kasvattivat koronaviruspandemian vaikutukset luottokannan laatuun ja sääntelymuutoksesta johtuva maksukyvyttömyyden uuden määritelmän käyttöönotto.
 • OP Ryhmän luottokanta kasvoi vuodessa 1 % 95 miljardiin euroon (94) ja talletukset 6 % 74 miljardiin euroon (69).
 • CET1-vakavaraisuus oli 18,3 % (18,9). Suhdeluvun laskuun vaikutti EKP:n päätös, joka kasvatti yritysvastuiden riskipainotettuja eriä.
 • Vähittäispankin tulos ennen veroja parani 110 miljoonaa euroa 138 miljoonaan euroon (28). Korkokate kasvoi 3 % ja nettopalkkiotuotot 7 %. Saamisten arvonalentumiset laskivat 52 % 47 miljoonaan euroon (99). Luottokanta kasvoi vuodessa 2 % ja talletukset 7 %.
 • Yrityspankin tulos ennen veroja parani 173 miljoonaa euroa 276 miljoonaan euroon (103). Korkokate kasvoi 1 %, nettopalkkiotuotot 51 % ja sijoitustoiminnan nettotuotot 60 %. Saamisten arvonalentumisten palautuminen paransi tulosta 12 miljoonaa euroa (-68). Luottokanta laski vuodessa 1 %.
 • Vakuutuksen tulos ennen veroja parani 91 miljoonaa euroa 220 miljoonaan euroon (130). Vakuutuskate kasvoi 11 % 335 miljoonaan euroon (302). Tuotot sijoitustoiminnasta kasvoivat 60 miljoonaa euroa 94 miljoonaan euroon (34). Vahinkovakuutuksen operatiivinen yhdistetty kulusuhde parani 86,2 %:iin (89,3).
 • Muun toiminnan tulos ennen veroja oli -51 miljoonaa euroa (43). Vertailukaudella Vallilan kiinteistön myynti paransi tulosta 96 miljoonaa euroa.
 • Katsauskaudella OP Ryhmä investoi yhteensä 138 miljoonaa euroa (154) toimintansa kehittämiseen ja asiakaskokemuksen parantamiseen.
 • Omistaja-asiakkaille kertyneet uudet OP-bonukset olivat 103 miljoonaa euroa (129). OP-bonusten kertymiseen tehtiin muutoksia 1.11.2020 alkaen.
 • Osuuspankkien omistaja-asiakkaiden määrä oli 2,0 miljoonaa (2,0). OP Ryhmän pankki- ja vakuutustoiminnan yhteisten asiakkaiden määrä oli 1,3 miljoonaa (1,3).
 • OP Ryhmä noudattaa voitonjaossaan Euroopan keskuspankin suositusta, joka on voimassa 30.9.2021 saakka ja koskee Tuotto-osuuksien korkojen maksua vuodelta 2020. EKP tiedotti 23.7.2021, että sen pankkien voitonjakoa rajoittava suositus päättyy syyskuun lopussa 2021. OP Ryhmä valmistautuu vuoden 2020 Tuotto-osuuksien korkojen maksuun 30.9.2021 jälkeen ja tiedottaa korkojen maksun tarkemmasta aikataulusta myöhemmin syksyllä.
 • OP Ryhmään kuuluva Pohjola Vakuutus Oy myy Pohjola Sairaala Oy:n Pihlajalinna Terveys Oy:lle 31,8 miljoonalla eurolla. Yrityskaupan yhteydessä Pohjola Vakuutus ja Pihlajalinna solmivat pitkäaikaisen yhteistyösopimuksen terveyspalveluiden tuottamisesta Pohjola Vakuutuksen asiakkaille. Yrityskaupan toteutuminen edellyttää Kilpailu- ja kuluttajaviraston hyväksynnän.
 • OP Ryhmä paransi tulosnäkymiään vuodelle 2021 pörssitiedotteella 14.6.2021. Vuoden 2021 tuloksen ennen veroja arvioidaan muodostuvan samantasoiseksi tai suuremmaksi kuin vuoden 2020 tulos. Näkymistä kerrotaan tarkemmin kohdassa ”Vuoden 2021 näkymät”.

OP Ryhmän avainlukuja

1–6/2021 1–6/2020 Muutos, % 1–12/2020
Tulos ennen veroja, milj. € 561 287 95,7 785
Vähittäispankki 138 28 389,5 115
Yrityspankki 276 103 167,2 349
Vakuutus 220 130 69,8 348
Muu toiminta -51 43 -220,3 3
Kertyneet uudet OP-bonukset omistaja-asiakkaille, milj. € -103 -129 -255
Oman pääoman tuotto (ROE), % 6,9 3,6 3,3* 5,0
Oman pääoman tuotto ilman OP-bonuksia, % 8,1 5,2 2,9* 6,6
Koko pääoman tuotto (ROA), % 0,55 0,29 0,26* 0,42
Koko pääoman tuotto ilman OP-bonuksia, % 0,65 0,42 0,22* 0,55
30.6.2021 30.6.2020 Muutos, % 31.12.2020
CET1-vakavaraisuus, % 18,3 17,7 0,7* 18,9
Luottokanta, mrd. € 94,7 93,7 1,1 93,6
Talletukset, mrd. € 73,6 69,2 6,4 70,9
Järjestämättömät saamiset vastuista, %** 2,4 2,2 0,2* 2,5
Saamisten arvonalentumiset luotto- ja takauskannasta, % 0,07 0,34 -0,27* 0,23
Omistaja-asiakkaat (1 000) 2 039 2 013 1,3 2 025

Tuloksen vertailulukuna on käytetty vuoden 2020 vastaavien jaksojen lukuja. Tase- ja muiden poikkileikkaustyyppisten erien vertailulukuna on käytetty vuoden 2020 lopun tilannetta, ellei toisin mainita.
*Suhdeluvun muutos
** Tunnusluvun sisältöä ja nimeä on muutettu Q1/2021. Vertailutiedot on oikaistu. Muutoksesta kerrotaan tarkemmin puolivuosikatsauksen Riskiasema-kappaleen Lainanhoitojoustot ja järjestämättömät saamiset -taulukon alla.

Pääjohtaja Timo Ritakallion kommentit

OP Ryhmän tammi–kesäkuun tulos oli erinomaisella tasolla, 561 miljoonaa euroa, kasvaen edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta 96 prosenttia. Kaikkien kolmen liiketoimintasegmentin tulos parani merkittävästi vertailukaudesta.

Erinomainen tulos on osaltaan osoitus siitä, että pankki- ja vakuutusliiketoimintaan keskittyvä strategiamme toimii. Olemme strategiamme mukaisesti onnistuneet laajentamaan tuottopohjaamme ja pitämään samaan aikaan kulut kurissa.

Tuotot kasvoivat laaja-alaisesti ja olivat yhteensä 1 777 miljoonaa euroa eli 20 prosenttia suuremmat kuin vertailukaudella. Asiakasliiketoiminnan tuotot kasvoivat 6 prosenttia 1 479 miljoonaan euroon nettopalkkiotuottojen kasvaessa ja vakuutuskatteen parantuessa. Myös sijoitustoiminnan tuotot kasvoivat merkittävästi.

OP Ryhmän tammi–kesäkuun kulut pysyivät vertailukauden tasolla. Saamisten arvonalentumiset pienenivät 131 miljoonaa euroa vertailukaudesta asiakkaidemme luotonhoitokyvyn säilyessä hyvänä.

OP Ryhmän vakavaraisuus säilyi edelleen vahvalla tasolla. CET1-vakavaraisuus oli 18,3 prosenttia kesäkuun lopussa eli eurooppalaisten suurten pankkien parhaimmistoa.

OP Ryhmän luottokanta kasvoi vuodessa yhden prosentin ja talletuskanta kuusi prosenttia. Erityisesti yritysten luottokysyntä uusiin investointeihin on säilynyt alhaisella tasolla. Sen sijaan asuntoluottojen kysyntä jatkui vilkkaana, ja asuntorahoituksen uusmyynti oli OP Ryhmässä ennätystasolla toisella vuosineljänneksellä.

Asiakkaamme olivat erityisen aktiivisia sijoitusmarkkinoilla, ja OP:n sijoitusrahastoihin tuli tammi–kesäkuussa yli 100 000 uutta osuuden omistajaa. Myös muiden sijoituspalveluiden kysyntä oli korkealla tasolla.

Käteisen käyttö on vähentynyt voimakkaasti viime vuosina, ja koronapandemia on entisestään kiihdyttänyt asiakkaidemme siirtymistä käyttämään muita maksutapoja. Kesäkuun lopussa julkistimme suunnitelmamme vahvistaa mobiilimaksamisen palvelujamme tulevaisuudessa OP Ryhmän Pivon, tanskalaisen MobilePayn ja norjalaisen Vippsin yhteisellä mobiilimaksamisen alustalla. Tavoitteenamme on tarjota kuluttajille, kauppiaille ja muille jakelijoille paras mahdollinen mobiilimaksamisen käyttökokemus. Suunnitelman toteutuminen vaatii vielä kilpailuviranomaisten hyväksynnän.

Osuuspankkien välisiä fuusiohankkeita on käynnissä eri puolilla Suomea. Tähän mennessä päätettyjen fuusioiden myötä osuuspankkien määrä tulee olemaan tämän vuoden lopussa 121, kun viime vuoden lopussa osuuspankkeja oli 137. Pääkaupunkiseudulla Helsingin Seudun Osuuspankki, Itä-Uudenmaan Osuuspankki ja Uudenmaan Osuuspankki ovat käynnistäneet selvityksen yhdistymisestä yhdeksi entistäkin kilpailu- ja palvelukykyisemmäksi osuuspankiksi. Yhdistymisen tärkeimpänä tavoitteena on asiakaskokemuksen parantaminen Suomen keskeisimmällä kasvualueella.

Heinäkuussa julkistimme kaksi merkittävää pankki- ja vakuutusliiketoimintaan keskittyvän strategiamme mukaista järjestelyä OP Ryhmän keskusyhteisökonsernissa. Pohjola Vakuutus keskittyy jatkossa ydinliiketoimintaansa eli vahinkovakuutusliiketoimintaan ja myy Pohjola Sairaala Oy:n osakekannan kokonaisuudessaan Pihlajalinna-konserniin kuuluvalle Pihlajalinna Terveys Oy:lle luopuen näin sairaalaliiketoiminnasta. Järjestely vaatii vielä kilpailuviranomaisen hyväksynnän.

OP Yrityspankki Oyj:n tytäryhtiönä tällä hetkellä toimiva Pohjola Vakuutus Oy siirretään OP Osuuskunnan suoraan omistukseen. Suunnitellun järjestelyn tavoitteena on yksinkertaistaa OP Ryhmän keskusyhteisökonsernin rakennetta ja hallintoa sekä selkeyttää johtamista. Viimeksi kuluneiden kolmen vuoden aikana olemme strategiamme mukaisesti yksinkertaistaneet merkittävästi keskusyhteisökonsernin rakennetta ja saavuttaneet näillä toimenpiteillä selviä kustannussäästöjä.

Talouden elpyminen vahvistui toisella vuosineljänneksellä. Talouden tilannekuvaa leimaavat kuitenkin useat ristiriitaisuudet. Toipuminen on paikoin juuttunut pullonkauloihin, ja osa palvelualoista kärsii yhä pahoin koronapandemian aiheuttamista rajoituksista. Yhtäällä työttömyys on yhä selvästi kriisiä korkeammalla tasolla, toisaalla työvoimasta on pulaa.

Maailmantalouden näkymät ovat pohjimmiltaan myönteiset mutta samanaikaisesti poikkeuksellisen tilanteen luoman epävarmuuden sävyttämät. Koronaviruksen uudet variantit voivat odottamattomasti heikentää elpymistä, ja inflaation nousu voi osoittautua sitkeämmäksi kuin tällä hetkellä ennustetaan.

Suomen talouden elpymisen odotetaan jatkuvan. Suomessa talous kärsi koronapandemiasta monia maita vähemmän, ja olemmekin pääsemässä ensimmäisten kehittyneiden maiden joukossa kriisiä edeltäneelle kasvu-uralle.

Odotettu kasvutrendi on Suomessa kuitenkin keskeisiä kilpailijamaita vaisumpi. Kilpailukykyä parantavia rakenteellisia toimenpiteitä tarvitaan edelleen kipeästi, jotta suomalaiset yritykset kykenevät täysimääräisesti hyödyntämään kriisin jälkeen avautuvia kasvumahdollisuuksia kansainvälisillä markkinoilla. Suomi on koronakriisin aikana näyttäytynyt vakaana maana, mikä voi houkutella tänne investointeja. Tätä tilaisuutta ei kannata päästää käsistä.

Tammi–kesäkuu

OP Ryhmän tulos ennen veroja oli 561 miljoonaa euroa (287). Tulos kasvoi vertailukaudesta 274 miljoonaa euroa. Asiakasliiketoiminnan tuotoista vakuutuskate ja nettopalkkiotuotot kasvoivat vahvasti. Lisäksi tulosta kasvattivat sijoitustoiminnan tuottojen kasvu sekä saamisten arvonalentumisten lasku.

Korkokate laski 0,7 prosenttia 641 miljoonaan euroon. Vähittäispankki-segmentin korkokate kasvoi 3,1 prosenttia ja Yrityspankki-segmentin 0,5 prosenttia, sen sijaan Muu- toiminta- segmentin korkokate laski 14 miljoonaa euroa. OP Ryhmän luottokanta kasvoi vuodessa 1,1 prosenttia 94,7 miljardiin euroon ja talletukset 6,4 prosenttia 73,6 miljardiin euroon. Asiakkaat nostivat katsauskaudella uusia luottoja 11,7 miljardia euroa (11,7).

Vakuutuskate kasvoi 10,5 prosenttia 326 miljoonaan euroon. Vakuutus-segmentin vahinkovakuutuksen vakuutusmaksutuotot kasvoivat 1,6 prosenttia 752 miljoonaan euroon ja korvauskulut laskivat 4,0 prosenttia 441 miljoonaan euroon. Vahinkovakuutuksen operatiivinen yhdistetty kulusuhde parani 86,2 prosenttiin (89,3).

Nettopalkkiotuotot olivat 512 miljoonaa euroa (455). Maksuliikkeen nettopalkkiotuotot kasvoivat 10 miljoonaa euroa, talletusten nettopalkkiotuotot 11 miljoonaa euroa sekä rahasto- ja hallinnointipalkkiot 20 miljoonaa euroa.

Sijoitustoiminnan nettotuotot kasvoivat 283 miljoonaa euroa 255 miljoonaan euroon. Käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta kirjattavien rahoitusvarojen nettotuotot olivat 37 miljoonaa euroa (32), joista myyntivoittoja oli 9 miljoonaa euroa (16).

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavien rahoitusvarojen nettotuotot olivat 83 miljoonaa euroa (118). Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien rahoitusvarojen nettotuotot laskivat yhteensä 271 miljoonaa euroa johdannaisten käyvän arvon muutosten takia. Markkinamuutoksista johtuvat johdannaisten luotto- ja vastapuoliriskin (CVA) arvonmuutokset paransivat tulosta 15 miljoonaa euroa (-21). Käypään arvoon tuloslaskelman kautta arvostettavien osakkeiden tuotot kasvoivat yhteensä 296 miljoonaa euroa vertailukaudesta. Vertailukaudella koronaviruspandemian alussa osakkeiden käyvät arvot laskivat merkittävästi. Henkivakuutuserät, jotka sisältävät muun muassa vakuutusteknisten erien muutokset, kasvattivat sijoitustoiminnan nettotuottoja 282 miljoonaa euroa 125 miljoonaan euroon.

Osaan vakuutusyhtiöiden oman pääoman ehtoisista sijoituksista sovelletaan väliaikaista poikkeusmenettelyä (overlay approach). Väliaikaisen poikkeusmenettelyn piirissä olevien sijoitusten käyvän arvon muutokset esitetään oman pääoman käyvän arvon rahastossa. Väliaikainen poikkeusmenettely laski sijoitustoiminnan tuottoja 91 miljoonaa euroa, kun vertailukaudella se kasvatti sijoitustoiminnan tuottoja 89 miljoonaa euroa. Yhteensä sijoitustoiminnasta kirjatut tuotot kasvoivat vertailukaudesta 104 miljoonaa euroa 164 miljoonaan euroon. Kaikista käyvän arvon rahaston kautta kirjattavista rahoitusinstrumenteista myyntivoittoja kirjattiin yhteensä 79 miljoonaa euroa (32). OP Ryhmän vakuutusyhtiöiden yhteenlaskettu sijoitusten tuotto käyvin arvoin oli 0,5 prosenttia (1,6).

Liiketoiminnan muut tuotot laskivat vertailukaudesta 43 miljoonaan euroon (112). Liiketoiminnan muita tuottoja kasvatti Checkout Finland Oy:n myynti Paytrail Oyj:lle 30.4.2021. Vertailukaudella liiketoiminnan muita tuottoja kasvatti Vallilan kiinteistön myynti, josta kirjattiin myyntivoittoa 98 miljoonaa euroa vertailukauden liiketoiminnan muihin tuottoihin ja kuluja 2 miljoonaa euroa liiketoiminnan muihin kuluihin. OP Ryhmä jatkaa toimintaansa kiinteistössä pitkäaikaisella vuokrasopimuksella, ja kiinteistö kirjattiin käyttöoikeusomaisuuseränä taseeseen.

Kulut, yhteensä 991 miljoonaa euroa (993), olivat vertailukauden tasolla. Henkilöstökulut kasvoivat 10,9 prosenttia 460 miljoonaan euroon tulospalkkiojaksotusten ja henkilöstömäärän kasvun myötä. Poistot ja arvonalentumiset aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä, 128 miljoonaa euroa (129), olivat vertailukauden tasolla.

Liiketoiminnan muut kulut laskivat 10,4 prosenttia 403 miljoonaan euroon. ICT-kulut laskivat 34 miljoonaa euroa 172 miljoonaan euroon. Kertaluonteinen investointi tietojärjestelmäympäristöön kasvatti ICT-kuluja vertailukaudella. Kehittämisen kuluvaikutus oli 90 miljoonaa euroa (100). Viranomaismaksut kasvoivat 26,5 prosenttia 53 miljoonaan euroon EU:n vakausmaksun kasvettua.

Tulosta heikentäviä, eri tuloslaskelmaeriin kohdistuneita arvonalentumisia luotoista ja saamisista sekä sijoituksista kirjattiin yhteensä 38 miljoonaa euroa (180), joista 35 miljoonaa euroa (166) kirjattiin luotoista ja muista saamisista. Vertailukaudella asiakkaat hakivat aktiivisesti luottoihin lyhennysvapaita ja maksuaikojen muutoksia koronakriisin takia, mikä yhdessä odotettavissa olevien luottotappioiden laskennassa käytettävien makroekonomisten parametrien muutosten kanssa kasvatti vertailukauden saamisten arvonalentumisia 65 miljoonaa euroa. Vuoden 2020 ensimmäisellä vuosineljänneksellä käyttöönotettu maksukyvyttömyyden uusi määritelmä kasvatti käyttöönoton yhteydessä myös vertailukauden saamisten arvonalentumisia 44 miljoonaa euroa. Lopullisia nettoluottotappioita kirjattiin 51 miljoonaa euroa (26). Tappiota koskeva vähennyserä oli katsauskauden lopussa 689 miljoonaa euroa (708). Järjestämättömät saamiset (brutto) olivat 2,4 prosenttia (2,5) vastuista. Saamisten arvonalentumiset luotoista ja muista saamisista olivat 0,07 prosenttia (0,34) luotto- ja takauskannasta.

OP Ryhmän tuloverot olivat 109 miljoonaa euroa (62). Efektiivinen verokanta oli 19,4 prosenttia (21,8). Vertailukaudella efektiivistä verokantaa nostivat Vallilan kiinteistön myynnistä ja takaisinvuokrauksesta aiheutuneet laskennallisten verojen muutokset.

Vahinkovakuutus keskittyy jatkossa ydinliiketoimintaan ja luopuu sairaalaliiketoiminnasta. Pohjola Sairaala luokiteltiin myytävänä olevaksi pitkäaikaiseksi omaisuuseräksi toisella vuosineljänneksellä. Taseeseen kirjatut sairaalatoiminnan varat ja velat olivat 7 miljoonaa euroa.

OP Ryhmän oma pääoma oli 13,5 miljardia euroa (13,1). Omaan pääomaan sisältyi Tuotto-osuuksia 2,9 miljardia euroa (3,0), josta irtisanottujen Tuotto-osuuksien osuus oli 0,2 miljardia euroa (0,3). Tuotto-osuuksien tuottotavoite vuodelle 2021 on 3,25 prosenttia. Katsauskaudelta kertyneen Tuotto-osuuksille maksettavan koron arvioidaan olevan yhteensä 47 miljoonaa euroa (47). Vuodelta 2020 maksetaan yhteensä 95 miljoonaa euroa korkoja aikaisintaan lokakuussa 2021 EKP:n suositusten mukaisesti. Vuodelta 2019 korkoja maksettiin yhteensä 97 miljoonaa euroa 8.2.2021.

Laaja tulos oli 466 miljoonaa euroa (158). Vertailukaudella laajaa tulosta laskivat käyvän arvon rahaston muutokset.

Vuoden 2021 näkymät

Koronatartunnat vähenivät useissa maissa vuoden 2021 keväällä. Maailmantalouden elpyminen vahvistui ja levisi aiempaa selvemmin myös palvelusektorille. Inflaatio kiihtyi monissa maissa selvästi. Tämä johtui osin heikosta vertailutasosta mutta myös talouden toipumisen aiheuttamista pullonkauloista ja raaka-aineiden hintojen noususta.

Rahoitusmarkkinoilla inflaatiohuolet lientyivät toisen vuosineljänneksen kuluessa, ja joukkolainojen tuottovaateet laskivat. Osakemarkkinoiden vire säilyi vahvana. Keskuspankkien politiikka säilyi keveänä, eikä politiikan odoteta kiristyvän tämän vuoden aikana.

Suomen talouden elpyminen vahvistui toisella vuosineljänneksellä. Sekä yritysten että kotitalouksien taloustilanteet olivat myönteisiä. Konkurssit jäivät viime vuosien tasolle, ja työttömyys laski. Asuntomarkkinoiden vire oli vahva. Suomen talouden odotetaan jatkavan elpymistä loppuvuoden aikana.

Koronaviruspandemia on yhä suurin välitön riski taloudelle, vaikka rokotusten etenemisen myötä uusien tartunta-aaltojen vaikutus talouteen on vähitellen pienentynyt. Myös inflaation odotettua voimakkaampi ja pitkäaikaisempi nousu huonontaisi talouden näkymiä. Se heikentäisi kotitalouksien ostovoimaa ja viestisi ongelmista elpymisessä sekä talouspolitiikan onnistumisessa.

Pandemiakehityksen äkillinen paheneminen vaikuttaisi OP Ryhmään kolmella tavalla: epävarmuus lisääntyisi rahoitus- ja sijoitusmarkkinoilla sekä taloudessa, asiakkaiden taloudellisten vaikeuksien lisääntyminen kasvattaisi luottoriskiä sekä vähentäisi palveluiden kysyntää, ja lisäksi paheneva tautitilanne voisi vaikeuttaa OP Ryhmän oman toiminnan tehokasta toteuttamista.

OP Ryhmän vuoden 2021 tuloksen ennen veroja arvioidaan muodostuvan samantasoiseksi tai suuremmaksi kuin vuoden 2020 tulos. Koronaviruspandemia aiheuttaa edelleen epävarmuutta saamisten arvonalentumisten määrään ja sijoitustoiminnan tuottoihin.

Kaikki tässä puolivuosikatsauksessa esitetyt ennusteet ja arviot perustuvat tämänhetkiseen näkemykseen talouden kehityksestä. Toteutuvat tulokset voivat olla merkittävästi erilaiset.

Lehdistötilaisuus

OP Ryhmän tuloksen esittelee medialle pääjohtaja Timo Ritakallio 28.7.2021 klo 11.00 webcast-lähetyksessä. Lisätiedot: OP Ryhmän viestintä, p. 010 252 8719, viestinta@op.fi.

OP Yrityspankki Oyj ja OP-Asuntoluottopankki Oyj julkaisevat omat puolivuosikatsauksensa.

Vuoden 2021 raporttien julkaisupäivämäärät

Osavuosikatsaus 1.1.−30.9.2021 27.10.2021

OP Yhteenliittymän vakavaraisuusraportti 1.1.– 30.6.2021 Viikko 32
OP Yhteenliittymän vakavaraisuusraportti 1.1.–30.9.2021 Viikko 44

Helsingissä 28.7.2021

OP Osuuskunta
Hallitus

Lisätiedot:
Pääjohtaja Timo Ritakallio, puh. 010 252 4500
Talous- ja rahoitusjohtaja Vesa Aho, puh. 010 252 1427
Viestintä- ja vastuullisuusjohtaja Tuuli Kousa, puh. 010 252 2957

JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Euronext Dublin (Irish Stock Exchange)
LSE London Stock Exchange
Keskeiset tiedotusvälineet
op.fi

OP Ryhmä on Suomen suurin finanssiryhmä, jolla on kaksi miljoonaa omistaja-asiakasta ja yli 12 000 työntekijää. Tarjoamme kattavan pankki- ja vakuutuspalvelujen kokonaisuuden henkilö- ja yritysasiakkaille. OP Ryhmän muodostavat osuuspankit sekä ryhmän keskusyhteisö OP Osuuskunta tytär- ja lähiyhteisöineen. Perustehtävämme on edistää omistaja-asiakkaidemme ja toimintaympäristömme kestävää taloudellista menestystä, turvallisuutta ja hyvinvointia. www.op.fi

Attachments


OP Ryhmän puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2021

OP Ryhmän puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2021…


OP Ryhmän taustamateriaali H1 2021

OP Ryhmän taustamateriaali H1 2021…Alkuperäinen artikkeli