Etusivu » Nokia Oyj:n vuoden 2021 toisen neljänneksen katsaus ja tammi-kesäkuun puolivuosikatsaus

Nokia Oyj:n vuoden 2021 toisen neljänneksen katsaus ja tammi-kesäkuun puolivuosikatsaus

Nokia Oyj:n vuoden 2021 toisen neljänneksen katsaus ja tammi-kesäkuun puolivuosikatsaus

| Source:

Nokia Oyj

Nokia Oyj

Espoo, FINLAND

English
Finnish

Nokia Oyj
Puolivuosikatsaus
29.7.2021 klo 8.00

Nokia Oyj:n vuoden 2021 toisen neljänneksen katsaus ja tammi-kesäkuun puolivuosikatsaus

Vahva ensimmäinen vuosipuolisko, vuoden 2021 taloudellista ohjeistusta nostettu

 • Liikevaihto pysyi vahvana toisella neljänneksellä, ja liikevaihto ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta kasvoi 9 % edellisvuoteen verrattuna. Liikevaihtoa vauhditti kasvu kaikissa liiketoimintaryhmissä, erityisesti Verkkoinfrastruktuuri-liiketoimintaryhmässä. Raportoitu liikevaihto kasvoi 4 %.
 • Edistyimme kolmivaiheisen strategiamme toimeenpanossa hyvin. Matkapuhelinverkot-liiketoimintaryhmän merkittävä, markkinoiden johtavia ominaisuuksia sisältävä tuotejulkistus vahvistaa kilpailukykyämme. Verkkoinfrastruktuuri-liiketoimintaryhmässä markkinaosuus kasvoi edelleen ensimmäisellä vuosipuoliskolla.
 • Uuden toimintamallimme ansiosta koko organisaatiossa on selkeät tulosvastuut ja vahva kustannusten hallinta.
 • Vertailukelpoinen bruttokateprosentti oli 42,3 % (raportoitu 41,0 %) toisella vuosineljänneksellä. Tähän vaikuttivat laaja-alaiset parannukset erityisesti Matkapuhelinverkot-liiketoimintaryhmässä, joka hyötyi kertaluonteisesta ohjelmistokaupasta ja 5G:n kasvusta.
 • Vertailukelpoinen liikevoittoprosentti oli 12,8 % (raportoitu 9,1 %) toisella vuosineljänneksellä, ja parannusta oli kaikissa liiketoimintaryhmissä. Liikevoittoprosenttia paransi myös Matkapuhelinverkot-liiketoimintaryhmän kertaluonteinen ohjelmistokauppa.
 • Vertailukelpoinen laimennettu osakekohtainen tulos toisella vuosineljänneksellä oli 0,09 euroa. Raportoitu laimennettu osakekohtainen tulos oli 0,06 euroa.
 • Viides peräkkäinen positiivisen vapaan kassavirran vuosineljännes; rahoitusasema säilyy vakaana nettokassan ollessa 3,7 miljardia euroa.
 • Tuloskehityksemme oli vahvaa vuoden 2021 alkupuoliskolla. Liikevaihto ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta kasvoi 9 % (raportoitu liikevaihto 4 %) ja vertailukelpoinen liikevoittoprosentti oli 11,9 % (raportoitu 8,8 %), minkä seurauksena nostamme koko vuoden 2021 taloudellista ohjeistusta, vaikka toisella vuosipuoliskolla on edelleen haasteita.
 • Ottaen huomioon vahvan alkuvuoden päivitämme koko vuoden 2021 näkymämme, liikevaihto ja vertailukelpoinen liikevoittoprosentti mukaan lukien. Liikevaihdon odotetaan olevan 21,7–22,7 miljardia euroa (aiemmin 20,6–21,8 miljardia euroa) ja vertailukelpoisen liikevoittoprosentin vaihteluvälin odotetaan olevan 10–12 % (aiemmin 7–10 %).

Tämä on tiivistelmä tänään julkaistusta Nokia Oyj:n vuoden 2021 toisen neljänneksen katsauksesta ja tammi-kesäkuun puolivuosikatsauksesta. Nokia julkaisee pörssitiedotteina ainoastaan tiivistelmän taloudellisista katsauksistaan. Tiivistelmä keskittyy konsernitason taloudellisiin tietoihin sekä Nokian näkymiin. Yksityiskohtaiset segmenttitason tulostiedot ovat saatavilla taloudellisessa katsauksessa osoitteessa www.nokia.com/luvut. Sijoittajien tulisi perehtyä tiivistelmien lisäksi taulukot sisältäviin katsauksiin kokonaisuudessaan.

TOIMITUSJOHTAJA PEKKA LUNDMARK KOMMENTOI VUODEN 2021 TOISEN NELJÄNNEKSEN TULOSTA

Olen tyytyväinen vahvaan tuloskehitykseemme, joka jatkui toisella vuosineljänneksellä. Liikevaihtomme kasvoi 9 % ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta ja tämä yhdessä tehokkaan kustannusten hallinnan kanssa mahdollisti 12,8 %:n vertailukelpoisen liikevoittoprosentin. Toisen vuosineljänneksen liikevoittoprosenttimme kehittyi hyvin, vaikka jättäisimme huomioimatta Matkapuhelinverkot-liiketoimintaryhmän tulosta parantaneen kertaluonteisen ohjelmistokaupan. Uuden toimintamallimme hyödyt alkavat nyt näkyä, mikä auttoi meitä vahvan taloudellisen tuloksen saavuttamisessa.

Vuosineljänneksen kohokohta oli Matkapuhelinverkot-liiketoimintaryhmän uusien AirScale-kantataajuus- ja -radiotuotteiden lanseeraus. Uudet AirScale-portfolion 32TRX Massive MIMO -aktiiviantennit ovat markkinoiden kevyimmät ja portfolion kantataajuusyksiköt vähentävät energiankulutusta jopa 75 % pienentäen ympäristöjalanjälkeämme. Verkkoinfrastruktuuri-liiketoimintaryhmä puolestaan jatkoi kaksinumeroista kasvuaan ja vuoden toiselle puoliskolle suunnitellut tuotelanseeraukset vahvistavat entisestään kykyämme erottautua markkinoilla. Pilvi- ja verkkopalvelut -liiketoimintaryhmän tuote- ja palveluvalikoiman uudistaminen etenee hyvin, ja Teknologia-liiketoimintaryhmä jatkoi laajentumista solmimalla lisenssisopimukset Daimlerin sekä toisen autovalmistajan kanssa.

Vahvan alkuvuotemme ansiosta nostamme koko vuoden taloudellista ohjeistusta. Odotamme koko vuoden 2021 vertailukelpoisen liikevoittoprosentin olevan 10–12 % aiemman 7–10 % sijaan. Etenimme vuoden ensimmäisellä puoliskolla odotettua nopeammin strategiamme toimeenpanossa, mikä luo hyvän perustan koko vuodelle. Kuten olemme kuitenkin aiemmin todenneet, odotamme vuoden toiselle puoliskolle tiettyjä haasteita liittyen erityisesti markkinaosuuden supistumiseen ja hintaeroosioon Pohjois-Amerikassa. Tästä syystä arvioimme edelleen, että meille tyypillinen vuosineljännesten tulosten kausivaihtelu on aiempaa vähäisempää tänä vuonna. Jatkamme lisäksi investointeja tutkimus- ja kehitystoimintaan ja ottaen huomioon tuotteidemme vahvan kysynnän seuraamme tarkasti komponenttien saatavuuteen liittyviä riskejä.

Kokonaisuudessaan olen erittäin tyytyväinen kahden ensimmäisen neljänneksen suoritukseemme ja haluan kiittää koko tiimiä kovasta työstä ja sitoutuneisuudesta.

TALOUDELLINEN TULOS

EUR milj.
(paitsi osakekohtainen tulos, EUR)
4–6/
2021
4–6/
2020
Muutos 4–6/2021 vrt.
4–6/2020
Muutos ilman valuuttakurssi-
muutosten vaikutusta
4–6/2021 vrt. 4–6/2020
1–6/
2021
1–6/
2020
Muutos 1–6/2021 vrt.
1–6/2020
Muutos ilman valuuttakurssi-
muutosten vaikutusta
1–6/2021 vrt. 1–6/2020
Raportoitu tulos
Liikevaihto 5 313 5 092 4 % 9 % 10 389 10 005 4 % 9 %
Bruttokateprosentti1 41,0 % 38,1 % 290 pp 39,5 % 36,8 % 270 pp
Tutkimus- ja kehityskulut1 -1 063 -1 013 5 % -2 060 -2 019 2 %
Myynnin ja hallinnon kulut1 -712 -709 0 % -1 360 -1 489 -9 %
Liikevoitto 484 170 185 % 916 94 874 %
Liikevoittoprosentti 9,1 % 3,3 % 580 pp 8,8 % 0,9 % 790 pp
Katsauskauden voitto/tappio 351 99 255 % 614 -17
Osakekohtainen tulos, laimennettu 0,06 0,02 200 % 0,11 0,00
Nettokassa ja lyhytaikaiset sijoitukset 3 688 1 550 138 % 3 688 1 550 138 %
Vertailukelpoinen tulos
Liikevaihto 5 313 5 093 4 % 9 % 10 389 10 007 4 % 9 %
Bruttokateprosentti 42,3 % 39,6 % 270 pp 40,3 % 38,0 % 230 pp
Tutkimus- ja kehityskulut -1 011 -953 6 % -1 985 -1 928 3 %
Myynnin ja hallinnon kulut -585 -590 -1 % -1 137 -1 262 -10 %
Liikevoitto 682 423 61 % 1 234 539 129 %
Liikevoittoprosentti 12,8 % 8,3 % 450 pp 11,9 % 5,4 % 650 pp
Katsauskauden voitto/tappio 539 316 71 % 914 348 163 %
Osakekohtainen tulos, laimennettu 0,09 0,06 50 % 0,16 0,06 167 %
ROIC2 18,4 % 11,4 % 700 pp
1 Vuoden 2020 viimeisellä neljänneksellä Nokia uudelleenluokitteli tiettyjä tuotto- ja kulueriä liiketoiminnan muista tuotoista ja kuluista toiminnoille. Raportoidut vertailutiedot 4-6/2020 ja 1-6/2020 on oikaistu vastaavasti. Katso lisätietoja liitetiedosta 1, Laadintaperiaatteet Nokia Oyj:n vuoden 2021 toisen neljänneksen katsauksen ja tammi-kesäkuun puolivuosikatsauksen Tilinpäätöstiedot-osiosta.
2 Vertailukelpoinen ROIC = vertailukelpoinen liikevoitto verojen jälkeen, neljä viimeisintä vuosineljännestä / sijoitettu pääoma, viisi viimeisintä vuosineljännestä keskimäärin. Lisätietoja Nokia Oyj:n vuoden 2021 toisen neljänneksen katsauksen ja tammi-kesäkuun puolivuosikatsauksen Tilinpäätöstiedot-osion liitetiedossa 10, Tunnusluvut.
Raportoidun liikevoiton täsmäytys vertailukelpoiseen liikevoittoon
EUR milj. 4–6/2021 4–6/2020 Muutos
4–6/2021 vrt.
4–6/2020
1–6/2021 1–6/2020 Muutos
1–6/2021 vrt.
1–6/2020
Raportoitu liikevoitto 484 170 185 % 916 94 874 %
Uudelleenjärjestely- ja niihin liittyvät kulut 141 130 177 217
Hankittujen aineettomien hyödykkeiden poistot 97 106 194 207
Oikeudellisten riitojen ratkaisut -80 0 -80 0
Omaisuuserien arvon alentuminen ja arvon alentumisten peruutukset 32 19 33 20
Muut, netto 8 -2 -6 1
Vertailukelpoinen liikevoitto 682 423 61 % 1 234 539 129 %

NÄKYMÄT

Koko vuosi 2021 Koko vuosi 2023
Liikevaihto1 21,7–22,7 miljardia euroa
(päivitetty 20,6–21,8 miljardista eurosta)
Markkinoita nopeampi kasvu
Vertailukelpoinen liikevoittoprosentti2 10–12 % (päivitetty 7–10 %:sta) 10–13 %
Vapaa kassavirta3 Selvästi positiivinen (päivitetty positiivisesta) Selvästi positiivinen
Vertailukelpoinen ROIC2,4 17–21 % (päivitetty 10–15 %:sta) 15–20 %
1Perustuen vuoden 2021 ensimmäisen puoliskon toteutuneisiin vaihtosuhteisiin ja olettaen, että kesäkuun lopun EUR/USD-vaihtosuhde 1,19 pysyy ennallaan vuoden 2021 toisella puoliskolla (tämä on päivitetty aiemmasta ohjeistuksestamme perustuen vuoden 2020 lopun EUR/USD-vaihtosuhteeseen 1,23).
2Vertailukelpoiset tunnusluvut eivät sisällä aineettomien hyödykkeiden poistoja ja muita yrityskaupoista johtuvia hankintahinnan kohdentamiseen liittyviä eriä, liikearvon arvonalentumistappioita, uudelleenjärjestely- ja niihin liittyviä kuluja eikä tiettyjä muita vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä. Katso lisätietoja Nokia Oyj:n vuoden 2021 toisen neljänneksen katsauksen ja tammi-kesäkuun puolivuosikatsauksen Tilinpäätöstiedot-osion liitetiedosta 10, Tunnusluvut.
3 Vapaa kassavirta = liiketoiminnan nettorahavirta – käyttöomaisuusinvestoinnit + aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myynti – pitkäaikaisten sijoitusten lisäys + pitkäaikaisten sijoitusten myynnit.
4Vertailukelpoinen ROIC = vertailukelpoinen liikevoitto verojen jälkeen, neljä viimeisintä vuosineljännestä / sijoitettu pääoma, viisi viimeisintä vuosineljännestä keskimäärin. Katso lisätietoja Nokia Oyj:n vuoden 2021 toisen neljänneksen katsauksen ja tammi-kesäkuun puolivuosikatsauksen Tilinpäätöstiedot-osion liitetiedosta 10, Tunnusluvut.

NÄKYMIEN TAUSTAOLETUKSET

 • Odotamme seuraavien taustaoletuksien vaikuttavan liiketoimintaryhmiemme vertailukelpoisiin liikevoittoprosentteihin vuosina 2021 ja 2023 (päivitetty):
Koko vuosi 2021 Koko vuosi 2023
Matkapuhelinverkot 4–7 % 5–8 %
Verkkoinfrastruktuuri 8–11 % 9–12 %
Pilvi- ja verkkopalvelut 3–6 % 8–11 %
Teknologia >75 % >75 %
 • Odotamme edelleen Teknologia-liiketoimintaryhmän vertailukelpoisen liikevoiton paranevan hieman koko vuonna 2021 koko vuoteen 2020 verrattuna ja suorituksen olevan vakaata pitkällä aikavälillä;
 • Konsernin yhteiset toiminnot ja muut -osio koostuu pääosin tukitoimintojen kuluista. Odotamme Konsernin yhteiset toiminnot ja muut -osion negatiivisen nettovaikutuksen olevan noin 200 miljoonaa euroa vuonna 2021 ja pitkällä aikavälillä;
 • Koko vuonna 2021 Nokia odottaa Teknologia-liiketoimintaryhmän vapaan kassavirran olevan noin 600 miljoonaa euroa vähemmän kuin liikevoiton johtuen ensisijaisesti tietyiltä lisenssinsaajilta saamistamme ennakkomaksuista;
 • Vertailukelpoisten rahoitustuottojen ja -kulujen arvioidaan olevan noin 200 miljoonaa euroa kulua koko vuonna 2021 ja 250 miljoonaa euroa pidemmällä aikavälillä (päivitetty);
 • Vertailukelpoisten tuloverokulujen arvioidaan olevan noin 450 miljoonaa euroa koko vuonna 2021 ja pidemmällä aikavälillä, mihin vaikuttavat tuloksen maantieteellinen jakauma, lähdeveron alainen liikevaihto ja patenttilisensoinnin kassavirran ajoittuminen;
 • Tuloveroihin liittyvien ulosmenevien rahavirtojen arvioidaan olevan noin 350 miljoonaa euroa koko vuonna 2021 ja pidemmällä aikavälillä, kunnes laskennalliset verosaamisemme Yhdysvalloissa tai Suomessa on täysin hyödynnetty;
 • Käyttöomaisuusinvestoinnit ovat arviolta noin 650 miljoonaa euroa koko vuonna 2021 ja 600 miljoonaa euroa pidemmällä aikavälillä (päivitetty); ja
 • Valuuttakurssimuutoksiin liittyvä nyrkkisääntö: jos oletuksena on nykyinen liikevaihdon ja kokonaiskustannusten jakaumamme (katso Nokia Oyj:n vuoden 2021 toisen neljänneksen katsauksen ja tammi-kesäkuun puolivuosikatsauksen Tilinpäätöstiedot-osion liitetieto 1, Laadintaperiaatteet), arvioimme 10 %:n nousulla EUR/USD-vaihtosuhteessa olevan noin 4–5 %:n negatiivinen vaikutus liikevaihtoon eikä juurikaan vaikutusta liikevoittoon.

RISKITEKIJÄT

Nokiaan ja sen liiketoimintoihin liittyy erilaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä, mukaan lukien mutta
ei rajoittuen:

 • Voimakas kilpailu, joka vaikuttaa erityisesti Matkapuhelinverkot-liiketoimintaryhmään. Voimakkaan kilpailun odotetaan jatkuvan intensiivisenä koko vuoden 2021 joidenkin kilpailijoiden pyrkiessä kasvattamaan osuuttaan 5G:n käyttöönoton varhaisessa vaiheessa;
 • Kykymme nopeuttaa tuotekehityssuunnitelmiamme ja kustannuskilpailukykyämme 5G-lisäinvestoinneilla koko vuonna 2021, jotta voimme edistää tuotteiden kustannusvähennyksiä ja pitää yllä kilpailukyvyn edellyttämää mittakaavaa;
 • Jotkin asiakkaat uudelleenarvioivat verkkotoimittajiaan tietoturvariskien näkökulmasta, mikä luo lyhyellä aikavälillä painetta investoida pitkän aikavälin hyödyn saavuttamiseksi;
 • Kehitys Pohjois-Amerikassa C-Band-huutokaupan päättymisen jälkeen, mukaan luettuna mahdolliset tilapäiset käyttöomaisuusinvestointien rajoitteet tai 5G-käyttöönottojen kiihtyminen;
 • COVID-19:n vaikutusten laajuus ja kesto erityisesti tietyissä maissa, kuten Intiassa, joissa pandemia on pahentunut, sekä pandemian jälkeisen talouden elpymisen vauhti ja kuinka se tulee tapahtumaan;
 • Kykymme hankkia tiettyjä vakiokomponentteja, kuten puolijohteita, ja niiden kustannukset;
 • Tiettyjen projektien valmistumisten ja hyväksymisten ajoitus;
 • Tuotejakaumamme ja alueellinen jakaumamme;
 • Makrotalous-, toimiala- ja kilpailudynamiikka;
 • Älypuhelinvalmistajien, autoalan yritysten ja kuluttajaelektroniikkayritysten kanssa solmimiemme uusien ja nykyisten patenttilisenssisopimusten ajoitus ja arvo;
 • Brändi- ja teknologialisensoinnin tulokset, immateriaalioikeuksien suojaamisen ja puolustamisen kustannukset ja patenttilisensointiin liittyvä lainsäädäntö;

sekä tämän tiedotteen kohdassa Tulevaisuutta koskevat lausumat ja 4.3.2021 julkaistun vuoden 2020 20-F-vuosikertomuksen Operating and financial review and prospects-Risk factors -kohdassa määritellyt riskitekijät.

TULEVAISUUTTA KOSKEVAT LAUSUMAT

Tietyt tässä esitetyt lausumat, jotka eivät koske jo toteutuneita seikkoja, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat heijastavat Nokian tämänhetkisiä odotuksia ja näkemyksiä tulevaisuudesta. Näitä ovat esimerkiksi: A) odotukset, suunnitelmat, hyödyt tai näkymät, jotka liittyvät strategioihimme, tuotejulkistuksiin, kasvun hallintaan ja liiketoimintamme operatiivisiin tunnuslukuihin; B) odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät liiketoimintojemme tulevaan tulokseen (mukaan lukien COVID-19:n vaikutus, vaikutuksen ajankohta ja kesto liiketoimintaamme, toimitusketjuumme ja asiakkaidemme liiketoimintaan) ja osinkoihin; C) odotukset ja tavoitteet, jotka koskevat tuloskehitystä, rahavirtaa, tulosta, saamisten ajoitusta, liiketoiminnan kuluja, veroja, valuuttakursseja, suojauksia, kustannussäästöjä, tuotekustannusten alentumista ja kilpailukykyä sekä liiketoiminnan tulosta, mukaan lukien tavoitellut synergiat, kaupallisen johtamisen parannukset ja tavoitteet, jotka koskevat markkinaosuuksia, hintoja, liikevaihtoa, tuloa ja katteita; D) toimeenpanokyky, odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät muutoksiin organisaatio- tai operatiivisessa rakenteessamme ja kassa- tai kustannussäästöjärjestelyt; ja E) lausumat, jotka sisältävät tai joita edeltävät ”jatkua”, "uskoa", ”sitoutua”, ”arvioida”, "odottaa", "tavoitella", ”vaikuttaa”, "aikoa", tai muut vastaavat ilmaisut. Näihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin liittyy lukuisia riskejä ja epävarmuustekijöitä, joista monet ovat meidän vaikutusvaltamme ulkopuolella, ja jotka voivat johtaa siihen, että varsinaiset tuloksemme eroavat merkittävästi näistä lausumista. Tällaiset lausumat perustuvat johdon parhaaseen arvioon ja käsitykseen niiden tietojen valossa, jotka sillä on kyseisellä hetkellä ollut saatavilla. Tulevaisuutta koskevat lausumamme ovat vain ennusteita, jotka perustuvat tämänhetkisiin odotuksiimme ja näkemyksiimme tulevaisuuden tapahtumista ja kehityksestä ja niihin liittyy erilaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä, joita on vaikea ennustaa, koska ne liittyvät tulevaisuuden tapahtumiin ja ovat riippuvaisia olosuhteista tulevaisuudessa. Tekijät, mukaan lukien riskit ja epävarmuudet, jotka voisivat aiheuttaa näitä eroavaisuuksia sisältävät ne riskit ja epävarmuudet, joista on kerrottu yllä olevassa osiossa Riskitekijät.

SIJOITTAJAPUHELU

Nokian sijoittajapuhelu alkaa 29.7.2021 kello 11.30. Linkki sijoittajapuhelun esitykseen julkaistaan osoitteessa www.nokia.com/luvut. Median edustajat voivat kuunnella esitystä joko edellä mainitun linkin kautta tai numerossa +1-412-717-9224.

Nokia

Nokia luo teknologiaa, joka auttaa maailmaa toimimaan yhdessä.

Olemme luotettava kumppani kriittisissä verkoissa ja sitoutuneet jatkuvaan innovaatioon sekä teknologiajohtajuuteen matkapuhelin-, kiinteissä ja pilvipalveluverkoissa. Luomme arvoa immateriaalioikeuksilla ja pitkäaikaisella tutkimus- ja kehitystyöllä palkitun Nokia Bell Labsin johdolla.

Sitoutumalla korkeimpiin eettisiin liiketoimintaperiaatteisiin ja turvallisuusstandardeihin olemme mukana rakentamassa tuottavampaa, vastuullisempaa ja monimuotoisempaa maailmaa.

Lisätietoja:

Nokia
Viestintä
Puh. +358 10 448 4900
Sähköposti: press.services@nokia.com
Katja Antila, johtaja, mediasuhteet

Nokia
Sijoittajasuhteet
Puh. +358 40 803 4080
Sähköposti: investor.relations@nokia.com

Liite

Attachments


Nokia_Results_Finnish_2021_Q2

Nokia_Results_Finnish_2021_Q2…Alkuperäinen artikkeli