Etusivu » Vincit Oyj myy merkittävän osan tytäryhtiöstään LaaS Company Oy:stä johdolle, henkilöstölle ja strategisille sijoittajille

Vincit Oyj myy merkittävän osan tytäryhtiöstään LaaS Company Oy:stä johdolle, henkilöstölle ja strategisille sijoittajille

Vincit Oyj myy merkittävän osan tytäryhtiöstään LaaS Company Oy:stä johdolle, henkilöstölle ja strategisille sijoittajille

| Source:

Vincit Oyj

Vincit Oyj

Tampere, FINLAND

Vincit Oyj

Yhtiötiedote 30.6.2021 kello 12:00

Vincit Oyj myy merkittävän osan tytäryhtiöstään LaaS Company Oy:stä johdolle, henkilöstölle ja strategisille sijoittajille

Vincit Oyj myy merkittävän osan tytäryhtiöstään Leadership as a Service Company Oy:stä (LaaS Company) sijoittajaryhmälle, joka koostuu 12 yksityishenkilöstä ja kolmesta sijoitusyhtiöstä. Sijoittajien joukossa on mm. LaaS Companyn toimitusjohtaja Johanna Pystynen, Vincitin toimitusjohtaja Mikko Kuitusen 100 %:sti omistama yhtiö Cloudberry Capital Oy sekä LaaS Companyn henkilöstö.

Osakekaupan yhteydessä LaaS Company toteuttaa 0,2 miljoonan euron maksullisen suunnatun osakeannin samalle sijoittajaryhmälle. Osakeannin tarkoituksena on vahvistaa yhtiön pääomarakennetta ja taloudellista asemaa. Osakekaupan ja maksullisen suunnatun osakeannin jälkeen Vincitin omistus LaaS Companyssä on noin 44 %. Vincitin suunnitelma on vähentää omistustaan LaaS Companyssä myös tulevaisuudessa joko osakemyyntien tai muiden rahoitusjärjestelyiden kautta.

Osakkeiden kauppahinta on 0,7 miljoonaa euroa mistä Vincit kirjaa alustavan arvion mukaan noin 0,8 miljoonan euron myyntivoiton konsernin H1/2021 tulokseen.

LaaS Company Oy on 30.6.2021 alkaen Vincit Oyj:n osakkuusyhtiö eikä sen tulosta jatkossa yhdistellä Vincit-konsernissa, vaan se esitetään osuutena osakkuusyhtiön tuloksesta osana rahoitustuottoja ja -kuluja.

Vincit Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Artti Aurasmaa: “LaaSin potentiaali on ollut meille ilmeistä alusta asti. Eriytimme LaaS Companyn omaksi yhtiökseen puolitoista vuotta sitten rahoitusratkaisuja hakiessamme ja tämä irtiotto on pitkään suunnitteilla ollut askel LaaSin kasvupolulla. Osakekaupan ansiosta molemmilla yhtiöillä on nyt mahdollisuus keskittyä paremmin omaan ydintekemiseensä. Vincit säilyy yhä LaaSin merkittävänä omistajana ja koska LaaS kehitettiin aikanaan tukemaan Vincitin johtamismallia, jatkamme luonnollisesti LaaSin asiakkaana myös tulevaisuudessa. Siirrämme ylpeänä ohjakset uudelle johdolle ja seuraamme innolla LaaS Companyn matkaa kansainvälisille markkinoille.”

LaaS Company Oy:n toimitusjohtaja Johanna Pystynen: “LaaSissa tiivistyvät Vincitin johtamisfilosofian tärkeimmät elementit: yksilöllisten tarpeiden huomioiminen, itse- ja yhteisöohjautuvuus, valmentava esihenkilötyö ja hyvinvoinnin kokonaisvaltainen tukeminen. Nämä teemat ovat tällä hetkellä organisaatioille tärkeämpiä kuin koskaan aikaisemmin, joten LaaSissa ollaan ydinkysymysten äärellä. Olen kiitollinen, että saan nyt jatkaa näiden teemojen viemistä Vincitin ulkopuolelle ottaen samalla yhä enemmän omistajuutta yhtiöön. Seuraavaksi LaaSilla on tavoitteena kansainvälinen läpimurto ja kaikki edellytykset siihen ovat nyt olemassa."

Lisätietoja:

Vincit Oyj, hallituksen puheenjohtaja Artti Aurasmaa, puhelin: 045 186 1775

Laas Company Oy, toimitusjohtaja Johanna Pystynen, puhelin: 050 441 2126

Hyväksytty neuvonantaja: Alexander Corporate Finance Oy, puhelin: 050 520 4098

Vincit Oyj lyhyesti:

Vincit on huippuasiantuntijaorganisaatio, joka tarjoaa asiakkailleen aina toimivinta digitaalisuutta ymmärrettävässä paketissa, jotta huominen ei pelota. Vincit Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla, kaupankäyntitunnus VINCIT. www.vincit.fi

LaaS Company Oy lyhyesti:

LaaS Company syntyi intohimosta jakaa lukuisia tunnustuksia kerännyt Vincitin johtamismalli maailmalle. LaaS Companyn HR-teknologia tukee valmentavaa esihenkilötyötä ja rakentaa muutosta kohti yksilöiden itseohjautuvuutta, tiimien yhteisöohjautuvuutta sekä jatkuvaa osaamisen kehittämistä ja jakamista. www.laas.fi

Alkuperäinen artikkeli