Etusivu » Boreon Raskas Kalusto -liiketoiminta kasvaa Ruotsissa yritysostolla

Boreon Raskas Kalusto -liiketoiminta kasvaa Ruotsissa yritysostolla

Boreon Raskas Kalusto -liiketoiminta kasvaa Ruotsissa yritysostolla

| Source:

Boreo Oyj

Boreo Oyj

Espoo, FINLAND

BOREO OYJ Pörssitiedote 30.6.2021 klo 13:30

Boreon Raskas Kalusto -liiketoiminta kasvaa Ruotsissa yritysostolla

Boreo Oyj on allekirjoittanut 30.6.2021 sopimuksen, jonka mukaisesti se ostaa Floby Nya Bilverkstad AB:n (”FNB”) koko osakekannan yhtiön omistaijlta Hasse Erikssonilta ja Magnus Thorildilta (”Myyjät”). Myyjät jatkavat yhtiön palveluksessa kaupan jälkeen. FNB jatkaa kaupan jälkeen operointia itsenäisesti osana Boreo-konsernia ja vahvistaa konsernin Raskas Kalusto -liiketoiminta-aluetta Ruotsissa.

”FNB:lla on pitkäaikainen vahva asema sen asiakkaiden kumppanina ja yhtiöllä on merkittävää edistyksellistä osaamista räätälöityjen puutavara-autojen päällerakenteiden suunnittelussa, varustelussa ja rakentamisessa. Yhtiön toiminnan kasvua ja kehitystä tukee Pohjoismaisen metsäteollisuuden positiiviset tulevaisuudennäkymät ja kasvavat puunkäyttömäärät. Tämä yritysosto täydentää erinomaisesti Raskas Kalusto -liiketoiminta-aluettamme ja tuo sen kokoonpano- ja valmistustoimintojen myötä uutta osaamista betoniteollisuuden ja maanrakentamisen toiminnoillemme. Kaupan myötä jatkamme vuoden 2021 alussa aloittamaamme laajentumista Ruotsin markkinoille ja luomme edellytyksiä kasvulle Pohjoismaissa” sanoo Boreon toimitusjohtaja Kari Nerg.

Vuonna 1953 perustettu FNB on yksi Ruotsin johtavista puutavara-autojen päällerakentajista. Yhtiön palveluvalikoima kattaa päällerakenteiden suunnittelun, komponenttien valmistuksen, varustelun, myynnin sekä jälkimarkkinapalvelut. Yhtiön avainasiakkaita ovat ruotsalaiset puutavara-autoyrittäjät, jotka varmistavat metsäteollisuuden toimivan puuhuollon. FNB työllistää 26 henkilöä ja sen toiminnot sijaitsevat Flobyssä, Ruotsissa. Yhtiön liikevaihto vuonna 2020 oli noin 91 miljoonaa Ruotsin kruunua ja käyttökate noin 10 miljoonaa Ruotsin kruunua.

Osakkeista maksettava kiinteä kauppahinta on noin 33 miljoonaa Ruotsin kruunua ja sen perustana oleva velaton kauppahinta (yritysarvo) on noin 40 miljoonaa Ruotsin kruunua. Kiinteä kauppahinta maksetaan kaupan toteutushetkellä käteisellä ja toteuttamalla yhteensä noin 6 miljoonan Ruotsin kruunun suuruinen suunnattu osakeanti Myyjille.

Kiinteän kauppahinnan lisäksi Boreo voi maksaa enintään 15 miljoonan Ruotsin kruunun suuruisen lisäkauppahinnan, joka perustuu FNB:n liiketoiminnan kehitykseen vuosina 2022-2024. Lisäkauppahinta maksetaan käteisenä.

Boreo rahoittaa käteiskauppahinnan maksun ja FNB:n korollisten velkojen takaisinmaksun Boreon päärahoittajan kanssa sovitulla 4 miljoonan euron suuruisella lainalla sekä konsernin kassavaroilla. Osana nostettavan velkarahoituksen ehtoja, yhtiön pääomistaja Preato Capital AB on sopinut takaavansa nostettavan lainan Boreon puolesta täysimääräisesti. Lainan takauksesta perittävä vuosittainen provisio on 1,5 % lainan kokonaismäärästä.

Uusien liikkeellelaskettavien osakkeiden lukumäärä on 13 822 kappaletta ja niiden merkintähinta, perustuen 30 päivän kaupankäyntimäärällä painotettuun keskikurssiin Nasdaq Helsinki Oy:n päälistalla 28.6.2021 saakka, on 42,91 euroa osakkeelta ja ne edustavat noin 0,53 prosenttia Boreon osakkeista ja äänistä osakeannin jälkeen. Uusien osakkeiden rekisteröinnin jälkeen Boreon liikkeeseen laskettujen osakkeiden kokonaislukumäärä on 2 617 322. Suunnatulle osakeannille on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, joka on yrityskaupan rahoittaminen ja konsernin liiketoimintojen strateginen kehittäminen.

Kaupan toteutumisen jälkeen Boreo tulee hakemaan uusien osakkeiden ottamista kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n päälistalla samanlajisina sen vanhojen osakkeiden kanssa uusien osakkeiden kaupparekisteriin merkitsemisen jälkeen.

Kaupalla ei ole vaikutusta Boreon strategisiin tavoitteisiin ja sen arvioidaan toteutuvan 1.9.2021. Boreo raportoi FNB:n osana sen Raskas Kalusto -liiketoiminta-aluetta.

Vantaalla, 30. päivänä kesäkuuta 2021

Boreo Oyj

Kari Nerg
Toimitusjohtaja

Jakelu:
Helsingin pörssi
keskeiset tiedotusvälineet,
www.boreo.com

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Kari Nerg
+358 44 341 8514

Talous- ja rahoitusjohtaja Aku Rumpunen
+358 40 556 3546

Floby Nya Bilverkstad AB:n avainluvut1

2020 2019 2018
Liikevaihto, SEKm 91.0 85.5 75.8
Käyttökate, SEKm 9.8 7.5 7.1
Käyttökate, % 10.7 8.8 9.4
Taseen loppusumma, SEKm 52.8 49.2 44.2
Oma pääoma, SEKm 21.0 13.0 7.3
Nettovelka, SEKm 16.5 18.8 17.5

[1] Avainluvut Ruotsin kirjanpitonormiston mukaisesti.

Boreo lyhyesti:

Boreo on Helsingin pörssissä listattu yhtiö, joka luo arvoa omistamalla, hankkimalla ja kehittämällä B2B-liiketoimintoja Pohjois-Euroopassa, Boreon liiketoiminnot on organisoitu kolmeen liiketoiminta-alueeseen: i) Elektroniikka, ii) Tekninen kauppa, ja iii) Raskas kalusto.

Boreon päätavoite on omistaja-arvon luominen pitkällä aikavälillä. Tämän se pyrkii saavuttamaan yritysostovetoisella strategialla, luomalla optimaaliset olosuhteet sen yhtiöille myynnin kasvattamiseen ja kannattavuuden parantamiseen sekä olemalla paras mahdollinen koti sen yhtiöille ja henkilöstölle.

Konsernin pro forma -liikevaihto vuonna 2020 oli 103,6 milj, euroa ja se työllistää noin 380 henkilöä – Suomessa, Ruotsissa, Venäjällä ja Baltiassa. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Vantaalla.

Boreo – Paikka Kasvaa ja Kukoistaa.

Alkuperäinen artikkeli