Etusivu » ROBIT OYJ:N OSAKEPALKKIOIDEN MAKSU OSAKEPOHJAISEN KANNUSTINOHJELMAN PERUSTEELLA SUUNNATTUNA MAKSUTTOMANA OSAKEANTINA YHTIÖN OMIA OSAKKEITA LUOVUTTAMALLA

ROBIT OYJ:N OSAKEPALKKIOIDEN MAKSU OSAKEPOHJAISEN KANNUSTINOHJELMAN PERUSTEELLA SUUNNATTUNA MAKSUTTOMANA OSAKEANTINA YHTIÖN OMIA OSAKKEITA LUOVUTTAMALLA

ROBIT OYJ:N OSAKEPALKKIOIDEN MAKSU OSAKEPOHJAISEN KANNUSTINOHJELMAN PERUSTEELLA SUUNNATTUNA MAKSUTTOMANA OSAKEANTINA YHTIÖN OMIA OSAKKEITA LUOVUTTAMALLA

| Source:

Robit Oyj

Robit Oyj

Lempäälä, FINLAND

English
Finnish

ROBIT OYJ PÖRSSITIEDOTE 20.5.2021 KLO 15.00
ROBIT OYJ:N OSAKEPALKKIOIDEN MAKSU OSAKEPOHJAISEN KANNUSTINOHJELMAN PERUSTEELLA SUUNNATTUNA MAKSUTTOMANA OSAKEANTINA YHTIÖN OMIA OSAKKEITA LUOVUTTAMALLA

Robit Oyj:n hallitus on 20.5.2021 vahvistanut yhtiön vuonna 2017 alkaneen avainhenkilöiden osakepohjaisen kannustinohjelman sitouttamisjakson 2018–2020 perusteella maksettavien lisäosakeohjelman mukaisten osakkeiden enimmäismäärän, 17 000 osaketta, sekä päättänyt osakkeiden maksusta. Osakemäärä suoritetaan osallistujille 50 % osakkeina ja 50 % rahana. Lisäosakeohjelmassa palkkionsaajina on 6 henkilöä.

Robit Oyj tiedotti yllä mainitun osakepohjaisen kannustinohjelman perustamisesta 20.4.2017 julkistetulla pörssitiedotteella. Yhtiö tiedotti hallituksen päätöksestä jatkaa avainhenkilöiden osakepohjaista kannustinohjelmaa 15.6.2018 julkistetulla pörssitiedotteella.

Lisäosakeohjelman mukaiset palkkiot maksetaan luovuttamalla osallistujille yhtiön hallussa olevia osakkeita maksutta (suunnattu maksuton osakeanti). Osakkeiden luovutus on tarkoitus toteuttaa 31.5.2021 mennessä. Lisäosakeohjelmasta maksettavien osakkeiden määrä määräytyy avainhenkilöiden osakeomistusedellytysten alaisten osakkeiden lukumäärän perusteella.

Osakeantipäätös perustuu yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen 25.3.2021 hallitukselle antamaan valtuutukseen. Luovutettavat osakkeet ovat samaa lajia yhtiön muiden osakkeiden kanssa.

Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle suunnatussa maksuttomassa osakeannissa on yhtiön kannalta ja sen osakkeenomistajien etu huomioiden painava taloudellinen syy. Annettavat osakkeet muodostavat yhtiön johdon pitkän tähtäimen osakepohjaisen kannustinohjelman mukaisen osakepalkkion, jonka tarkoituksena on sitouttaa yhtiön avainhenkilöt toimimaan pitkäjänteisesti omistaja-arvon kasvattamiseksi.

ROBIT OYJ
Hallitus

Lisätietoja:
Harri Sjöholm, hallituksen puheenjohtaja
+358 400 622 092
harri.sjoholm@robitgroup.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.robitgroup.com

Robit on voimakkaasti kansainvälistynyt kasvuyhtiö, joka myy kulutusosia eli porakalustoa globaalisti asiakkailleen seuraavilla markkinasegmenteillä: kaivosteollisuus, rakentaminen, geotekniikka sekä kaivonporaus. Yhtiön tarjonta jakaantuu kolmeen tuote- ja palvelualueeseen: Top Hammer, Down the Hole ja Geotechnical. Yhtiöllä on 9 maassa myynti- ja palvelupisteet sekä aktiivinen myyntiverkosto yli 100 maassa. Robitilla on tuotantoyksiköt Suomessa, Etelä-Koreassa, Australiassa ja Englannissa. Robitin osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja osoitteessa: www.robitgroup.com.

Alkuperäinen artikkeli