Etusivu » Osakeanti / luovutus ja osakkeiden mitätöinti Nexstim Oyj:n osakkeiden lukumäärän vähentämisen yhteydessä

Osakeanti / luovutus ja osakkeiden mitätöinti Nexstim Oyj:n osakkeiden lukumäärän vähentämisen yhteydessä

Osakeanti / luovutus ja osakkeiden mitätöinti Nexstim Oyj:n osakkeiden lukumäärän vähentämisen yhteydessä

| Source:

Nexstim Oyj

Nexstim Oyj

Helsinki, FINLAND

English
Finnish
Swedish

Yhtiötiedote, Helsinki, 21.5.2021 klo 15.30 (EEST)

Osakeanti / luovutus ja osakkeiden mitätöinti Nexstim Oyj:n osakkeiden lukumäärän vähentämisen yhteydessä

Nexstim Oyj (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) (”Nexstim” tai ”Yhtiö”) varsinainen yhtiökokous päätti 11.5.2021 Yhtiön osakemäärän vähentämisestä alentamatta osakepääomaa laskemalla liikkeelle uusia osakkeita ja lunastamalla Yhtiön omia osakkeita siten, että jokaista 100:a Yhtiön tämänhetkistä osaketta vastaa yksi Yhtiön osake sen jälkeen, kun Yhtiön osakemäärän vähentämisjärjestelyt on viety loppuun.

Osana järjestelyä varsinainen yhtiökokous päätti 11.5.2021 350.000 uuden osakkeenliikkeeseenlaskusta Yhtiölle itselleen vastikkeetta. Selvyyden vuoksi todetaan, että Yhtiölle itselleen suunnattavien osakkeiden määrä on laskettu Yhtiön osakemäärän vähentämistä edeltävän osakemäärän perusteella, eikä vähentämisen jälkeisen osakemäärän perusteella. Vähennyksen jälkeen vastaava osakemäärä on 3.500. Ko. uudet osakkeet voidaan laskea uudelleen liikkeeseen eli luovuttaa vastikkeetta Yhtiöltä osakkeenomistajille (“Vastaanottavat Osakkeenomistajat”), jotka omistavat Täsmäytyspäivänä eli a) Ruotsin osalta 18.05.2021 Euroclear Sweden AB:n arvopaperijärjestelmään rekisteröityjä osakkeita joko omaisuudenhoitajan tai suoraan ko. Osakkeenomistajan nimissä tai b) Suomen osalta 14.5. Euroclear Finland Ltd:n arvo-osuusrekisteriin merkittyjä hallintarekisteröityjä osakkeita, joiden määrä (a tai b) ei ole jaollinen 100:lla, siinä määrin kuin ko. Osakkeenomistajien omistusosuuden Yhtiössä saamisen jaolliseksi 100:lla edellyttää.Lisäksi päätettiin, että jäljellä oleva osa Yhtiön ko. hallussa olevista osakkeista mitätöidään.

Varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti, siten kuin ko. päätöstä täsmennettiin hallituksen päätöksellä tänään 21.5.2021, Yhtiö on edellä mainittuun lunastussuhteeseen ja edellytykseen perustuen laskenut liikkeeseen eli luovuttanut yhteensä 695 omaa osaketta Vastaanottaville Osakkeenomistajille vastikkeetta siten, että Vastaanottavien Osakkeenomistajien omistamien osakkeiden lukumäärä on jaollinen 100:lla. Tämä osakeanti / luovutus koskee ainoastaan kaikkia edellä tarkoitettuihin ryhmiin a) ja b) kuuluvia Vastaanottavia Osakkeenomistajia, jotka omistavat Euroclear Finland Ltd:n arvo-osuusrekisteriin tai Euroclear Sweden AB:n arvopaperijärjestelmään rekisteröityjä hallintarekisteröityjä osakkeita siinä määrin kuin ko. Osakkeenomistajien omistusosuuden Yhtiössä saamisen jaolliseksi 100:lla edellyttää.

Lisäksi yhteensä 2773 Yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta mitätöitiin hallituksen päätöksellä tänään 21.5.2021.

Osakkeiden luovutus Yhtiöltä ko. Vastaanottaville Osakkeenomistajille tapahtuu ja kirjataan arvo-osuustileille viimeistään 24.5.2021. Lopullinen osakkeiden lukumäärä edellä mainitun osakkeiden mitätöinnin jälkeen, eli osakkeiden lukumäärä kaikkien osakkeiden lukumäärän vähentämiseen liittyvien järjestelyiden jälkeen rekisteröidään kaupparekisteriin arviolta 24.5.2021.

Osakkeiden mitätöinnin jälkeen Yhtiön osakkeiden kokonaismäärä on 6 640 616.

Helsingissä, 21.5.2021

NEXSTIM OYJ

Hallitus

Lisätietoja saatavissa verkkosivuilla www.nexstim.com tai seuraavilla yhteystiedoilla:

Leena Niemistö, Hallituksen puheenjohtaja
+358 9 2727 170
leena.niemisto@nexstim.com

Erik Penser Bank AB (Certified Adviser)
+46 8 463 83 00
certifiedadviser@penser.se

Tietoja Nexstim Oyj:stä

Nexstim on suomalainen, kansainvälisillä markkinoilla toimiva lääkintäteknologiayritys. Missionamme on mahdollistaa haastavien aivosairauksien yksilöllinen ja tehokas diagnostiikka ja hoito.

Nexstim on kehittänyt uraauurtavan noninvasiivisen aivostimulaatioteknologian nimeltä SmartFocus®. SmartFocus® perustuu kallon ulkopuoliseen aivostimulaatioon (TMS eli transcranial magnetic stimulation), johon on yhdistetty 3D-navigointijärjestelmä. Uniikki teknologia mahdollistaa halutun aivoalueen tarkan ja yksilöllisen stimuloinnin.

SmartFocus® TMS teknologiaa käytetään Nexstimin kehittämässä NBT® (Navigated Brain Therapy) -laitteistossa, jolla on FDA:n markkinointi- ja jakelulupa vakavan masennuksen hoitoon Yhdysvalloissa. NBT®-laitteisto on CE-hyväksytty Euroopassa käytettäväksi vakavan masennuksen ja kroonisen neuropaattisen kivun hoidossa.

Lisäksi Nexstim markkinoi kehittämäänsä, SmartFocus® TMS teknologiaan perustuvaa NBS (Navigated Brain Stimulation) -laitteistoa. Nexstimin NBS-laitteisto on ainoa FDA:n hyväksymä ja CE-merkitty navigoiva TMS-laitteisto liikeaivokuoren ja aivojen puhealueiden leikkausta edeltävää kartoitusta varten. Nexstimin osakkeet on listattu Nasdaq First North Growth Market Finlandin ja Nasdaq First North Growth Market Swedenin markkinapaikoilla.

Lisätietoja on osoitteessa www.nexstim.com

Liite

Attachments


4 Company announcement_Board resolution 21052021_FI FINAL

4 Company announcement_Board resolution 21052021_FI FINAL…Alkuperäinen artikkeli