Etusivu » Netum Group Oyj julkistaa kiinteän merkintähinnan ja lisätietoja suunnitellusta First North -listautumisannista

Netum Group Oyj julkistaa kiinteän merkintähinnan ja lisätietoja suunnitellusta First North -listautumisannista

Netum Group OyjNetum Group Oyj julkistaa kiinteän merkintähinnan ja lisätietoja suunnitellusta First North -listautumisannista

21.5.2021 09:45:01 EEST | Netum Group Oyj

Netum Group Oyj
Lehdistötiedote 21.5.2021 kello 9.45

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALTOIHIN, AUSTRALIAAN, ETELÄ-AFRIKKAAN, HONGKONGIIN, JAPANIIN, KANADAAN, SINGAPOREEN TAI UUTEEN-SEELANTIIN TAI MIHINKÄÄN MUUHUN VALTIOON, JOSSA JULKISTAMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Netum Group Oyj (”Netum” tai ”Yhtiö”) tiedotti 17.5.2021 suunnittelevansa listautumisantia (”Listautumisanti”) ja osakkeidensa hakemista kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle (”First North”) (”Listautuminen”). Yhtiön hallitus on tänään päättänyt laskea alustavasti liikkeeseen enintään 2 535 000 Yhtiön uutta osaketta. Suunnitellun Listautumisannin kiinteä merkintähinta on 3,20 euroa osakkeelta (”Merkintähinta”). Netum on jättänyt Listautumisantia koskevan yhtiöesitteen (”Yhtiöesite”) tarkastettavaksi Nasdaq Helsinki Oy:lle, jonka odotetaan hyväksyvän Yhtiöesitteen arviolta 21.5.2021. Listautumisannin merkintäajan odotetaan alkavan 24.5.2021 kello 10.00.

Suunniteltu Listautumisanti lyhyesti:

 • Listautumisannin kiinteä merkintähinta on 3,20 euroa osakkeelta (”Merkintähinta”).
 • Yhtiö tarjoaa Listautumisannissa merkittäväksi enintään 2 535 000 Yhtiön uutta osaketta (”Tarjottavat Osakkeet”) (”Osakeanti”) yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa (”Yleisöanti”), institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja kansainvälisesti paikallisiin säännöksiin perustuvien vaatimusten täyttyessä (”Instituutioanti”) ja Yhtiön ja sen tytäryhtiöiden vakituisille ja määräaikaisille työntekijöille sekä Yhtiön hallituksen ja johtoryhmän jäsenille (”Henkilöstöanti”). Henkilöstöannissa sovelletaan 10 prosenttia Merkintähintaa alhaisempaa merkintähintaa, 2,88 euroa osakkeelta.
 • Suunnitellussa Listautumisannissa Yhtiö pyrkii keräämään noin 8,0 miljoonan euron bruttovarat, ennen Listautumisantiin liittyviä palkkioita ja kuluja. Yhtiön ulkona olevan osakekannan arvostus on Instituutio- ja Yleisöannin merkintähinnalla noin 28,7 miljoonaa euroa (ennen annista saatavia varoja).
 • Tarjottavat Osakkeet vastaavat noin 22,0 prosenttia Yhtiön osakkeista (”Osakkeet”) ja kaikkien Osakkeiden tuottamasta äänimäärästä Listautumisannin jälkeen olettaen, että Listautumisannissa tarjotaan ja merkitään enimmäismäärä Tarjottavia Osakkeita.
 • Keskinäinen Vakuutusyhtiö Ilmarinen, Fincorp Oy, Aurator Varainhoito Oy ja Sijoitusrahasto eQ Suomi (”Ankkurisijoittajat”) ovat antaneet etukäteiset sitoumukset merkitä Tarjottavia Osakkeita instituutioannissa. Ankkurisijoittajien etukäteisten merkintäsitoumusten yhteismäärä on noin 4,5 miljoonaa euroa ja etukäteisiä merkintäsitoumuksia vastaava osakemäärä vastaa yhteensä noin 55,5 prosenttia Tarjottavista Osakkeista. Ylikysyntätilanteessa Yhtiö on sitoutunut allokoimaan kullekin yllä mainitulle sijoittajalle vähintään 80 prosenttia merkintäsitoumuksen määrästä ja täten heillä on allokaatioetuoikeus suhteessa muihin merkitsijöihin.
 • Listautumisen yhteydessä Yhtiö sitoutuisi 180 päivän luovutusrajoitukseen. Konsernin johtoryhmän ja hallituksen jäsenet, yli 4,9 prosenttia Yhtiön kaikista Osakkeista ennen Listautumisantia omistavat osakkeenomistajat sekä henkilöstöannin osallistujat sitoutuisivat 365 päivän pituisiin luovutusrajoituksiin.
 • Instituutioannissa tarjotaan alustavasti enintään 1 406 250 Tarjottavaa Osaketta ja Yleisöannissa alustavasti enintään 778 750 Tarjottavaa Osaketta. Henkilöstöannissa tarjotaan alustavasti enintään 350 000 Tarjottavaa Osaketta.
 • Instituutioannin merkintäajan odotetaan alkavan 24.5.2021 kello 10.00 ja päättyvän viimeistään 2.6.2021 kello 12.00.
 • Yleisöannin merkintäajan odotetaan alkavan 24.5.2021 kello 10.00 ja päättyvän viimeistään 1.6.2021 kello 16.00.
 • Henkilöstöannin merkintäajan odotetaan alkavan 24.5.2021 kello 10.00 ja päättyvän viimeistään 1.6.2021 kello 16.00.
 • Merkintäajat voidaan keskeyttää toisistaan riippumatta aikaisintaan 28.5.2021 kello 16.00.
 • Kaupankäynnin Osakkeilla odotetaan alkavan First Northilla arviolta 4.6.2021 kaupankäyntitunnuksella ”NETUM”.
 • Evli Pankki Oyj toimii suunnitellussa Listautumisannissa pääjärjestäjänä. Yhtiön oikeudellisena neuvonantajana toimii Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy. Viestinnällisenä neuvonantajana toimii Viestintätoimisto Bravura Oy.
 • Merkintäpaikkana toimii Evli Pankki Oyj.

Suunnitellun Listautumisannin tausta, syyt ja varojen käyttö

Suunnitellun Listautumisen ja Listautumisannin tavoitteena on Netumin orgaanisen ja epäorgaanisen kasvun vauhdittaminen. Listautumisen odotetaan myös edistävän Yhtiön rekrytointitoimenpiteitä ja lisäävän Yhtiön yleistä tunnettuutta. Listautuminen ja lisääntynyt likviditeetti mahdollistaisivat myös Osakkeiden tehokkaamman käytön vastikkeena mahdollisissa yritysostoissa. Listautuminen tulee toteutuessaan myös mahdollistamaan Yhtiön pääsyn pääomamarkkinoille.

Yhtiö aikoo käyttää Listautumisannilla kerättävät varat kasvustrategian toteuttamisen vauhdittamiseen ja yleisiin liiketoimintatarpeisiin.

Suunniteltu Listautuminen ja Yhtiöesitteen julkistaminen

Yhtiön Osakkeet eivät ole olleet julkisen kaupankäynnin kohteena ennen suunniteltua Listautumisantia ja Listautumista. Yhtiö aikoo jättää listalleottohakemuksen Nasdaq Helsinki Oy:lle Osakkeiden ottamiseksi kaupankäynnin kohteeksi First Northilla arviolta 24.5.2021.

Netum on jättänyt Listautumisantia koskevan Yhtiöesitteen tarkastettavaksi Nasdaq Helsinki Oy:lle. Yhtiö arvioi, että Yhtiöesite hyväksytään arviolta 21.5.2021. Yhtiöesite sähköisenä versiona sekä lisätietoa Listautumisannista ja merkintäpaikoista on saatavilla Yhtiön verkkosivustolla osoitteessa www.netum.fi/sijoittajille/listautumisanti ja Pääjärjestäjän Evli Pankki Oyj:n verkkosivustolla osoitteessa www.evli.com/netum arviolta 21.5.2021 alkaen.

Tärkeitä päivämääriä

 • Yhtiöesite saatavilla sähköisenä (arvio) 21.5.2021
 • Merkintäaika alkaa (arvio) 24.5.2021 klo 10.00
 • Merkintäaika voidaan keskeyttää aikaisintaan (arvio) 28.5.2021 klo 16.00
 • Yleisöannin ja Henkilöstöannin merkintäaika päättyy (arvio) 1.6.2021 klo 16.00
 • Instituutioannin merkintäaika päättyy (arvio) 2.6.2021 klo 12.00
 • Lopullisen tuloksen julkistaminen (arvio) 3.6.2021
 • Tarjottavat Osakkeet kirjataan kaupparekisteriin (arvio) 3.6.2021
 • Tarjottavat Osakkeet kirjataan arvo-osuustileille (arvio) 3.6.2021
 • Kaupankäynti Osakkeilla alkaa First Northilla (arvio) 4.6.2021

Lisätietoja antaa:

Netum Group Oyj
Matti Mujunen, toimitusjohtaja
+358 40 047 6401
Sähköposti: matti.mujunen@netum.fi

Netum Group lyhyesti

Netum Group Oyj on kannattavasti kasvava IT-palvelutalo, jolla on yli 20 vuoden kokemus vaativista IT-hankkeista. Yhtiö palvelee julkishallintoa ja yritysasiakkaita Legacy to Digi® -konseptilla, joka yhdistää käytössä olevat perinteiset tietotekniikkaratkaisut uusimpiin digitaalisiin sovelluksiin – vastuullisesti ja turvallisesti. Netumin tavoitteena on olla alansa luotetuin kumppani ja halutuin työnantaja. Netumin palveluihin kuuluvat digipalveluiden kehitys, järjestelmien jatkuvuuspalvelut, integraatiopalvelut, kyberturvallisuuspalvelut sekä johdon konsultointipalvelut. Lisäksi yhtiöllä on kaksi omaa SaaS-palveluna tarjottavaa ohjelmistoa, määrämuotoisten aineistojen testausalusta Truugo ja IT-omaisuudenhallintajärjestelmä Netum DUX. Netum-konsernin liikevaihto vuonna 2020 oli 17,5 miljoonaa euroa, ja sen palveluksessa työskentelee yli 160 henkilöä Suomessa.

https://www.netum.fi/

HUOMATUS

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvaltoihin, Australiaan, Etelä-Afrikkaan, Hongkongiin, Japaniin, Kanadaan, Singaporeen tai Uuteen-Seelantiin tai mihinkään muuhun valtioon, jossa levittäminen tai julkistaminen olisi lainvastaista. Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Mitään osaa arvopapereita koskevasta listautumisannista ei rekisteröidä Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita tarjota yleisölle Yhdysvalloissa. Kopioita tästä tiedotteesta ei levitetä tai jaeta eikä niitä saa levittää tai jakaa Yhdysvalloissa.

Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, käyttämiselle ja/tai myymiselle on asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä valtioissa. Yhtiö ja Evli Pankki Oyj eivät ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan.

Tämä tiedote on laadittu ainoastaan tiedonantamistarkoituksessa, eikä sitä tule tulkita kattavaksi tai täydelliseksi. Tämän tiedotteen sisältämään tietoon tai sen täydellisyyteen, tarkkuuteen tai oikeellisuuteen ei tule luottaa. Tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Sijoittajien ei tule hyväksyä arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia arvopapereita, joihin tämä tiedote viittaa, elleivät he tee sitä Yhtiön julkaisemaan tai levittämään Nasdaq First North Growth Marketin sääntöjen mukaiseen yhtiöesitteeseen sisältyvien tietojen perusteella.

Yhtiö ei tarjoa arvopapereita yleisölle muualla kuin Suomessa. Missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on pannut täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 2017/1129 arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä markkinalla ottamisen yhteydessä julkaistavasta esitteestä ja direktiivin 2003/71/EY kumoamisesta (”Esiteasetus”) (kukin ”Relevantti Jäsenvaltio”), ei ole tehty eikä tulla tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi Esiteasetuksessa tarkoitetun esitteen julkistamista. Tämän seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa Jäsenvaltioissa ainoastaan (a) Esiteasetuksessa määritellyille kokeneille sijoittajille tai (b) missä tahansa muussa Esiteasetuksen 1 artiklan 4 kohdan mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa ilmaisulla ”arvopapereiden tarjoaminen yleisölle” tarkoitetaan missä tahansa muodossa ja minkä tahansa kanavan kautta henkilöille suunnattua viestintää, jossa annetaan riittävät tiedot tarjouksen ehdoista sekä tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja voi tehdä päätöksen näiden arvopapereiden ostamisesta tai merkitsemisestä.

Yhdistyneessä kuningaskunnassa tämä tiedote on suunnattu ainoastaan henkilöille, (i) joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act (Financial Promotion)) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) (muutoksineen, ”Määräys”) 19 (5) artiklan mukaisesti tai (ii) jotka kuuluvat Määräyksen 49 (2)(a)-(d) artiklan soveltamisalaan (”korkean nettoarvon yritykset”, rekisteröimättömät yhdistykset, jne.), tai (iii) joille kutsu tai kannustin osallistua arvopapereiden liikkeeseenlaskuun tai myyntiin liittyvään sijoitustoimintaan (Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) luvun 21 mukaisesti) voidaan muutoin laillisesti osoittaa (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä ”Asiaankuuluvat tahot”). Tämä tiedote on suunnattu ainoastaan Asiaankuuluville tahoille, ja kenenkään, joka ei ole Asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön. Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan Asiaankuuluvien tahojen saatavilla, ja siihen ryhdytään ainoastaan Asiaankuuluvien tahojen kanssa.

Tämä tiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia, joihin kuuluvat lausumat Yhtiön liiketoiminnan strategiasta, taloudellisesta tilasta, kannattavuudesta, toiminnan tuloksesta ja markkinatiedosta sekä muut lausumat, jotka eivät ole historiallista tietoa. Lausumat, joiden yhteydessä on käytetty sanoja ”aikoa”, ”arvioida”, ”ennakoida”, ”ennustaa”, ”jatkua”, ”odottaa”, ”olettaa”, ”pyrkiä”, ”saattaa”, ”suunnitella”, ”tavoitella”, ”tulla”, ”tähdätä”, ”uskoa”, ”voisi” ja muut vastaavat tai niiden kielteiset vastaavat ilmaisut ilmentävät tulevaisuutta koskevia lausumia. Tulevaisuutta koskeviin lausumiin liittyy luonnostaan riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka saattavat aiheuttaa sen, että toteutuneet seuraukset tai todellinen liiketoiminnan tulos eroavat olennaisesti ennakoidusta. Lukijan ei tule tukeutua liikaa näihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin. Lukuun ottamatta soveltuvaan lakiin perustuvaa olennaisen tiedon julkistusvelvoitetta, Yhtiöllä ei ole aikomusta tai velvollisuutta julkisesti päivittää tai oikaista tulevaisuutta koskevia lausumia tämän tiedotteen julkistamisen jälkeen kuvastamaan tulevaisuuden tapahtumia, olosuhteita tai muutoin.

Tilaa pörssitiedotteemme

Pysy ajan tasalla tilaamalla pörssitiedotteemme sähköpostiisi.

Tilaa

Kaikki tiedotteet on koottu uutishuoneeseen.

UutishuoneAlkuperäinen tiedote